ေဗဒင္ေဟာခန္း - ရန္ကုန္ ၊ သာေကတ ၊ တစ္ရာ့ရွစ္ေတာင္ဘုရား၊ ေျမာက္ဘက္မုဒ္ ၊ အခန္း (၈) ။(09421167282)

၂၀၁၅-ခု ၊မတ္လအတြက္ ကံၾကမၼာေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္

ယခုလသည္  ရပ္ေ၀းမွစာမ်ား အဆက္အသြယ္မ်ား ရလာမည္။  ဘုရားဖူးခရီးမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာစရာခရီးမ်ား ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးမ်ား သြားတတ္သည္။ သင္တန္းတစ္ခု တက္ရျခင္း ပညာေကာင္း ရျခင္းမ်ား ႀကံုမည္။ မိတ္ေဆြေကာင္း ဆရာေကာင္မ်ား ေတြ႕မည္။ေငြရွာရလြယ္ျခင္း ေငြအ၀င္အထြက္ ၾကမ္းျခင္းမ်ား ႀကံဳလိမ့္မည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚလိမ့္မည္။ လုပ္လွ်င္ေအာင္ျမင္မည္။  အဖိုးတန္စက္ပစၥည္မ်ား၀င္မည္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းျဖစ္ေစ၊ ၀န္ထမ္းျဖစ္ေစ ႀကီးပြားတိုးတက္ေအာင္ျမင္မည့္ကာလ ျဖစ္ပါသည္။  ေျမကိစၥ၊ အေမြကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမည္။  မိဘကို ေကာင္းစြာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ အမႈအခင္း ႐ုံျပင္ကႏၷားႏွင့္ ပတ္သက္ရတတ္သည္။ စိုးရိမ္စရာ မရွိပါ။  စီးပြားသိသိသာသာ တက္မည္။ သိၾကားမ လိုက္သကဲ့သို႔ လက္ရွိအေျခအေနထက္ မ်ားစြာျမင့္တက္သြားလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းမ်ား သိသိသာသာ ေအာင္ျမင္မူရမည္။ လုပ္ငန္သစ္မ်ား စတင္ျပဳ လုပ္ႏိုင္ေသာ ကာလ၊ လုပ္ငန္းေဟာင္းမ်ား ျပန္ေပၚတတ္သည္။ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား က်န္းမာေရး အသည္းအသန္ ျဖစ္တတ္သည္။  ၀န္ထမ္းျဖစ္လွ်င္ ရာထူးတက္ျခင္း အေျခအေန အဆင့္အတန္း ျမင့္တက္ျခင္းမ်ားႀကံဳမည္။  ရန္မ်ားျခင္း စကားမ်ားေျဖရွင္းရျခင္း ရင္ႏွီးသူမ်ား လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပလမ္းခြဲရျခင္းမ်ား ႀကံဳမည္။ အထူးသတိျပဳရန္ အလုပ္တြင္ အတိုက္အခံ အနည္းငယ္ႀကံဳရတတ္သည္။ အႀကီးအကဲ ေကာင္းရႏိုင္၏။ အိမ္ေထာင္ရွိသူဆိုလွ်င္ အိမ္ေထာင္ဖက္ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။ လာမည့္ ေမြးလ ေမြးရက္အထိ အသုဘပို႔ျခင္း မျပဳပါႏွင့္ အထူးသတိျပဳပါ။ ႏွလံုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးညံ့ျခင္း။ ေလႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးညံ့ျခင္း ဒူး နား ဒုကၡေပးျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ ဤကာလအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား သက္သာေျပေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါ ယၾတာမ်ား ကို ဂရုစိုက္ျပဳလုပ္ပါေလ။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကို္ယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးအား စံပယ္ပန္း (၈)ကုံး လွဴဒါန္း၍ ဆုေတာင္းပါေလ။

တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္

အိမ္သို႔ အေတာင္ပါေသာ သတၱ၀ါမ်ား ၀င္လာတတ္သည္။ ၀င္လွ်င္ နိမိတ္ေကာင္းသည္။ သြပ္ သံ သစ္ စေသာ ေသာၾကာနံပစၥည္းမ်ား ၀င္လာတတ္သည္။ ဇာတာရွင္သည္ ေယာက်္ားျဖစ္ပါက အိမ္ေထာက္က်လွ်င္ ေကာင္းပါသည္။ မဂၤလာေဆာင္လွ်င္ စည္ကားေသာ မဂၤလာေဆာင္ျဖစ္မည္။  ေရႊႏွင့္ အဖိုးတန္ ရတနာပစၥည္းမ်ား ၀င္လာမည္ ဘုရာဆင္းတုေတာ္ စြယ္ေတာ္ ရဟႏၱာပံုေတာ္မ်ား ၾကြလာတတ္သည္။  အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ အိမ္သံုးပစၥည္း ၀င္တတ္သည္။ အထူးသတိျပဳရန္ မိတ္ေဆြရင္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္တို႔က ဒုကၡေပးတတ္သည္။ ေျမကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။ ေျမအ ၀င္မခံရပါ။ ေျမ၀င္လွ်င္ ၾကာသပေတးနံ ထုတ္ပစ္ပါ။ လက္၀တ္ရတနာမ်ား ေက်ာက္ျပဳတ္ထြက္ျခင္း ေပ်ာက္ျခင္း၊ ျဖစ္တတ္သည္။  အလုပ္ေနရာ၊ အိမ္ေနရာ ျပင္ဆင္မြမ္းမံရျခင္း ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္း လုပ္ရတတ္သည္။  ထီေပါက္သကဲ့သို႔ ေငြမ်ား၀င္တတ္သည္။ အိမ္သစ္ေဆာက္လွ်င္ ေကာင္းအခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းအသစ္ေပၚျခင္း (သို႔မဟုတ္) လက္ရွိအလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆက္အသြယ္သစ္မ်ား။ ေပၚလာလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ နာမည္ေကာင္းရျခင္း ေနရာေကာင္းရျခင္း၊ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ရျခင္းမ်ား လုပ္ရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္မရွိသူမ်ား အိမ္ေထာင္က်တတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ သူခိုး၊ မ်က္ေစ့ အက်ခံရတတ္ေသာ ကာလျဖစ္၍ သူခိုး အခိုးခံရတတ္ေၾကာင္း သတိျပဳပါေလ။ ခရီးအက်ိဳးေပးေသာ ကာလျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားဖူးခရီး သြားရတတ္သည္။ ကြဲကြာေနေသာ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပန္ဆံုမည္။ ရပ္ေ၀းမွ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား ေရာက္လာတတ္သည္။  ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာပစၥည္း လွဴဒါန္းပါ။ အလုပ္တြင္ အတိုက္အခံ အၿပိဳင္အဆိုင္ ႀကီးစြာႀကံဳမည္။ အတိုက္အခံမွန္သမွ် အႏိုင္ရမည္။ မိသားစု အႀကီးအကဲ လုပ္ငန္းအႀကီးအကဲ တို႔ေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အႀကီးအကဲ က်န္းမာေရး ညံ့တတ္သည္။ ဤကာလအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား သက္သာေျပေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ ပါယၾတာမ်ားကို ဂရုစိုက္ျပဳလုပ္ပါေလ။ သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္တို႔အား ေရသန္႔ဗူး ဒါနျပဳပါေလ။

အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္

အဂၤါနံ စိန္၊ စက္ပစၥည္း ထြက္တတ္သည္။ ေရႊထည္၀ယ္လွ်င္ အသစ္မ်ားသာ ၀ယ္သင့္သည္ အပ်က္ အေဟာင္း မ၀ယ္သင့္ပါ။  လူမ်ိဳးျခား၊ ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား အက်ိဳးေပး ေအာင္ျမင္မည္။ ခရီးမ်ားမၾကာခဏ ထြက္ရတတ္သည္။ ထိုခရီးမ်ားသည္လည္း အက်ိဳးေပး ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။  အလွဴအတန္းကိစၥမ်ား မုခ်လုပ္ရမည္။ ေငြအစုလိုက္ အပံုလိုက္ ၀င္လာလိမ့္မည္။ မိမိအား ျပႆနာလုပ္ေနသူမ်ား ရွိလွ်င္ အဆင္ေျပသြားမည္။ ပညာေရးကိစၥမ်ား သင္တန္းကိစၥမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။ မသင့္ျမတ္သူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္သြားမည္။  မိမိ၏ အလုပ္မွလည္းေကာင္း၊ ထီေပါက္၍လည္းေကာင္း ၀င္လာတတ္သည္။ ဤကာလမ်ိဴးး၌ သာမန္အေျခအေနမ်ိဳးမွေန၍ စီးပြားအရွိန္အဟုန္ ႏွင့္တက္ကာ လက္ရွိအေျခအေနထက္ အဆေပါင္းမ်ား စီးပြားတက္လိမ့္မည္။ မိမိလုပ္ငန္းမ်ားကို အင္ႏွင့္ အားႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္သင့္ေသာ္လည္း ျဖတ္လမ္းမလုိက္ရန္ သတိေပးလိုပါသည္။ အဖိုးတန္ေက်ာက္ မ်က္ရတနာမ်ား ၀င္မည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အိမ္ေထာင္ေရးအတြက္ ေသာကေရာက္ရေသာ ကာလျဖစ္သည္။ အထက္လူႀကီး၊ မိသားစု ႀကီးကဲသူမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အတူေနမိသားစုထဲမွ အႀကီးအကဲ အဘိုး အဘြားမ်ားအေရးျဖစ္တတ္သည္။ ၀န္ထမ္းဆိုလွ်င္ ရာထူးတက္ျခင္းအေျခအေန ျမင္တတ္ျခင္း ႀကံဳရလိမ့္မည္။  ေရႊထြက္ျခင္း၊ ေရႊအတြက္ ေျပာဆိုေျဖရွင္းရျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ အထူးသတိျပဳရန္ ေအာက္လက္ငယ္သား သားသမီး ထြက္သြားျခင္း၊ ၎တို႔အတြက္ ေသာကေရာက္ရျခင္းမ်ား ႀကံဳ ရတတ္သည္။ ဆီးေရာဂါ၊ မ်က္စိေရာဂါမ်ား ဒုကၡေပးျခင္း၊ အစားမွားျခင္း၊ ေဆးမွားျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ စာရြက္စာတမ္း စာခ်ဳပ္ကိစၥ မ်ားအတြက္စိတ္ညစ္ရျခင္း၊ ပစ္စာ တိုင္စာ ေရာက္ျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကို ေကာင္းစြာ အကူအညီ ေပးႏိုင္လိမ့္ မည္။ လက္ရွိအလုပ္အကိုင္ကို စိတ္မ၀င္စားျခင္း၊ အလုပ္ေျပာင္းလိုစိတ္မ်ား ႀကံဳလာတတ္သည္။ အိမ္၀ယ္ႏိုင္ေသာ္ လည္း အိမ္အနားအဆာ မလြတ္၊ အိမ္ဧည့္သည္မျပတ္၊ အိမ္ေဆာက္လွ်င္ တန္းလန္းျဖစ္တတ္သည္။ ခိုင္မာေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေဆာက္ထားပါ။ ရရွိေသာ အေၾကြးမ်ားကို ယခုကာလတြင္ ႀကိဳတင္စုေဆာင္းထားပါ။ သုိ႔မဟုတ္ပါက ဆံုးတတ္သည္။ ဤကာလအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား သက္သာေျပေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါယၾတာမ်ားကို ဂရုစိုက္ျပဳလုပ္ပါေလ။ ထီးျဖဴအေသးသက္ေစံႏွင့္ ထီးျဖဴအႀကီး တစ္လက္ကို ေမြးေန႔နက္တြင္ ဘုရားလွဴပါ။ အေမႊးနဲ႔သာႏွင့္ ဘုရားအားေရသပၸာယ္ပါ။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္

