ေဗဒင္ေဟာခန္း - ရန္ကုန္ ၊ သာေကတ ၊ တစ္ရာ့ရွစ္ေတာင္ဘုရား၊ ေျမာက္ဘက္မုဒ္ ၊ အခန္း (၈) ။(09421167282)

၂၀၁၆-ခု ၊ ဇူလိုင္လအတြက္ ကံၾကမၼာေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္

ဘုရားဆင္တုေတာ္၊ ပံုေတာ္၊ ရဟႏၱာပံုေတာ္မ်ား ၾကြလာတတ္သည္။ မထင္မွတ္ေသာ ခရီးမ်ား မရည္ရြက္ေသာ ခရီးမ်ားသြားရတတ္သည္။ သူတစ္ပါးကိစၥအတြက္ ခရီးသြားရတတ္သည္။ လူမ်ိဳးျခားက ကူညီျခင္း၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ားႀကံဳမည္။ နာမည္ဂုဏ္သတင္း တိုးတက္ျခင္း ဘုန္တန္ခိုး တိုးတက္ျခင္းမ်ား ႀကံဳရမည္။ မနာလိုသူလည္း ေပၚလိမ့္မည္။ မိမိထက္ျမင့္သူနိမ့္သူ ႏွစ္ဦးလံုးက ဒုကၡေပးလာတတ္ ေသာအခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ား ေအာင္ျမင္ေတာ့မလိုလိုႏွင့္ အခက္ အခဲႀကီးစြာ ႀကံဳတတ္သည္။ အလုပ္တြင္ အပ်က္စီးအဆံုး႐ႈံးအေလအလြင့္မ်ားေနလိမ့္မည္။ ေငြေပ်ာက္ျခင္း ေၾကြးတင္ျခင္း ေငြအတြက္ ေျပာဆိုေျဖရွင္းရျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ ႀကီးကဲသူ အထက္လူႀကီးမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။ အလွဴပြဲ မဂၤလာပြဲ အစီစဥ္မ်ား အထစ္အေငါ့ႀကံဳျခင္း ရက္ေရႊ႕ျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ရွိသူဆိုလွ်င္ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပ ျဖစ္ေနမည္။ လက္ရွိအလုပ္အကိုင္ ေျပာင္းခ်င္စိတ္ေပၚလာမည္။ ေျပာင္းလွ်င္ ပိုဆိုးသြားတတ္သည္။ အထူးသတိျပဳရန္ ။ အစာအဆိပ္ျဖစ္ျခင္း၊ ေျခေထာက္ ခါး၊ သြား ဒုကၡေပးျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ ဤလအတြင္း အမႈအခင္း မျဖစ္ေစရန္ အထူးဂရုစိုက္ပါ။ ျဖစ္လွ်င္ မၿပီးႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနတတ္ သည္။ ေငြႏွင့္လိုက္လွ်င္ ႐ႈံးသြားတတ္ပါသည္။ ပစၥည္း မဌားရမ္းပါႏွင့္ ဆံုးလိမ့္မည္။ ဤကာလအတြင္း မည္သည့္အခက္အခဲႏွင့္ ႀကံဳသည္ ျဖစ္ေစ အားကိုး မရွာႏွင့္။ ဒုကၡေပးမည့္သူမ်ားသာ ေပၚလာတတ္သည္။ ေအာက္လက္ငယ္သား ထြက္သြားျခင္း၊ က်န္းမာေရးညံ့ျခင္း ႀကံဳရ တတ္သည္။ ထီကံေကာင္းေသာ ကာလျဖစ္ပါသည္။ ပညာအသစ္တစ္ခု ရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ က်န္းမာေရး ညံ့လိမ့္မည္။ ခါး ေအာက္ပိုင္း ဒုကၡေပးတတ္သည္။ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းသို႔သြားရတတ္သည္။ ေက်ာဒုကၡေျပးျခင္း၊ ေက်ာ၌ေရာဂါရျခင္း ျဖစ္မည္။ အိမ္ျပင္၊ အိမ္ ေဆာင္၊ အိမ္ေျပာင္း မျပဳပါႏွင့္။ အာမခံမလုပ္ပါႏွင့္။ စပ္တူအေရာင္း၀ယ္ အႀကီးအက်ယ္ မလုပ္ပါႏွင့္။ ဤကာလအတြင္းေကာင္းက်ိဳးခ်မ္း သာမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အည့ံအခိုက္မ်ား သက္သာေျပ ေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါယၾတာမ်ားကို ဂရုစိုက္ျပဳလုပ္ေလ။ ေန႔စဥ္ခႏၶာကိုယ္ သန္႔ရွင္းေရး၊ အိမ္သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ပါ။ ေသာက္ေရအိုး ကိုယ္တိုင္ ေရထည့္ပါ။ တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္အဓိ႒ာန္၀င္ပါ။
တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္
ခရီးတိုး ခရီးရွည္မ်ား သြားေနရလိမ့္မည္။ ထုိခရီးသည္မ်ားသည္လည္း သင့္အတြက္ က်ိဳးထူးေစပါလိမ့္မည္။ မထင္မွတ္ဘဲ ပညာတစ္ခုသင္ၾကားရျခင္း သင္တန္းတစ္ခု တက္ရျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရတတ္ပါသည္။ မရည္ရြယ္ဘဲ ေျမ၀င္တတ္သည္။ ဤလအတြင္း အစစအရာရာသတိႀကီးစြာထား ရန္ လိုပါသည္။ မိမိအေပၚ မေကာင္းႀကံျခင္း မေကာင္းေျပာျခင္းမ်ား ခံရတတ္သည္။ အလုပ္အကိုင္၌ ထိုခိုက္တတ္သည္။ ျပႆနာႀကီးစြာ ေျဖရွင္းရတတ္သည္။ ႐ုံးျပင္ကႏၷာ၊ အမႈအခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ရတတ္သည္။ မိမိႏွင့္တကြ မိသားစုပါက်န္းမာေရး ညံ့တတ္သည္။ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းအထိ ေရာက္ရတတ္သည္။ မီး၊ လွ်ပ္စစ္ ဒုကၡေပးတတ္သည္။ အထူးသတိျပဳပါ။ လူမ်ိဳးျခား ဒုကၡေပးတတ္သည္။ သားသမီး လက္ေအာက္ငယ္သားအတြက္ စိတ္ညစ္စရာႀကံဳမည္။ စက္ပစၥည္း ဒုကၡေပးတတ္ သည္။ ေရႊႏွင့္ ရတနာပစၥည္းမ်ား ထြက္ျခင္း၊ ေပါင္ႏွံရျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ ေငြဒလေဟာထြက္ျခင္း၊ ေငြအတြက္ ေျပာဆိုေျဖရွင္းရျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ မထင္မွတ္ေသာ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းက အကူအညီေကာင္း ေပးလိမ့္မည္။ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ၊ ေဆြမ်ိဳးအႀကီးအကဲတို႔က အကူအညီအေကာင္း ေပးလာလိမ့္မည္။ အထူးသတိျပဳရန္ က်န္းမာေရးညံ့ေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား အိမ္သို႔ လာေရာက္တည္းခိုလွ်င္ ဆံုးပါးသြားတတ္သည္။ ေျခေထာက္ တြင္အႏၱရာယ္ျဖစ္တတ္သည္။ လုပ္ငန္းအသစ္၊ အစီအစဥ္သစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားက က်န္ခဲ့ေသာ ေရႊ၊ေငြ၊ရတနာမ်ား ယခုႏွစ္ထဲတြင္ ကုန္ဆံုးသြားတတ္သည္။ ေလာကဓံတရား၏ မတရားညွဥ္းပမ္းမႈကို ခံရၿပီး မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ သံေ၀ဂတရား ရလိမ့္မည္။ အစစ္အေဆး အေမးအျမန္း ခံရတတ္သည္။ ကိုယ္ခႏၵာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုခု ထိခိုက္တတ္သည္။ ဤကာလအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား သက္သာေျပေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါယၾတာမ်ားကို ဂရုစိုက္ျပဳလုပ္ပါေလ။ ထီးနီသက္ေစ့လွဴပါ။ ေဆး၀ါးဓာတ္စာလွဴပါ။

အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္
ဤလအတြင္း စိန္ထည္ပစၥည္းမ်ား စက္ပစၥည္းမ်ား ၀င္လိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ရန္ အႀကံအစည္ေကာင္းမ်ား အဆက္ အဆက္သြက္ေကာင္းမ်ား ေပၚလာလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဤကာလအတြင္း ပစၥည္မ်ားကို ထုခြဲေရာင္းခ်၍ လုပ္ငန္းအသစ္ ႀကီးႀကီးမားမား စရန္ မေကာင္းေသးပါ။ ဤကာလအတြင္း ထီမထိုးသင္ပါ။ ထီေပါက္လွ်င္ မိသားစုအတြင္း က်န္းမာေရး ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ညံ့သြားတတ္သည္။ မသြားခ်င္ေသာ ခရီးမ်ား စိတ္ညစ္စရာခရီးမ်ား သြားရတတ္သည္။ အထက္လူႀကီး ေဆြမ်ိဳးအႀကီးအကဲတို႔က မိမိအေပၚ အထင္လြဲတတ္သည္။ သားသမီးမ်ား က်န္းမာေရး ညံ့တတ္သည္။ ေရႊထြက္မည္။ ေျခ၊ လက္၊ မ်က္ျခင္း၊ ခါးနားျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚလာလိမ့္မည္။ လုပ္လွ်င္ ေအာင္ျမင္မည္။ အထူးသတိျပဳရန္ ေငြလူလိမ္ခံရမည္။ ခင္မင္သူ ခ်စ္သူေၾကာင့္ ဒုကၡေတြ႕တတ္သည္။ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း မ်ားႏွင့္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ လမ္းခြဲရတတ္သည္။ သားသမီးရွိက အိမ္မွ ထြက္သြားလိမ့္မည္။ ဒီကာလမွာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိန္းမေတြ အထူးသတိျပဳပါ။ ေမြးလွ်င္ အခက္အခဲေတြ႔ႏိုင္သည္။ သူ႔သေဘာ သူေဆာင္ ရလာေသာေငြႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ေနပါ။ ဘာမွလုပ္စရာ မရွိပါက ထိုင္ေနပါ။ ဥာဏ္ကို ဥာဏ္သံုးလုပ္မွ ဒုကၡေတြ႕တတ္သည္။ အမႈ မေျဖရွင္းရပါ။ တတ္ႏိုင္သေလာက္ အခ်ိန္ဆြဲပါ။ မျဖစ္မေန ျပႆနာမႈေတြ ရွင္းရမယ္ဆိုလွ်င္ အ႐ႈံးေပးလိုက္ပါ။ ေငြ၀င္လာလွ်င္ ေျမ၀ယ္ထားပါ။ အိမ္ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ မေဆာက္ပါနွင့္ ဤကာအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသားမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား သက္သာေျပ ေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါယၾတာမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ျပဳလုပ္ပါေလ။ အိမ္ကဘုရားတြင္ ေကာဖီ (၁)ခြက္ႏွင့္ ကိတ္မုန္႔(၁) ခ်ပ္ ကပ္လွဴလိုက္ပါ။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္
ဤလအတြင္း၌ သင္သည္ အဘက္ဘက္မွာ စိတ္ခ်မ္းသာစရာမ်ား ႀကံဳေတြ႕လာရလိမ့္မည္။ ယခုကာလတြင္ အိမ္ေထာင္ျပဳပါက တည္ၿမဲေသာ အိမ္ေထာင္မျဖစ္ႏိုင္၊ အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္ သားသမီး ပါလာတတ္သည္။ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား စတင္ရတတ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း လြန္စြာက်ိဳးေပး ေအာင္ျမင္မည္။ အလွဴအတန္းျပဳရျခင္း၊ မဂၤလာပြဲမ်ား စီစဥ္ေပးရျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရတတ္သည္။ အလုပ္ေနရာ အိမ္ေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕ရတတ္သည္။ ေရႊ၀င္မည္။ ရတနာပစၥည္းမ်ား ၀င္မည္။ ဘုရားဆင္းတုေတာ္၊ ပံုေတာ္မ်ား ၾကြလာမည္။ သင့္အတြက္ အလြန္ေကာင္းေသာနိမိတ္ ျဖစ္ပါသည္ ဤကာလအတြင္း၌ စီးပြားအလြန္ေကာင္းသကဲ့သို႔ ကိုယ္က်င့္တရား အထူးအေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ အမႈအခင္ျဖစ္ေနသူကို ေငြမေခ်းပါႏွင့္၊ အာမခံ မလိုက္ပါႏွင့္၊ သတိျပဳ၍ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ပတၱျမား ျမ ထြက္တတ္သည္။ အထူးသတိျပဳရန္ အိမ္ေထာင္ရွိသူဆိုလွ်င္ အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ အဆင္မေျပ ႀကီးစြာျဖစ္တတ္သည္။ သြပ္၊ သံ၊ သစ္တစ္ပတ္ရစ္ ပစၥည္းလက္မခံပါႏွင့္၊ ေအာက္လက္ငယ္သား ဒုကၡေပးတတ္သည္။ နာေရးကိစၥကို အေၾကာင္းျပ၍ ခရီးသြားရတတ္သည္။ ဆရာသမားကဲသို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပ ျဖစ္မည္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္လက္မ်ား မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပ လမ္းခြဲ ရတတ္သည္။ ယခုကာလတြင္ အိမ္ေဆာက္လွ်င္ မေကာင္းပါ အစားမွား ေဆးမွားျဖစ္ျခင္း သြားဒုကၡေပး ျခင္းမ်ား ႀကံဳရမည္။ ေျမကိစၥ အေမြႏွစ္ကိစၥမ်ားႀကံဳရတတ္သည္။ ေငြရွာရ လြယ္ကူေပမယ့္ စုေဆာင္း၍ မရ၊။ ေငြ၀င္လွ်င္ ကိုင္မထားရ၊ ေရႊ၀ယ္ထားပါ။ ဤကာလတြင္ ကိုယ္စိတ္ႏႈတ္သံုးပါးကို မေဖာက္မျပန္ တည္တည္ ၾကည္ၾကည္ ထိ္န္းသိမ္းႏိုင္သူေတြ တန္ဖုိးႀကီးမားေသာ ဘ၀သို႔ ေရာက္ႏိုင္သည္။ မထိန္းသိမ္းႏိုင္သူ အဖို႔ ေရႏွင့္ထိေသာ ႐ႊံ႕ႏြံဘ၀ ေရာက္ႏိုင္သည္။ ဤကာလအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား၊ သက္သာေျပေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါယၾတာ မ်ားကို ဂရုစိုက္ျပဳလုပ္ပါေလ ။ ယပ္ျဖဴ သက္ေစ့လွဴပါ။ ဘုရားရင္ဘတ္ေတာ္ ေရႊခ်ပါ၊ ေရသက္ေစ့ကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္
ယခုလသည္ မိဘကို ေကာင္းစြာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ စီးပြားသိသိသာသာ တက္မည္။ သိၾကားမ လိုက္သကဲ့သို႔ လက္ရွိအေျခအေနထက္ မ်ားစြာျမင့္တက္သြားလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းမ်ား သိသိသာသာ ေအာင္ျမင္မူရမည္။ လုပ္ငန္သစ္မ်ား စတင္ျပဳ လုပ္ႏိုင္ေသာ ကာလ၊ လုပ္ငန္းေဟာင္းမ်ား ျပန္ေပၚတတ္သည္။ ဘုရားဖူးခရီးမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာစရာခရီးမ်ား ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးမ်ား သြားတတ္သည္။ ၀န္ထမ္းျဖစ္လွ်င္ ရာထူးတက္ျခင္း အေျခအေန အဆင့္အတန္း ျမင့္တက္ျခင္းမ်ားႀကံဳမည္။ သင္တန္းတစ္ခု တက္ရျခင္း ပညာေကာင္း ရျခင္းမ်ား ႀကံုမည္။ မိတ္ေဆြေကာင္း ဆရာေကာင္မ်ား ေတြ႕မည္။ အဖိုးတန္စက္ပစၥည္မ်ား၀င္မည္။ ေျမကိစၥ၊ အေမြကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမည္။ ေငြရွာရလြယ္ျခင္း ေငြအ၀င္အထြက္ ၾကမ္းျခင္းမ်ား ႀကံဳလိမ့္မည္။ ရပ္ေ၀းမွစာမ်ား အဆက္အသြယ္မ်ား ရလာမည္။ ရန္မ်ားျခင္း စကားမ်ားေျဖရွင္းရျခင္း ရင္ႏွီးသူမ်ား လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပလမ္းခြဲရျခင္းမ်ား ႀကံဳမည္။ အထူးသတိျပဳရန္ အလုပ္တြင္ အတိုက္အခံ အနည္းငယ္ႀကံဳရတတ္သည္။ အမႈအခင္း ႐ုံျပင္ကႏၷားႏွင့္ ပတ္သက္ရတတ္သည္။ စိုးရိမ္စရာ မရွိပါ။ အႀကီးအကဲ ေကာင္းရႏိုင္၏။ အိမ္ေထာင္ရွိသူဆိုလွ်င္ အိမ္ေထာင္ဖက္ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား က်န္းမာေရး အသည္းအသန္ ျဖစ္တတ္သည္။ လာမည့္ ေမြးလ ေမြးရက္အထိ အသုဘပို႔ျခင္း မျပဳပါႏွင့္ အထူးသတိျပဳပါ။ ႏွလံုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးညံ့ျခင္း။ ေလႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးညံ့ျခင္း ဒူး နား ဒုကၡေပးျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚလိမ့္မည္။ လုပ္လွ်င္ေအာင္ျမင္မည္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းျဖစ္ေစ၊ ၀န္ထမ္းျဖစ္ေစ ႀကီးပြားတိုးတက္ေအာင္ျမင္မည့္ကလာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကာလအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား သက္သာေျပေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါ ယၾတာမ်ား ကို ဂရုစိုက္ျပဳလုပ္ပါေလ။ ဘုရားဖူးခရီးသြားပါ၊ ခရီးစရိတ္ျပတ္ေနသူကို ေငြလွဴပါ၊ ေမြးေန႔တုိင္း အိပ္ရာေရႊ႕ ေျပာင္း၍အိပ္ပါ။

ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္
အလုပ္ေနရာ၊ အိမ္ေနရာ ျပင္ဆင္မြမ္းမံရျခင္း ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္း လုပ္ရတတ္သည္။ အိမ္သစ္ေဆာက္လွ်င္ ေကာင္းအခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းအသစ္ေပၚျခင္း (သို႔မဟုတ္) လက္ရွိအလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆက္အသြယ္သစ္မ်ား။ ေပၚလာလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ နာမည္ေကာင္းရျခင္း ေနရာေကာင္းရျခင္း၊ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ရျခင္းမ်ား လုပ္ရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္မရွိသူမ်ား အိမ္ေထာင္က်တတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ဇာတာရွင္သည္ ေယာက်္ားျဖစ္ပါက အိမ္ေထာက္က်လွ်င္ ေကာင္းပါသည္။ မဂၤလာေဆာင္လွ်င္ စည္ကားေသာ မဂၤလာေဆာင္ျဖစ္မည္။ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ အိမ္သံုးပစၥည္း ၀င္တတ္သည္။ သူခိုး၊ မ်က္ေစ့ အက်ခံရတတ္ေသာ ကာလျဖစ္၍ သူခိုး အခိုးခံရတတ္ေၾကာင္း သတိျပဳပါေလ။ ခရီးအက်ိဳးေပးေသာ ကာလျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားဖူးခရီး သြားရတတ္သည္။ ကြဲကြာေနေသာ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပန္ဆံုမည္။ ရပ္ေ၀းမွ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား ေရာက္လာတတ္သည္။ အိမ္သို႔ အေတာင္ပါေသာ သတၱ၀ါမ်ား ၀င္လာတတ္သည္။ ၀င္လွ်င္ နိမိတ္ေကာင္းသည္။ သြပ္ သံ သစ္ စေသာ ေသာၾကာနံပစၥည္းမ်ား ၀င္လာတတ္သည္။ အထူးသတိျပဳရန္ မိတ္ေဆြရင္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္တို႔က ဒုကၡေပးတတ္သည္။ ေျမကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။ ေျမအ ၀င္မခံရပါ။ ေျမ၀င္လွ်င္ ၾကာသပေတးနံ ထုတ္ပစ္ပါ။ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာပစၥည္း လွဴဒါန္းပါ။ ေရႊႏွင့္ အဖိုးတန္ ရတနာပစၥည္းမ်ား ၀င္လာမည္ ဘုရာဆင္းတုေတာ္ စြယ္ေတာ္ ရဟႏၱာပံုေတာ္မ်ား ၾကြလာတတ္သည္။ လက္၀တ္ရတနာမ်ား ေက်ာက္ျပဳတ္ထြက္ျခင္း ေပ်ာက္ျခင္း၊ ျဖစ္တတ္သည္။ အလုပ္တြင္ အတိုက္အခံ အၿပိဳင္အဆိုင္ ႀကီးစြာႀကံဳမည္။ အတိုက္အခံမွန္သမွ် အႏိုင္ရမည္။ မိသားစု အႀကီးအကဲ လုပ္ငန္းအႀကီးအကဲ တို႔ေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဖခင္ က်န္းမာေရး ညံ့တတ္သည္။ ထီေပါက္သကဲ့သို႔ ေငြမ်ား၀င္တတ္သည္။ ဤကာလအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား သက္သာေျပေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ ပါယၾတာမ်ားကို ဂရုစိုက္ျပဳလုပ္ပါေလ။ အုန္းထမင္း၊ အုန္းႏို႔ႏွင့္ခ်က္ထား ေသာ ဘဲသားဟင္းကို ဘုန္းႀကီးလွဴပါ၊ တံခြန္းကုကၠား မေလးပြား ၿဂိဳလ္တိုင္သက္ေစ့လွဴပါ

စေနသားသမီးမ်ားအတြက္
အလွဴအတန္းကိစၥမ်ား မုခ်လုပ္ရမည္။ ေငြအစုလိုက္ အပံုလိုက္ ၀င္လာလိမ့္မည္။ မိမိ၏ အလုပ္မွလည္းေကာင္း၊ ထီေပါက္၍လည္းေကာင္း ၀င္လာတတ္သည္။ ဤကာလမ်ိဴးး၌ သာမန္အေျခအေနမ်ိဳးမွေန၍ စီးပြားအရွိန္အဟုန္ ႏွင့္တက္ကာ လက္ရွိအေျခအေနထက္ အဆေပါင္းမ်ား စီးပြားတက္လိမ့္မည္။ မိမိလုပ္ငန္းမ်ားကို အင္ႏွင့္ အားႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္သင့္ေသာ္လည္း ျဖတ္လမ္းမလုိက္ရန္ သတိေပးလိုပါသည္။ မိမိအား ျပႆနာလုပ္ေနသူမ်ား ရွိလွ်င္ အဆင္ေျပသြားမည္။ မသင့္ျမတ္သူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္သြားမည္။ အဖိုးတန္ေက်ာက္ မ်က္ရတနာမ်ား ၀င္မည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အိမ္ေထာင္ေရးအတြက္ ေသာကေရာက္ရေသာ ကာလျဖစ္သည္။ အထက္လူႀကီး၊ မိသားစု ႀကီးကဲသူမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အတူေနမိသားစုထဲမွ အႀကီးအကဲ အဘိုး အဘြားမ်ားအေရးျဖစ္တတ္သည္။ လူမ်ိဳးျခား၊ ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား အက်ိဳးေပး ေအာင္ျမင္မည္။ ခရီးမ်ားမၾကာခဏ ထြက္ရတတ္သည္။ ထိုခရီးမ်ားသည္လည္း အက်ိဳးေပး ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။ ၀န္ထမ္းဆိုလွ်င္ ရာထူးတက္ျခင္းအေျခအေန ျမင္တတ္ျခင္း ႀကံဳရလိမ့္မည္။ ပညာေရးကိစၥမ်ား သင္တန္းကိစၥမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။ ေရႊထြက္ျခင္း၊ ေရႊအတြက္ ေျပာဆိုေျဖရွင္းရျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ အဂၤါနံ စိန္၊ စက္ပစၥည္း ထြက္တတ္သည္။ ေရႊထည္၀ယ္လွ်င္ အသစ္မ်ားသာ ၀ယ္သင့္သည္ အပ်က္ အေဟာင္း မ၀ယ္သင့္ပါ။ အထူးသတိျပဳရန္ ေအာက္လက္ငယ္သား သားသမီး ထြက္သြားျခင္း၊ ၎တို႔အတြက္ ေသာကေရာက္ရျခင္းမ်ား ႀကံဳ ရတတ္သည္။ ဆီးေရာဂါ၊ မ်က္စိေရာဂါမ်ား ဒုကၡေပးျခင္း၊ အစားမွားျခင္း၊ ေဆးမွားျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ စာရြက္စာတမ္း စာခ်ဳပ္ကိစၥ မ်ားအတြက္စိတ္ညစ္ရျခင္း၊ ပစ္စာ တိုင္စာ ေရာက္ျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကို ေကာင္းစြာ အကူအညီ ေပးႏိုင္လိမ့္ မည္။ လက္ရွိအလုပ္အကိုင္ကို စိတ္မ၀င္စားျခင္း၊ အလုပ္ေျပာင္းလိုစိတ္မ်ား ႀကံဳလာတတ္သည္။ အိမ္၀ယ္ႏိုင္ေသာ္ လည္း အိမ္အနားအဆာ မလြတ္၊ အိမ္ဧည့္သည္မျပတ္၊ အိမ္ေဆာက္လွ်င္ တန္းလန္းျဖစ္တတ္သည္။ ခိုင္မာေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေဆာက္ထားပါ။ ရရွိေသာ အေၾကြးမ်ားကို ယခုကာလတြင္ ႀကိဳတင္စုေဆာင္းထားပါ။ သုိ႔မဟုတ္ပါက ဆံုးတတ္သည္။ ဤကာလအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား သက္သာေျပေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါယၾတာမ်ားကို ဂရုစိုက္ျပဳလုပ္ပါေလ။ ထီးျဖဴအေသးသက္ေစံႏွင့္ ထီးျဖဴအႀကီး တစ္လက္ကို ေမြးေန႔နက္တြင္ ဘုရားလွဴပါ။ အေမႊးနဲ႔သာႏွင့္ ဘုရားအားေရသပၸာယ္ပါ။


သင္တို႔၏အက်ိဳးကိုထာဝစဥ္လိုလားေသာ
ဆရာဟိန္းတင့္ေဇာ္ (တစ္ရာ့ရွစ္ေတာင္ဘုရား၊သာေကတ၊ရန္ကုန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ)
ဖုန္းနံပါတ္ -09792000029

၁၃၇၇-ခုႏွစ္ ျမန္မာႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ ေခါင္းေဆးမဂၤလာ ျပဳလုပ္ရန္ မဂၤလာအခါနာရီ


တစ္ႏွစ္ၿပီးေတာ့ တစ္ႏွစ္ ၊ ႏွစ္ေဟာင္းကေန ႏွစ္သစ္ကို ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီ။ ထို႔အတူ ကြ်န္ုပ္တို႔၏ အသက္သည္လည္း တစ္ႏွစ္ၿပီးေတာ့ တစ္ႏွစ္ ႀကီးရင့္လာခဲ့ေလၿပီ ျဖစ္၏။ ကြ်န္ုပ္အတြက္ေတာ့ ယခု ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး အခ်ိန္ကာလသည္ ထူးျခားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ခဲ့၏။ ၿပီးခဲ့ေသာ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး ကာလမ်ားတြင္ ကြ်န္ုပ္သည္ ထိုင္းနိုင္ငံ မဟာခ်ိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ (၁၁)ႏွစ္တိုင္တိုင္ ရွိေနခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ကြ်န္ုပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ရွိေနျပန္၏။ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွ ႏိုင္ငံတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းလဲ လာခဲ့ေသာ္လည္း ကြ်န္ုပ္၏ မိတ္ေဆြမ်ား အေပၚတြင္ ထားရွိေသာ  သင္တို႔ကို ကံေကာင္းေစလိုေသာ ေအာင္ျမင္ေစလိုေသာ ေဘးကင္းေစလိုေသာ ကြ်န္ုပ္၏ အာသီသ စိတ္ဆႏၵမွာ အနည္းငယ္မွ်ပင္ ေျပာင္းလဲသြားျခင္း ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ဤသည္မွာ အမွန္တရားပင္ ျဖစ္၏။

ကြ်နု္ပ္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အၿပီးတိုင္ ျပန္လာခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သာေကတ တစ္ရာ့ရွစ္ေတာင္ဘုရားတြင္ ေဗဒင္ေဟာခန္း ဖြင့္၍ ေန႔စဥ္ (ဗုဒၶဟူးေန႔မွ အပ) က်န္ေန႔မ်ား အားလံုးတြင္ ကြ်န္ုပ္၏ ေဗဒင္ေဟာခန္း အတြင္းသို႔ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္ အတိုင္းတိုင္း အျပည္ျပည္မွ ေရာက္ရွိလာၾကကုန္ေသာ (၇) ရက္သားသမီး အေပါင္းတို႔အား ေဗဒင္ပညာျဖင့္ ကူညီေပးလွ်က္ ရွိ၏။ အခက္အခဲရွိသူမ်ားကိုလည္း ကြ်န္ုပ္၏ ေဗဒင္ေဟာခန္းသို႔ ျပန္လည္ ေခၚဆိုကာ အခမဲ့ ေမတၱာ သက္သက္ျဖင့္ န၀င္းယၾတာမ်ား ေခါင္းေဆးမဂၤလာယၾတာမ်ား ႏိုင္ငံျခားသို႔ သြားေရာက္မည့္ သူမ်ားအတြက္ ခံုဖိနပ္ယၾတာမ်ား စေသာ ယၾတာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့၏။ ယခုအခါတြင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ် ကြ်န္ုပ္၏ ေဗဒင္ေဟာခန္း အတြင္းသို႔ ေရာက္လာသူမ်ားကို ေဗဒင္ ေဟာေျပာေနရာ နံနက္ (၈) နာရီမွ စတင္ေဟာေျပာခဲ့ရာ ညေန (၅) နာရီခန္႔မွ ၿပီးစီးျခင္းသို႔ ေရာက္ရွိေလ၏။ ဤသည္မွာ ကြ်နု္ပ္၏ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း အခ်ိန္ဇယား ျဖစ္ေလ၏။

ဤေနရာမွ ကြ်န္ုပ္အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားမွ အီးေမးလ္ ပို႔၍ ေဗဒင္လကၡဏာ ေဟာစာတမ္း မွာသူမ်ား အကူအညီ ေတာင္းသူမ်ားကို အခ်ိန္ အခက္အခဲေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းမျပန္ႏိုင္ ျဖစ္ေနသည္ကို နားလည္ေပးၾကရန္ႏွင့္ ယခုႏွစ္ သႀကၤန္ရက္ ကာလမ်ားတြင္ ကြ်န္ုပ္၏ ေဗဒင္ေဟာခန္းကို ပိတ္၍ မိဘမ်ားရွိရာ ေတာရြာသို႔ ျပန္၍ အနားယူရင္း အင္တာနက္မွ ေဗဒင္မိတ္ေဆြမ်ား၏ အကူအညီ ေတာင္းခံထားသည္မ်ားကို အားလံုး ၿပီးစီးေအာင္ အေၾကာင္းျပန္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို အေလးအနက္ ႀကိဳတင္ အသိေပးလိုက္ပါသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေရာက္ရွိေနၾကကုန္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးကာလတြင္ ကံဇာတာမ်ား ေကာင္းသထက္ ေကာင္းေစေအာင္ ဘုန္းတန္ခိုးမ်ား တိုးတက္ေစရန္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေအာင္ျမင္သည္ထက္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ ေစတနာ ေရွးထား၍ ယခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူးကာလ ျမန္မာႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႔တြင္ မိမိတို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္  ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရင္း ယခုႏွစ္အတြက္ အားလံုးေသာ မိတ္ေဆြ သဂၤဟမ်ား အားလံုးကို ကြ်နု္ပ္မွ ႏႈတ္ဆက္လိုက္ရေပသည္။

အားလံုးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ေသာ ဘ၀ အသီးသီးကို ရရွိခံစား စံစားႏိုင္ၾကပါေစ။ ႀကံဳေတြ႕ဆဲ ႀကံဳေတြ႕လတၱံ႕ေသာ ေဘး ဥပါဒ္ အႏၲရယ္ ရန္စြယ္ အေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ၾကပါေစဟု ကြ်နု္ပ္ ျပဳျပဳခဲ့သမွ်ေသာ ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈ႔တို႔၏ အဖို႔ဘာဂကို မွ်ေ၀ရင္း ဆုေတာင္းေပးခဲ့လိုက္ပါတယ္။

၁၃၇၇-ခုႏွစ္ ျမန္မာႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ ေခါင္းေဆးမဂၤလာ ျပဳလုပ္ရန္ မဂၤလာအခါနာရီ

၁၃၇၇-ခု ၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ ၊ ၁၇-၄-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ - ေသာၾကာေန႔တြင္ အတိတ္နိမိတ္ ေကာင္းယူ၍ ေခါင္းေဆးမဂၤလာ ျပဳလုိုၾကကုန္ေသာ ခုႏွစ္ရက္ သားသမီး အေပါင္းတို႔ အေနနွင့္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အစီအစဥ္အတိုင္း ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါသည္။ အခ်ိန္နာရီ အတိအက် ေဆာင္ရြက္ လိုပါေသာ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏို္င္ပါသည္။

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားသည္ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔တြင္ နံနက္ (၇) နာရီ (၄၅) မိနစ္မွာ စတင္ပါ။
တနလၤာသားသမီးမ်ားသည္ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔တြင္ ေန႔ခင္း (၁၂) နာရီ (၁၀) မိနစ္မွာ စတင္ပါ။
အဂၤါသားသမီးမ်ားသည္ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔တြင္ နံက္ (၆) နာရီ (၁၀) မိနစ္မွာ စတင္ပါ။
ဗုဒၶဟူး-ရာဟုသားသမီးမ်ားသည္ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔တြင္ နံက္ (၁၀) နာရီ (၄၅) မိနစ္မွာ စတင္ပါ။
ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ားသည္ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔တြင္ ညေန (၃) နာရီ (၁၀) မိနစ္မွာ စတင္ပါ။
ေသာၾကာသားသမီးမ်ားသည္ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔တြင္ နံက္ (၉) နာရီ (၁၀) မိနစ္မွာ စတင္ပါ။
စေနသားသမီးမ်ားသည္ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔တြင္ ေန႔ခင္း (၁) နာရီ (၄၅) မိနစ္မွာ စတင္ပါ။


ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳလုပ္ရန္အစီအစဥ္

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္
တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားသည္ အေနာက္အရပ္သို႔ မ်က္ႏွာမူ၍ ညာေျချဖင့္ ရြက္လွ(၄)ညြန္႔ ၊ ဘယ္ေျချဖင့္ ဆီးညြန္႔(၃)ညြန္႔ကို နင္းထားပါ။ အနီးတြင္ ကလပ္သို႔ မဟုတ္ လင္ဗန္းထဲ၌ ေမၿမိဳ႕ (၅)ပြင့္ ၊ ကံေကာ္ (၂) ညြန္႔ ၊ သေျပ (၆)ညြန္႔ကို ထည့္ၿပီး အျမင့္ တစ္ေနရာတြင္ တင္ထားပါ။ တေရာ္ကင္ပြန္းျဖင့္ ေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီးေနာက္ ေရးေဆးခ်ၿပီးလွ်င္ ေရသန္႔သြားေသာအခါ ဆံပင္မွ ထိုေရတို႔ိကို လင္ဗန္းထဲမွ ပန္းမ်ားေပၚသို႔ ညွစ္ခ်ရင္း ကံဇာတာ ထြန္းပေစရန္ ဆုေတာင္းပါ။ ေျချဖင့္ နင္းခဲ့ေသာ ပန္းမ်ားကို အျခားတစ္ေယာက္က ယူၿပီး ေတာင္အရပ္သို႔ သြား၍ စြန္႔ပါ။ မိမိကမူ လင္ဗန္းထဲမွ ပန္းမ်ားကို အေနာက္အရပ္သို႔ သြား၍ စြန္႔ပါေလ။ ၿပီးေနာက္ အ၀တ္အစားလဲကာ ျမတ္ဘုရားတြင္ အေမႊးတိုင္ (၆)တိုင္ ဖေယာင္းတိုင္ (၆) တိုင္ လွဴဒါန္းၿပီး ကံဇာတာ ပြင့္လန္းေစရန္ ဆုေတာင္းရပါမည္။

တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္
တနလၤာသားသမီးမ်ားသည္ ေျမာက္အရပ္သို႔ မ်က္ႏွာမူ၍ ညာေျချဖင့္ ေမၿမိဳ႔ပန္း(၅)ပြင့္ ၊ ဘယ္ေျချဖင့္ ရြက္လွ(၄)ညြန္႔ကို နင္းထားပါ။ အနီးတြင္ ကလပ္သို႔ မဟုတ္ လင္ဗန္းထဲ၌ ႏွင္းဆီ (၇)ပြင့္ ၊ စံပယ္္ (၃) ကံုး ၊ သေျပ (၆)ညြန္႔ကို ထည့္ၿပီး အျမင့္ တစ္ေနရာတြင္ တင္ထားပါ။ တေရာ္ကင္ပြန္းျဖင့္ ေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီးေနာက္ ေရးေဆးခ်ၿပီးလွ်င္ ေရသန္႔သြားေသာအခါ ဆံပင္မွ ထိုေရတို႔ိကို လင္ဗန္းထဲမွ ပန္းမ်ားေပၚသို႔ ညွစ္ခ်ရင္း ကံဇာတာ ထြန္းပေစရန္ ဆုေတာင္းပါ။ ေျချဖင့္ နင္းခဲ့ေသာ ပန္းမ်ားကို အျခားတစ္ေယာက္က ယူၿပီး ေျမာက္အရပ္သို႔ သြား၍ စြန္႔ပါ။ မိမိကမူ လင္ဗန္းထဲမွ ပန္းမ်ားကို အေနာက္ေတာင္ အရပ္သို႔ သြား၍ စြန္႔ပါေလ။ ၿပီးေနာက္ အ၀တ္အစားလဲကာ ျမတ္ဘုရားတြင္ အေမႊးတိုင္ (၁၅)တိုင္ ဖေယာင္းတိုင္ (၁၅) တိုင္ လွဴဒါန္းၿပီး ကံဇာတာ ပြင့္လန္းေစရန္ ဆုေတာင္းရပါမည္။

အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္
တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားသည္ အေနာက္ေတာင္ အရပ္သို႔ မ်က္ႏွာမူ၍ ညာေျချဖင့္ သရက္ (၆) ရြက္ ၊ ဘယ္ေျချဖင့္ ေမၿမိဳ႕႔(၅)ပြင့္ကို နင္းထားပါ။ အနီးတြင္ ကလပ္သို႔ မဟုတ္ လင္ဗန္းထဲ၌ ႏွင္းဆီ (၇)ပြင့္ ၊ ရြက္လွ(၄)ညြန္႔ ၊အုန္းညြန္႔ (၁)ညြန္႔ကို ထည့္ၿပီး အျမင့္ တစ္ေနရာတြင္ တင္ထားပါ။ တေရာ္ကင္ပြန္းျဖင့္ ေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီးေနာက္ ေရးေဆးခ်ၿပီးလွ်င္ ေရသန္႔သြားေသာအခါ ဆံပင္မွ ထိုေရတို႔ိကို လင္ဗန္းထဲမွ ပန္းမ်ားေပၚသို႔ ညွစ္ခ်ရင္း ကံဇာတာ ထြန္းပေစရန္ ဆုေတာင္းပါ။ ေျချဖင့္ နင္းခဲ့ေသာ ပန္းမ်ားကို အျခားတစ္ေယာက္က ယူၿပီး အေနာက္ေျမာက္ အရပ္သို႔ သြား၍ စြန္႔ပါ။ မိမိကမူ လင္ဗန္းထဲမွ ပန္းမ်ားကို အေနာက္ေတာင္အရပ္သို႔ သြား၍ စြန္႔ပါေလ။ ၿပီးေနာက္ အ၀တ္အစားလဲကာ ျမတ္ဘုရားတြင္ အေမႊးတိုင္ (၆)တိုင္ ဖေယာင္းတိုင္ (၆) တိုင္ လွဴဒါန္းၿပီး ကံဇာတာ ပြင့္လန္းေစရန္ ဆုေတာင္းရပါမည္။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္
ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားသည္ အေရွ႕ေျမာက္စူးစူး အရပ္သို႔ မ်က္ႏွာမူ၍ ညာေျချဖင့္- ႏွင္းဆီ(၇)ပြင့္ ဘယ္ဘက္ေျခ- သရက္ညြန္႔ (၆)ညြန္႔ကို နင္းထားပါ။ အနီးတြင္ ကလပ္သို႔ မဟုတ္ လင္ဗန္းထဲ၌ အုန္း (၁)ညြန္႔ ၊ ကံ့ေကာ္ (၂)ညြန္႔ ၊ ေမၿမိဳ႕(၅)ပြင့္ ကို ထည့္ၿပီး အျမင့္ တစ္ေနရာတြင္ တင္ထားပါ။ တေရာ္ကင္ပြန္းျဖင့္ ေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီးေနာက္ ေရးေဆးခ်ၿပီးလွ်င္ ေရသန္႔သြားေသာအခါ ဆံပင္မွ ထိုေရတို႔ိကို လင္ဗန္းထဲမွ ပန္းမ်ားေပၚသို႔ ညွစ္ခ်ရင္း ကံဇာတာ ထြန္းပေစရန္ ဆုေတာင္းပါ။ ေျချဖင့္ နင္းခဲ့ေသာ ပန္းမ်ားကို အျခားတစ္ေယာက္က ယူၿပီး အေနာက္ေျမာက္ အရပ္သို႔ သြား၍ စြန္႔ပါ။ မိမိကမူ လင္ဗန္းထဲမွ ပန္းမ်ားကို အေရွ႕ေျမာက္စူးစူး အရပ္သို႔ သြား၍ စြန္႔ပါေလ။ ၿပီးေနာက္ အ၀တ္အစားလဲကာ ျမတ္ဘုရားတြင္ အေမႊးတိုင္ (၁၇)တိုင္ ဖေယာင္းတိုင္ (၁၇) တိုင္ လွဴဒါန္းၿပီး ကံဇာတာ ပြင့္လန္းေစရန္ ဆုေတာင္းရပါမည္။

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္
ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ားသည္ အေရွ႕စူးစူး အရပ္သို႔ မ်က္ႏွာမူ၍ ညာေျချဖင့္ အုန္းညြန္႔ (၁) ရြက္ ၊ ဘယ္ေျချဖင့္ ႏွင္းဆီ (၇)ပြင့္ကို နင္းထားပါ။ အနီးတြင္ ကလပ္သို႔ မဟုတ္ လင္ဗန္းထဲ၌ ကံေကာ္(၂)ညြန္႔ ၊သေျပ(၆)ညြန္႔ ၊စံပယ္(၃)ကံုး ကို ထည့္ၿပီး အျမင့္ တစ္ေနရာတြင္ တင္ထားပါ။ တေရာ္ကင္ပြန္းျဖင့္ ေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီးေနာက္ ေရးေဆးခ်ၿပီးလွ်င္ ေရသန္႔သြားေသာအခါ ဆံပင္မွ ထိုေရတို႔ိကို လင္ဗန္းထဲမွ ပန္းမ်ားေပၚသို႔ ညွစ္ခ်ရင္း ကံဇာတာ ထြန္းပေစရန္ ဆုေတာင္းပါ။ ေျချဖင့္ နင္းခဲ့ေသာ ပန္းမ်ားကို အျခားတစ္ေယာက္က ယူၿပီး အေရွ႕ေျမာက္ အရပ္သို႔ သြား၍ စြန္႔ပါ။ မိမိကမူ လင္ဗန္းထဲမွ ပန္းမ်ားကို အေရွ႕အရပ္သို႔ သြား၍ စြန္႔ပါေလ။ ၿပီးေနာက္ အ၀တ္အစားလဲကာ ျမတ္ဘုရားတြင္ အေမႊးတိုင္ (၁၉)တိုင္ ဖေယာင္းတိုင္ (၁၉) တိုင္ လွဴဒါန္းၿပီး ကံဇာတာ ပြင့္လန္းေစရန္ ဆုေတာင္းရပါမည္။

ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္
ေသာၾကာ သားသမီးမ်ားသည္ ေတာင္စူးစူး အရပ္သို႔ မ်က္ႏွာမူ၍ ညာေျချဖင့္ ကံေကာ္ (၂)ညြန္႔ ၊ ဘယ္ေျချဖင့္ အုန္းညြန္႔ (၁)ညြန္႔ကို နင္းထားပါ။ အနီးတြင္ ကလပ္သို႔ မဟုတ္ လင္ဗန္းထဲ၌ စံပယ္(၃)၊ႏွင္းဆီ(၇)၊ရြက္လွ(၄) ကို ထည့္ၿပီး အျမင့္ တစ္ေနရာတြင္ တင္ထားပါ။ တေရာ္ကင္ပြန္းျဖင့္ ေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီးေနာက္ ေရးေဆးခ်ၿပီးလွ်င္ ေရသန္႔သြားေသာအခါ ဆံပင္မွ ထိုေရတို႔ိကို လင္ဗန္းထဲမွ ပန္းမ်ားေပၚသို႔ ညွစ္ခ်ရင္း ကံဇာတာ ထြန္းပေစရန္ ဆုေတာင္းပါ။ ေျချဖင့္ နင္းခဲ့ေသာ ပန္းမ်ားကို အျခားတစ္ေယာက္က ယူၿပီး အေရွ႕ေတာင္ အရပ္သို႔ သြား၍ စြန္႔ပါ။ မိမိကမူ လင္ဗန္းထဲမွ ပန္းမ်ားကို ေတာင္ အရပ္သို႔ သြား၍ စြန္႔ပါေလ။ ၿပီးေနာက္ အ၀တ္အစားလဲကာ ျမတ္ဘုရားတြင္ အေမႊးတိုင္ (၂၁)တိုင္ ဖေယာင္းတိုင္ (၂၁) တိုင္ လွဴဒါန္းၿပီး ကံဇာတာ ပြင့္လန္းေစရန္ ဆုေတာင္းရပါမည္။

စေနသားသမီးမ်ားအတြက္
စေနသားသမီးမ်ားသည္ ေတာင္စူးစူး အရပ္သို႔ မ်က္ႏွာမူ၍ ညာေျချဖင့္ စံပယ္ပန္း (၂)ညြန္႔ ၊ ဘယ္ေျချဖင့္ ကံ့ေကာ္ညြန္႔ (၂)ညြန္႔ကို နင္းထားပါ။ အနီးတြင္ ကလပ္သို႔ မဟုတ္ လင္ဗန္းထဲ၌ ရြက္လွ(၄)ညြန္႔ ၊အုန္း(၁)ညြန္႔ ၊ပိေတာက္(၅)ညြန္႔ ကို ထည့္ၿပီး အျမင့္ တစ္ေနရာတြင္ တင္ထားပါ။ တေရာ္ကင္ပြန္းျဖင့္ ေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီးေနာက္ ေရးေဆးခ်ၿပီးလွ်င္ ေရသန္႔သြားေသာအခါ ဆံပင္မွ ထိုေရတို႔ိကို လင္ဗန္းထဲမွ ပန္းမ်ားေပၚသို႔ ညွစ္ခ်ရင္း ကံဇာတာ ထြန္းပေစရန္ ဆုေတာင္းပါ။ ေျချဖင့္ နင္းခဲ့ေသာ ပန္းမ်ားကို အျခားတစ္ေယာက္က ယူၿပီး ေျမာက္ အရပ္သို႔ သြား၍ စြန္႔ပါ။ မိမိကမူ လင္ဗန္းထဲမွ ပန္းမ်ားကို ေတာင္အရပ္သို႔ သြား၍ စြန္႔ပါေလ။ ၿပီးေနာက္ အ၀တ္အစားလဲကာ ျမတ္ဘုရားတြင္ အေမႊးတိုင္ (၁၀)တိုင္ ဖေယာင္းတိုင္ (၁၀) တိုင္ လွဴဒါန္းၿပီး ကံဇာတာ ပြင့္လန္းေစရန္ ဆုေတာင္းရပါမည္။

ေခါင္းေဆးမဂၤလာႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေရွးျမန္မာ မင္းမ်ားသည္ အေရးအေၾကာင္း ႀကီးငယ္ ရွိေသာ အခါတို႔၌ ေခါင္းေဆးမဂၤလာ ယၾတာဟူ၍ ေဆာင္ရြက္ေလ့ ရွိၾက၏။ ၿမိဳ႕တည္ နန္းတည္ ေသာအခါမ်ား ၊ စစ္ထြက္ေသာ အခါမ်ား၌ အထူးသျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေလ့ ရွိၾကေလ၏။ ဇာတာသန္႔သည္ဟုလည္း ေခၚေလ၏။

ဘုရင္မင္းျမတ္ မ်ားသာမက တိုင္းသူျပည္သားမ်ားသည္လည္း အဆိုပါ ေခါင္းေဆးမဂၤလာ ယၾတာကို ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၾကေလ၏။ ျမန္မာ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ မ်ားတြင္ တစ္ႏွွစ္တာလံုးအတြက္  ကံအညံ့ အခိုက္မ်ား ကင္းစင္ ေျပေပ်ာက္ကာ က်က္သေရ မဂၤလာ ေအာင္ျခင္း အျဖာျဖာ တိုးပြားေစျခင္းငွာ ေဆာင္းေဆး မဂၤလာယၾတာကို ေဆာင္ရြက္ေလ့ ရွိၾကေလ၏။

ရာထူးတက္ရန္ ရန္အၿပိဳင္အဆိုင္ မ်ားေန၍ ေအာင္ႏိုင္လိုေသာအခါ လာဘ္လာဘမ်ား ပိတ္ဆို႔ေသာ အခါ  ဒုကၡ အခက္အခဲမ်ား  တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ႀကံေနရေသာ အခါ စသည္ စသည္ တို႔၌လည္း ေခါင္းေဆး မဂၤလာ ယၾတာကို ေဆာင္ရြက္ေလ့ ရွိၾကေလ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္သစ္ကူး ကာလတြင္ ေနာင္ ေရာက္လာမည့္ ႏွစ္တစ္နွစ္တာ ကာလအတြင္း ကံဇာတာ အညံ့အခုိက္မ်ား ကင္းစင္ၿပီး ကံဇာတာ ပြင့္လန္း တိုးတက္ျခင္းကို အလိုရွိၾကကုန္ေသာ မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔အတြက္ ႏွစ္သစ္ကူး လက္ေဆာင္အျဖစ္ တင္ေပးလိုက္ရပါသည္။ (12-ရက္ေန႔ မွ စတင္ကာ သႀကၤန္ရက္ ေဟာခန္းပိတ္ပါမည္)

သင္တို႔၏ အက်ိဳးကိုထာ၀စဥ္လိုလားေသာ
ဆရာဟိန္းတင့္ေဇာ္ (9-4-2015)
(၁၀၈)ေတာင္ဘုရား၊သာေကတ၊ရန္ကုန္
(09421167282 - 09791136527