အစာအဆိပ္ျဖစ္ျခင္း၊ ေျခေထာက္ ခါး၊ သြား ဒုကၡေပးျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ ဤလအတြင္း အမႈအခင္း မျဖစ္ေစရန္ အထူးဂရုစိုက္ပါ။ ျဖစ္လွ်င္ မၿပီးႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနတတ္ သည္။ ေငြႏွင့္လိုက္လွ်င္ ႐ႈံးသြားတတ္ပါသည္။ ပစၥည္း မဌားရမ္းပါႏွင့္ ဆံုးလိမ့္မည္။ ဤကာလအတြင္း မည္သည့္အခက္အခဲႏွင့္ ႀကံဳသည္ ျဖစ္ေစ အားကိုး မရွာႏွင့္။ ဒုကၡေပးမည့္သူမ်ားသာ ေပၚလာတတ္သည္။ ေအာက္လက္ငယ္သား ထြက္သြားျခင္း၊ က်န္းမာေရးညံ့ျခင္း ႀကံဳရ တတ္သည္။ ထီကံေကာင္းေသာ ကာလျဖစ္ပါသည္။  ဘုရားဆင္တုေတာ္၊ ပံုေတာ္၊ ရဟႏၱာပံုေတာ္မ်ား ၾကြလာတတ္သည္။မနာလိုသူလည္း ေပၚလိမ့္မည္။ မိမိထက္ျမင့္သူနိမ့္သူ ႏွစ္ဦးလံုးက ဒုကၡေပးလာတတ္ ေသာအခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ား ေအာင္ျမင္ေတာ့မလိုလိုႏွင့္ အခက္ အခဲႀကီးစြာ ႀကံဳတတ္သည္။ မထင္မွတ္ေသာ ခရီးမ်ား မရည္ရြက္ေသာ ခရီးမ်ားသြားရတတ္သည္။ သူတစ္ပါးကိစၥအတြက္ ခရီးသြားရတတ္သည္။ လူမ်ိဳးျခားက ကူညီျခင္း၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ားႀကံဳမည္။ နာမည္ဂုဏ္သတင္း တိုးတက္ျခင္း ဘုန္တန္ခိုး တိုးတက္ျခင္းမ်ား ႀကံဳရမည္။  အလုပ္တြင္ အပ်က္စီးအဆံုး႐ႈံး အေလအလြင့္မ်ားေနလိမ့္မည္။ ေငြေပ်ာက္ျခင္း ေၾကြးတင္ျခင္း ေငြအတြက္ ေျပာဆိုေျဖရွင္းရျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ ႀကီးကဲသူ အထက္လူႀကီးမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။အိမ္ေထာင္ရွိသူဆိုလွ်င္ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပ ျဖစ္ေနမည္။  အလွဴပြဲ မဂၤလာပြဲ အစီစဥ္မ်ား အထစ္အေငါ့ႀကံဳျခင္း ရက္ေရႊ႕ျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ လက္ရွိအလုပ္အကိုင္ ေျပာင္းခ်င္စိတ္ေပၚလာမည္။ ေျပာင္းလွ်င္ ပိုဆိုးသြားတတ္သည္။ အထူးသတိျပဳရန္ ။ ပညာအသစ္တစ္ခု ရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ က်န္းမာေရး ညံ့လိမ့္မည္။ ခါး ေအာက္ပိုင္း ဒုကၡေပးတတ္သည္။ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းသို႔သြားရတတ္သည္။ ေက်ာဒုကၡေျပးျခင္း၊ ေက်ာ၌ေရာဂါရျခင္း ျဖစ္မည္။ အိမ္ျပင္၊ အိမ္ ေဆာင္၊ အိမ္ေျပာင္း မျပဳပါႏွင့္။ အာမခံမလုပ္ပါႏွင့္။ စပ္တူအေရာင္း၀ယ္ အႀကီးအက်ယ္ မလုပ္ပါႏွင့္။ ဤကာလအတြင္းေကာင္းက်ိဳးခ်မ္း သာမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အည့ံအခိုက္မ်ား သက္သာေျပ ေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါယၾတာမ်ားကို ဂရုစိုက္ျပဳလုပ္ေလ။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ေထာပတ္ထမင္း (၅)ပြဲ တစ္ပတ္တစ္ခါ လွဴဒါန္း ဆုေတာင္းပါ။

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္

ဤလအတြင္း အစစအရာရာသတိႀကီးစြာထား ရန္ လိုပါသည္။ မိမိအေပၚ မေကာင္းႀကံျခင္း မေကာင္းေျပာျခင္းမ်ား ခံရတတ္သည္။ အလုပ္အကိုင္၌ ထိုခိုက္တတ္သည္။ ျပႆနာႀကီးစြာ ေျဖရွင္းရတတ္သည္။ ႐ုံးျပင္ကႏၷာ၊ အမႈအခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ရတတ္သည္။ ေငြဒလေဟာထြက္ျခင္း၊ ေငြအတြက္ ေျပာဆိုေျဖရွင္းရျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ မထင္မွတ္ေသာ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းက အကူအညီေကာင္း ေပးလိမ့္မည္။ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ၊ ေဆြမ်ိဳးအႀကီးအကဲတို႔က အကူအညီအေကာင္း ေပးလာလိမ့္မည္။  ခရီးတိုး ခရီးရွည္မ်ား သြားေနရလိမ့္မည္။ ထုိခရီးသည္မ်ားသည္လည္း သင့္အတြက္ က်ိဳးထူးေစပါလိမ့္မည္။ အစစ္အေဆး အေမးအျမန္း ခံရတတ္သည္။ မထင္မွတ္ဘဲ ပညာတစ္ခုသင္ၾကားရျခင္း သင္တန္းတစ္ခု တက္ရျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရတတ္ပါသည္။ မရည္ရြယ္ဘဲ ေျမ၀င္တတ္သည္။  မိမိႏွင့္တကြ မိသားစုပါက်န္းမာေရး ညံ့တတ္သည္။ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းအထိ ေရာက္ရတတ္သည္။ မီး၊ လွ်ပ္စစ္ ဒုကၡေပးတတ္သည္။ အထူးသတိျပဳပါ။ လူမ်ိဳးျခား ဒုကၡေပးတတ္သည္။ သားသမီး လက္ေအာက္ငယ္သားအတြက္ စိတ္ညစ္စရာႀကံဳမည္။ စက္ပစၥည္း ဒုကၡေပးတတ္ သည္။ ေရႊႏွင့္ ရတနာပစၥည္းမ်ား ထြက္ျခင္း၊ ေပါင္ႏွံရျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။  အထူးသတိျပဳရန္ က်န္းမာေရးညံ့ေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား အိမ္သို႔ လာေရာက္တည္းခိုလွ်င္ ဆံုးပါးသြားတတ္သည္။ ေျခေထာက္ တြင္အႏၱရာယ္ျဖစ္တတ္သည္။ လုပ္ငန္းအသစ္၊ အစီအစဥ္သစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားက က်န္ခဲ့ေသာ ေရႊ၊ေငြ၊ရတနာမ်ား ယခုႏွစ္ထဲတြင္ ကုန္ဆံုးသြားတတ္သည္။ ေလာကဓံတရား၏ မတရားညွဥ္းပမ္းမႈကို ခံရၿပီး မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ သံေ၀ဂတရား ရလိမ့္မည္။  ကိုယ္ခႏၵာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုခု ထိခိုက္တတ္သည္။ ဤကာလအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား သက္သာေျပေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါယၾတာမ်ားကို ဂရုစိုက္ျပဳလုပ္ပါေလ။ သီလရွင္မ်ား ဆြမ္းဆန္ ဒါနျပဳပါေလ။

ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္

ဤလအတြင္း စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚလာလိမ့္မည္။ လုပ္လွ်င္ ေအာင္ျမင္မည္။ စိန္ထည္ပစၥည္းမ်ား စက္ပစၥည္းမ်ား ၀င္လိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ရန္ အႀကံအစည္ေကာင္းမ်ား အဆက္ အဆက္သြက္ေကာင္းမ်ား ေပၚလာလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဤကာလအတြင္း ပစၥည္မ်ားကို ထုခြဲေရာင္းခ်၍ လုပ္ငန္းအသစ္ ႀကီးႀကီးမားမား စရန္ မေကာင္းေသးပါ။ ဘာမွလုပ္စရာ မရွိပါက ထိုင္ေနပါ။ ဥာဏ္ကို ဥာဏ္သံုးလုပ္မွ ဒုကၡေတြ႕တတ္သည္။ အမႈ မေျဖရွင္းရပါ။ တတ္ႏိုင္သေလာက္ အခ်ိန္ဆြဲပါ။ မျဖစ္မေန ျပႆနာမႈေတြ ရွင္းရမယ္ဆိုလွ်င္ အ႐ႈံးေပးလိုက္ပါ။ သူ႔သေဘာ သူေဆာင္ ရလာေသာေငြႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ေနပါ။  အိမ္ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ မေဆာက္ပါနွင္အထက္လူႀကီး ေဆြမ်ိဳးအႀကီးအကဲတို႔က မိမိအေပၚ အထင္လြဲတတ္သည္။ ေငြ၀င္လာလွ်င္ ေျမ၀ယ္ထားပါ။ ဤကာလအတြင္း ထီမထိုးသင္ပါ။ ထီေပါက္လွ်င္ မိသားစုအတြင္း က်န္းမာေရး ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ညံ့သြားတတ္သည္။ မသြားခ်င္ေသာ ခရီးမ်ား စိတ္ညစ္စရာခရီးမ်ား သြားရတတ္သည္။  သားသမီးမ်ား က်န္းမာေရး ညံ့တတ္သည္။ ေရႊထြက္မည္။ ေျခ၊ လက္၊ မ်က္ျခင္း၊ ခါးနားျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။  အထူးသတိျပဳရန္ ေငြလူလိမ္ခံရမည္။ ခင္မင္သူ ခ်စ္သူေၾကာင့္ ဒုကၡေတြ႕တတ္သည္။  သားသမီးရွိက အိမ္မွ ထြက္သြားလိမ့္မည္။ ဒီကာလမွာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိန္းမေတြ အထူးသတိျပဳပါ။ ေမြးလွ်င္ အခက္အခဲေတြ႔ႏိုင္သည္။ ့ ဤကာအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသားမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား သက္သာေျပ ေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါယၾတာမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ျပဳလုပ္ပါေလ။ အိမ္ကဘုရားတြင္ အုန္းနို႔ေခါက္ဆြဲ (၄)ပြဲ  ကပ္လွဴလိုက္ပါ။

စေနသားသမီးမ်ားအတြက္

ဤလအတြင္း၌ သင္သည္ ေငြရွာရ လြယ္ကူေပမယ့္ စုေဆာင္း၍ မရ၊။ ေငြ၀င္လွ်င္ ကိုင္မထားရ၊ ေရႊ၀ယ္ထားပါ။ အဘက္ဘက္မွာ စိတ္ခ်မ္းသာစရာမ်ား ႀကံဳေတြ႕လာရလိမ့္မည္။ အလွဴအတန္းျပဳရျခင္း၊ မဂၤလာပြဲမ်ား စီစဥ္ေပးရျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရတတ္သည္။ အလုပ္ေနရာ အိမ္ေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕ရတတ္သည္။ ေရႊ၀င္မည္။ ရတနာပစၥည္းမ်ား ၀င္မည္။ ဘုရားဆင္းတုေတာ္၊ ပံုေတာ္မ်ား ၾကြလာမည္။ သင့္အတြက္ အလြန္ေကာင္းေသာနိမိတ္ ျဖစ္ပါသည္  ။ေအာက္လက္ငယ္သား ဒုကၡေပးတတ္သည္။ ယခုကာလတြင္ အိမ္ေထာင္ျပဳပါက တည္ၿမဲေသာ အိမ္ေထာင္မျဖစ္ႏိုင္၊ အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္ သားသမီး ပါလာတတ္သည္။ ယခုကာလတြင္ အိမ္ေဆာက္လွ်င္ မေကာင္းပါ အစားမွား ေဆးမွားျဖစ္ျခင္း သြားဒုကၡေပး ျခင္းမ်ား ႀကံဳရမည္။ ေျမကိစၥ အေမြႏွစ္ကိစၥမ်ားႀကံဳရတတ္သည္။  လုပ္ငန္းသစ္မ်ား စတင္ရတတ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း လြန္စြာက်ိဳးေပး ေအာင္ျမင္မည္။ ဆရာသမားကဲသို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပ ျဖစ္မည္။  ဤကာလအတြင္း၌ စီးပြားအလြန္ေကာင္းသကဲ့သို႔ ကိုယ္က်င့္တရား အထူးအေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ အမႈအခင္း ျဖစ္ေနသူကို ေငြမေခ်းပါႏွင့္၊ အာမခံ မလိုက္ပါႏွင့္၊ သတိျပဳ၍ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ပတၱျမား ျမ ထြက္တတ္သည္။ အထူးသတိျပဳရန္ အိမ္ေထာင္ရွိသူဆိုလွ်င္ အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ အဆင္မေျပ ႀကီးစြာျဖစ္တတ္သည္။ သြပ္၊ သံ၊ သစ္တစ္ပတ္ရစ္ ပစၥည္းလက္မခံပါႏွင့္၊  နာေရးကိစၥကို အေၾကာင္းျပ၍ ခရီးသြားရတတ္သည္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္လက္မ်ား မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပ လမ္းခြဲ ရတတ္သည္။  ဤကာလတြင္ ကိုယ္စိတ္ႏႈတ္သံုးပါးကို မေဖာက္မျပန္ တည္တည္ ၾကည္ၾကည္ ထိ္န္းသိမ္းႏိုင္သူေတြ တန္ဖုိးႀကီးမားေသာ ဘ၀သို႔ ေရာက္ႏိုင္သည္။ မထိန္းသိမ္းႏိုင္သူ အဖို႔ ေရႏွင့္ထိေသာ ႐ႊံ႕ႏြံဘ၀ ေရာက္ႏိုင္သည္။ ဤကာလအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား၊ သက္သာေျပေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါယၾတာ မ်ားကို ဂရုစိုက္ျပဳလုပ္ပါေလ ။ အိမ္ဘုရားတြင္ ေခ်ာကလက္ (၆) ခု လွဴဒါန္း၍ ဆုေတာင္းပါ။

မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ာ...
ကြ်ုႏ္ုပ္သည္ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ သာေကတ ၊ တစ္ရာ့ရွစ္ေတာင္ဘုရားတြင္ ေဟာခန္းဖြင့္ထားၿပီး ကြ်နု္ပ္ထံ လာေရာက္သမွ်ေသာ ခုႏွစ္ရက္ သားသမီး အားလံုးအား ေန႔စဥ္ နံက္(၈ း ၀၀) မွ ညေန (၅ း၀၀) အထိ ေဗဒင္ေဟာေပးျခင္း ၊ ကံဇာတာ ညံေနသူမ်ားကို ေမတၱာျဖင့္ အခမဲ့ ယၾတာေခ်ေပးျခင္း ၊က်န္းမာေရး ညံ့ေနသူမ်ားကို အသက္ကယ္ ယၾတာမ်ားေခ်ေပးျခင္း၊  စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို မိမိတို႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ (နဝင္းယၾတာႀကီး ၊ တံခြန္ယၾတာႀကီး ) စေသာ  ယၾတာအစီအရင္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ၊ အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပသူမ်ားကို အေဆာင္လက္ဖြဲ႔မ်ား စီရင္ေပးျခင္း ၊ ပြဲစားအလုပ္ ႏွင့္ ေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္ ေအာင္ျမင္ေစမည့္ လက္ဖြဲ႔မ်ား စီရင္ေပးျခင္း ၊ စသည္ျဖင့္ မအားမလပ္ႏိုင္ေအာင္ အလုပ္ ရႈပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ကေလးအမည္ေပး ေဟာစာတမ္း ၊ အႏုပညာ အမည္ေပးေဟာစာတမ္း ၊ သင့္လုပ္ငန္းအမည္ေပးေဟာစာတမ္း ၊ ဘ၀တစ္သက္တာ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ႏွင့္ လကၡဏာေဟာစာတမ္းမ်ားကိုလည္း ရက္ခ်ိန္းယူကာ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ ဗုဒၶဟူးေန႔မွ အပ က်န္ေသာေန႔မ်ားအားလံုး ေဟာခန္းဖြင့္ထားပါသည္။  ထို႔ျပင္ အဘဆရာႀကီး မင္းသိခၤ၏ အေဆာင္ပံုမ်ား ၊ ဓာတ္ဘိသိတ္ ပန္းခ်ီပံုမ်ားကိုလည္း အခမဲ့ လာေရာက္ ေတာင္းယူႏိုင္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ေဆးေပါင္းခသည့္ ညတြင္ အဘဆရာႀကီး မင္းသိခၤ၏ တပည့္မ်ား ေဖာ္စပ္ထားေသာ ေစ်းေခၚ လာဘ္ေခၚ မ်က္ႏွာပြင့္ ပီယ ေဆးေတာ္ႀကီးကိုလည္း အခမဲ့ လာေရာက္ ေတာင္းယူႏိုင္ၾကပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ကြ်နု္ပ္၏ ဝဘ္ဆိုက္တြင္ တင္ထားေသာ အေဆာင္ယၾတာမ်ား ဂမၻီရက်င့္စဥ္မ်ား ၊ ေဗဒင္ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ မရွင္းလင္းသည္မ်ားကို လာေရာက္ ေမးျမန္းႏိုင္ၾကပါသည္။ တစ္ခုအေနႏွင့္ေမတၱာရပ္ခံခ်င္သည္မွာ အီးေမးလ္ ပို႔၍ ေဗဒင္ေမးျမန္ အကူအညီ ေတာင္းထားၾကသူမ်ားကို အင္တာနက္ အခက္အခဲေၾကာင့္ အနည္းငယ္ ေနာက္က်ၿပီးမွ အေၾကာင္းျပန္ျဖစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကား အပ္ပါသည္။ ( မုခ် ဆက္ဆက္ အေၾကာင္းျပန္ေပးပါမည္) ။ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္......

သင္တို႔၏အက်ိဳးကိုထာဝစဥ္လိုလားေသာ
ဆရာဟိန္းတင့္ေဇာ္ (တစ္ရာ့ရွစ္ေတာင္ဘုရား၊သာေကတ၊ရန္ကုန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ)
ဖုန္းနံပါတ္ -09421167282

၂၀၁၅-ခု ၊ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြက္ ကံၾကမၼာေဟာစာတမ္းတနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္
ဒီလအတြင္းမွာ မိတ္ေဆြတို႔ရဲ့ ကံၾကမၼာကို ေျပာရရင္ေတာ့ ကံၾကမၼာက အေကာင္းဘက္မွာ အေလးသာေနပါတယ္။ ဘာလုပ္လုပ္ ဘာကိုင္ကိုင္ အဆင္ေျပမယ့္ အခ်ိန္ပဲ ဆိုပါေတာ့။ ဒါေၾကာင့္ သင္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အခ်ိန္ကာလေတြကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျဖတ္သန္းေပေတာ့။ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ျပည့္စံု ေအာင္ျမင္မယ္။ တနလၤာနံ ( ၿခံ ၊ ကား ၊ အခန္းကိစၥ ၊ ေငြေၾကး) ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဟူးနံ (ယဥ္၊ ေရႊ ၊ လူ ၊ အႏုပညာ ၊ အလွပညာ) လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ တိုက္ရိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္၀ိုက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္၍ စီးပြားေရး တိုးတက္ ေအာင္ျမင္မည္။ ဤကာတြင္ သင္သည္ ျမတ္ေသာ ထူးျခားေသာ ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ားႏွင့္ ဆံုေတြ႕ ဖူးျမင္ရတတ္သည္။ အင္မတန္ ကံထူးျခင္း ျဖစ္၏။ ရွင္သီ၀လိ ပံုေတာ္မ်ား အလိုလို ၀င္ေရာက္လာတတ္သည္။ နိမိတ္ေကာင္းသည္။ အင္မတန္ လာဘ္လာဘ ရႊင္မည့္ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထီကို ကံစမ္းသင့္သည္။ ဆုမဲကိစၥ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား အထူး ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္။ လက္၀တ္ရတနာမ်ားလည္း ၀င္ကိန္း ရွိသည္။ မည္သည့္အခက္အခဲ မဆို မိမိမွ ေျဖရွင္းစရာ အထူးအေထြ မလိုပဲ ေျပလည္ သြားမည္။ အခ်ိန္ကာလ အေတာ္ၾကာၾကာ ေ၀းကြာေနသူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ဆံုေတြ႕ရျခင္း အဆက္အသြယ္ရျခင္းမ်ား ႀကံဳမည္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ားအတြက္ အခ်စ္ေရး ေမတၱာေရး အင္မတန္ ေကာင္းမြန္လွသည္။ စန္းပြင့္ျခင္း ႏွင့္ ခ်စ္သူႏွင့္ ေျပလည္ျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေန အနည္းငယ္ ကေတာက္ကဆ ျဖစ္တတ္သည္။ သို႔ေသာ္ စိုးရိန္စရာ မရွိေပ။ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္း ဆရာသမားေကာင္းမ်ား၏ ကူညီမစ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ား ရရွိမည္။ စီးပြားေရး အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္သည္။ လုပ္ငန္း တိုးခ်ဲ႕သင့္ေသာ အခ်ိန္ကာလလည္း ျဖစ္သည္။ လုပ္မည္ဟု စိတ္ကူးလိုက္သည္ႏွင့္ အျမန္ဆံုးသာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔ တိုက္တြန္းလိုသည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ ပါတ္သက္၍ သိသိသာသာ တိုးတက္ကိန္း ရွိသည္။ မိမိအိမ္မွာ ရွိတဲ့ စက္ပစၥည္းမ်ား အပ်က္အစီး မ်ားတတ္သည္။ စက္ပစၥည္း အလဲအလွယ္ မလုပ္သင့္ေသး၊ ကိုယ့္လက္ထဲေရာက္မွ မေကာင္းေသာ ပစၥည္း ျဖစ္ေနတတ္သည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပါတ္သက္၍ သင္၏ မ်က္စိႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေ၀ဒနာ ခံစားရတတ္သည္။ ဆီးေအာင့္ျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။ အစာမွား ေဆးမွား ျဖစ္တတ္သည္။ အစာ အဆိပ္သင့္တတ္သည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုးေစကာမူ သင္၏ ကံဇာတာ ေကာင္းမြန္ေသာ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္သည့္အတြက္ ထီကံခ်ဲကံ ေကာင္းသည္။ ထီထုိးလိုပါက (၂၄)(၄၂)အတြဲ ပါေအာင္ ထိုးသင့္သည္။ ယၾတာေခ်လိုပါက ဘုရားရင္ဘတ္ေတာ္တြင္ ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴပါ။ ေခါင္းေလာင္းလွဴေပးပါ။ သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္တို႔အား ေရလွဴဒါန္းပါေလ။

တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္္
ဒီလအတြင္းမွာ စီစဥ္ထားျခင္း မရွိဘဲ ရုတ္တရက္ ေကာက္ကာငင္ကာႏွင့္ ခရီးသြားရတတ္ပါတယ္။ ေကာင္းေသာခရီး ျဖစ္မယ္။ ကိုယ္ရည္ရြယ္ထားတာေတြ ရည္မွန္းထားတာေတြ ဒီအခ်ိန္မွာ လြယ္လင့္တကူ ျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။ ေငြေတြဘာေတြ က်ေပ်ာက္တာေလးေတာ့ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ မိမိႏွင့္ ေ၀းရပ္က အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး အဆက္အသြယ္ေလးေတြ ရလာလိမ့္မယ္။ လုပ္ျဖစ္ပါက ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္။ ဘာသာေရးကိစၥ အဓိ႒ာန္ကိစၥ ပညာေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ခရီးထြက္ရလိမ့္မည္။ ထူးျခားေသာ ဘာသာေရးႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ပံုေတာ္မ်ား ရုပ္ပြားေတာ္မ်ား ရရွိမည္။ မိတ္ရင္းေဆြရင္း ဆရာရင္း သမားရင္းေတြနဲ႔ အဆင္မေျပ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေတြ မိန္းမကိစၥ ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေရး နာမည္ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းတာ ၊ စြပ္စြဲေျပာဆိုခံရတာ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ဂရုစိုက္ပါ။ အလုပ္အကိုင္ ေနရာထိုင္ခင္း အေျပာင္းအေရြြ႕ေတြ စီစဥ္ေဆာင္ရြြက္ရင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္တယ္။ ေတာင္အရပ္မွ လူမ်ိဳးျခား ဘာသာျခား ေကာင္းက်ိဳးျပဳမည္။ သားသမီး အလိုရွိသူမ်ား သားသမီး ၀င္ကိန္းရွိသည္။ ပ်ိဳရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရး ကံေကာင္းသည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ကိစၥ အဆင္ေျပမည္။ က်န္းမာေရး ထူးထူးေထြေထြ ညံ့ျခင္း မရွိပါ။ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း အနည္းငယ္ ျဖစ္တတ္သည္။ ထီ၀ါသနာပါသူမ်ား ေရွ႕ဆံုးမွ (၆၄)ပူးေနေသာ ဂဏန္းကို ထိုးသင့္ပါတယ္။ ယၾတာအေနႏွင့္ကေတာ့ ေရွာက္သီးသုတ္ ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။ ကိုယ္တိုင္လည္း စားပါ။ အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲကို ပဲေသြးႏွင့္ခ်က္ကာ ေလးဆင့္ခ်ိဳင့္ႏွင့္ထည့္၍ အနီးအပါး လွဴဒါန္းပါေလ....။

အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္
ဒီလအတြင္းမွာ သင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္၀ ေအာင္ျမင္မည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္တယ္။ ေျပာရရင္ေတာ့ လိုအင္ဆႏၵေတြ ျပည့္စံုႏိုင္တာေပါ့။ ၿခံကိစၥ ၊ ကားကိစၥ ၊ ေက်ာက္ကိစၥ ၊ ေငြေၾကးကိစၥေတြ ေျပာဆို ေအာင္ျမင္တတ္ပါတယ္။ ၀ယ္ဖို႔ရည္ရြယ္ရင္လည္း ၀ယ္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြသဂၤဟမ်ားကလည္း ကိုယ္ဆီကိုလာၿပီး အလုပ္စီးပြားမ်ား တြဲဖက္ လုပ္ကိုင္ဖို႔ စီစဥ္မည္။ ကိုယ္ကလည္း အလို ျပည့္စံုမည္။ ကိုယ့္မွာရွိတဲ့ လက္၀တ္တန္ဆာ ေရႊေတြကိုေတာ့ သတိထားပါ။ က်ေပ်ာက္တတ္ပါတယ္။ ကိုယ္စီးေနတဲ့ ယဥ္ေတြကေတာ့ အပ်က္အစီးေလးေတြ မ်ားတတ္တဲ့ ကာလျဖစ္ပါတယ္။ ေငြေတြကလည္း အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ၀င္လိမ့္မည္။ အင္မတန္ လာဘ္ရႊင္မယ့္ အခ်ိန္ကာလပါပဲ။ ထီေတြဘာေတြ ကံစမ္းတာေတာင္ မဟုတ္ဘူး။ ေသေသခ်ာခ်ာ ထိုးသင့္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးျခား ဘာသာျခား ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲေပါင္းစပ္ အက်ိဳးေပးမည္။ ထီးတစ္လက္ ဒါမွမဟုတ္ ဖိနပ္တစ္ရံ လက္ေဆာင္ရဖို႔ ရွိပါတယ္။ အင္မတန္ ေကာင္းပါတယ္။ အိမ္တြင္းေရး ပူပင္ေသာကေလးေတြ ရွိပါတယ္။ ကိုယ့္မိသားစုႏွင့္ အတိုက္အခံ ေျပာဆိုေနရတတ္ပါတယ္။ အိမ္ကိစၥ အေမြကိစၥ ဒီအခ်ိန္မွာ စကားေျပာရတတ္တယ္။ မတင္မက်လည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ကိုယ့္မွာ အရြယ္ေရာက္ၿပီးတဲ့ သားသမီးေတြ ရွိရင္ သူတို႔အတြက္ စိတ္ပူရတတ္ပါတယ္။ လူငယ္ေတြအတြက္ကေတာ့ အခ်စ္ေရး ေမတၱာေရး အင္မတန္ ေကာင္းပါတယ္။ လူငယ္ေတြ စန္းပြင့္မယ့္ အခ်ိန္ကာလပါပဲ။ ခ်စ္သူႏွင့္ စိတ္သေဘာထားျခင္း တိုက္ဆိုင္မႈ႔ ရမယ္။ အိမ္ေထာင္ရွိသူေတြ အေနႏွင့္ကေတာ့ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ကေတာက္ကဆေလးေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး အေနႏွင့္ကေတာ့ ေလေအာင့္တာ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ၀က္သား ေရွာင္ပါ။ အရက္ေရွာင္ပါ။ ထီထိုးရင္ေတာ့ (၂-၇-၀)ပါေအာင္ ထိုးပါ။ ယၾတာအေနႏွင့္ကေတာ့ နန္းႀကီးသုတ္ အလွဴဒါနျပဳပါ။ ေငြထီး လွဴပါ။ တံခြန္လွဴပါေလ..။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္
ဒီလအတြင္းမွာ ပညာေရးႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား အထူးေအာင္ျမင္မည္။ ပညာရပ္ တစ္ဖက္ တြဲဖက္ လုပ္ကိုင္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အထူး ေအာင္ျမင္မည္။ မိတ္ေဆြ ဆရာသမားမ်ား အထူးခ်စ္ခင္ အလိုလိုက္ျခင္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အက်ိဳးခံစားရျခင္း ျဖစ္မည္။ အက်ိဳးေပးေသာ စက္ပစၥည္း ၀င္မည္။ အႀကိမ္ႀကိမ္ အခါခါ လုပ္ေဆာင္ရင္း အဆင္မေျပခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ယခုတစ္ႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္ ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားျဖင့္ အထူးစိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေနထိုင္ရမည္။ ရည္ရြယ္ထားသမွ် ေအာင္ျမင္မည္။ ရည္မွန္းထားသမွ် ခရီးေပါက္မည္။ အေရာင္းအ၀ယ္ သမားမ်ား ေရာင္းပန္း၀ယ္ပန္း အထူးပြင့္လန္းမည္။ လုပ္ငန္းမ်ား အထူး တိုးခ်ဲံသင့္ေသာ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ခရီးစဥ္မ်ား လြယ္ကူ ေခ်ာေမာစြာ ေအာင္ျမင္မည္။ ရပ္ေ၀းေျမျခားမွ အဆက္အသြယ္ေကာင္းမ်ား ရရွိလိမ့္မည္။ ဘာသာေရးႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ အဓိ႒ာန္မ်ား ထူးထူးျခားျခား ေပါက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ ၾကာသပေတးနံ အဂၤါနံႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ထူးေထြ ေအာင္ျမင္မည္။ အထူးအားျဖင့္ မိမိတို႔၏ သက္ႀကီးရြယ္အို မိဘမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ကိုင္ ေကြ်းေမြး ျပဳစုႏိုင္ေသာ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္သည္။ အိုးအိမ္ ေနရာထိုင္ခင္း အသစ္၀င္ကိန္း ရွိသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား ရာထူးတိုးမည့္ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရာထူးတိုး စာေမးပြဲမ်ား ရွိပါက စိတ္ရႊင္လန္းစြာ ေျဖဆိုသင့္သည္။ ကာလအတန္ၾကာ အရံႈးေပၚေနေသာ ပစၥည္းမ်ား ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ျမတ္စြန္းသြားလိမ့္မည္။  အခက္အခဲမွန္သမွ် ေျပလည္သြားလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အထူး သာယာမည္။ မိသားစု ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မည္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရး ေမတၱာေရး အင္မတန္ ကံေကာင္းမည္။ မိမိတို႔၏ ခ်စ္သူႏွင့္ လက္ထပ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါက ေအာင္ျမင္မည္။ မဂၤလာကိစၥ ေဆာင္ရြက္ရကိန္း ရွိသည္။ လူႀကီး မိဘ သေဘာတူ ၾကည္ျဖဴကိန္း ရွိသည္။ ကံဇာတာ ေကာင္းမြန္ေနေသာေၾကာင့္ ထီကံေကာင္းပါသည္။ ထီထိုးသင့္သည္။ ထီထိုးပါက (၃၅)(၅၃) အတြဲပါေသာ ဂဏန္းကို ရွာထိုးသင့္ပါသည္။ က်န္းမာေရး အေနႏွင့္ ဒူးနာတတ္သည္။ ရင္ဘတ္ေအာင့္တတ္သည္။ သို႔ေသာ္ စိုးရိမ္စရာမလိုပါ။ ယၾတာေခ်လိုပါက ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား စံပယ္ပန္း(၈)ကံုး လွဴဒါန္း၍ လိုရာ ဆုေတာင္းပါေလ။