အဘမင္းသိခၤ၏ ေသြးထြက္ေအာင္ မွန္သည္ဆိုေသာေဗဒင္

video
တြက္နည္းေလးကလည္း လြယ္ကူပါတယ္။ အရင္ဆံုး ပံုေလးကို ၾကည့္ၿပီး တြက္ပါ။ ပထမ ( A ) ဆိုတဲ့ အကြက္မွာ ကိုယ့္ရဲ့ အသက္ကို အတိအက်ေရးရ မယ္။ အေပၚက (B ) ဆိုတဲ့ အကြက္မွာေတာ့ ေရာက္ဆဲ သကၠရာဇ္ကို တစ္လံုးထဲ ရေအာင္ေပါင္းၿပီး ေရးရမယ္။ ေအာက္က ( D ) ဆိုတဲ့ အကြက္မွာေတာ့ ကိုယ့္ရဲ့ ေမြးရက္ကို တစ္လံုးထဲ ရေအာင္ ေပါင္းၿပီး ေရးရမယ္။ ေနာက္ ( A )နဲ႔ (B) ေပါင္းလို႔ ရတာကို (C)ဆိုတဲ့အကြက္မွာ ထည့္ရမယ္။ ေနာက္ေအာက္က (A)နဲ႔(D)ေပါင္းလို႔ ရတာကို (E) ဆိုတဲ့အကြက္ထဲမွာ ထည့္ရမယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ (C)နဲ႔(E)ကို ေပါင္းေပါ့။ အဲဒါ အေျဖပဲ။ ေအာက္မွာ အသက္ (၃၄)ႏွစ္ရွိတဲ့ ေမြးရက္ (၈)ဂဏန္းသမား နမူနာ တြက္ျပထားတာ ၾကည့္ရင္ ရပါၿပီေနာ။ ေပါင္းတဲ့အခါ ၾကေတာ့လည္း (၅၂) မေက်ာ္ေအာင္ ေပါင္းရပါတယ္။ အားလံုး အဆင္ေျပၾကပါ ေစဗ်ာ။

10 / ဤ အခ်ိန္သည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္ကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေကာင္းမႈ၊ မေကာင္းမႈ အက်ိဳးတရား ရလဒ္တို႔ကို ခံစားရမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ မႏွစ္က ႀကိဳးစားလုပ္ခဲ့လွ်င္ ယခု ထိပ္တန္းသို႔ ေရာက္ရွိမည္။ တကယ္၍ မလုပ္သင့္သည္ မ်ားကို လုပ္ခဲ့လွ်င္ ယခုဒုကၡ ေရာက္ေပေတာ့မည္။ ထို႔ျပင္ ေနရာထိုင္ခင္း၊ လုပ္ငန္း ပံုစံ ေျပာင္းရလိမ္မည္။ ဤအခ်ိန္၌ ဘ၀အလွည့္ အေျပာင္းႏွင့္ မုခ်ေတြ႕ရမည္။ ကံၾကမၼာ လွည္းဘီး လည္ပတ္ခ်ိန္ျဖစ္သည္။

11/ ႀကီးမားတဲ့အတိုက္အခိုက္၊ အေႏွာက္အယွက္ေတြ႔မယ္၊ ဒါကို ကာကြယ္ ခုခံလို႔လည္း မျဖစ္ႏိုင္၊ အထင္ လြဲမွားမႈေတြ နဲ႔ႀကံဳရမယ္၊ ရွင္းလို႔ကို ရမွာမဟုတ္ဘူး၊ က်ည္းၾကပ္တဲ့ ေနရာကို ေရာက္မယ္၊ အမႈအခင္း ႀကံဳေတြ႕ရမယ္၊ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ ဆင္းရဲေနမယ္၊ မေကာင္းတာေတြနဲ႔ ဘဲႀကံဳေတြ႕ဘို႔ရွိတယ္။ သိမ္က ိုညံ့ေနတယ္ လို႔သတိေပးပါရေစ

12 / သင္၏ ကံၾကမၼာသည္ ေဇာက္ထိုးမို႔ေမွ်ာ္ အေကာင္းမွ အဆိုးသို႔ ေရာက္သြားလိမ္မယ္။ စီးပြားေရး အေတာ္ညံ့တယ္။ အလုပ္အကိုင္က မေကာင္းဘူး၊ လူမႈေရးကလည္း ေကာင္းစရာက တစ္ကြက္မွမရွိဘူး၊ အေတာ္ကို ညံ့ေနပါတယ္။ အစစအရာရာ သတိထားရမယ့္ ကာလပဲ၊ သူတပါးကို အေႏွာက္ယွက္ ဖ်က္ဆီးခံရ၍ ေၾကကြဲစရာႏွင္ ႀကံဳေတြ႔ရမည္။

13 / ဤအခ်ိန္အတြင္း တိုးတက္မႈမ်ား ႀကံဳမည္။ ရာထူးတက္ျခင္း၊ စီးပြားတက္ျခင္းမွ အစ လုပ္သမွ်ေအာင္ ျမင္မည္။ သတိထားရမည္မွာ ရန္ရွိေနပါသည္။ ဘာကိုဘဲ လုပ္လုပ္ ဆံုး႐ႈံး နစ္နာစရာမရွိပါဘူး၊ အစမေကာင္း၍ အေႏွာင္း မေသခ်ာျဖစ္တတ္တယ္။

14 / ဤအခ်ိန္အတြင္း၌ သင္သည္ အလိမ္ခံရတတ္သည္၊ အႏၱရာယ္ရွိသည္ ေပါက္ကြဲတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ျခင္း မျပဳရ သူတပါးေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္တတ္သည္။ ဘာကိုဘဲ လုပ္လုပ္ ဆံုး႐ႈံး နစ္နာတတ္ပါသည္။ စိတ္မထိမ္းႏိုင္၍ ပ်က္စီး ဆံုး႐ႈံးလိမ့္မည္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

15 / မုခ်တိုးတက္မႈမ်ား ႀကံဳမည္၊ အလုပ္အကိုင္ အႀကံအစည္မ်ား ျမင့္မားတိုးတက္သြားလိမ့္မည္၊ ကံေကာင္းေသာအခ်ိန္ကို ေရာက္ၿပီ၊ စီးပြားေရး၊ အလုပ္အကိုင္၊ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး ၊ ခရီးသြားေရး မည္သည့္ အေရးမဆို အားလံုးေကာင္းသည္။ ေအာင္ျမင္သည္ အထိအလုပ္ရန္ စိတ္အား လူအား ေလ်ာ့နည္း သြားတတ္သည္။

16 / အထူးသတိထားပါ၊ စိတ္ညစ္စရာေတြ တစ္ခုၿပီး တစ္ခုလာလိမ့္မယ္၊ မေကာင္းတာေတြ လာေတာ့မယ္၊ လုပ္တိုင္း မျဖစ္တာေတြ လာေတာ့မယ္။ အေရးနိမ့္ျခင္းေတြ လာေတာ့မယ္၊ ခြဲခြာျခင္းေတြ လာေတာ့မယ္၊ အဲဒါေတြ အားလံုးဟာ အခုမေတြ႕လဲ တေန႔ေန႔ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ေတြ႔ရမယ္။

17 / ေရွ႕ေရးအတြက္ ဘာကိုမွ် ေတြးပူမေနပါနဲ႔၊ ပူစရာကို လံုး၀မလိုေတာ့ပါ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ တရားဓမၼကိုလုိခ်င္သလား၊ တန္ခိုးၾသဇာရွိျခင္းႏွင့္ ရာထူးဌာနႏၲရကို လိုခ်င္သလား၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ ျခင္းကို လိုခ်င္သလား၊ ေမတၱာတရားကို လိုခ်င္သလား၊ နံမည္ႀကီးျခင္းကို လိုခ်င္သလား ဘာကိုဘဲလိုခ်င္လိုခ်င္ မုခ်ရရွိမည့္ အခ်ိန္ကိုေရာက္ၿပီ ။

18 / ဤအခ်ိန္သည္ အလြန္ကို ရန္မ်ားတဲ့ အခ်ိန္ဘဲ ေသြးထြက္သံယို ျဖစ္တတ္တယ္။ ေရေဘး မုန္တိုင္း ျပင္းထန္တဲ့ ေပါက္ကြဲမႈႀကံဳ ရတတ္တယ္၊ လူလိမ္ခံရျခင္း၊ မေတာ္တရား အေျပာခံရျခင္း ႀကံဳရတတ္တယ္။ ဘယ္အလုပ္မ်ိဳးကို ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းေအာင္လုပ္လုပ္ ဘာမွ အရာမထင္ဘူး။ စိတ္အိုက္စရာေတြ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕စရာေတြ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မဲ့စရာေတြ အားလံုး ေရာက္လာမယ္၊ အံႀကိဳတ္ၿပီးသာ ခံေပေတာ့။

19 / ဤအခ်ိန္သည္ လက္ရွိအဆင့္ထက္ အဆမတန္ ျမင့္တက္သြားမည္။ ေပ်ာ္စရာ အေကာင္းဆံုးဘဲ။ တစ္သက္လံုး နလန္မထူ ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနစမ္းပါေစ၊ ေကာင္းစားတဲ့ အခ်ိန္ကိုေရာက္ၿပီ။ ဆင္းရဲသား မင္းျဖစ္ဆိုတာ ဒီလို အခ်ိန္မ်ိဳးဘဲ ကံတရားက မ်က္ႏွာသာ ေပးေနၿပီ မဟုတ္ပါလား။

20 / ဆံုး႐ႈံးသြားတာေတြ ျပန္ျဖစ္လာမယ္၊ ကဲ့ရဲ့တဲ့ လူေတြက ခ်ီးမြမ္းေတာ့မယ္။ ရႊံမုန္းတဲ့သူေတြက ေကာင္းခ်ီးေပးလိမ့္မယ္။ သေဘာမတူတဲ့ သူေတြ ေခါင္းၿငိမ့္လိမ့္မယ္။ ေမာင္းထုတ္တဲ့သူေတြ ကိုယ္တိုင္က သင့္ကိုပုခံုနဲ႔ ထမ္းၿပီး တင္ၾကလိမ့္မယ္။ ကံတရားက ကိုယ္သြားခ်င္တဲ့ ဆီကိုပို႔ေပးလိမ့္မယ္။

21 / ဤအခ်ိန္က စၿပီး ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ပင္ပန္းမႈေတြ၊ ဒုကၡေတြ၊ ဆံုး႐ႈံးမႈေတြ အားလံုး ၿပီးသြားပါၿပီ၊ ျပည့္စံုမႈေတြ ေအးခ်မ္းမႈေတြ အားလံုး ေရာက္လာၿပီး ေကာင္းေသာ ေျပာင္းလဲျခင္းပါပဲ။ ေရွ႕ေရးအတြက္ ပူစရာမလို ေတာ့ပါ။ အဆင္ေျပစရာ၊ စိတ္ခ်မ္းသာစရာ ေတြက ေစာင့္ေမွ်ာ္ ေနတယ္။

22 / ေဘးဒုကၡ ေရာက္လာတာကို မသိဘဲ ခံရလိမ့္မယ္။ ေက်ာခ်မွ ဓားျပမွန္းသိ ဆိုတဲ့ ကိန္းမ်ိဳးဘဲ၊ မိတ္ေဆြက သစၥာေဖာက္မယ္ အသားထဲက ေလာက္ထြက္ ဆိုတာမ်ိဳးေပါ့ အရွိန္အ၀ါေတြ ေမွးမွိန္လိမ့္မယ္ ၾသဇာေတြ က်ဆင္းလိမ့္မယ္၊ မ်က္ႏွာပန္း မလွျဖစ္လိမ့္မယ္၊ မလုပ္သင့္တာေတြ လက္ခံမိလိမ့္မယ္၊ မတြဲရမွာေတြနဲ႔ တြဲမိလိမ့္မယ္။

23 / ဘယ္သူရဲ႕အကူအညီမွ် မပါဘဲ ကိုယ္ပိုင္မႈ ၊ ကိုယ္ပိုင္ဟန္၊ ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္နဲ႔ ႀကီးပြားမယ္၊ ေကာင္းစားမယ္၊ ၾကက္သေရ မဂၤလာ အခါေကာင္း အခ်ိန္ေကာင္းဘဲ၊ ဘာမွ စိုးရိမ္ ပူပန္စရာ မလိုေတာ့ဘူး၊ ပိုင္ဆိုင္စရာ ရွိတာေတြ ပိုင္ဆိုင္ရေတာ့မယ္၊ ျဖစ္ခ်င္တာေတြ လိုခ်င္တာေတြ အားလံုး ျဖစ္လိမ့္မယ္။

24 / သင္သည္ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ၊ က်က္သေရ မဂၤလာေတြ၊ ပစၥည္း ဥစၥာေတြ၊ စိန္ေရႊရတနာေတြ၊ တိုးတက္မႈေတြ၊ ေအာင္မႈေတြ ဒီေရအလား တိုးတက္ လာေတာ့မယ္။

25 / တိုက္႐ိုက္ႀကီး ကံေကာင္းတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ ႀကိဳးစားမႈေတြ၊ ဆံုး႐ႈံးခဲ့တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳထဲက အသီးအပြင့္ဘဲ။ ခံရတုန္းက အလူးအလိမ ့္ခံရသလို၊ ေကာင္းေတာ့လဲ အျပက္အသတ္ ေကာင္းတာမ်ိဳးေပါ့။ ဘယ္သူမွ လိုက္လို႔မမွီဘူး၊ ဘယ္သူနဲ႔ ယွဥ္ယွဥ္ ကိုယ္က သာေနလိမ့္မယ္၊ ကံတရားက အခြင့္အေရး ေပးျပန္ၿပီကိုး။

26 / မေကာင္းဘူး၊ သိပ္ကိုညံ့တယ္ သတိသာ ထားၿပီးေနေတာ့ ရွိတာေတြ သြားေတာ့မယ္၊ ေတာင္းကို ေမွာက္ၿပီး သြန္လိုက္သလို ေ၀ါခနဲ ထြက္ကုန္လိမ့္မယ္။ အေျခအေန အေတာ့ကို ပ်က္သြားလိမ့္မည္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ရိပ္သာတခုခုမွာ တရားအားထုတ္ေနပါ ကံတရားက မညွာမတာ ႏွိပ္စက္ေတာ့မယ္။

27 / ဒီအခ်ိန္မွာ အရွိန္အ၀ါ ျမင့္မားမယ္။ တန္ခိုးၾသဇာ ႀကီးမယ္ ႐ိုေသခန္႔ျငားၾက လိမ့္မယ္၊ တိုးတက္စရာေတြ ရွိသမွ် အကုန္တိုးတက္ လိမ့္မယ္၊ ကိုယ္ပိုင္ တည္တြင္ထားတာေတြ ႀကိဳးစားထားတာေတြ အေကာင္အထည့္ ေဖာ္လိမ့္မယ္။

28 / အလိမ္ခံရမည္။ ပစၥည္းမ်ား ဆံုး႐ႈံးတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရး ဒုကၡျဖစ္တတ္သည္။ ရာထူးထႏၱရမ်ား၊ ၾသဇာအာဏာမ်ား အေျခအေနမ်ား ဆုတ္ယုတ္ သြားတတ္သည္။ အစစအရာရာ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာျခင္းမ်ား လာတတ္သည္။ အထူး သတိထားပါ၊ အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင္ ခြဲေနရတတ္သည္။

29 / မေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္ကို ေရာက္ေနၿပီ အနာေဟာင္း ေပၚတတ္တယ္၊ ျပႆနာေဟာင္း၊ အမႈေဟာင္းလဲ ေပၚတတ္တယ္၊ ဒုကၡေတြ တပတ္ေၾကာ့ ျပန္လာတာဘဲေပါ့၊ အသားထဲက ေလာက္ထြက္လိမ့္မယ္၊ အခ်င္းခ်င္းေတြက သစၥာေဖာက္လိမ့္မယ္၊ မနာလို မ႐ူ႕စိမ့္တဲ့ သူေတြက မေကာင္းသတင္း ျဖန္႔ၾကလိမ့္မယ္။

30 / အစစအရာရာတြင္ တိုးလိုတန္းလန္း ျဖစ္ေနတတ္သည္၊ ေရွ႕သို႔လည္း မတက္ ၊ ေနာက္သို႔လည္းမဆုတ္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။

31 / တကိုယ္ေရ တကာယ ေနရတတ္တယ္၊ ဒီအခ်ိန္ဟာ သိပ္ညံ့တယ္၊ ကံတရားက ႏွိုပ္စက္လိမ့္မယ္၊ လုပ္သမွ်ေတြ အားလံုးလြဲ ေခ်ာ္ကုန္မည္၊ရစရာေတြလည္း လက္မတင္ေလး လြတ္သြားလိမ့္မယ္၊ ကူညီမလိုနဲ႔ ဒုကၡေပးတဲ့ လူေတြနဲ႔ ေတြ႕လိမ့္မယ္၊ ေနနစ္သူကို ၀ါးကူလို႔ ထိုး ဆိုတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳး ႀကံဳရလိမ့္မယ္။

32 / နိမ့္က်သူမ်ားပင္ အဆမတန္ ျမင့္တတ္သြားမယ္၊ ငမြဲမ်ား ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ သြားမယ္၊ အားလံုး ျဖစ္လာလိမ့္မယ္၊ ဘာကိုမွ မပူပါနဲ႔၊ ကိုယ့္အတြက္လည္း မပူနဲ႔ ပတ္၀န္က်င္ အတြက္လည္း မပူနဲ႔၊ သိၾကားကိန္း ေရာက္ၿပီ၊ အဆိုးေတြ မရွိေတာ့ဘူး၊ အညံ့ေတြကုန္ၿပီး။

33 / ဒီအခ်ိန္မွာ တစ္စံုတစ္ခုကို ဆံုးျဖတ္ခ်ုက္ ခ်ရလိမ့္၊ အဲဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွန္လိမ့္မယ္၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္သာလုပ္ေပေတာ့ အမွန္ေတြ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ရဲရဲႀကီးသာ လုပ္ပါ ေနာက္မဆုပ္ပါနဲ႔၊ အေကာင္းေတြႀကီး ျဖစ္လာေတာ့မယ္ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရလာေတာ့မယ္။

34 / စိတ္ညစ္စရာေတြ၊ ၀မ္းနည္းစရာေတြ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေပၚထြက္လာလိမ့္မယ္၊ အံတုဖက္ၿပိဳင္ျခင္း ခံရလိမ့္မယ္။ ေလာေလာဆယ္ မေကာင္းေသာ္လည္း၊ ေနာင္ေရေကာင္းသည္ အခုနစ္နာခံျခင္းသည္ ေနာင္ေကာင္းစားဖို႔ အတြက္ျဖစ္သည္။ ဒီအခ်ိန္မွာ အေရးႀကံဳ သက္လံုေကာင္းေစ ဆိုသလို ဒုကၡကို ခံႏိုင္ ေအာင္ေလ့က်င့္ထားပါ။

35 / အလြန္ညံ့ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အႏၱရာယ္၊ ဒုကၡမ်ား ဆက္တိုက္ လာလိမ့္မည္။ အေျခအေန ဆုတ္ယုတ္မႈ မ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။ စီးပြားပ်က္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ပ်က္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ စားေမးပြဲက်ျခင္း စေသာ က်ဆံုးမႈမ်ား မုခ်လာမည္။

36 / တန္ခိုးတက္ျခင္း၊ အသစ္ဖန္တီးႏိုင္ျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင့္ ႀကီးပြားျခင္း၊ အရည္အခ်င္း ျပႏိုင္ျခင္း၊ ကံေကာင္းျခင္း ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မယ္။ မိတ္ေဆြေကာင္း ေတြ႕မယ္။ ႀကံစည္းသမွ် အားလံုး ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းလိမ့္မယ္။ အႏုပညာ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မယ္ ေငြေၾကးမ်ားစြာရမယ္၊ အခ်စ္ေရး အလြန္္ေကာင္း၊ ခ်မ္းသာသူနဲ႔ လက္ထက္ရမယ္။

37 / အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လိမ့္မယ္ အိမ္ေျပာင္း၊ ေနရာေျပာင္း၊ လုပ္ငန္း၊ အႀကံအစည္ အေတြးအေခၚေျပာင္းစတဲ့ ေျပာင္းလဲျခင္းေတြ ခ်ည္းျဖစ္မယ္၊ အေကာင္းနဲ႔ အဆိုးဇြန္တြဲေနတယ္ အေကာင္းဘက္ကို အေလးသာေအာင္ ဘာသာတရားကို ကိုင္းရိႈင္းၿပီး အလွဴအတန္းလုပ္ပါ။ အထက္တန္း ေနရာကို ေရာက္ရမည္။ အႀကီးအကဲ၊ လူအမ်ား၏ ကူညီေစာင္မမႈရမည္။

38 / ဒီအခ်ိန္မွာ ရင္းႏွီတဲ့ သူေတြနဲ႔ ခြဲခြာရတတ္တယ္၊ သူတပါးက ကိုယ့္ကိုမေကာင္းေျပာတတ္တယ္။ အုပ္စုဖြဲ႕ၿပီး ေခ်ာက္ခ်ကာကို ခံရတတ္တယ္။ အနာေဟာင္း၊ အမႈေဟာင္း ေပၚတတ္တယ္။ ကိုယ္က အမွန္လုပ္ပါရက္နဲ႔ အခ်ဳပ္ခန္းထဲ ေရာက္သြားတာ ဒီအတြဲမ်ိဳးပဲ၊ အေရးႀကီးတယ္။ အထူးသတိထားပါ။

39 / ဒီအခ်ိန္ဟာ စိတ္ဓါတ္ကို ဦးစားေပးဖို႔ လိုတယ္၊ စိတ္အား႐ုံ ေစစားသမွ် အရာေတြ အားလံုးျဖစ္တတ္တဲ့ သေဘာရွိတယ္။ လိုခ်င္တာေတြ အကုန္ရမယ္၊ စီးပြားေရး တိုးတက္လိမ့္မယ္၊ မေရာက္ဘူးတဲ့ ေနရာေတြကို သြားေရာက္ရတယ္၊ လိုခ်င္တဲ့ အရာေတြေပၚမွာ အာ႐ုံမျဖတ္ပါနဲ႔ အားလံုးျပည့္စံုလိမ့္မယ္။

40 / ဒီအခ်ိန္ဟာ သိပ္ကို ကံဆိုးေနတယ္လို႔ ဆိုရမယ္၊ ဒုကၡဘုံ အလယ္မွာ ထြက္ေပါက္မရွိ လမ္းပိတ္ေနသူ တစ္ေယာက္လို႔ အစစအရာရာ လမ္းစေပ်ာက္ေနလိမ့္မယ္၊ ရရွိမယ္ အခြင့္အေရးေတြ လက္လြက္ ဆံုး႐ႈံးမယ္၊ မိမိကို ဒုကၡေပးမယ့္သူေတြနဲ႔သာ ႀကံဳရတတ္တယ္၊ ေလာကဓံတရားရဲ႕ႏွိပ္စက္မႈဒဏ္ကို အလူးအလဲခံရမယ္။ မေထမဲ့ျမင္ လုပ္ျခင္း ခံရမယ္။

41 / ဒီအခ်ိန္မွာ အထူး ဂ႐ုစိုက္ရမယ္။ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ ႀကံဳရလိမ့္မယ္ ။ သတိ၀ိရိယရွိတို႕က လြဲၿပီး ဘယ္အရာမွ မတတ္ႏိုင္ပါ၊ မသိ နားမလည္သူေတြကို ေ၀းေ၀းေရွာင္ပါ၊ ကိုယ့္ကို တနည္းနည္းနဲ႔ ဒုကၡေပးလိမ့္မယ္။ ေကာင္းေသာ အေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္ေပၚလိမ့္မယ္၊ ေကာင္းပါတယ္ ။ အေရးႀကီးတာက သတိရွိ ဖို႔ပါဘဲ။

42 / ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ တိုးတက္မႈေတြ ၾကက္သေရ မဂၤလာေတြ၊ ပစၥည္းဥစၥာေတြ၊ ဥစၥာဓနေတြ၊ ေအာင္မႈေတြ လိုအင္ဆႏၵေတြဟာ လံုး၀ ျပည့္စံုလာေနၿပီ၊ ဒီအခ်ိန္မွာ ကံေကာင္းျခင္း၊ ျပည့္စံုျခင္း ဆိုတာေတြ အကုန္ရမွာပါ။ ႀကံစည္ထားသမွ် ေမွ်ာ္လင့္ထားသမွ် စိတ္ကူးထားသမွ် အားလံုးျပည့္စံုေနၿပီ ဥစၥာသင့္တင့္စြာရမည္။

43 / အေျခအေနေတြ အားလံုး ဖ႐ိုဖရဲ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္၊ အႀကံအစည္ေတြ အားလံုး လြဲေခ်ာ္ကုန္လိမ့္မယ္ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ေတြ မႈန္၀ါးသြားလိမ့္မယ္၊ ေရွ႕တိုးလဲမရ ေနာက္ဆုတ္လို႔ မျဖစ္ဆိုတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးဘဲ ေဘးႀကပ္နံၾကပ္ အခက္အခဲ ေတြ႕လိမ္မယ္ ။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ကို တင္ထားပါ၊ သန္းေခါင္ေက်ာ္ရင္ မိုးလင္းတတ္တယ္ မဟုတ္ပါလား။

44 / အရွိန္အ၀ါေတြ က်ဆင္းလာမယ္၊ မလုပ္သင့္တာတာေတြ လုပ္မိလိမ့္မယ္၊ မႀကံစည္ သင့္တာ ႀကံစည္လိမ့္မယ္၊ မိတ္ေဆြက သစၥာေဖာက္ၿပီး ရန္သူျဖစ္လာမယ္။ လိမ္ညာခံရျခင္း၊ ရန္သူကို မိတ္ေဆြထင္ျခင္း၊ လက္မခံသင့္တာ လက္ခံမိျခင္းစတဲ့ ေလာကႀကီးရဲ႕မာယာ ကြန္ယက္ ေအာက္မွာ ဆံုးဆံုး နစ္ျမဳပ္သြားတတ္တယ္။ ဒါေတြကိုသတိနဲ႔ ႀကိဳတင္ တြန္းလွန္ကာကြယ္ပါ။

45 / ႀကံစည္မႈ႕ေတြ ေအာင္ျမင္ျခင္း တိုးတက္မႈေတြ ရရွိျခင္း၊ အရွိန္အ၀ါ ျမင့္မားျခင္း၊ ရိုေသခန္႔ညားမႈ ရရွိျခင္း၊ ကိုယ့္နည္း ကိုယ္ဟန္နဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားသမွ် ၊ တီထြင္ထားသမွ် ႀကိဳးစားထားသမွ် အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတိုင္းကို မလြဲမေသြ ေရာက္ရွိမည္။ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ အရာေတြ အားလံုးျပည့္ၿပီ။ထီေပါက္မည္။

46 / အႏၱရာယ္ေတြ ၀ိုင္းရံေနၿပီလို႔ဆိုရမယ္၊ အမွတ္မထင္ အမွားေတြ က်ဴးလြန္းမိမယ္ ။လုပ္ငန္းေတြမွာ ေမွ်ာ္မွန္းသည္ထက္ ဆံုး႐ႈံးမႈ ေတြ ေတြ႕ႀကံဳရမယ္၊ အခ်ိန္မတန္ဘဲ မစြန္႕စားသင့္ဘဲ စြန္႔စားျခင္းေၾကာင့္ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈေတြ ႀကံဳရမယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္ကိစၥဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ စဥ္းစားညိႈိႏိႈင္းၿပီးမွ လုပ္သင့္တယ္။

47 / ဘိုင္င္က်ေနသူတြ၊ အဆင့္အတန္း နိမ့္သူေတြ၊ ႀကိဳးစားၿပီး အရာမထင္သူေတြ မြဲေတေနသူမ်ားပင္ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀မႈ႕ရသြားျခင္း၊ တိုးတက္ မႈမ်ားေတြ႕ႀကံဳခံစားရျခင္း၊ အရည္းအခ်င္းေတာက္ေျပာင္လားျခင္း၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ ရတနားမ်ား ရရွိျခင္းႏွင့္ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား ရျခင္းေတြ ျဖစ္လာရေပသည္။ တစ္သက္တာတြင္ သရဖူ ေဆာင္ခြင့္ရၿပီ။

48 / ဒီအခ်ိန္အတြင္း ညံ့ေနပါေသးတယ္၊ အနစ္နာခံရတာမ်ိဳး၊ အမ်ားေၾကာင့္ ဓားစားခံျဖစ္ရတာမ်ိဳး ၊ ေခ်ာက္တြန္း ခံရတာမ်ိဳးေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ရလိမ့္မယ္၊ အထူးသတိထားဖို႔ လို႔ပါတယ္။ ဖံုလံု တလွည့္၊ ငါးဖ်ံတလွည့္ ဆိုတာ ဒီလိုကိန္းခန္း ႀကံဳတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ ေတြ႔ရတာဘဲ၊ အစစအရာရာ သတိ၀ိရိယရွိရွိ ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္သင့္တယ္။

49 / မမွန္မကန္ လိမ္ညာမႈေတြ မိတ္ေဆြတုေတြ၊ အေယာင္ေဆာင္မႈ လွည့္စားမႈေတြကို အမွန္ထင္ ျမင္ ယူဆေနတတ္သည္၊ အမွားကို အမွန္ အတုကို အစစ္လို႔ ယံုၾကည္တတ္တယ္ က်ဴးလြန္ေလ့ ရွိေနတတ္သည္။ တကိုယ္တည္း အထီးက်န ္ေနတတ္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္၏ အထင္ေသးမႈမ်ား ေတြ႕ႀကံဳရမည္။

50 / အလုပ္အကိုင္ ေျပာင္းလဲရျခင္း အႀကံအစည္မ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ တိုးတက္ရရွိျခင္းတို႔နဲ႕ႀကံဳေတြ႕ရလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ပိုင္ အႀကံဥာဏ္၊ စိတ္ကူးမႈ တီထြင္မႈမ်ားကို သူတစ္ပါးက ေႏွာင္ယွက္ ဖ်က္စီးတတ္ပါတယ္၊ ဒီအခါမ်ိဳးမ်ာ အလွ်င္စလို မလုပ္ဘဲ အႀကံအစည္သစ္ အလုပ္ အကိုင္သစ္ ေတြကို စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ ျပဳလုပ္ပါက ေအာင္ျမင္မည္။

51 / မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ႐ုတ္တရက္ တိုးတက္မႈ ရတတ္သလို၊ သူတပါးရဲ႕ ေခ်ာက္တြန္းမႈကိုလဲ ခံရတတ္တယ္၊ လူတစ္ေယာက္ ႐ုတ္ခ်ည္း ခ်မ္းသာသြားတာ၊ ေအာင္ျမင္သြားတာ ဒီလိုကိန္းမ်ိဳးဘဲ၊ ဒီလိုေကာင္းတာလဲ လြန္ေရာ၊ ဆိုးတာတို ျပန္လဲ ေၾကာက္စရာႀကီးဆိုေတာ့၊ ဆိုးတာေတြ မလာရေအာင္ ေကာင္းတဲ့ ေစတနာ နဲ႔လုပ္ေပေတာ့။

52 / ဒီလို ကိန္းမ်ိဳး ႀကံဳတဲ့အခါ မိမိရဲ့ ကံၾကမၼာ အလွည့္အေျပာင္းေတြ ၊ ျဖစ္လာမယ့္ အႏၲရယ္ေတြ ။ ႀကံဳရမယ့္ အျဖစ္သနစ္ေတြကို ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ထားရမယ္လို႔ သတိေပးလိုပါတယ္။ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဟာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

အထက္ပါ တြက္နည္းကို ေသေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္းမရွိပါက (sayaheintintzaw@gmail.com)သို႔ ဆက္သြယ္ေမး ျမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း...

သင္တို႔၏အက်ိဳးကိုထာ၀စဥ္လိုလားေသာ (ဆရာဟိန္းတင့္ေဇာ္)
ဆက္သြယ္ရန္ အီးေမးလ္ (sayaheintintzaw@gmail.com)
၀ဘ္ဆိုက္ (http://www.heintinzaw.com/)

သင့္ဘ၀အတြက္ အက်ိဳးေပးေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအလုပ္

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဗဒင္ဆရာေတြဆီကို ေရာက္လာၿပီဆိုရင္ ေနာက္ဆံုးပိတ္ေမးတဲ့ ေမးခြန္းကေတာ့ "ဘာလုပ္ငန္း ႏွင့္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာမွာလဲ " ဘာစည္းပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ရင္ ေသခ်ာေပါက္ ႀကီးပြား ခ်မ္းသာမွာလဲ " စတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ေနာက္ဆံုးပိတ္ ေမးတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလို ေမးလာၿပီဆိုရင္ ေဗဒင္ဆရာေတြကလည္း မိမိတို႔ စိတ္သန္တဲ့ အသံုးျပဳတဲ့ ပညာရပ္နဲ႔ အႀကံ ညာဏ္ ေပးတတ္ၾကတယ္။

ဇာတာနဲ႔ ေဟာတဲ့ ေဗဒင္ဆရာကလည္း ဇာတာကို ကိုင္စြဲၿပီး အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္း ေရြးေပးတယ္။ ဂဏန္းေဗဒင္ဆရာကလည္း ဂဏန္းေဗဒင္ပညာႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ၿပီး အႀကံေပးတယ္။ လကၡဏာ ဆရာကလည္း သူ႕ရဲ့လက္ဖ၀ါးျပင္က ၿဂိဳဟ္ခံု အနိမ့္အျမင့္ လမ္းေၾကာင္း အေနအထားေတြကို ၾကည့္ၿပီး ဆံုးျဖတ္တယ္။ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ေဗဒင္ပညာနဲ႔လည္း အႀကံညာဏ္ ေပးၾကတယ္။

ဟုတ္ၿပီ။ ဘယ္နည္းကေတာ့ မွန္တယ္။ ဘယ္နည္းကေတာ့ မွားေနတယ္လို႔ ေျပာလို႔ မရပါဘူး။ အကုန္လံုးက ေတာ့ သူ႕နည္းႏွင့္သူ မွန္ေနတတ္ၾကတာပါပဲ။ တစ္ခုကေတာ့ မွန္တယ္ ... တစ္ခုကေတာ့ မွားေနတယ္ဆိုတာ အမွန္ေတာ့ ႏိႈင္းယွဥ္မႈ႕ေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခု ကြ်န္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာက ျမန္မာ့႐ိုးရာ မဟာဘုတ္ ေဗဒင္ပညာမွာလာတဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္း ေရြးခ်ယ္မႈ႔ႏွင့္ ပါတ္သက္လို႔ ေျပာျပခ်င္တာပါ။ ဒါနဲ႔ စကားမစပ္ ဘ၀အတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း အလုပ္ေရြးခ်ယ္မႈ႕ႏွင့္ ပါတ္သက္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ဖတ္ဘူးတဲ့ အဘမင္းသိခၤရဲ့ ျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္ ေမာင္ဘခ်စ္ဆိုတဲ့ စာအုပ္ေလးထဲက အဘရဲ့အယူအဆ အဘရဲ့ ဓမၼေတြကို အားလံုးအတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အဲဒီ ျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္ေမာင္ဘခ်စ္ဆိုတဲ့ စာအုပ္ထဲမွာ ဘယ္လိုပါသလဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဇာတ္လိုက္ႀကီး ေမာင္ဘခ်စ္က အလုပ္ရွာမယ္ အလုပ္လုပ္မယ္လို႔ အေလာတႀကီး ဦးဂြမ္တီဆိုတဲ့ အဖိုးႀကီးကို ေျပာေတာ့ ဦးဂြမ္းတီက

အလုပ္အတြက္ အေလာသံုးဆယ္ မလုပ္စမ္းပါန႔ဲကြ။ အထူးသျဖင့္ အသက္ေမြ ၀မ္းေၾကာင္းအလုပ္ကို ေရြးခ်ယ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ စဥ္းစဥ္းစားစား လုပ္စမ္းပါကြ။ လူေတြဟာ ေျခာက္လ တစ္ႏွစ္ေလာက္ ၀တ္ရမယ့္ လံုခ်ဥ္ကေလး တစ္ထည္ေလာက္ ၀ယ္ဖိုပဆိုရင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေရြးေတာ့တာပဲ။ အသားေကာင္းရဲ့လား အဆင္ေကာင္း ရဲ့လား၊ ေသေသခ်ာခ်ာကို ေရြးေတာ့တာပဲ။ တကယ္ကေတာ့ လံုခ်ဥ္အေရြးမွားလို႔ ဘာမွ ဒုကၡမေရာက္ဘူးကြ။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္ကို အေရြးမွားရင္ တစ္သက္လံုး ဒုကၡေရာက္ေတာ့တာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ တစ္သက္လံုး လုပ္ရမည့္ အလုပ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေရြးၿပီး စဥ္းစားၿပီးမွ လုပ္ရတယ္ကြ။ ငါ့ဆီမွာေနၿပီး ေအးေအးေဆးေဆး စဥ္းစားစမ္းပါ ေမာင္ဘခ်စ္ရာဟု ေျပာေလ၏။

"ထမင္းစားဖို႔ အလုပ္တစ္ခုခုေတာ့ လုပ္ရမယ္ မဟုတ္လားဗ်ဟု ေမာင္ဘခ်စ္က ေမးျမန္းရာ ဦးဂြမ္တီက...

အဲဒီလို စိတ္ကူးမ်ိဳးဟာ ေတာ္ေတာ့ကိုသနားစရာ ေကာင္းတဲ့ စိတ္ကူးမ်ိဳး ကိုယ္လူရဲ့။ ထမင္းစားဖို႔ေလာက္သာ ရည္ရြယ္ၿပီး အလုပ္လုပ္တဲ့ လူဟာ ဘယ္မွာ ထူးခြ်န္မွာလဲကြ။မင္းတစ္ခု စဥ္းစားၾကည့္စမ္း။ မင္းလဲပဲ ေရႊက်ီး မင္းကုမၸဏီမွာ ေငြကိုင္စာေရး လုပ္ခဲ့တာပဲ။ ဘာမ်ား အျမတ္ထြက္ခဲ့သလဲ။ဒါေၾကာင့္ တစ္သက္လံုး လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ကို ေရြးခ်ယ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ကိုယ္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ အလုပ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ရမယ္ ကိုယ့္လူဟု ျပန္ေျပာေလ၏။

အဲဒီလို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ဆိုရင္ ၀ါသနာကို အရင္းခံၿပီး စဥ္းစားရမွာလား ဦးဂြမ္တီ.....

အဲဒါလည္း ေျပာရဦးမယ္.. ၀ါသနာတစ္ခုတည္းနဲ႔လည္း မေရြးနဲ႔ဦး။ ၀ါသနာဆိုတာက ေတာ္ေတာ္ ထူးဆန္း တယ္က။ ဒုကၡေရာက္မယ့္ အလုပ္ကိုမွ ၀ါသနာပါတာမ်ိဳး ရွိေသးတယ္ကြ။ ဥပမာကြာ အဂၢိရတ္ထိုးတာတို႔ ၊ ဘီးလိယက္ ထိုးတာတို႔ ၀ါသနာပါတယ္ ဆိုပါေတာ့ကြာ။ အဲဒီ ၀ါသနာကလည္း အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ မလြယ္ဘူးကြ။ ဒါေၾကာင့္ ၀ါသနာ တစ္ခုတည္းနဲ႔လည္း မဆံုးးျဖတ္ရဘူးကြ။

ဒီလိုဆိုရင္ ကြ်မ္းက်င္တဲ့အလုပ္ ကိုယ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ အလုပ္ကို ဦးစားေပးၿပီး ေရြးခ်ယ္ရမွာလား။

ဒီလိုလည္း မဟုတ္ေသးဘူးကြ။ ကြ်မ္းက်င္တာ တစ္ခုတည္းနဲ႔လည္း ေရြးခ်ယ္လို႔ မရျပန္ဘူး။ ကြ်မ္းက်င္တာက ကြ်မ္းက်င္တာ ျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္တာက ေအာင္ျမင္တာကြ။ မတူဘူး။ ဥပမာကြာ ေကာလိပ္ ေလွေလွာ္အသင္း ၀င္ထားၿပီး ေလွေလွာ္ေလ့က်င့္ထားတဲ့ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးဟာ ေလွေလွာ္ ကြ်မ္းက်င္တာေပါ့ကြာ။ အဲဒါနဲပဲ သူဟာ ေကာလိပ္ေက်ာင္းက ထြက္တဲ့အခါ ေလွေလွာ္စားရေတာ့မွာလားကြ။

ဒီလိုဆိုရင္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအလုပ္ကို ဘယ္လိုမ်ား ေရြးခ်ယ္ရမွာလဲ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးရယ္...

ကဲ.. ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္ေပေတာ့ကြ။
လူတစ္ရာမွာ တစ္ေယာက္ေလာက္ေတာင္ ဟန္က်ပန္က် ျဖစ္ခဲတဲ့ ေအာင္ျမင္တဲ့ အႏုပညာအလုပ္။ ဥပမာ ဘိုင္စကုတ္မင္းသားအလုပ္တို႔။ စာေရးဆရာ အလုပ္တို႔။ ဂီတသမားအလုပ္တို႔။ ေၾကာ္ျငာ ကိုယ္စားလွယ္ အလုပ္တို႔ စတဲ့ အလုပ္မ်ိဳးေတြကို မေရြးခ်ယ္ရဘူးကြ။ ဒီအလုပ္မ်ိဳးေတြက ေအာင္ျမင္ရင္ေတာ့ အလြန္ အင္မတန္ေကာင္းပါတယ္။ မေအာင္ျမင္ရင္ ေရစံုေမွ်ာမယ့္ အလုပ္မ်ိဳးေတြက။ ဒါေၾကာင့္ ၾကပ္ၾကပ္ ေရွာင္ပါ။

•အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္း အလုပ္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ လနဲ႔ ႏွစ္နဲ႔ ခ်ီၿပီး ေလ့လာစဥ္းစား ၿပီးမွသာ ငါ ဘာလုပ္ရမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ပါ။

•အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္းအလုပ္အျဖစ္ ေဗဒင္ဆရာဆီက ေဟာခ်က္နဲ႔ မလံုေလာက္ဘူးကြ။ ေဗဒင္ဆရာကေတာ့ ကမၼဇီ၀ၿဂိဳဟ္ဟာ ဘယ္ၿဂိဳဟ္ျဖစ္လို႔သာ ဘာအလုပ္လုပ္လို႔သာ ေဟာမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ သူ႕စကားကိုလည္း မယံုနဲ႔ဦးကြ။ အဲဒီ ေဗဒင္ဆရာကိုယ္တိုင္က ဘယ္ၿဂိဳဟ္ေတြ ဘာျဖစ္ေနလို႔ ေဗဒင္ဆရာ ျဖစ္လာတာလဲ ဆိုတာေတာင္ မစဥ္းစားမိတဲ့ ေဗဒင္ဆရာက မ်ားတယ္ကိုယ့္လူ....

•ေလာကမွာ ငါဟာျဖင့္ ဒီအလုပ္ တစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္ သင့္ေတာ္တဲ့လူလို႔ ကိုယ့္ကိုကို မထင္မိေလနဲ႔ကြ။ အနည္းဆံုး အလုပ္သံုးေလးမ်ိဳး လုပ္နိုင္စြမ္းတာခ်ဥ္းပဲ။

•အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီဆိုရင္ အဲဒီ အလုပ္က ၀ါရင့္ပုဂၢိဳဟ္ေတြဆီက အႀကံ ဉာဏ္ကို မရမကြ။ အဲဒီအခ်က္ (၅)ခ်က္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ မွတ္ၿပီး အခ်ိန္ယူ စဥ္းစားစမ္းပါ ေမာင္ဘခ်စ္ရာဟု ေျပာဆိုလိုက္ေလေတာ့၏။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ မဟာဘုတ္ ေဗဒင္ပညာမွာ လာတဲ့ အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္းပညာ ေရြးခ်ယ္တဲ့ နည္းကို စတင္ၾကရေအာင္ပါ။ မဟာဘုတ္တြက္နည္းက လြယ္ပါတယ္။ လူတိုင္းနည္းပါး တတ္ၾကပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ့ ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကိုတည္ပါ။ (၇)နဲ႔စားပါ။ ဘာၾကြင္းလဲ။ အဲဒီ အၾကြင္းအလိုက္ အက်ိဳးေပး ေအာင္ျမင္ေစမည့္ လုပ္ငန္းေတြကို ေရြးခ်ယ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေလးကို အရင္ သိထားပါ။

(၁)-တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္....အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအလုပ္။ က်ပန္းအလုပ္။
(၂)-တနလၤာၿဂိဳဟ္..... ခရီးသြားရေသာအလုပ္။ ကုန္သည္အလုပ္။
(၃)-အဂၤါၿဂိဳဟ္.... စာေပ ၊ စက္ဘက္ ။ စစ္ဘက္ ၊ ေဆးဘက္။
(၄)-ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္.... အႏုပညာ-အလွပညာလုပ္ငန္း။
(၅)-ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္.... ပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလုပ္။
(၆)-ေသာၾကာၿဂိဳဟ္.... ခရီးေ၀းသြားရေသာအလုပ္။
(၀)-စေနၿဂိဳဟ္.... ၀န္ထမ္းအလုပ္ ၊ လခစားအလုပ္ ၊ ႏိုင္ငံေရးအလုပ္။

အဲဒါကို သိၿပီးရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မဟာဘုတ္ တြက္မယ္။ ကိုယ့္ရဲ့ ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကို (၇)နဲ႔ စားလိုက္ပါ။ ဘာၾကြင္းသလဲ။ အဲဒီ အၾကြင္းအေပၚ မူတည္ၿပီး ေအာက္မွာ အၾကြင္းအားလံုးအတြက္  အက်ိဳးေပးေသာ ေန႔နံ အလုပ္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။

အၾကြင္း(၁)ရသူမ်ား အတြက္ အက်ိဳးေပးေသာလုပ္ငန္းမ်ား
(၅)-ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္.... ပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလုပ္။
(၆)-ေသာၾကာၿဂိဳဟ္.... ခရီးေ၀းသြားရေသာအလုပ္။
(၀)-စေနၿဂိဳဟ္.... ၀န္ထမ္းအလုပ္ ၊ လခစားအလုပ္ ၊ ႏိုင္ငံေရးအလုပ္။

အၾကြင္း(၂)ရသူမ်ား အတြက္ အက်ိဳးေပးေသာလုပ္ငန္းမ်ား
(၆)-ေသာၾကာၿဂိဳဟ္.... ခရီးေ၀းသြားရေသာအလုပ္။
(၀)-စေနၿဂိဳဟ္.... ၀န္ထမ္းအလုပ္ ၊ လခစားအလုပ္ ၊ ႏိုင္ငံေရးအလုပ္။
(၁)-တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္....အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအလုပ္။ က်ပန္းအလုပ္။

အၾကြင္း(၃)ရသူမ်ား အတြက္ အက်ိဳးေပးေသာလုပ္ငန္းမ်ား
(၀)-စေနၿဂိဳဟ္.... ၀န္ထမ္းအလုပ္ ၊ လခစားအလုပ္ ၊ ႏိုင္ငံေရးအလုပ္။
(၁)-တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္....အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအလုပ္။ က်ပန္းအလုပ္။
(၂)-တနလၤာၿဂိဳဟ္..... ခရီးသြားရေသာအလုပ္။ ကုန္သည္အလုပ္။

အၾကြင္း(၄)ရသူမ်ား အတြက္ အက်ိဳးေပးေသာလုပ္ငန္းမ်ား
(၁)-တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္....အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအလုပ္။ က်ပန္းအလုပ္။
(၂)-တနလၤာၿဂိဳဟ္..... ခရီးသြားရေသာအလုပ္။ ကုန္သည္အလုပ္။
(၃)-အဂၤါၿဂိဳဟ္.... စာေပ ၊ စက္ဘက္ ။ စစ္ဘက္ ၊ ေဆးဘက္။

အၾကြင္း(၅)ရသူမ်ား အတြက္ အက်ိဳးေပးေသာလုပ္ငန္းမ်ား
(၂)-တနလၤာၿဂိဳဟ္..... ခရီးသြားရေသာအလုပ္။ ကုန္သည္အလုပ္။
(၃)-အဂၤါၿဂိဳဟ္.... စာေပ ၊ စက္ဘက္ ။ စစ္ဘက္ ၊ ေဆးဘက္။
(၄)-ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္.... အႏုပညာ-အလွပညာလုပ္ငန္း။

အၾကြင္း(၆)ရသူမ်ား အတြက္ အက်ိဳးေပးေသာလုပ္ငန္းမ်ား
(၃)-အဂၤါၿဂိဳဟ္.... စာေပ ၊ စက္ဘက္ ။ စစ္ဘက္ ၊ ေဆးဘက္။
(၄)-ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္.... အႏုပညာ-အလွပညာလုပ္ငန္း။
(၅)-ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္.... ပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလုပ္။

အၾကြင္း(၀)ရသူမ်ား အတြက္ အက်ိဳးေပးေသာလုပ္ငန္းမ်ား
(၄)-ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္.... အႏုပညာ-အလွပညာလုပ္ငန္း။
(၅)-ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္.... ပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလုပ္။
(၆)-ေသာၾကာၿဂိဳဟ္.... ခရီးေ၀းသြားရေသာအလုပ္။

ေအာင္ျမင္ထြန္းေပါက္ လိုသူမ်ားအတြက္ အဘမင္းသိခၤ၏ နာမည္ေပးနည္း

နာမည္.........
အဘေျပာဘူးတဲ့ စကားေလးတစ္ခြန္း သြားၿပီး အမွတ္ရမိတယ္။ လူတစ္ေယာက္ဟာတဲ့ ဘယ္ေလာက္ပဲ သူ႕ဘ၀ မွာ ဆင္းရဲနိမ့္က်ေနပါေစကြာတဲ့။ သူ႕ဘ၀မွာ နာမည္တစ္လံုးေတာ့ ရွိပါေသးတယ္တဲ့။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ဘ၀မွာလည္း နာမည္တစ္လံုးေတာ့ ရွိတယ္ေလ။ နာမည္ မေပးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဆင္းရဲနိမ့္က် ခ်ဴခ်ာေနတဲ့ လူရယ္လို႔ မရွိပါဘူး။

ေနာက္တစ္ခုက ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳး အမ်ားစုဟာ မိမိတို႔မိသားစုမွာ သားသမီးရတနာ ရလို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒါမွမဟုတ္လို႔ စီပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုခု လုပ္ေဆာင္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ စာေရးဆရာတို႔ အနုပညာလုပ္ငန္း လုပ္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္ဘ၀အတြက္ ေအာင္ျမင္ထြန္းေတာက္ေစမယ့္ အမည္မ်ိဳးေတြကို စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္တတ္ၾကပါ တယ္။

တကမၻာလံုးမွာ နာမည္ကို ေန႔သင့္နံသင့္မွည့္တာဆိုလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးပဲ ရွိတယ္။ မခင္ဆိ္ုတာနဲ႔ တနလၤာသမီး ေမာင္ႏိုင္ဆိုတာနဲ႔ စေနသားသမီးဆိုတာ ထင္ရွားေနၿပီ။ သာသနာ့ႏြယ္၀င္ ရဟန္း သံဃာေတာ္ ေတြေတာင္ တနလၤာသားသမီးဆိုရင္ ရွင္ကုသလတို႔ ဗုဒၶဟူးသားကို ရွင္၀ိစိတၱတို႔ ဆိုတာမ်ိဳး ေပးတတ္ၾကတယ္။ အဲဒီေလာက္ထိ ကိုယ္နာမည္ကို အေလးထားတတ္ၾကတာ မဟုတ္လား။

အဲဒီေတာ့ နာမည္ကို ဘယ္လိုမ်ိဳးေတြ ေပးတတ္ၾကသလဲဆိုေတာ့........

ပထမဦးတစ္မ်ိဳးက အႏြတၱအမည္ လို႔ေခၚတယ္။ အဲဒါကဘာလဲဆိုေတာ့ အေၾကာင္းတရား ခိုင္ခိုင္လံုလံုနဲ႔ ေပးတဲ့ အမည္မ်ိဳးေပါ့ဗ်ာ။ မိခင္က ကေလးေမြးတဲ့အခ်ိန္မွာ မိုးရြာတယ္။ မိုးရြာတဲ့အခ်ိန္မွာ မိုးသီးေတြပါ ပါလာတယ္။ အဲဒီကေလးရဲ့အမည္ဟာ မိုးသီးျဖစ္သြားတယ္။ ငယ္ငယ္က ေမာင္မိုးသီ။ နည္းနည္းႀကီးလာေတာ့ ကိုမိုးသီး။ ဒီထက္ႀကီးလာေတာ့ ဦးမိုးသီးေပါ့။

ဒုတိယတစ္မ်ိဳးက ႐ုဠီအမည္ လို႔ေခၚတယ္။ သူကေတာ့အေၾကာင္းတရား မရွိပါဘူး။ အက်ိဳးတရားကို ဦးစားေပးၿပီး မွည့္ထားတာပါ။ ကိုယ့္သားသမီး ကိုေကာင္းေစခ်င္လို႔ ေမာင္ေကာင္းမွည့္တာ၊ ျမတ္ေစခ်င္လို႔ ေမာင္ျမတ္မွည့္တာ ၊ အသက္ရွည္ေစခ်င္လို႔ ေမာင္သက္ရွည္လို႔ မွည့္တာ၊ ယဥ္ေက်းေစခ်င္လို႔ မယဥ္ေက်းလို႔ မွည့္တာ။ အဲဒါေတြအားလံုးဟာ ႐ုဠီအမည္ အမ်ိဳးအစားမွာပါတဲ့ အမည္မ်ိဳးေတြေပါ့။ မွည့္ေကာင္းပါတယ္။

တတိယအမ်ိဳးအစာအမည္က သညာအမည္ လို႔ေခၚတယ္။လူဆိုတာ နာမည္တစ္လံုးေတာ့ရွိရမယ္ မဟုတ္လားဗ်ာ။ အဲဒါေၾကာင့္ ေခၚလို႔ျဖစ္႐ံု မွည့္ထားတဲ့ အမည္မ်ိုး။ ဥပမာ သာဒင္ဆိုတာ ဘာအဓိပၸါယ္ ရွိသလဲ ဆိုရင္ ဘာအဓိပၸါယ္ရယ္လို႔ ခြဲခြဲျခားျခား မေျပာႏိုင္ဘူး။ အဲဒီလိုအမည္မ်ိဳးေတြလည္း မွည့္တတ္ၾကပါတယ္။

စတုတၳအမ်ိဳးအစားၾကေတာ့ သညီအမည္ လို႔ေခၚတယ္။ အဲဒါကေတာ့ မမွည့္ေကာင္းဘူး။ ဥပမာ ေခြးမတို႔ ၊ ၀က္မ ။ ဆိတ္သိုး ၊ ၾကြက္နီ ၊ ေပါက္တူး၊ ငေခြး စတဲ့အမည္မ်ိုးေတြေပါ့။ အဲဒါေတြကေတာ့ မမွည့္တာ ေကာင္းတယ္။ ဒီေလာက္ရွည္ၾကာတဲ့ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ ေခြးစာလံုးထည့္ၿပီး မွည့္ထားတဲ့နာမည္ထဲက အထြတ္ အထိပ္ေရာက္ဖူးတာဆိုလို႔ စေလငေခြးနဲ႔ မင္းေခြေခ်းပဲ ရွိဘူးတယ္။

ေနာက္တနည္းက်ေတာ့ ဆန္းနည္းနဲ႔ (နာမကၡရဆန္းပညာ) ေပးတဲ့နည္း။ ဒီနည္းကေတာ့ က်ယ္၀န္းတယ္။ ဥပမာ ၾကြတ္ၾကြတ္ဆတ္ဆတ္ စကားေျပာတတ္တဲ့လူကို ၾကြတ္ၾကြတ္ဆတ္ဆတ္ အကၡရာေတြ (ခ ဃ ) စတဲ့ အကၡရာေတြနဲ႔ အမည္ေပးရတာမ်ိဳး။ ပါဠိလို ေျပာရရင္ေတာ့ ဓနိတ အကၡရာေပါ့။ ေယာက်္ားဆန္တဲ့ လူကို ဖိုအကၡရာနဲ႔ ေပးရတာတို႔၊ မိန္းမဆန္တဲ့ လူကို မအကၡရာနဲ႔ ေပးရတို႔ အမ်ားႀကီးပဲဗ်။ အသားျဖဴတာတို႔ အသားမဲတာတို႔၊ အရပ္ပုတာတို႔ အရပ္ရွည္တာတို႔ အားလံုးကို ထည့္ၿပီး စဥ္းစားေပးရတာ။ ဒါေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္ဟာ ဆန္ေဗဒင္ႏွင့္ ကိုက္ညီတဲ့အမည္တစ္ခု ျဖစ္ဖို႔ မလြယ္တာ။

အခု ကြ်န္ေတာ္ေျပာျပမယ့္ အမည္ေပးနည္းကေတာ့ ကုန္ေဘာင္ေခတ္မွာ အလြန္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ အတုလ ဆရာေတာ္ ခင္ႀကီးေဖ်ာ္ရဲ့ နညး္ပါ။ အဲဒီနည္းကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ အဘဘင္းသိခၤ သူကိုယ္တိုင္ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ နည္းပါ။ မင္းသိခၤဆိုေသာ အမည္ကို ဤနည္းႏွင့္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ သမုတ္ခဲ့တာ။ ေနာက္ အဘဆီကို အမည္ေတာင္တဲ့ လူတိုင္းကိုလည္း အဘ ဒီနည္းနဲ႔ပဲ ေပးခဲ့တာပါ။ ေနာက္ဆံုး အဘကိုယ္တိုင္ ေမြးထုပ္ေပးခဲ့တဲ့ အဘရဲ့ ေဗဒင္လကၡဏာ တပည့္ေပါင္းမ်ားစြာရဲ့ အမည္ေတြကိုလဲ ဒီနည္းနဲ႔ပဲ အဘ နာမည္ေပးခဲ့တာပါ။

ဒီနည္းကိုေတာ့ အဂၤ၀ိဇၨာေဗဒင္ ပညာႏွင့္ တိုင္ထူၿပီး ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္ေတြေတာေတြနဲ႔ ႐ႈပ္ပါတယ္။ လြယ္လြယ္ေလးပဲ သိခ်င္တယ္ တတ္ခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ လူေတြအတြက္ကေတာ့ ပဥၥပြတ္ရယ္ ၊ ဆပြတ္ရယ္၊ အညြန္႔ရယ္ ဆိုတာကို မွတ္ထားရင္ ရပါၿပီ။ ပဥၥပြတ္ေတြ အညြန႔္ေတြ ဆပြတ္ေတြကိုလည္း နားမလည္ပါဘူး။ မွတ္မထားခ်င္ပါဘူး။ ႐ႈပ္ပါတယ္ဆိုတဲ့ နည္းနည္းေလးေတာင္ မွတ္မထားခ်င္တဲ့ လူေတြကေတာ့ (၅)-ခုေျမာက္ရယ္ ၊ (၆)-ခုေျမာက္ရယ္ (၂)-ခုေျမာက္ရယ္၊ ဒါေလးမွတ္ထား၇င္ ရပါၿပီ။

ကိုယ့္ေန႔နံရဲ့ (၅)ခုေျမာက္ ေန႔နံ အကၡရာကို ...... အစမွာထား။
ကိုယ့္ေန႔နံကေန (၆)-ခုေျမာက္ ေန႔နံ အကၡရာကို..... အလယ္မွာထား။
ကိုယ့္ေန႔နံကေန (၂)-ခုေျမာက္ ေန႔နံ အကၡရာကို...ေနာက္ဆံုးမွာထား။ ဒါပဲေပါ့။ လြယ္တယ္ေနာ္။

ဥပမာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ အဘမင္းသိခၤက တနဂၤေႏြသား။ ငယ္နာမည္က ဦးေအာင္ထြန္း။ အဲဒီအမည္ကို အဘက မသံုးခ်င္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကိုယ့္ကိုတိုင္ အမည္ေပးတယ္။ ေအာက္မွာ ၾကည့္ၾကည့္လိုက္ပါ။

တနဂၤေႏြရဲ့ (၅)-ခုေျမာက္ ေန႔နံ အကၡရာကို အစမွာထားတယ္။ (မင္း)
တနဂၤေႏြရဲ့ (၆)-ခုေျမာက္ ေန႔နံ အကၡရာကို အလယ္မွာထားတယ္။ (သိ)
တနဂၤေႏြရဲ့ (၂)-ခုေျမာက္အကၡရာကို ေနာက္ဆံုးမွာ ထားတယ္။ (ခၤ)

အဲဒီေတာ့ အားလံုးေပါင္းလိုက္ရင္ မင္းသိခၤ ေပါ့။ လြယ္တယ္ေနာ္။ ဒါကေတာ့ အလြယ္နည္းေပါ့ဗ်ာ။ ကိန္းေတြ ခန္းေတြ ၊ တိုင္ေတြ ဘာေတြ ညာေတြကို လံုး၀ နားမလည္ပါဘူးဆိုတဲ့ လူေတြအတြက္ပါ။ တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ားအတြက္  (၅-၆-၂) သာ မွတ္ထားလိုက္ရင္ ရပါၿပီ။

အခု ေအာက္မွာကေတာ့ အဂၤ၀ိဇၨာ ပညာႏွင့္ စနစ္တက် တိုင္ကို ဘယ္လိုထူရတယ္ ဆိုတာနဲ႔ အဲဒီတိုင္ကို ၾကည့္ၿပီး ဘယ္လို အမည္ေပးရတယ္ဆိုတာရယ္ကို ပံုေလးေတြနဲ႔တကြ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။ အားလံုးေသာ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကသူအားလံုး မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ကိုေသာ္၎။ မိမိတို႔၏ မိသားစု သားသမီး ေဆြမ်ိဳး ပါတ္၀န္းက်င္ အားလံုးကို ေကာင္းမါန္မွန္ကန္ေသာ နည္းစနစ္ျဖင့္ နာမည္လွလွေလးမ်ား ေရြးခ်ယ ္ေပးႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလိုက္ပါတယ္။ ေအာက္မွာ ပံုေသနည္းအေနနွင့္ ေန႔သားနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ရမည့္ အကၡရာေလးေတြ အသင့္ ေရးေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီနည္းက အင္တန္ ေကာင္းပါတယ္။ ဒီေန႔ အႏုပညာေလာက မွာ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ အႏုပညာသမား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဒီနည္းနဲ႔ နာမည္ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အတြက္ ပံုစံ (၅ - ၆ - ၂)
(ၾကာသပေတး အကၡရာျဖင့္ စပါ၊ ေသာၾကာအကၡရာကို အလယ္မွာ ထားပါ။ တနလၤာ အကၡရာကို အဆံုးတြင္ထားပါ)
ဥပမာ - မိုးေဟကို ၊ ေမသုခ ၊ ျပည္သိန္းေက်ာ္) စသည္ျဖင့္ ေပးရပါသည္။

တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္ ပံုစံ (၆ - ၀ - ၃)
( ေသာၾကာ အကၡရာျဖင့္ စပါ၊ စေန အကၡရာကို အလယ္မွာ ထားပါ။  အဂၤါ အကၡရာကို အဆံုးတြင္ထားပါ)
ဥပမာ - သူထူးစံ ၊ သြန္းနဒီစံ ၊ သက္ႏွင္းစံ ၊ ေသာ္တာစိုးစံ၊ စသည္ျဖင့္ ေပးႏိုင္ပါသည္။

အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္ ပံုစံ (၀ - ၁ - ၄)
( စေန အကၡရာျဖင့္ စပါ၊ တနဂၤေႏြ အကၡရာကို အလယ္မွာ ထားပါ။   ဗုဒၶဟူး အကၡရာကို အဆံုးတြင္ထားပါ)
ဥပမာ - ႏွင္းအိလြင္ ၊ ထူးအယ္လင္း၊ ထြန္းေအာင္လူ ၊ နဒီေအးလြင္ စသည္ျဖင့္ ေပးႏိုင္ပါသည္။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္ ပံုစံ (၁ - ၂ - ၅)
  ( တနဂၤေႏြ အကၡရာျဖင့္ စပါ၊ တနလၤာ အကၡရာကို အလယ္မွာ ထားပါ။  ၾကာသပေတး အကၡရာကို အဆံုးတြင္ထားပါ)
ဥပမာ - ေအးခ်မ္းေမ ၊ အိခ်မ္းေျမ့ ၊ ေအာင္ေခတ္ပိုင္ ၊ အိေခ်ာပို စသည္ျဖင့္ မွည့္ႏိုင္ပါသည္။

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္ ပံုစံ (၂ - ၃ - ၆)

  ( တနလၤာအကၡရာျဖင့္ စပါ၊ အဂၤါ အကၡရာကို အလယ္မွာ ထားပါ။   ေသာၾကာ အကၡရာကို အဆံုးတြင္ထားပါ)
ဥပမာ - ခန္႔စည္သူ ၊ ေခ်ာဇင္သန္႔ ၊ ေကာင္းစည္သူ ၊ ၿငိမ္းစုေဟသီ စသည္ျဖင့္ မွည့္ႏိုင္ပါသည္။

ဒါကေတာ့ ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္ ပံုစံ ( ၃ - ၄ - ၀ )
  ( အဂၤါ အကၡရာျဖင့္ စပါ၊ ဗုဒၶဟူး အကၡရာကို အလယ္မွာ ထားပါ။   စေန အကၡရာကို အဆံုးတြင္ထားပါ)
ဥပမာ - ေဇာ္ရဲထက္ ၊ စုလႈိင္ႏွင္း ၊ ဇူလိုင္ႏွင္း ၊ ေစာယုႏြယ္ ၊ ေဇယ်ာႏိုင္ ၊ ဇင္ေယာ္နီ စသည္ျဖင့္ မွည့္ႏိုင္သည္။

စေနသားသမီးမ်ားအတြက္ ပံုစံ ( ၄ - ၅ - ၁)
 ( ဗုဒၶဟူး အကၡရာျဖင့္ စပါ၊ ၾကာသပေတး အကၡရာကို အလယ္မွာ ထားပါ။   တနဂၤေႏြ အကၡရာကို အဆံုးတြင္ထားပါ)
ဥပမာ - ယဥ္မင္းဦး  ၊  ေရႊယမင္းဦး ၊ ၀င့္၀ါမိုးဦး ၊ ရဲမာန္ဦး ၊ လူမင္းဦး ၊ လြင္မိုးေအာင္ စသည္ျဖင့္ မွည့္ႏိုင္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ တစ္ခုေျပာခ်င္တာက လူတစ္ေယာက္ကို နာမည္ေပးတဲ့ အခါမွာ ေဗဒင္ႏွင့္ ကိုက္ေအာင္ ခ်ဥ္းပဲလဲ မွည့္လို႔ မျဖစ္ဘူး။ ေဗဒင္ကို လံုးလံုး မစဥ္းစားပဲနဲ႔လည္း မွည့္လို႔မျဖစ္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ေဗဒင္သေဘာလဲ ပါပါေစ။ ေခၚလို႔ ေကာင္းေအာင္လည္း ျဖစ္ပါေစ၊ ေခတ္ကာလနဲ႔လည္း လိုက္ေလ်ာ ညီေထြ ျဖစ္ပါေစ။

မွတ္ခ်က္ - မည္သူမဆို မိမိတို႔၏ သားသမီး ရင္ေသြးရတနာ မ်ားကို အမည္ေပးရန္ အတြက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၊ အႏုပညာ လုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ ျဖစ္ေစ အမည္ေပးလိုပါက အထက္ပါ နည္းအတိုင္း စိတ္ခ် ယံုၾကည္စြာ ေပးႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ မေပးႏိုင္ပါက ျဖစ္ေစ အမည္ႏွင့္ တကြ ေဟာစာတမ္း အျပည့္အစံုကို အလိုရွိပါက ကြ်န္ုပ္ထံသို႔ အီးေမးလ္ ပို႔၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ မည္သည့္ ႏိုင္ငံကို မဆို (၅)ရက္မွ (၁၀)ရက္အတြင္း အျပည္အစံု ေဟာစာတမ္းကို (PDF) ဖိုင္ျဖင့္ အီးေမးလ္မွ ျပန္လည္ ေပးပို႔လိုက္ပါမည္။ ကြ်နု္ပ္၏ အီးေမးလ္မွာ -( sayaheintintzaw@gmail.com) ျဖစ္ပါတယ္။

သင့္အား မုခ် ႀကီးပြားခ်မ္းသာၾကြယ္ေစမည့္ ရတနာေသတၱာ လုပ္နည္း

မဟာဘုတ္ႏွင့္ ရတနာေသတၱာ လုပ္နည္းပါ။ အရမ္း စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ အရမ္းလည္း ေကာင္းပါတယ္။ လူတိုင္းလည္း လုပ္ထားသင့္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မဟာဘုတ္ပညာမွာ ဌာနအားျဖင့္ (၇)ဌာန ရွိတယ္။ ေအာက္မွာ ပုတိရယ္ ဘဂၤရယ္ မရဏရယ္ အေပၚမွာက အထြန္းရယ္ သိုက္ရယ္ ရာဇရယ္ အဓိပတိရယ္ ဆိုၿပီး ေနရာ (၇)ဌာနရွိတယ္။ အဲဒီ (၇)ဌာနမွာက သူ႕ေနရာႏွင့္ သူ အဓိပၸါယ္ေတြ ရွိေနတယ္။

အဲဒီ (၇)ဌာနထဲမွာ အရမ္း စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတဲ့ ေနရာ တစ္ခု ရွိတယ္။ အလယ္က သိုက္ဆိုတဲ့ ေနရာေလးပဲ။ သိုက္ဆိုတဲ့ သေဘာက လံုၿခံဳတဲ့ ၊ ေစ့စပ္တဲ့ အကာအကြယ္ ျဖစ္ေစတဲ့ သေဘာရွိတယ္။ ပံုေလးကို ၾကည့္လိုက္ပါလား။ သူက ဒီျပင့္ ေနရာေတြနဲ႔ မတူဘူးေလ။ အလယ္မွာ သူ႕ကို ေလးဘက္ေလးတန္ ကာရံထားတယ္။ သူ႕ေနရာကေလးက ဘယ္ေလာက္ လံုၿခံဳေနသလဲ။

အခု ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘ၀မွာ ကိုယ္တိုင္ႀကိဳးစားရွာေဖြလို႔ ရရွိထားတဲ့ ပစၥည္း ဥစၥာ ဓနေငြေၾကးေတြကို လံုလံုၿခံဳၿခံဳ ျဖစ္ေအာင္ သိမ္းဆည္းထားဖို႔ အတြက္ ဂမၻီရနည္းနဲ႔ ေသတၱာေလး တစ္လံုးေလာက္ စီရင္ထားရင္ ေကာင္းမယ္။ အဲဒီေသတၱာေလးထဲကို မိမိေန႔စဥ္ လစဥ္ ၀င္သမွ် ေငြေၾကးေတြကို ထည့္ထားေပါ့။ ေသတၱာေလး ကိုေတာ့ ရတနာေသတၱာ ဆိုတဲ့အတိုင္း ေရႊခ်ထားတာ ေကာင္းတယ္။ တတ္ႏိုင္တဲ့ လူေတြကေတာ့ ေက်ာက္ေတြ ဘာေတြ စီထားလို႔ရတာေပါ့။

အဲဒီေသတၱာ ေပၚမွာေတာ့ (ဟိန္းတင့္ေဇာ္၏ ရတနာေသတၱာ) ဒါက ဥပမာ ေျပာတာပါ။ ကိုယ့္နာမည္နဲ႔ ေရးေပါ့။ အထဲမွာေတာ့ ေအာက္ခံအျဖစ္ ကတၱီပါစေတြ ပိုးအစေတြကို အခံအျဖစ္ ထည့္လို႔ရပါတယ္။ ေန႔စဥ္ ေရေမႊးေတြ ဘာေတြ ဆြတ္ျဖန္းေပးပါ။ အျပင္ဘက္မွာေတာ့ ေရႊေရာင္ ေသာ့ခေလာက္ေလး ခပ္ထားရမယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕ ပုတီးစိပ္တာေတြ ဘာေတြ ၀ါသနာပါတဲ့လူေတြကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ့ ရတနာေသတၱာေလးကို ေရွ႕မွာ ခ်ၿပီး ပုတီးစိပ္လို႔ ရပါတယ္။ အေမႊတိုင္ေတြ ထြန္းခ်င္ရင္လည္း ထြန္းလို႔ ရပါတယ္။ အေရးႀကီးတာက ကိုယ္ဆီကို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ၀င္ေရာက္လာတဲ့ ေငြေတြကို အဲဒီေသတၱာထဲကို အရင္ထည့္ရမယ္။ ေသတၱာေလး ျပည့္လွ်ံလာလို႔ တစ္ေနရာမွာ သိမ္းထား ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ သိမ္းထားလို႔ရပါတယ္။

မဟာဘုတ္တြက္နည္းေတာ့ မေျပာေတာ့ပါဘူး။ အြန္လိုင္းမွာ တြက္ၾကည့္လို႔ ရပါတယ္။ ဒီလင့္ေလး ကို ကလစ လိုက္ပါ။ အဲဒီေနရာေရာက္ရင္ ကိုယ္ရဲ့  ျမန္မာ ေမြးသကၠရာဇ္နဲ႔ ကိုယ့္ေမြးေန႔ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ အဲဒါဆိုရင္ သင့္ရဲ့ မဟာဘုတ္ အၾကြင္းကို လြယ္ကူစြာ သိရပါလိမ့္မည္။ မဟာဘုတ္ အၾကြင္းကို သိရၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ ေအာက္မွာ ဘာၾကြင္းရင္ ဘာသားႏွင့္ လုပ္ရမယ္ဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္ ေရးေပး လိုက္ပါတယ္။

ျမန္မာလို ေမြးသကၠရာဇ္ သိရွိရန္ ဒီေနရာကို နွိတ္ပါ။

မဟာဘုတ္ (၁) ၾကြင္းသူမ်ား - ဇီးသားႏွင့္ လုပ္ပါ။
မဟာဘုတ္ (၂) ၾကြင္းသူမ်ား - လင္းလြန္းသားႏွင့္ လုပ္ပါ။
မဟာဘုတ္ (၃) ၾကြင္းသူမ်ား - ပ်ဥ္းမသားႏွင့္ လုပ္ပါ။
မဟာဘုတ္ (၄) ၾကြင္းသူမ်ား - သီး သို႔မဟုတ္ သီဟိုလ္သားႏွင့္ လုပ္ပါ။
မဟာဘုတ္ (၅) ၾကြင္းသူမ်ား - ထိန္သား သို႔မဟုတ္ ဒါန္းသားႏွင့္ လုပ္ပါ။
မဟာဘုတ္ (၆) ၾကြင္းသူမ်ား - အင္သား သို႔မဟုတ္ အင္ၾကင္းသားႏွင့္ လုပ္ပါ။
မဟာဘုတ္ (၀) ၾကြင္းသူမ်ား - ကံေကာ္ သားႏွင့္ လုပ္ပါ။


မိတ္ေဆြ သင္ဟာ ေငြေၾကး အနည္းငယ္ တတ္ႏိုင္ေသာ သူ ျဖစ္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ပန္းပုဆိုင္ကို သြားလိုက္ပါ။ သင္လိုခ်င္ေသာ အသားႏွင့္ ေသတၱာတစ္လံုးကို စိတ္တိုင္းက် လုပ္ေဆာင္ခိုင္းလို႔ ရပါတယ္။ အလ်ားအနံကေတာ့ သင္စိတ္ႀကိဳက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ပိုက္ဆံ တတ္ႏိုင္ရင္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ သင္စိတ္ႀကိဳက္ ေဆာင္ရြက္ခုိင္းလို႔ ရပါတယ္။ ရန္ကုန္က မိတ္ေဆြမ်ား ေရြတိဂံုဘုရား ေျမာက္ဘက္ မုဒ္မွာ ပန္းပုဆိုင္မ်ား တန္းစီ ရွိေနပါတယ္။ တစ္ခုပဲ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ လုပ္ၾကည့္ပါ။ ေနာင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေလ ဒီနည္းက သင့္အတြက္ အက်ိဳးရွိေလ ျဖစ္ေၾကာင္း သင္သိလာပါလိမ့္မည္။ အဲဒီ အခ်ိန္ၾကမွ ကြ်န္ုပ္အား ေက်းဇူးတင္ပါေလ..။


မိမိခ်စ္သူႏွင့္ အခ်စ္ေရး အဆင္ေျပၿပီး အိမ္ေထာင္က်ေစေသာ ယၾတာနည္း

အိုးခ်င္းထားေတာ့ အိုးခ်င္းထိ - ႀကိဳးခ်င္းထားေတာ့ ႀကိဳးခ်င္းၿငိ
 
အတာအိုးကေလး ႏွစ္လံုးကို တစ္လံုးတြင္ ေရႊေရာင္ သုတ္ရ၏။ ေနာက္တစ္လံုးကို ေငြေရာင္ သုတ္ရ၏။ ေရႊေရာင္ အိုးေလးတြင္ ေယာက္်ားေလး၏ ဓာတ္ပံုကို ကပ္ရ၏။ ေငြေရာင္ အိုးကေလးတြင္မူ မိန္းကေလး၏ ဓာတ္ပံုကို ကပ္ရ၏။ ထို႔ေနာက္ ေယာက္်ားေလး၏ ေရႊေရာင္ အိုးေလးထဲတြင္ သူ၏ ေမြးနံပန္းမ်ားကို ၿဂိဳဟ္သက္အလိုက္ ထည့္ရ၏။ မိန္းကေလး၏ ေငြေရာင္ အိုးကေလးထဲတြင္ လည္း မိန္းကေလး၏ ေမြးနံပန္းမ်ားကို ထည့္ရ၏။ ေမြးနံပန္းမ်ားကို သိေစခ်င္  ေသာေၾကာင့္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါ၏။

ေမြးနံပန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္၏။

တနဂၤေႏြသားသမီးအတြက္- အုန္း(၆)ညြန္႔။
တနလၤာသားသမီးအတြက္- ကံ့ေကာ္(သို႔)ခေရ (၁၅)ညြန္႔။
အဂၤါသားသမီးအတြက္-ဇီး(သို႔)ေဇာ္စိမ္း(၈)ညြန္႔။
ဗုဒၶဟူးသားသမီးအတြက္-ရြက္လွ(၁၇)ညြန္႔။
ၾကာသပေတးသားသမီးအတြက္-ေမၿမိဳ႕ပန္း(၁၉)ပြင့္။
ေသာၾကာသားသမီးအတြက္-သေျပပန္း(၂၁)ညြန္႔။
စေနသားသမီးအတြက္-ႏွင္းဆီပန္း(၁၀)ပြင့္။


ၿပီးရင္ စားပြဲတစ္လံုးေပၚမွာ အဲဒီအိုးႏွစ္လံုးကို စားပြဲတစ္လံုးေပၚမွာ အိုးခ်င္းထိေအာင္ တင္ထားလိုက္ပါ။ အိုးခ်င္းထားေတာ့ အိုးခ်င္းထိ ႀကိဳးခ်င္းထားေတာ့ ႀကိဳးခ်င္း ၿငိသည့္ ဓတ္ကို ဆင္ျခင္းျဖစ္၏။ ထိုယၾတာကို ျပဳလုပ္ျခင္း အားျဖင့္ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးတို႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပိုမို၍ ခ်စ္ခင္လာ၏။ ပိုမို၍ ခိုင္ၿမဲလာ၏။ ပိုမို၍ သံေယာဇဥ္ ျဖစ္လာ၏။ ေနာက္ ႏွစ္ ဦး အိမ္ေထာင္ျပဳမည့္ ကိစၥအတြက္ ျမန္ဆန္စြာ ေအာင္ျမင္ေစ၏။  အထက္ပါယၾတာကို ခ်စ္သူႏွစ္ဦး အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနသူမ်ား အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနသူမ်ားေရာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္၏။

ႀကီးပြားခ်မ္းသာ တိုးတက္ေစေသာ အေဆာင္ပံုမ်ား

ျမန္မာ့႐ိုးရာ ေဗဒင္ပညာ ရပ္ေတြထဲမွာ လူသိမ်ားတဲ့ ပညာရပ္ကေတာ့ မဟာဘုတ္ ေဗဒင္ပညာပါပဲ။ ျမန္မာလူမ်ိဳး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ မဟာဘုတ္ ဆိုတာကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရင္းႏွီးၾကတယ္။ ပုတိဖြား ဘဂၤဖြား အထြန္းဖြား ဆိုတာေလာက္ေတာ့ လူတိုင္း သိၾကတယ္။ တြက္တတ္ၾကပါတယ္။

မဟာဘုတ္ပညာဟာ မခက္ပါဘူး။ လြယ္ကူပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေလးနက္မႈ႕ေတြပါတယ္။ နက္နဲတယ္။ သိမ္ေမြ႕တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳး အထင္ကရ ေဗဒင္ပညာရွင္ႀကီးေတြေတာင္ မဟာဘုတ္ပညာကို လက္မလႊတ္ၾကပါဘူး။

ဒီေန႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာေတာ့ မဟာဘုတ္ပညာဟာ အသြင္ ေျပာင္းလဲလာတယ္။ ဟိုးအရင္တုန္းက သိၾကတာက ဖြားဇာတာကို အဓိက ထားတယ္။ ပုတိ သေဘာ မေက်ာ္ေဇာ။ မရဏဆိုရင္ ဘာ အဲဒီေလာက္ပဲ။ ဒါေပမယ့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ မွာၾကေတာ့ ပညာရွင္ႀကီးေတြရဲ့ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ မဟာပညာကို ၾကယ္၀န္းနက္႐ိႈင္းစြာ ေလ့လာခြင့္ရခဲ့ၾကတယ္။

အခုဆိုရင္ မဟာဘုတ္ပညာကို ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ တတ္ေျမာက္ထားၿပီး ဆိုတာနဲ႔ လူတစ္ေယာက္ရဲ့ အေၾကာင္း စိတ္ေနစ႐ိုက္ ဘ၀ကံၾကမၼာ မ်ိဳးစံုကို ျမင္ၾကည့္လို႔ရပါၿပီ။ အခု ကြ်န္ေတာ္ ေျပာျပခ်င္တာက မဟာဘုတ္ပညာနွင့္ အေဆာင္ပံုအေၾကာင္းပါ။ ဘာၾကြင္းရင္ ဘာပံုေဆာင္လို႔ရလဲ။ အိပ္ေဆာင္ အေဆာင္ပံုေလးေတြ ေဆာင္ထားလို႔ ရတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ပန္းခ်ီဆြဲၿပီး အိမ္မွာ ခ်ိပ္ဆြဲထားလို႔ ရတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ မိမိတို႔ရဲ့ ကုမၸဏီတို႔ အလုပ္႐ံုတို႔ ေစ်းဆိုင္တို႔မွာ ပန္ခ်ီဆြဲၿပီး ခ်ိပ္ထားလို႔ ရပါတယ္။

•    (၁)ႀကြင္းသူမ်ား-နတ္သမီးပံု။
•    (၂)ၾကြင္းသူမ်ား-နတ္သားေရႊအိုးထမ္းေနပံု။
•    (၃)ၾကြင္းသူမ်ား-တံခြန္းလံုး စိုက္ထားတဲ့ ေအာင္အိုး။
•    (၄)ၾကြင္းသူမ်ား-ေငြအိုးစည္။
•    (၅)ၾကြင္းသူမ်ား-စိန္စီတဲ့ေခါင္းေလာင္း။
•    (၆)ၾကြင္းသူမ်ား-ေမၿမိဳ႕ပန္းေတြ ေ၀ေနေအာင္ထိုးထားတဲ့ စိန္စီထားတဲ့ ဖလား။
•    (၇)ၾကြင္းသူမ်ား-သေျပပန္းေတြ ေ၀ေနေအာင္ထိုးထားတဲ့ ဖလား။


မဟာဘုတ္တြက္နည္း မတြက္တတ္ပါက ဒီလင့္မွာ သြားေရာက္ၿပီး မိမိ ျမန္မာ ေမြးသကၠရာဇ္ႏွင့္ ေမြးေန႔ကို ရိုက္ထည့္လိုက္ရံုနွင့္ မိမိ အၾကြင္းႏွင့္ မဟာဘုတ္ကို လြယ္ကူစြာ တြက္လို႔ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ မဟာဘုတ္ အၾကြင္းသိတာနွင့္ အထက္ပါ အေဆာင္ပံုမ်ားကို ပန္းပုဆိုင္တြင္ က်က်နန သြားေရာက္ၿပီး စနစ္တက် ပံုစံတက် ထုလုပ္ခိုင္းၿပီး မိမိတို႔ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားတြင္ ထားရွိ ေဆာင္ထားလို႔ ရပါသည္။

မက်န္းမာလွ်င္ ဓာတ္ဆင္၍ ကုသနည္း

မက်န္းမာေသာ အခါ၌ ထိုမက်န္းမာေသာ သူ၏ အရပ္ႏွင့္တိုင္း၍ ၀ါးလံုး တစ္လံုးကို ျဖတ္မည္။ ထို၀ါးလံုးကို လူနာႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ သိပ္ရမည္။ လူနာ၏ ေမြးေန႔တြင္ အတူတြဲ သိပ္လွ်င္ ပို၍ေကာင္းသည္။ လူနာသည္ တနဂၤေႏြ သားျဖစ္ပါက တနဂၤေႏြေန႔ညတြင္ သိပ္ရမည္။ တနလၤာသားသမီးျဖစ္ပါက တနလၤာေန႔တြင္ သိပ္ရမည္။

ထို႔ျပင္ တစ္ထြာခန္႔ရွိေသာ ပိတ္ျဖဴအိပ္ကေလး (၃)လံုးခ်ဳပ္၍ ၀ါးလံုး၏အဖ်ား ၀ါးလံုး၏အလယ္ ၀ါးလံုး၏အရင္းတြင္ ခ်ိတ္ထားရမည္။ ထိုအိပ္ကေလးမ်ားထဲတြင္ ဆန္လက္တစ္ဆုပ္ဆီ ထည့္ထားရမည္။ အဖ်ားတြင္ ခ်ိပ္ထားေသာ အိပ္ထဲသို႔ လူနာ၏ ဆံပင္အနည္းငယ္ ညွပ္၍ ထည့္ရမည္။ အလယ္တြင္ ခ်ိပ္ထားေသာ အိပ္ထဲသို႔ လူနာ၏ လက္သည္းမ်ား ညွပ္၍ ထည့္ရမည္။ အရင္းတြင္ ခ်ိပ္ထားေသာ အိပ္ထဲသို႔ လူနာ၏ ေျခသည္းမ်ား ညွပ္၍ ထည့္ရမည္။

ထို၀ါးလံုးကို အဖ်ားတြင္ လူနာ၏ အကၤ်ီပတ္ေပးရမည္။ ေအာက္ပိုင္းတြင္ လူနာ၏ လံုခ်ဥ္ပတ္ေပးရမည္။ အရင္းတြင္ လူနာ၏ ဖိနပ္ စြတ္ေပးထားရမည္။ လူနာ၏ နာမည္ႏွင့္ ေမြးသကၠရာဇ္ အျပည့္အစံုကို စကၠဴတြင္ ေရး၍ အိပ္တစ္လံုးစီတြင္ ထည့္ေပးထားရမည္။

အခ်ိဳ႕ဆရာမ်ားသည္ ထိုအိပ္သံုးလံုးတြင္ အျမစ္အင္း အပင္းအင္း အညြန္႔အင္းမ်ားခ်၍ ထည့္ေပးေလ့ရွိ၏။ ဤမွ်အထိ မလိုပါ။ မနက္မိုးလင္းေသာအခါတြင္ ေရစီးေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းစသည္တြင္ ထို၀ါးလံုးကို ေမွ်ာပစ္ရမည္။ စြပ္ေပးထားေသာ ဖိနပ္ကိုပါ ေမွ်ာပစ္ရမည္။ ၀ါးလံုးတြင္ ပတ္ထားေသာ အ၀တ္မ်ားကိုပါ ေမွ်ာပစ္ရမည္။ ဆန္အိပ္မ်ားကိုလည္း ေမွ်ာရာတြင္ ထည့္ေပးလိုက္ရမည္ ျဖစ္၏။

အခ်ိဳ႕ဆရာမ်ားသည္ ထိုကိုယ္စားပစ္ေသာ ၀ါးလံုးကို လူနာ၏ ဘုမၼိအရပ္သို႔ ပစ္ေလ့ရွိ၏။ ကြ်ႏ္ုပ္အေနႏွင့္မူ ေရေမွ်ာျခင္းကို ပို၍ ႏွစ္သက္ပါသည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္လွ်င္ က်န္းမာေရးသည္ သိသိသာသာေကာင္း၍ ထူထူေထာင္ေထာင္ ျဖစ္လာသည္ကို မၾကာခဏ ေတြ႕ႀကံဳဖူးပါသည္။ (မူရင္း-အဘမင္းသိခၤ)

မေနာမယအိမ္ၿခံေျမေရာင္းနည္း

 မွတ္ခ်က္ - ေအာက္ပါ အေရာင္းအ၀ယ္အတြက္ ယၾတာနည္းသည္ အသက္ႏွင့္ ၾကည့္ၿပီး လုပ္ရေသာ ယၾတာနည္း ျဖစ္ပါသည္။  တစ္ေန႔သ၌ ကြ်ႏ္ုပ္ထံသို႔ ကမာၻေအး ဘုရားေ စာင္းတန္းတြင္  ေဗဒင္ေဟာေသာ ေဗဒင္ဆရာ ေစာရန္ႏိုင္ဆိုသူ ေရာက္ရွိလာေလ၏ ။ ထိုေစာရန္ႏိုင္မွာ ယခင္က ဆည္ေျမာင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္၏။ ေနာင္တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္ထံ၌ ေလာကီပညာ မ်ား ဆည္းပူးကာေဗဒင္ လကဏာ ၡေဟာေျပာျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြး ခဲ့ေလ၏ ။ သူသည္ ကြ်ႏ္ုပ္ကိုေတြ႔လွ်င္ေတြ ႔ခ်င္း “ဆရာႀကီးေနေကာင္းရဲ ႔လား” ဟု ေမးေလ၏ ။ထိုအခါ ကြ်ႏ္ုပ္က ၿပံဳးရယ္လ်က္ “ကိုယ့္လူတို႔ကလည္း က်ဳပ္ကို ဆရာႀကီး ဆရာႀကီးေခၚေနၾကတာနဲ႔ က်ဳပ္ေတာင္ အသက္ႀကီးလာၿပီ”ဟု ကြ်ႏု္ပ္က ေျပာလိုက္ရာ ၎ေ ေစာရန္ႏိုင္ဆိုေသာ ေဗဒင္ဆရာ “ဆရာကလည္း အသက္ႀကီးလာၿပီလို႔ မေျပာပါနဲ႔ မုတ္ဆိတ္ေမြး၊ ႏႈတ္ခမ္းေမြးေတာင္ ျဖဴေနမွပဲ။ အဲဒါကို ေထာက္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူငယ္ေတြက ဆရာႀကီးလို႔ ေခၚသင့္တာေပါ့။ ဟု ေျပာလိုက္ေလ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ကြႏ္ုပ္က “ကဲ. . . ထားပါေတာ့ေလ။ ကိုယ့္လူတို႔  ေခၚခ်င္သလိုသာ ေခၚပါ။ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ေမးတဲ့ေမးခြန္းကိုေတာ့ ေျဖရဦးမယ္။

အဲဒါ ဘာလဲဆိုေတာ့ ေနေကာင္းရဲ ႔လားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းပဲ” ဟု ကြ်ႏု္ပ္က ေျပာလိုက္သျဖင့္ “မေျဖလည္း ရပါတယ္။ ဒါက ဆရာႀကီး ေနေကာင္းသလား။ ေနမေကာင္းဘူးလားဆိုတာ အေရးမႀကီးပါဘူး။ လူလူခ်င္းေတြ႔ရင္ ေမးေလ့ရွိတဲ့ ေမးခြန္းမို႔လို႔ ေမးတာပါ။ ေနမေကာင္းရင္လည္း ဆရာ၀န္ေခၚလိုက္ေပါ့။ ေနေကာင္းရင္လည္း ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ဆက္ၿပီးေန။ ကြ်န္ေတာ္တကယ္သိခ်င္တာက အဲဒါမဟုတ္ဘူး။

ဆရာႀကီးက ေရာင္ျပန္မဂၢဇင္းမွာ “ေမာ္ေတာ္ကားေရာင္းခ်င္လို႔” ဆိုတဲ့ ကားေရာင္းခ်င္တဲ့ အလူအတြက္ ယၾတာေဆာင္းပါးေလး ဖတ္လိုက္ရတယ္။ တကယ္က ကားေရာင္းခ်င္တဲ့လူက မ်ားပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ မဂၢဇင္းစာုပ္ထဲမွာ အဲ့ဒီအေၾကာင္းအရာကို ဆရာႀကီး ေရးတာ မေရးတာ အပထား။ ကြ်န္ေတာ္ကသိပ္ၿပီး သိခ်င္တယ္။ သိခ်င္တာလည္း တျခားေၾကာင့္မဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ဆီကို ေဗဒင္လာေမးတဲ့ ပရိသတ္က အဲ့ဒီကိစၥ ကိုအမ်ားစုေမးၾကတာခင္ဗ်” ဟုေျပာလိုက္ေလ၏။ “ ဒီလို ေစာရန္ႏိုင္ရဲ ႔အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥတစ္ခုဟာ ကိုယ္ေရာင္းခ်င္တိုင္း ေရာင္းလို႔ရတာ မဟုတ္ဘူး။ ဥပမာကြာ. . အိမ္ေရာင္းခ်င္တယ္ ဆိုပါေတာ့။ မင္းေရာင္းမယ့္အိမ္ဟာ မၾကာခင္ေျပာင္းရ။

ေရႊ ႔ရမယ္ေနရာမ်ိဳးက အိမ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္သူမွ ၀ယ္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဆခ်ိဳ ႔ေနရာမ်ိဳးဆိုရင္ ကိုယ့္အိမ္ကသံုးသိန္းေလာက္တန္တာ။ သူမ်ား အိမ္ေရာင္းလို႔ သိန္းသံုးဆယ္ေလာက္ရ တယ္ဆိုတာနဲ႔ ကိုယ္ကလည္းသိန္းသံုးဆယ္လိုခ်င္လို႔ေတာ့ မရဘူး။ ငါ့ဆီကိုၾကာဆံဖိုလုပ္တဲ့ အဘိုးႀကီးတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ရဲ ႔ေျမကြက္ကို သိန္းငါးဆယ္နဲ႔ ေရာင္းခ်င္လို႔ပါ ဆ္ိုၿပီး ယၾတာလာၿပီးလုပ္ခိုင္းတယ္ကြာ။ ငါက အဲဒီေနရာမွာ အဲဒီ ေစ်းရႏိုင္ပါ့မလားလို႔ေမးေတာ့ သူက သူ႔ေျမဟာ ေပႏွစ္ရာပတ္လည္ ရွိတယ္တဲ့။ ေပတစ္ရာပတ္လည္ၿခံကေလးတစ္ကြက္ေတာင္ သူ႔မိတ္ေဆြတစ္က သိန္းသံုးရာနဲ႔ ေရာင္းသြားတယ္တဲ့။ အဲဒီလို သူကေျပာတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ငါက ေပတစ္ရာပတ္လည္္ကို သိန္းသံုးရာနဲ႔ ဘယ္ေရာမွာ ေရာင္းသြားတာလဲလို႔ေမးေတာ့ အင္းလ်ားမွာလို႔ သူက ျပန္ၿပီး ေျဖတယ္။ အဲဒီေတာ့ ငါက ျပန္ဲပီး ေျပာတယ္။ အင္းလ်ားမွာ သိန္း

သံုးရာဆိုတာ နည္းတာေပါ့။ ဒီထက္ပိုၿပီး ရသင့္တယ္။ ခင္ဗ်ားေျမက ၿမိဳ ႔အစြန္၊ ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္းနံေဘးမွာ ဘယ္လိုလုပ္ရမွာတံုး။ ေျမရဲ ႔တန္ဖိုး ဆိုတာ အက်ယ္အ၀န္းေပၚမွာ စကားေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။ ေနရာေပၚမွာလည္း စကားေျပာတယ္။ ရီစင္ေနဘာ ပ႐ိုက္(စ္) သဘာ၀က်တဲ့ ေစ်းႏႈန္းေတာ့ ျဖစ္ရမယ္ေနာ္။ ယၾတာ စြမ္းတယ္၊ ဓာတ္႐ိုက္စြမ္းတယ္ဆိုၿပီး တစ္က်ပ္တန္ကို တစ္ဆယ္နဲ႔ေတာ့ ေရာင္းလို႔ မရဘူးေနာ္။ အဲဒီလို
ေရာင္းလို႔ ရတယ္ဆိုရင္လည္းပဲ သူမ်ားကို လုပ္မေပးဘူး၊ ငါ့ဆီက တန္းမရွိတဲ့ ပစၥည္း အစုတ္အျပတ္ေတြကို ဓာတ္႐ိုက္ၿပီး ေရာင္းပစ္မယ္”ဟု ကြ်ႏု္ပ္က ေျပာလိုက္လွ်င္ ေဗဒင္ဆရာ  ေစာရန္ႏိုင္သည္ ဗိုလ္ေအာင္ဒင္ ရယ္သည့္အသံမ်ိဳးျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္အား မခိုးမခန္႔ ရယ္ကာ

“ ဒါေၾကာင့္ လူေတြက ေျပာတာေပါ့။ ခင္ဗ်ားတို႔ ဆရာၿပီးနဲ႔ စကားေျပာရတာ သိပ္ၿပီး လက္ေပါက္ ကပ္တယ္လို႔ ေျပာတာ” ဟု ေျပာေလ၏။ “လက္ေပါက္ကပ္တာ မဟုတ္ဘူး။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အလို႔နဲ႔ စဥ္းစားတတ္ၾကတယ္။ အဲဒီမွာ အံေခ်ာ္ကုန္တာ မ်ားတယ္။ ဒါေၾကာင့္န ဂိုကတည္းကရွင္းေအာင္ေျပာထားတာ။ ရွင္းေအာင္ေျပာတာကို လက္ေပါက္ကပ္တယ္ ထင္ရင္ေတာ့ မတတ္ႏိုင္ဘူး ငါ့လူေရ”

ဟု ကြ်ႏ္ုပ္က ေျပာလိုက္ေလ၏။ ထိုအခါ ေဗဒင္ဆရာ ေစာရန္ႏိုင္က “ဒီလို ဆရာရဲ ႔ ကြ်န္ေတာ္လည္း ေဗဒင္ေလာကေနတာပဲဗ်ာ။ ဆရာေျပာသလို တစ္က်ပ္တန္ကို တစ္ဆယ္ရေအာင္ေရာင္းဖို႔ေတာ့ ဘယ္ခိုင္းပါ့မလဲဗ်ာ။ သူ႔ေစ်းနဲ႔ သူသြက္သြက္လက္လက္ေလး အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ဖုိ႔ပဲ ေျပာတာပဲ” ဟု ေျပာေလ၏။ ထိုအခါ ကြ်ႏ္ုပ္က “အဲဒါ ဒီလိုလုပ္ရမယ္။ အသက္အရြယ္ အပိုင္းအျခားနဲ႔ လိုက္ၿပီး ယၾတာလုပ္ရမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အိမ္ေရာင္းတာနဲ႔ ေျမေရာင္းတာဟာ မတူဘူးေနာ္။ တခ်ိဳ ့က ေျမေေပၚမွာ အိမ္ေတာ့ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အိမ္က အဓိကမဟုတ္ဘူး

ေနာ္။ ေျမက ပိုၿပီး တန္ဖိုးရွိတယ္။ အဲဒါမ်ိဳးဆိုရင္ ေျမကို ဦးစားေပးၿပီး စီမံရတယ္။ တခ်ိဳ ့ကေတာ့ ေျမေပၚမွာ အိမ္ကို အျပည့္ ေဆာက္ထားတယ္။ အဲဒါက်ေတာ့ ေျမေရာင္းတာ မဟုတ္ဘူး။ အိမ္ေရာင္းတာလို႔ သေဘာထားရမယ္။ အိမ္ကလည္းတန္ဖိုးရွိတယ္။ ေျမကလည္း တန္ဖိုး ရွိတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အိမ္ကို ဦးစားေပးၿပီး စီမံမယ္” ဟု ကြ်ႏု္ပ္က ေျပာလိုက္ေလ၏ ။ ထိုအခါ၌ ေဗဒင္ဆရာေစာရန္ႏိုင္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ မ်က္ႏွာကိုၾကည့္၍ ကိုးမီးဖဲကစားရာ၌ ဖဲႏွစ္ခ်ပ္ တစ္ဆယ့္တစ္ရၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆံုးဖဲကို ပါတ္ၾကည့္ရာ ေဘးသံုးတန္းျဖစ္ေနေသာအခါမ်ိဳး၌ မခိုးမခန္႔လုပ္တတ္ေသာ ဖဲသမားတစ္ဦး၏ မ်က္ႏွာမ်ိဳးျဖင့္ “ဆရာႀကီးကလည္း ကြ်န္ေတာ့္ကို သိပ္ၿပီး အထင္ေသးတာပဲ။ အဲဒီေလာက္ေတာ့ သိပါတယ္”

ဟု မခိုးမခန္႔ေလသံမ်ိဳးျဖင့္ ေျပာျပန္ေလ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္က “အဲဒီေလာက္ထိ သိရင္ေတာ့ ဆက္ၿပီးေျပာမယ္” ဟု စကားစလိုက္လွ်င္၎ ေစာရန္ႏိုင္က “အဲဒီေလာက္ မသိရင္ မေျပာေတာ့ဘူးလား” ဟု ေမးေလ၏ ။ “ ဒီေလာက္မွ မသိရင္ ေျပာလို႔ မရဘူး ကိုယ့္လူေရး ကဲ. . .ကဲ. . . ကိုယ္ေျပာတာကို နားေထာင္ပါ ။ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း ၿငိမ္ၿငိမ္ေလး ထိုင္ေနပါ။ ကိုယ္စာရြက္တစ္ရြက္မွာ ေရးျပမယ္” ဟု ေျပာၿပီးလွ်င္

ကြ်ႏု္ပ္သည္ စာရြက္ယူကာ အိမ္၊ ေျမေရာင္း၍ အျမန္ ထြက္ေစေသာ နည္းကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ေရးျပခဲ့ေလ၏ ။

အသက္ ၂၂၊ ၂၉၊ ၃၆၊ ၄၃၊ ၅၀၊ ၅၇၊ ၆၄၊ ၇၁၊ အရြယ္ရိွေသာသူမ်ား အိမ္ေရာင္းလိုေသာ္ 

အမ်ိဳးသားျဖစ္ေသာ္ ကံ့ေကာ္ညြန္ ႏွစ္ညြန္႔ကို အကၤ်ီ အိတ္တြင္ ထည့္ပါ။ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေသာ္ ကံ့ေကာ္ညြန္႔ ႏွစ္ညြန္႔ကို ေခါင္းတြင္ပန္ပါ ။ ၿပီးလွ်င္ (သရက္သီးအမွည့္ျဖစ္ေစ၊ အစိမ္းျဖစ္ေစ) ကို ေျခာက္စိတ္စားပါ ။ စားၿပီးလွ်င္ ဒန္းႀကီးညြန္႔ကို အိမ္မွ ဘုရား၌ပင္ လွဴဒါန္း၍ မိမိအိမ္ေရာင္းရလိုေၾကာင္းေလးနက္စြာ ဆုေတာင္းပါ။ ျပဳလုပ္ရမည့္ေန႔၊ အခ်ိန္မွာ မိမိေမြးေန႔ နံနက္ ၉း၄၅ နာရီတြင္ ျပဳလုပ္ပါ။ (ဥပမာအားျဖင့္ တနဂၤေႏြသားသမီးဆိုလွ်င္ တနဂၤေႏြနံနက္ ၉း၄၅ နာရီတြင္ ျပဳလုပ္ပါ) မိမိေရာင္းလိုေသာ အိမ္၏ ေစ်းႏႈန္းကို ၅ ဂဏန္း ကိုက္ေအာင္ ေခၚပါ။ (ဥပမာ ၉ သိန္းျဖင့္ ေရာင္းလိုေသာ အိမ္အား ၉ သိန္းဟု ၅ ေသာင္းဟု ေစ်းေခၚလွ်င္ ၉ ႏွင့္ ၅ ေပါင္းက ၁၄ ရ၏ ၁ ႏွင့္ ၄ ေပါင္းလွ်င္ ၅ ပင္ရ၏ ။ ထို႔အတူ သိန္း ၈၀ ျဖင့္ ေရာင္းလိုေသာ ေျမအား သိန္း ၈၀ ဟု ေစ်းမေခၚပါႏွင့္။ ၈၆ သိန္းဟု ေခၚပါ။ ၈ + ၆= ၁၄. ၁+ ၄= ၅ ျဖစ္၏ ။ ဤမွ်ေလာက္ဆိုလွ်င္ သေဘာေပါက္ေလာက္ေပၿပီ)

အသက္ ၂၂၊ ၂၉၊ ၃၆၊ ၄၃၊ ၅၀၊ ၅၇၊ ၆၄၊ ၇၁၊ အရြယ္ရိွေသာသူမ်ား ေျမေရာင္းလိုေသာ္

အမ်ိဳးသားေရာ၊ အမ်ိဳးသမီးပါ ဆီးရြက္ ၃ ရြက္ကို လက္၀ဲဘက္ေျခေထာက္ျဖင့္နင္း၍ ႏြားႏုိ႔က်ိဳၿပီးသား တစ္ဖန္ခြက္ကို ေသာက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ကတက္ညြန္႔ကို အိမ္မွဘုရားတြင္ ပန္းအျဖစ္လွဴဒါန္းပါ။ ထိုသို႔လွဴဒါန္းၿပီးက မိမိေရာင္းလိုေသာ ေျမ အျမန္ဆံုးေရာင္းရေစရန္ဆုေတာင္းပါ

ဤယၾတာကို ျပဳလုပ္သူသည္ တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး ေသာၾကာသားသမီးမ်ားျဖစ္က တစ္ႀကိမ္သာ ျပဳလုပ္ရပါမည္။ တနဂၤေႏြ၊ အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး၊ စေနသားသမီးမ်ားျဖစ္က ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ရပါမည္။

အသက္ ၂၃၊ ၃၀၊ ၃၇၊ ၄၄၊ ၅၁၊ ၅၈၊ ၆၅၊ ၇၂၊ အရြယ္ရွိေသာ သူမ်ား အိမ္ေရာင္းလိုေသာ္

အမ်ိဳးသားျဖစ္က ကံ့ေကာ္ညြန္႔ ႏွစ္ညြန္႔ကို အိတ္ိထဲတြင္ထည့္၍ ထားရမည္။ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္က ကံ့ေကာ္ညြန္႔ႏွစ္ညြန္႔ကို ေခါင္းတြင္ပန္ထားရမည္။ ၿပီးလွ်င္ ပဲေၾကာ္ကို အနည္းငယ္စားရမည္။ ၿပီး စိန္ျခယ္ပန္းသံုးပြင့္၊ အုန္းညြန္႔ တစ္ညြန္႔ကို ပူးေပါင္း၍ အိမ္မွဘုရားတြင္ လွဴဒါန္းရ မည္။ ထိုသို႔ လွဴဒါန္းၿပီးလွ်င္မိမိအိမ္ အျမန္ဆံုးေရာင္းထြက္လိုေၾကာင္း ဆုေတာင္းပါ။ ေစ်းႏႈန္းကို ၆ ဂဏန္းကိုေအာင္ ေခၚပါ။ ထိုယၾတာကို မိမိေမြးေန႔ နံနက္ ၉း၄၅ နာရီတြင္ ျပဳလုပ္ပါ။

အသက္ ၂၃၊ ၃၀၊ ၃၇၊ ၄၄၊ ၅၁၊ ၅၈၊ ၆၅၊ ၇၂၊ အရြယ္ရွိေသာ သူမ်ား ေျမေရာင္းလိုေသာ္

အမ်ိဳးသားျဖစ္က ဒန္းညြန္႔တစ္ညြန္႔ကို အကၤီ်းအိတ္တြင္ေဆာင္ပါ။ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္က ဒန္းညြန္႔တစ္ညြန္႔ကို ေခါင္းတြင္ပန္ထားပါ။ ၿပီးလွ်င္ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ေသာက္ပါ။ ထိုေနာက္ ၾသဇာညြန္႔ ၃ ညြန္႔ကို အိမ္မွဘုရားတြင္ လွဴဒန္းပါ။ ေစ်းႏႈန္းကို ၆ ဂဏန္းကိုက္ေအာင္ေခၚပါ။

ဤယၾတာကို အဂၤါ။ ေသာၾကာ၊ စေန၊သားသမီးမ်ားျဖစ္က တစ္ႀကိမ္သာ လုပ္ရမည္။ တနဂၤေႏြ၊ တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတးျဖစ္က ႏွစ္ႀကိမ္လုပ္ပါ။

အသက္ ၂၄၊ ၃၁၊ ၃၈၊ ၄၅၊ ၅၂၊ ၅၉၊ ၆၆၊ ၇၃ အရြယ္ရွိေသာ သူမ်ား အိမ္ေရာင္းလိုေသာ္

အမ်ိဳးသားျဖစ္က ဒန္းညြန္႔တစ္ညြန္႔ကို အိတ္ထဲတြင္ေဆာင္းထားပါ။ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္က ဒန္းညြန္႔ တစ္ညြန္႔ကို ေခါင္းတြင္ ပန္ထားပါ။ေရေသာက္ၿပီးလွ်င္ ရင္ကပ္ပန္း ၆ ညြန္႔၊ ၆ ပြင့္ သို႔မဟုတ္ လက္ခုပ္ညြန္႔ ၆ ညြန္႔ကို ဘုရားတြင္ လွဴ၍ မိမိအိမ္ေရာင္းလိုေၾကာင္း ေလးနက္စြာဆုေတာင္းပါ။ ၇ ဂဏန္းကိုေအာင္ ေစ်းေခၚပါ။ ထိုယၾတာကို ေမြးေန႔ နံနက္ ၉း၄၅ နာရီတြင္ ျပဳလုပ္ပါ။

ဤယၾတာကို တနဂၤေႏြ၊ ဗုဒၶဟူး၊ စေနသားသမီးမ်ားတစ္ႀကိမ္သာ ျပဳလုပ္ရပါမည္။ တနလၤာ၊ အဂၤါ၊ ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာသားသမီးမ်ား ႏွစ္ႀကိမ္လုပ္ရမည္။

အသက္ ၂၄၊ ၃၁၊ ၃၈၊ ၄၅၊ ၅၂၊ ၅၉၊ ၆၆၊ ၇၃ အရြယ္ရွိေသာ သူမ်ား ေျမေရာင္းလိုေသာ္

အမ်ိဳးသားေရာ၊ အမ်ိဳးသမီးပါ သရက္ရြက္ ၆ ရြက္ကို လက္၀ဲလက္ေျခေထာက္ေအာက္တြင္ နင္း၍ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ ေသာက္ၿပီးလွ်င္ အိမ္မွ ဘုရား၌ ခေရညြန္႔ကို လွဴဒါန္း၍ ဤေျမအျမန္ေရာင္းရေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းပါဤယၾတာကို တနဂၤေႏြ၊ ဗုဒၶဟူး၊ စေနသားသမီးမ်ား တစ္ႀကိမ္သာ ျပဳလုပ္ရပါမည္။ တနလၤာ၊ အဂၤါ၊ ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာသားသမိးမ်ား ႏွစ္ႀကိမ္လုပ္ရမည္။

အသက္ ၂၅၊ ၃၂၊ ၃၉၊ ၄၆၊ ၅၃၊ ၆၀၊ ၆၇၊ ၇၄ အရြယ္ရွိေသာသူမ်ား အိမ္ေရာင္းလိုေသာ္

အမ်ိဳးသားေရာ၊ အမ်ိဳးသမီးပါ သရက္ရြက္ ၆ ရြက္ကို လက္ယာေျခေထာက္ျဖင့္ နင္း၍ ဆီးသီး ၃ လံုးစားပါ၊ စံပယ္ပန္း ၂၇ ပြင့္ကို ပန္းကန္ျပားတြင္ထည့္၍ အိမ္မွ ဘုရားတြင္ကပ္လွဴပူေဇာ္ၿပီးလွ်င္ အိမ္ေရာင္းရလိုေၾကာင္း၊ ေလးနက္စြာဆုေတာင္းပါ။ တန္းကို ၁၈ ဂဏန္းကိုက္ေအာင္ေခၚပါ။ ထိုယၾတာကို ေမြးေန႔နံနက္ ၉း၄၅ နာရီတြင္ ျပဳလုပ္ပါ။

အသက္ ၂၅၊ ၃၂၊ ၃၉၊ ၄၆၊ ၅၃၊ ၆၀၊ ၆၇၊ ၇၄ အရြယ္ရွိေသာသူမ်ား ေျမေရာင္းလိုေသာ္

သရက္ရြက္ ၆ ရြက္ကို လက္ယာေျခေထာက္ျဖင့္ နင္း၍ အုန္းေရေသာက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ပိုက္ဆံမတ္ေစ့ ၈ ေစ့ကို ပန္းကန္ျပားတြင္ထည့္၍ကပ္လွဴပူေဇာ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ေျမေရာင္းရလို ေၾကာင္း ေလးနက္စြာဆုေတာင္းပါ။
ဤယၾတာကို တနဂၤေႏြ၊ တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး၊ စေန သားသမီးျဖစ္ပါက ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ပါ။

အသက္ ၂၆ ၃၃၊ ၄၀၊ ၄၇၊ ၅၄၊ ၆၁၊ ၆၈၊ ၇၅ အရြယ္ရွိေသာ သူမ်ား အိမ္ေရာင္းလိုေသာ္

အမ်ိဳးသားျဖစ္ပါက စံပယ္ပန္း သံုးကံုးကို အိတ္ထဲထည့္ထားပါ။ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ပါက စံပယ္ပန္းသံုးကံုးကို ပန္ထားပါ။ ၿပီးလွ်င္ ေပါင္မုန္႔အနည္းငယ္ကို စားၿပီးလွ်င္ ေရွာက္သီးတစ္လံုးအား အိမ္မွ ဘုရားတါင္ လွဴဒါန္းပါ။ မိမိအိမ္ေရားရလိုေၾကာင္း ေလးနက္စြာ ဆုေတာင္းပါ။တန္ဖိုးကို ၂ ဂဏန္းကိုက္ေအာင္ ေခၚပါ။ ၎ယၾတာကို မိမိေမြးေန႔၏ နံနက္ ၉း၄၅ နာရီတြင္ျပဳလုပ္ပါ။

အသက္ ၂၆ ၃၃၊ ၄၀၊ ၄၇၊ ၅၄၊ ၆၁၊ ၆၈၊ ၇၅ အရြယ္ရွိေသာ သူမ်ား ေျမေရာင္းလိုေသာ္

အမ်ိဳးသားျဖစ္ပါက သေျပညြန္႔ကို အိတ္ထဲတြင္ထည့္ပါ။ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ပါက သေျပညြန္႔တစ္ညြန္႔ကို ေခါင္းတြင္ပန္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ သပ်စ္သီး ၃ လံုးစားၿပီးေနာက္ အီမ္မွ ဘုရား၌ သရက္သီးတစ္လံုး လွဴဒါန္း၍ သို႔မဟုတ္ သရက္ရြက္တစ္ရြက္ လွဴဒါန္း၍ ေျမေရာင္းရလိုေၾကာင္း အေလးနက္ဆုေတာင္းပါေလ။ ဤယၾတာကို တနလၤာ၊ အဂၤါ၊ ေသာၾကာ သားသမီးျဖစ္ပါက တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ပါ။ တနဂၤေႏြ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတးစေန သားသမီးျဖစ္ပါက ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ပါ။

အသက္ ၂၇၊ ၃၄၊ ၄၁၊ ၄၈၊ ၅၅၊ ၆၂၊ ၆၉၊ ၇၆ အရြယ္ရွိေသာ သူမ်ား အိမ္ေရာင္းလိုေသာ္

အမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေစ ကံ့ေကာ္ညြန္႔ ႏွစ္ ညြန္႔ကို လက္၀ဲေျခေထာက္ျဖင့္နင္း၍ ေပါင္မုန္႔အန္ညးငယ္ကို စားၿပီးလွ်င္ အိမ္မွဘုရား၌ ပိေတာက္ညြန္႔ ၅ ညြန္႔ကို လွဴဒါန္းၿပီးလွ်င္ အိမ္ေရာင္းရလိုေၾကာင္း အေလးအနက္ ဆုေတာင္းပါ။ ေစ်းႏႈန္းကို ၃ ဂဏန္းကိုက္ေအာင္ ဆုေတာင္းပါ။ ဤယၾတာကို မိမိေမြးေန႔ နံနက္ ၉း၄၅ နာရီတြင္ ျပဳလုပ္ပါေလ။

အသက္ ၂၇၊ ၃၄၊ ၄၁၊ ၄၈၊ ၅၅၊ ၆၂၊ ၆၉၊ ၇၆ အရြယ္ရွိေသာ သူမ်ား ေျမေရာင္းလိုေသာ္

အမ်ိဳးသားျဖစ္လွ်င္ သေျပတစ္ညြန္႔ကို အကၤ်ီအိတ္အတြင္းတြင္ ထည့္၍ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္က သေျပတစ္ညြန္႔ကို ေခါင္းတြင္ပန္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ႀကံသကာအနည္းငယ္စားၿပီးလွ်င္ တမာညြန္႔ ၇ ညြန္႔ကို ဘုရားတြင္ လွဴဒါန္းၿပီး ေျမေရာင္းလိုေၾကာင္းကို ေလးေလးနက္နက္ဆုေတာင္းပါ။ အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး၊ စေနသားသမီးျဖစ္ပါက ဤယၾတာကို တစ္ႀကိမ္သာ ျပဳလုပ္ပါ။ တနဂၤေႏြ၊ တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာသားသမီးျဖစ္က ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ပါ။

အသက္ ၂၈၊ ၃၅၊ ၄၂၊ ၄၉၊ ၅၆၊ ၆၃၊ ၇၀၊ ၇၇ အရြယ္ရွိေသာ သူမ်ား အိမ္ေရာင္းလိုေသာ္

အမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေစ ေငြ ၂ က်ပ္ကို အလက္ယာဘက္ေျချဖင့္နင္းၿပီးလွ်င္ ေရေသာက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ အုန္းသီးစိပ္ ၆ စိပ္အိမ္မွဘုရား၌ လွဴဒါန္းၿပီး အိမ္ေရာင္းရလိုေၾကာင္း ေစ်းႏႈန္းကို ၄ ဂဏန္းကိုက္ေအာင္ ေခၚပါေလ။ ဤယၾတာကို မိမိေမြးေန႔ နံနက္ ၉း၄၅ နာရီတြင္ ျပဳလုပ္ပါ။

အသက္ ၂၈၊ ၃၅၊ ၄၂၊ ၄၉၊ ၅၆၊ ၆၃၊ ၇၀၊ ၇၇ အရြယ္ရွိေသာ သူမ်ားေျမေရာင္းလိုေသာ္

အမ်ိဳးသားျဖစ္ပါက ရြက္လွ ၁ ရြက္ကို အိတ္ထဲတြင္ထည့္၍လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ပါက ဦးေခါင္းတြင္ပန္၍လည္းေကာင္း၊ ပဲျပဳတ္အနည္းငယ္စားၿပီးလွ်င္ သရက္ညြန္႔ႏွင့္ အုန္းညြန္႔ ၁ ညြန္႔စီ ပူးေပါင္း၍ အိမ္မွ ဘုရား၌ လွဴဒါန္းကာ ေျမေရာင္းရလိုေၾကာင္း ေလးနက္စြာ ဆုေတာင္းပါေလ။ ဤယၾတာကို တနဂၤေႏြ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတး သားသမီး ျဖစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္သာျပဳလုပ္၍ တနလၤာ အဂၤါ၊ ေသာၾကာ၊ စေန သားသမီးျဖစ္ပါက ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ပါ။

“ဆရာႀကီး ကြ်န္ေတာ္သိၿပီးဗ်။ ဒါဟာ အဂၤ၀ိဇၨာနဲ႔ေပးထားတာ။ အသက္ကို (၇) နဲ႔စားၿပီး အၾကြင္းကို အဂၤ၀ိဇၨာတိုင္ေထာင္ၿပီး စီစဥ္ထားတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္လည္း လုပ္တတ္ပါတယ္ ဆရာႀကီးရယ္ ” ဟု ေျပာေလ၏။ ထိုအခါ ကြ်ႏု္ပ္က “ဒီလိုေလကြာ အေမရိကတိုက္ကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိတဲ့ ကိုလံဘတ္ကို မေက်နပ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ အေမရိကတိုက္ကိုေတြ႔ဖို႔ ကိုလံဘတ္တစ္ေယာက္တည္း စြမ္းႏိုင္တာ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ။

က်ဳပ္တို႔လညး္ သူသြားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသြားရင္ အေမရိကတိုက္ကို ေရာက္မွာပါပဲလို႔ အစည္းအေ၀းတစ္ခုမွာ ေျပာဖူးတယ္။ အဲ့ဒါနဲ႔ အနားက လူတစ္ေယာက္ အိတ္ထဲက ၾကက္ဥေလးတစ္လံုးကို ထုတ္ၿပီး အေမရိကတိုက္ကို မရွာပါနဲ႔ဗ်ာ။ ဒီၾကက္ဥေလးပဲ စားပြဲေပၚမွာေထာင္ျပစမ္းပါလို႔ ေျပာတယ္။ အဲဒီတာ့ အဲဒီလူက ၾကက္ဥကို ယူၿပီး ေထာင္ၾကည့္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေထာင္လို႔မရဘူး။ ၾကက္ဥဟာ လဲက် လဲက်သြားတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကိုလံဘတ္ဟာ အဲဒီ အစည္းအေ၀းကိုဆက္လာတယ္။ အဲဒီေတာ့ၾကက္ဥ

ေလးကို စားပြဲမွာ ေထာင္လို႔ရရင္ ေထာင္ျပစမ္းပါလို႔ ေျပာတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ကိုလံဘတ္က ၾကက္ဥကို ယူၿပီးထိပ္ကေလးကို စားပြဲခံုနဲ႔ ထုလိုက္တယ္။ အဲဒီအခါမွာ ၾကက္ဥထိပ္ဟာ အက္ေၾကာင္းထပ္ၿပီး ျပားသြားတယ္။ အဲဒီလို ျပားသြားေတာ့မွ ကိုလံဘတ္ဟာ အလြယ္တကူပဲ စားပြဲေပၚမွာ ေထာင္ျပတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အစည္းအေ၀းမွာရွိတဲ့ လူအားလံုးက လက္ခုပ္၀ိုင္းၿပီးတီးၾကတယ္။ အဲဒီလိုပဲ ထထထထထထ။ကိုလံဘတ္ လုပ္ၿပီးမွေတာ့ က်ဳပ္လည္းလုပ္ႏိုင္တယ္လို႔ လာၿပီးမေျပာနဲ႔” ဟု ေျပာလိုက္ရာ ေဗဒင္ဆရာ ေစာရန္ႏိုင္က

“ ထားပါေတာ့။ ထားပါေတာ့။ ဒီစာရြက္ေတြကို ကြ်န္ေတာ္ယူသြားမယ္ ကိုလံဘတ္ၾကီးေရ ” ဟု ေငါ့ေတာ့ေတာ့ေျပာ၍ ဗိုလ္ေအာင္ဒင္ဇတ္ကားထဲမွ ဗိုလ္ေအာင္ဒင္ရယ္သံမ်ိဳးျဖင့္ မခိုးမခန္႔ရယ္ကာ ဆိုင္ကယ္အစုတ္ႀကီးကို တဘုန္းဘုန္းစီး၍ ထြက္သြားေလေတာ့သတည္း။

သေဗၺသတၱာ ကမၼသကာ
မင္းသိခၤ

မင္းသမီး၊မင္းသား အႏုပညာသမားမ်ားအတြက္ အေဆာင္

ငါ့မွာ ယႁႏၲတစ္ခု ရွိတယ္ကြ။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ေရႊျပား အစစ္ေပၚမွာ ေပၚမွာ ေရးရမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ေရႊျပားမွာ ေရးရမယ္။ အဲဒါမွ မဟုတ္ဘူး ဆိုရင္လည္း ေရႊေရာင္ စကၠဴျပား ေရႊေရာင္ ပလပ္စတစ္ျပား စတဲ့အေပၚမွာ ေရးရမယ္။ ၿပီးေတာ့ ပ်ားရည္ျဖစ္ေစ၊ ႏြာႏို႔ ျဖစ္ေစ ၊ အဲဒီ ယႁႏၲေပၚမွာ ခြက္နဲ႔ တင္ၿပီး ေဒ၀ီမယ္ေတာ္ကို ပူေဇာ္ၿပီး ဆုေတာင္းရမယ္။ ပရိသတ္ ေထာက္ခံတဲ့ ယႁႏၲပဲကြာ။ မင္းသမီးေရာ ၊ မင္းသားေရာ ။ လူၾကမ္းေရာ၊ ဒါ႐ိုက္တာေရာ ၊ အေဖခန္း အေမခန္းက ပါတဲ့ သူေတြေရာ ဇာတ္ညြန္းေရး ဆရာေရာ၊ ဗြီဒီယို ျပတဲ့ ႐ံုေရာ သံုးေပေရာ ့ ေပါ့ကြာ။ ဟိုတုန္းက ဇာတ္ေတြ လူမ၀င္လို႔ အကူအညီ ေတာင္းရင္ ငါတို႔ ဒါပဲ လုပ္ေပးတာေပါ့ကြာ။ (မူရင္း- အဘမင္းသိခၤ)

သူတစ္ပါးထံမွ ေငြေၾကးအကူအညီ ရေစရန္

အကယ္၍ သင္သည္ လာဘ္ရရန္ ခရီးသြားသည္ ဆိုပါစို႔။ တစ္ဖက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အင္းကို ကူးယူ၍ အလယ္ လြတ္ေနေသာ အကြက္တြင္ သင္၏ ေမြးနံကို ထည့္၍ ဖေယာင္းတိုင္တြင္ ပတ္၍ မီးထြန္းပါ။ မုခ် မလြဲမေသြ လာဘ္ရအံ့။ ဥပမာ သင္သည္ တစ္စံု တစ္ေယာက္၏ အထံမွ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား အကူအညီ သြားေတာင္းသည္ ဆိုပါကလည္း မီးထြန္း ဆုေတာင္း သြားႏိုင္ပါသည္။ (မူရင္း- အဘမင္းသိခၤ) လြတ္ေနေသာ အကြက္တြင္ ေမြးနံထည့္ရသည္ ဆိုရာတြင္ တနဂၤေႏြ ဆိုပါက (၁) တနလၤာ ဆိုပါက (၂) အဂၤါ ဆိုပါက (၃) ဗုဒၶဟူးဆိုပါက (၄) ၾကာသပေတး ဆိုပါက (၅) ေသာၾကာ ဆိုပါက (၆) စေနဆိုပါက (၇) ကို ထည့္ရ၏။ အင္းပံုကို ဖေယာင္းတိုင္တြင္ ပတ္တတ္ေစရန္ ေအာက္တြင္ ပံုထည့္ေပးလိုက္ပါသည္။

တစ္ပိုင္းတစ္စ ျဖစ္ေနေသာ အလုပ္မ်ား ၿပီးျပတ္ေစရန္ ယၾတာ

အကယ္၍ သင္သည္ အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္၏။ သို႔ရာတြင္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မၿပီးျပတ္ပဲ ျဖစ္ေန၏။ ထိုသို႔ ျဖစ္ေသာအခါ၌ တစ္ဖက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အင္းကို ကူးယူ၍ ဖေယာင္းတိုင္တြင္ ပတ္ကာ ေၾကြပုဂံတြင္ မီးထြန္းလိုက္ပါ။ (၅)-ရက္ ဆက္တိုက္ ထြန္းလိုက္ပါ။ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနေသာ သင္၏ အလုပ္သည္ ၿပီးျပတ္ သြားေပလိမ့္မည္။ (မူရင္း- အဘမင္းသိခၤ) ေအာက္တြင္ ဖေယာင္းတိုင္တြင္ အင္းစာရြက္ ပတ္ပံုပတ္နည္း ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါ တယ္။ 
အိမ္ပူ အိမ္ဆူေနသူမ်ားအတြက္ အိမ္ေအးေစေသာယၾတာ

အခ်ိဳ႕ေသာ အိမ္မ်ားတြင္ ဖခင္ႏွင့္ သားလည္းေကာင္း ၊ မိခင္ႏွင့္ သမီးလည္း ေကာင္း ၊ ညီအမ အခ်င္းခ်င္းလည္းေကာင္း၊ ညီအကို အခ်င္းခ်င္း လည္းေကာင္း ၊ အေၾကာင္းအရာ ႀကီးႀကီးမားမား မရွိပဲ ျငင္းခုန္ျခင္း ၊ စကားမ်ားျခင္း ၊ ျပဳတတ္ၾက၏။

ထိုအိမ္မ်ိဳးကို အိမ္ပူသည္ အိမ္ဆူသည္ဟု ေခၚေ၀ၚၾက၏။ အိမ္ပူျခင္း ဒုကၡမွ ကင္းေ၀း ေစရန္အတြက္ ဗားမဲ့ဆရာေတာ္ ၏ က်မ္းမွ ကႀကီး အလယ္ေသ အင္းကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ ထိုအင္းကို ကူးယူ၍ ေၾကြပန္းကန္တြင္ ကပ္ကာ "က" ႀကီးရွိေသာ ေနရာတြင္ ႐ိုး႐ိုး ဖေယာင္းတိုင္ တစ္တိုင္ ထြန္းပါ။ ငါးရက္ျပည့္ေအာင္ ထြန္းပါ။ အိမ္ပူေသာ ဒုကၡ ကင္းေ၀း သြားပါ လိမ့္မည္။

လာဘ္တိတ္ေနပါက ထိုအင္းတြင္ ပန္းကန္ျပားတြင္ ကပ္၍ ေရအနည္းငယ္ ေလာင္းထည့္ၿပီး ေရစိမ္ထားပါ။ လာဘ္လာဘမ်ား ပြင့္လန္းလာသည္ကိုမ်က္၀ါး ထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ရလိမ့္မည္။ ေလာင္း ထည့္ေသာ  ေရသည္ ႐ိုး႐ိုးေရ မဟုတ္ပဲ နံ႕သာေရကို ေလာင္းထည့္ၿပီး ေစ်းဆိုင္ ရွိပါက ဆိုင္မဖြင့္မီ ဆိုင္ေရွ့တြင္ ပက္ျဖန္းလိုက္ပါ။ ေစ်းေခၚ အလြန္ေကာင္းပါသည္။ (မူရင္း-အဘမင္းသိခၤ)

မိမိအား အေၾကာင္းမဲ့ ေျပာဆိုတိုက္ခိုက္ စြပ္စြဲ ခံေနရပါက ဒီယၾတာလုပ္ပါ

သင္၏ ဘ၀တြင္ တစ္ခါတစ္ရံ ကိုယ့္ဖာသာ ေအးေအးေဆးေဆး ေနေနပါလွ်က္ႏွင့္ တစ္စံု တစ္ေယာက္က ျပႆနာ လာရွာျခင္း ၊ ရန္စျခင္းမ်ား ခံရတတ္သည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ သင္သည္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ " ၀ိမုတၱိ " အင္းကို ကူးယူၿပီးလွ်င္ ဖေယာင္းတိုင္ကို ပတ္၍ မီးထြန္းပါ။ မီးထြန္းေသာ အခါတြင္ ေၾကြပုဂံေပၚတြင္ ထြန္းရပါမည္။ သံပန္းကန္ ၊ မယ္လမင္း ပန္းကန္မ်ားႏွင့္ မရပါ။

ဤသို႔ သင္ျပဳလုပ္လိုက္လွ်င္ ထိုသူသည္ သင့္အား ရန္မျပဳႏိုင္ပဲ သူတို႔ ဒုကၡႏွင့္ သူတို႔ အလုပ္ ႐ႈပ္ေနလိမ့္မည္။ ထိုအင္းကို ၀ိမုတၱိအင္းဟု ေခၚသည္။ ၀ိမုတၱိ အင္းဆိုသည္မွာ လြတ္ေျမာက္ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ ရပါသည္။ ေသေသခ်ာခ်ာ သိမ္းဆည္းထားပါက ေနာင္တြင္ မ်ားစြာ အသံုး၀င္သည္ကို သိရွိရေပလိမ့္မည္။

မိမိအား သူတစ္ပါးမွ အေၾကာင္းမဲ့ ရန္စေနျခင္း ေျပာဆိုေနျခင္း အတင္းတုတ္ေနျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ေနတယ္။ စိတ္ထိခိုက္ေနတယ္ဆိုရင္ လုပ္လို႔ရပါတယ္။ ေနာက္ အထက္လူႀကီးက မိမိကို အျပစ္ျမင္ေနတယ္။ ကိုယ္ ဘာလုပ္လုပ္ အေကာင္းမျမင္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။  ကိုယ့္ကိုဆိုရင္ အျပစ္ေတြခ်ည္းပဲ ေျပာဆိုေနတယ္။ ကိုယ္ကိုဆိုရင္ ေနရာေပး အေလး လံုး၀ မထားဘူးဆိုရင္ လုပ္လို႔ရပါတယ္။ အဓိက မွတ္ထား၇မွာက ကိုယ္က အေျပာအဆို ခံေနရတယ္ဆိုရင္ ဒီယၾတာနည္းကို သတိတရ လုပ္ေဆာင္လိုက္ပါ။ ရက္ပိုင္းအတြင္း အဆင္ေျပသြားပါလိမ့္မယ္။ အခက္အခဲ ႀကံဳရင္ လုပ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ပါ ဒီယၾတာကို။

အလုပ္ေဟာင္း ေနရာေဟာင္း ျပန္ရခ်င္သူမ်ားအတြက္ ယၾတာ

(ႏို႔)-(No) ျဖင့္ အလုပ္ျပန္ရျခင္း

ကြ်ႏ္ုပ္ေထာင္မွ လြတ္လာေသာ အခါ၌ ကြ်ႏု္ပ္ ေနထိုင္ေသာ အခန္းမွာ ေန၍မရေအာင္ ပ်က္စီး ေနေသာေၾကာင့္ တပည့္ျဖစ္သူ သိဒိၶဆန္းဆိုေသာ ေဗဒင္ ဆရာေလး၏ အိမ္၌ သြားေရာက္၍ ေနထိုင္ရေလ၏ သိဒိၶဆန္းမွာ ေဗဒင္ဆရာ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ၎၏ ဇနီး ေအးခ်မ္းျမင့္မွာလည္း ေဗဒင္ဆရာမ ျဖစ္ေသာေၾကာင္ နံနက္ မိုးလင္းသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ၎တို႔၏ ေဗဒင္ဆိုင္ခန္း အသီးသီးသို႔ ထြက္သြားေလေတာ့၏။

ကြ်ႏ္ုပ္သာလွ်င္ ၎တို႔အိမ္၌ က်န္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏ သားသမီးမ်ားကို ေစ်း၀ယ္ခိုင္းသူကို ၀ယ္ခိုင္းရ၏ ။ ထမင္းခ်က္ မည့္သူကို ခ်က္ခိုင္းရ၏ ။ အ၀တ္ ေလွ်ာ္ခိုင္းသူကိုလည္း ေလွ်ာ္ခိုင္းထားရ၏ ။ ထိုအလုပ္မ်ား ၿပီးေသာ အခါ၌လည္း… ဟိုအိမ္… ဒီအိမ္သို႔ မသြားရန္ ၾကပ္မတ္ရေလ၏။

တစ္ေန႔တြင္ သိဒိၶဆန္းသည္ ေဗဒင္ဆိုင္မွ ျပန္လာၿပီးလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္အား “ဆရာႀကီးေရ. . .ကြ်န္ေတာ္ေတာ့္ ေႁမြဖမ္းမိၿပီ.... လုပ္ပါဦး”ဟု ေျပာေလေတာ့၏ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္က “အဲဒီ ေႁမြဖမ္းမိတယ္ ဆိုတာကို ရွင္းျပပါဦး” ဟု ေမးရေလေတာ့၏ ။ ထိုအခါ သိဒိၶဆန္းက “ဒီလို ဆရာႀကီးရဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ (၃) ရက္ေလာက္က ကြ်န္ေတာ့္ဆီကို အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ ေဗဒင္လာေမးတယ္. . . ။ သူက မႏၱေလးက အလုပ္ကေတာ့ စက္မႈမွာပါဘဲ ။

သူ႔ တိုင္ကိုၾကည့္ရင္း နဲ႔ ဘာ သြားေတြ႕သလဲ ဆိုေတာ့ တနဂၤေႏြ ၿဂိဳလ္မွာ ဆန္႔က်င္ၿဂိဳလ္ ကပ္ေနတယ္။ ၿဂိဳလ္ကလည္း ကိစၥၿဂိဳလ္ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ခင္ဗ်ားရဲ့ အထက္လူႀကီး ဆရာသမားလို ပုဂၢဳိလ္မ်ိဳး အလုပ္ျပဳတ္ လိမ့္မယ္လို႔ ထည့္ၿပီး ေဟာမိ လိုက္ေလေရာ။ အဲဒီမိန္းမရဲ ့ ဆရာက အရာရွိႀကီးပါပဲ။ မၾကာခင္ ရက္ပိုင္းကပဲ အထက္ကေမးတာကို ေျပာတဲ့ေနရာမွာ ေက်နပ္ဖြယ္ရာ မေတြ႕ရလို႔ သူ႔ကို အလုပ္ျဖဳတ္ ပစ္လုိက္တယ္။ အလုပ္ျပဳတ္ၿပီးသား ျဖစ္ေနတာကိုေတြ႕ရတယ္ ။

အဲဒီေတာ့ ဒီမိန္းမက သူ႔ဆရာဆီကို ၀င္ၿပီး ေဗဒင္ ၾကည့္ခဲ့ေၾကာင္း ေဗဒင္က အလြန္မွန္ေၾကာင္း သူ႔ဆရာ အလုပ္ျပဳတ္မဲ့ ကိစၥကိုေတာင္ သူ႔ကိုၾကည့္ၿပီး ေဟာႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာျပ လုိက္ပါေရာ.... အဲဒီမွာ အဲ့ဒီလူႀကီး ကြ်န္ေတာ့္ကို အေတာ္ စိတ္၀င္စားသြားပံု ရတယ္။ အဲဒိေတာ့ သူ႔ဆီကို ေခၚခဲ့ဖို႔ ေျပာပါေလေရာ. . . ။


အဲ့ဒီမိန္းမ ကလည္း ကြ်န္ေတာ့္ကို သူ႔ဆီကို ေခၚသြားေပးတယ္. . . အဲဒီေတာ့ အဲဒီလူႀကီးက ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ေတြ ့လွ်င္ ေတြ ့ခ်င္းပဲ ဆရာေဟာတာ အေတာ္ေတာ္ တာပဲတဲ့. . . တပည့္ရဲ ့ေဗဒင္ကိန္းကို ၾကည့္ၿပီး သူ႔ဆရာ အလုပ္ျပဳတ္မယ္လို႔ အတတ္ေဟာႏိုင္တယ္ လို႔ ခ်ီးက်ဴးပါေလေရာ. . .အဒီလိုလည္း ခ်ီးက်ဴးေရာ. . . ကြ်န္ေတာ္လည္း ေျမာက္သြားတာေပါ့ ေျမာက္သြားတဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ အဲဒီလူႀကီးက ဒီေလာက္ေေတာ္တဲ့ ဆရာ အလုပ္ျပန္ေအာင္လည္း ဓါတ္႐ိုက္ ေပးႏိုင္မွာေပါ့ ေျပာေသးတယ္။

အဲဒါကို ကြ်န္ေတာ္က ႐ိုက္ေပးပါမယ္လို႔ ေျပာလိုက္မိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လို ႐ိုက္ရမယ္ ဆိုတာလည္း ကြ်န္ေတာ္ မသိဘူး ဆရာႀကီးနဲ႔ ေတြ ႔မွ ေမးရမယ္ဆိုၿပီး ျပႆနာကို ကြ်န္ေတာ္ ယူခဲ့တာပဲ”ဟုေျပာ၏ ။ ထိုအခါ ကြ်ႏ္ုပ္က “မင္းႏွယ့္ကြာ. . . မင္းလည္း ႐ုံးမွာ လုပ္ဖူးတာပဲ. . . အစိုးရ အလုပ္မွာက ညေစာင့္ေတာင္ ျပဳတ္ၿပီးရင ္ျပန္ခန္႔လို႔မရဘူးကြ. . . ဒီေလာက္ ရာထူးအႀကီးႀကီး ဘယ္လိုလုပ္ ျပန္ခန္႔မလဲကြာ မျဖစ္ႏိုင္တာကို မင္း က ေျပာခဲ့ကိုး”. . .ဟု ကြ်ႏ္ုပ္က အျပစ္တင္ မိေလ၏ ။

ထိုအခါ သိဒိၶဆန္းက “မတတ္ႏိုင္ဘူး ဆရာႀကီးေရ. . . ႐ိုး႐ိုးယၾတာနည္း နဲ႔ မရလည္း ဆရာ လုပ္ေနက် ေကာင္းကင္က ယၾတာနည္းနဲ႔ လုပ္ရမွာပဲ. . . လုပ္ေပးပါ ဆရာႀကီးရယ္” ဟုေျပာေလေတာ့၏ ။ စိတ္ၿငိမ္ေစရန္ အတြက္ လက္ဖက္ရည္ အခ်ိဳတစ္ခြက္ ေသာက္ၿပီးလွ်င္ စိတ္ကို တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ထား၍ ေကာင္းကင္ဆီသို႔ မ်က္ႏွာကို ေမာ့ၿပီး မ်က္စိကို မွိတ္ကာ အတြက္ ယၾတာကို ေတာင္းေလ၏ ။

ထိုအခ်ိန္၌ ကြ်ႏ္ုပ္၏ အာ႐ုံတြင္ ေျခာက္လကၡ ဖန္ခြက္ႀကီးတြင္ ေဘးရွိ ‘ႏိုး’ ဆိုေသာ စာတမ္း တစ္လံုးႏွင့္ အျခားတစ္ဘက္ရွိ (No) စာလံုး တစ္လံုးကို ေတြ႔ရေလ၏ ထိုဖန္ခြက္ထဲသို႔ ႏြားႏို႔ပူပူမ်ား ေလာင္းထည့္ ေနသည္ကို ေတြ ့ရျပန္၏ ။ ၿပီးလွ်င္ထို ဖန္ခြက္ကို အိမ္ရွိ ဘုရားစင္၌ ကပ္လွဴ ပုေဇာ္ေနသည္မ်ားကို သိဒိၶဆန္းအား ေျပာျပမိတယ္။

သိဒိၶဆန္းလည္း ခ်က္ခ်င္းပင္ ထိုလူႀကီး အိမ္ကို ထသြားၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္တြင္ ယၾတာ ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ ဖန္ခြက္တြင္ ေဆးအျဖဴျဖင့္ ‘ႏို႔’ ႏွင့္ (No) ကို ေရးေပးခဲ့ျပန္၏ ။ ထိုလူႀကီးလည္း ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ဖန္ခြက္ထဲသ ို႔ႏြားႏို႔ ေလာင္းထည့္ကာ ဘုရား၌ လွဴဒါန္းလိုက္ေလ၏ ။ ထိုသို႔ လွဴဒါန္းၿပီး ၃ ရက္ခန္႔ အၾကာတြင္ အထက္ လူႀကီးမ်ားက ျပန္လည္ သံုးသပ္ကာ ထိုလူႀကီးအား အလုပ္ျပန္၍ ခန္႔လိုက္ေလေတာ့၏ ။

ထိုလူႀကီးသည္ သိဒိၶဆန္း ထံသို႔လာေရာက္ၿပီး ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာျပေလ၏ ။သိဒိၶဆန္းလည္း လြန္စြာ ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာ ျဖစ္သြားၿပီးလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္အပါအ၀င္ လူ(၅)ဦးကို ၾကက္ဂိတ္ရွိ မန္းၿမိဳ ့ေတာ္ စားေသာက္ဆိုင္ တစ္၀ိုင္း ေကြ်းေလေတာ့သတည္း. . . .

မွတ္ခ်က္ ။ ယခု ကြ်ႏ္ုပ္တင္ျပေသာ အေၾကာင္းအရာကို မယံုၾကည္ သူမ်ားက အလကားပါကြာ မဟုတ္က ဟုတ္ကေတြ ၿဖီးၿပီး ေရးေနတယ္လို႔ အထင္ ေရာက္ေကာင္း ေရာက္လိမ့္မည္။ ထိုသို႔ အထင္ေရာက္ပါက ကြ်ႏ္ုပ္ ထံသို႔ လာခဲ့ပါ။ ထိုအျဖစ္အပ်က္တြင္ အဓိကက်ေသာ သူမ်ားႏွင့္ ေတြ ့ေပးပါမည္။ (အဘမင္းသိခၤ)

ေက်ာက္မ်က္ရတနာပစၥည္းမ်ားေရာင္းထြက္ေစေသာယၾတာ

ေျပာင္ေျပာင္လက္လက္ အေမႊးတိုင္ထုတ္ေသာ စကၠဴ ၾကက္ဥျပဳတ္တို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ရေသာ ယၾတာ

တစ္ေန႔တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္ထံသို႔ မိုးကုတ္ၿမိဳ ့မွ မသြယ္ဆိုေသာ မိန္းကေလးတစ္ဦး ေရာက္ရွိ လာေလ၏ ။ သူသည္ ပေလာင္မေလး တစ္ဦးျဖစ္၏ ။ ရတနာ လုပ္ငန္းႏွင့္ အက်ိဳးေပး၍ ခ်မ္းသာ ေနၿပီျဖစ္၏ ကြ်ႏ္ုပ္ကို ေတြ ့လွ်င္ေတြ ့ခ်င္း ၎က “ဆရာရယ္… မသြယ္ ရန္ကုန္ကို ေရာက္တာ တစ္ပါတ္ေက်ာ္ၿပီ အနီေတြေရာ အျပာေတြေရာ ပါလာတယ္။ တစ္ခုမွကို ေရာင္းမထြက္ ေသးပဲ ပိတ္ေနတယ္ အဲဒါ လုပ္ေပးပါဦး” ဟု ေျပာေလေတာ့၏ ကြ်ႏ္ုပ္လည္း မ်က္ႏွာကို ေကာင္းကင္ေပၚသို႔ ေမာ့၍ မ်က္စိမွိတ္ကာ အာ႐ုံ ေတာင္းလိုက္ေလ၏

ကြ်ႏ္ုပ္၏ အာ႐ုံထဲတြင္ ၎မသြယ္သည္ အေမႊးတိုင္ထည့္ေသာ ေျပာင္ေျပာင္လက္လက္ စကၠဴအိတ္မ်ားကို ျဖန္႔၍ သူ၏ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ားကို ထုတ္ေနသည္ကို ေတြ ့ရ၏။ ထိုသုိ႔ ထုတ္ၿပီးေနာက္ ထိုရတနာမ်ားကို ၾကက္ဥျပဳတ္ တစ္လံုးႏွင့္ လိုက္၍ ေခါက္ေနသည္ ကိုလည္း ေတြ ့ရျပန္၏ ။ မသြယ္အား ေျပာျပလိုက္ေလ၏ ။

မသြယ္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္အိမ္မွ ထြက္သြားၿပီးလွ်င္ ေျပာင္ေျပာင္ လက္လက္ စကၠဴျဖင့္ ထည့္ထားေသာ အေမႊး တိုင္မ်ားကို ၀ယ္လာေလ၏ ။ သူသည္ သူ၏ ရတနာမ်ားကို အေမႊးတိုင္ စကၠဴျဖင့္ ထုတ္ေနေလ၏။ ထိုသုိ႔ ထုတ္ၿပီးေနာက္ လက္ဖက္ရည္ ဆိုင္မွ ၀ယ္လာေသာ ၾကက္ဥျပဳတ္ျဖင့္ ထြက္ ထြက္ဟု ဆိုကာ ေခါက္ေနေလ၏ ။

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ၿပီးသည္ ကြ်ႏ္ုပ္အား ႏႈတ္ဆက္၍ ၎တည္းခိုေသာ အိမ္သို႔ ထြက္ခြာ သြားေလေတာ၏ ။ ေနာက္တေန႔ ေန႔လည္တြင္ မသြယ္ ျပန္ေရာက္လာျပန္၏ ။ ထိုအခါ ကြ်ႏ္ုပ္က ‘ဘယ္လိုလဲ မသြယ္’ ဟု ေမးလုိက္ရာ ၎က ‘အဆင္ေျပ ပါတယ္ဆရာ ဒီမနက္ပဲ အားလံုး ထြက္ကုန္ၿပီ အဲဒါေၾကာင့္ ကြ်န္မ ဒီညေန ျပန္ေတာ့မယ္။ ဆရာကို လာၿပီး ႏႈတ္ဆက္တာပါ’ ဟု ေျပာၿပီးလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္အား ေငြမ်ား ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ကန္ေတာ့၍ သြားေလေတာ့၏ ။

ထိုအခ်ိန္မွ စ၍ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္ထံသို႔ ေရာက္ေသာ ရတနာ ကုန္သည္ ေက်ာက္ပြဲစား တို႔အား ဤယၾတာကိုပင္ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ေလ၏။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ေပးရာတြင္ မေအာင္မျမင္ ျဖစ္သည္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္ မမွတ္မိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အေရးရွိက သံုးႏိုင္ရန္ အတြက္ ေကာင္းကင္မွ ယၾတာနည္းကို ေဖာ္ျပလုိက္ရေလ ေတာ့သတည္း…။ (မူရင္း- အဘမင္းသိခၤ)

ကားအျမန္ေရာင္းထြက္ေစေသာယၾတာ

ေမာ္ေတာ္ကားေနာက္ၿမီးတြင္ အဖ်ားျဖတ္ေဆးကပ္ရေသာ ယၾတာတစ္မ်ိဳး

တစ္ေန႔တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္ထံသို႔ ကြ်ႏ္ုပ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ကားပြဲစား ကိုသာထူးဆိုသူ ေရာက္လာေလ၏ ထိုသူသည္ ကြ်ႏ္ုပ္ကို ေတြ ့လွ်င္ေတြ ့ခ်င္း “ယၾတာေလး လုပ္ပါဦး ဆရာ သမားရယ္ ကားေလးတစ္စီး အနိမ့္ေစ်းနဲ႔ ရလို႔ ၀ယ္ထားလိုက္တယ္။ ကားကေတာ ့လိုင္းေအာက္ေနတဲ့ ကားပါ။ အဲဒီ့ကားက ျပန္ေရာင္းတာ ဘယ္လိုမွ မထြက္ဘူး။ ေႏြက အဲဒီ့အထဲ ေရာက္ေနတယ္ ဆရာသမားရဲ ႔ ကြ်ႏ္ုပ္နဲ႔ အတူတူ ၀ယ္တဲ့ မိတ္ေဆြေတြ ျပန္ေရာင္းတာ ကားေလးစီး ေလာက္ရွိၿပီ က်ဳပ္ကေတာ့ အဲဒီ့ကားနဲ႔ တစ္ေနတာ အခုထက္ထိပဲ။

ဆရာသမားရဲ ႔တပည့္ ေဗဒင္ဆရာေတြဆီ ၀င္ၿပီးဓါတ္ ရိုက္ ခိုင္းတာ မ်ားပါၿပီ။ ထြက္ကို မထြက္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မို႔လို႔ ဆရာသမားဆီ လာခဲ့တာပဲ” ဟုေျပာေလ၏။ ကြ်ႏ္ုပ္လည္း ေကာင္းကင္ဆီသို႔ မ်က္ႏွာကို ေမာ့ၿပီး မ်က္လံုး မိွတ္ကာ ေကာင္းကင္မွ အာ႐ုံကို ေတာင္းလိုက္ေလ၏။

ထိုအခါ ေမာ္ေတာ္ကား ေနာက္ဖက္တြင္ အေအးမိေသာ အခါ ေသာက္ရသည့္ (ကိုးတက္ပလက္) ကေလးတစ္လံုး တိတ္နဲ႔ ကပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရေလ၏။ ဒီမွာ ကိုသာထူး ခင္ဗ်ားကားရဲ့ ေနာက္ဘက္မွာ အေအး မိရင္ေသာက္တဲ့ (ကိုးတက္ပလက္) ေဆးျပားကေလး တိတ္နဲ႔ ကပ္ထားလိုက္ဗ်ာ။

ခင္ဗ်ား ကားေရာင္း ထြက္သြားလိမ့္မယ္” ဟု ကြ်ႏ္ုပ္က ေျပာလုိက္ရာ ကိုသာထူး ခ်က္ခ်င္း ဆိုသလိုပင္ ျပဳလုပ္လိုက္ေလ၏ ။ ညခုႏွစ္နာရီ ေလာက္တြင္ ကိုသာထူး ကြ်ႏ္ုပ္ထံသို႔ ေခါက္ဆြဲထုတ္မ်ား စီးကရက္ဘူးမ်ား ျဖင့္ ေရာက္လာၿပီး ‘ထြက္သြားၿပီ ဆရာေရ…’အားရ ၀မ္းသာ ေျပာေလေတာ့၏။ သူသည္ ဤနည္းကို မွတ္ထားၿပီး တျခား ကားမ်ား ေရာင္ခ်င္ေသာ အခါ၌လည္း (ကိုးတက္ပလက္) ကို တိတ္ျဖင့္ ကပ္ေပးလိုက္ေလ၏။ 

ထိုေၾကာင့္ ကားပြဲစားတန္းတြင္ ကိုသာထူးအား( ကားအျမန္ဆံုး ေရာင္းရရန္ ဓါတ္႐ုိက္တတ္ ေသာဆရာႀကီး) ဟု အမည္တြင္ သြားေလေတာ့သတည္း။ (အဘမင္းသိခၤယၾတာမ်ား) မည္သူမဆို မိမိတို႔၏ ကားကို လံုး၀ ေရာင္းမထြက္ ျဖစ္ေနပါက အေအးမိ ႏွာေစးပါက ေသာက္ေသာ ေဆး မည္သည့္ေဆးမဆို ကပ္ထားလိုက္ပါက ထူးထူးျခားျခား ေရာင္းထြက္သြားပါလိမ့္မည္။

 

စာအုပ္မ်ားအမွတ္စဥ္(၁)အုပ္ေရ(၅၀၀)

စာအုပ္မ်ား အမွတ္စဥ္(၃) အုပ္ေရ (၅၀၀)

စာအုပ္မ်ားအမွတ္စဥ္ (၂) အုပ္ေရ (၅၀၀)