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္
ဒီလအတြင္းမွာ သင့္အတြက္ ကံဇာတာကေတာ့ မိသားစု အလုပ္အကိုင္ စီးပြားေရးေတြ ထူးထူးျခားျခား တိုးတက္လာမည္။ အိုးအိမ္ကိစၥ ၊ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥ ေတြမွာလည္း ထူးထူးျခားျခား တိုးတက္ ေအာင္ျမင္ျခင္း မိသားစု ရည္ရြယ္ခ်က္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္၀ ေအာင္ျမင္မႈ႔ရရွိမည္။ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေျမာက္အရပ္ ၊ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္ေတြမွာ အခြင့္အေရး အခြင့္အလန္းမ်ား ရွာေဖြသင့္သည္။ ထိုအရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ႔ ရရွိႏိုင္သည္။ မိမိေနအိမ္သို႔ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ေသာ ရဟန္း သံဃာေတာ္ တစ္ပါး ထူးထူးျခားျခား ၾကြေရာက္လာမည္။ အလြန္ေကာင္းေသာ နိမိတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင့္အေနႏွင့္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ အလွဴဒါန ျပဳအပ္ေပသည္။ မိမိတို႔အတြက္ အလုပ္တြင္ အႀကီးအကဲမ်ား၏ ကူညီပံ့ပို႔ေပးျခင္း ၊ ခ်စ္ခင္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ား ရရွိမည္။ သင္သည္ ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက ၀န္ထမ္းအလုပ္တြင္ ပစ္စာတိုင္စာ ခံရတတ္သည္။ အမႈ႔အခင္း ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းစရာမ်ား ႀကံဳရတတ္ေပရာ အထူးသတိထားသင့္သည္။ အထူးအားျဖင့္ မိမိ၏ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား၏ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ျခင္း ခံရတတ္ပါတယ္။ ျပန္လည္ အာခံျခင္း ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ကားေမာင္း ဆိုင္ကယ္ေမာင္းတာေတြကိုလည္း ဂရုစိုက္သင့္၏။ အသက္ကို မထိခိုက္သည့္တိုင္ေအာင္ ယဥ္အႏၲရယ္ ျဖစ္တတ္၏။ ဤအခ်ိန္ကာလတြင္ သင္သည္ မည္သူ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုမွ် ယံုၾကည္ျခင္း မျပဳအပ္ေပ။ လူယံုက ဒုကၡေပးျခင္း ခံရတတ္သည္။ ေငြေၾကးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေျဖရွင္းရတတ္ေသာေၾကာင့္ ေခ်းငွားျခင္း အာမခံျခင္း မျပဳသင့္၊ ေရွာင္ၾကည္သင့္၏။ မ်က္လံုးပ်က္ေသာသူ မ်က္စိေစြေသာသူ ဒုကၡေပးျခင္း ခံရတတ္တယ္။ လူမႈေရး ျပႆနာ မ်ားတတ္သည္။ က်န္းမာေရး အေနႏွင့္ကေတာ့ ဆီးပူေညာင္းက် ျဖစ္ျခင္း ဆီးေအာင့္ျခင္း မ်က္စိနာျခင္း မ်က္မွန္ပါ၀ါ တိုးရျခင္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေဆးထိုးေဆးေသာက္ မွားတတ္သည္။ ေလာင္းကစား လုပ္ငန္းမ်ား ျဖတ္လမ္းစီးပြားေရးမ်ား လံုး၀ မျပဳလုပ္သင့္၊ ဘ၀ပ်က္သည့္အထိ ဒုကၡျဖစ္တတ္သည္။ ထီထိုးျခင္းကို ၀ါသနာပါပါက (၁၆) (၆၁) ပါေသာ ထီအတြဲကို ထိုးပါ။ အိမ္ေထာင္ရွိသူမ်ားအတြက္ အိမ္ေထာင္ေရး ကံၾကမၼာ အေကာင္းဘက္မွာ ရွိပါတယ္။ သာယာျခင္း အဆင္ေျပျခင္း ခ်မ္းေျမ့ျခင္းမ်ား ရရွိမည္။ လူငယ္မ်ားအတြက္ အခ်စ္ေရး ရႈပ္ေထြးမည္။ ၾကားလူ အေနွာင့္အယွက္ ျပဳျခင္း ခံရတတ္သည္။ ၾကားေလေသြးေလ ေ၀းရတတ္သည္။ သင္၏ ကံဇာတာ အညံ့အခုိက္မ်ား ေျပေပ်ာက္ေစၿပီး ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ျပည့္စံုေစရန္အတြက္ သံဃာေတာ္တို႔အား သတ္သတ္လြတ္ ဟင္းလ်ာ လွဴဒါန္းပါေလ။

ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္
ဒီလအတြင္း သင္၏ ကံဇာတာကေတာ့ ကံၾကမၼာေကာင္းမ်ား အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္သည္။ ကံၾကမၼာ အခြင့္အေရး အခြင့္အလန္းေကာင္းမ်ား ရရွိႀကံဳဆံုမည္။ အထူးအားျဖင့္ ၀င္ေငြေကာင္းသလို ေငြေၾကးအကုန္အက်မ်ားလည္း မ်ားတတ္ေသာ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္၏။ ၿပီးခဲ့ေသာ အခ်ိန္ကာလက ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ အခက္အခဲမ်ား ျပႆနာမ်ား ေျပလည္မည္။ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ ဒီအခ်ိန္မွာ သင့္အတြက္ တစ္ခုသတိထားရမည္မွာ ကိုယ့္အတြက္ အက်ိဳးလံုး၀ မရွိေသာ အလုပ္မ်ားလည္း လုပ္ကိုင္ေနရတတ္သည္။ တစ္ခု ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းသည္မွာ သင္၏ စိတ္သည္ အေပ်ာ္အရႊင္ဆံုး အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သင္ကိုယ္တိုင္ သင္၏ ကံဇာတာမ်ား ေကာင္းမြန္ေနသည္ဟူ မိမိကိုယ္ မိမိ ယံုၾကည္မႈ႔ ရေနမည္။ စိတ္ဓာတ္မ်ားလည္း အလိုလို တက္ၾကြေနလိမ္မည္။ အလုပ္အကိုင္ အသစ္မ်ား ဖန္တီးႏိုင္မည္။ အဆက္အသြယ္ေကာင္းမ်ား အဆက္အသြယ္ အသစ္မ်ား ရမည္။ မိတ္ရင္းေဆြရင္း ဆရာသမားရင္းမ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပ ျဖစ္တတ္သည္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား သားသမီး ရင္ေသြးရတနာ ထြန္းကားမႈ႔ ရရွိမည္။ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္း ၀င္ကိန္း ရွိ၏။ ေရႊထြက္ကိန္း ရွိသည္။ ေရႊေပါင္ရတတ္သည္။ ဆရာအတုဆရာေယာင္မ်ားႏွင့္ ႀကံဳရတတ္သည္။ အေမြႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား မရွင္းမလင္း ျဖစ္မည္။ မတင္မက် ျဖစ္မည္။ စကားအေျပာအဆို မေအာင္မျမင္ ျဖစ္မည္။ ဒီအခ်ိန္ မေျပာသင့္ေပ။ အိုးအိမ္ေနရာထိုင္ခင္း ႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား အဆင္ေျပ တိုးတက္မႈ႔ ေအာင္ျမင္မႈ႔ရရွိမည္။ မိမိ၏ ဖခင္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အမ်ိဳးအေဆြမ်ားဘက္မွ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ား ရရွိတတ္သည္။ ဒီအခ်ိန္တြင္ သင္၏ ေျပာစကားဆိုစကား ေအာင္ျမင္မႈ႔ ရရွိမည္။ အိမ္ေထာင္ရွိသူမ်ား အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ သံသယ ပြားရတတ္သည္။ အျမင္မၾကည္မလင္ ျဖစ္ရတတ္တယ္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရး ေမတၱာေရးတြင္ အေႏွာက္အယွက္ အနည္းငယ္ ႀကံဳရတတ္သည္။ အထူးအားျဖင့္ ၾကားလူ အေႏွာက္အယွက္ ၀င္တတ္သည္။ သတိထားရမည္မွာ မလြတ္လပ္ေသာ သူမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ႀကိဳးသြယ္မိတတ္သည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ၀မ္းဗိုက္ မေကာင္း ျဖစ္တတ္သည္။ ၀မ္းပ်က္ ၀မ္းေလ်ာ ျဖစ္တတ္သည္။ ထီထိုးျခင္းကို ၀ါသနာ ပါသူ ျဖစ္ပါက (၁၃)(၃၁) ပါေသာ ဂဏန္းကို ရွာ၍ ထိုးပါေလ။ ယၾတာအေနႏွင့္ အိမ္ဘုရားတြင္ အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲ လွဴဒါန္း၍ လိုရာဆုေတာင္းပါေလ။

စေနသားသမီးမ်ားအတြက္
ဒီလအတြင္းမွာ သင့္အတြက္ ကံဇာတာကေတာ့ စိတ္ေမာ လူေမာျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ့ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြ ကိုယ္ေၾကြးေမြး ျပဳစုထားခဲ့တဲ့ လူေတြက ကိုယ့္ကို ျပန္ၿပီး ေတာ္လွန္တာ ပုန္ကန္တာ ႀကံဳရတတ္တဲ့ အတြက္လည္း စိတ္ညစ္ရ ေဒါသျဖစ္ရေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ သင့္ကို ေျပာခ်င္တာက စကားနည္းႏိုင္သမွ် နည္းပါ။ လိုအပ္သေလာက္ပဲ ေျပာပါ။ ကိုယ္က အလိုလိုေနရင္း သူတစ္ပါးက လာၿပီး တိုက္ခိုက္တာ ပုတ္ခတ္တာ ရန္စတာေတြလည္း ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း ရွိတယ္။ တစ္ပိုင္းက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေပါ့။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကေတာ့ စိတ္ညစ္ရမယ္။ အလုပ္အကိုင္ ရာထူး ႒ာနႏၱရေတြမွာေတာ့ တိုးတက္မႈ႔ေတြ ႀကံဳမယ္။ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္ေတြနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ ကိစၥေတြမွာဆိုရင္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ႔ေတြ အက်ိဳးအျမတ္ေတြ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြ ရရွိတတ္ပါတယ္။ ေငြေၾကးကိစၥ အတြက္ စိတ္ညစ္ရမယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ပိုက္ဆံေခ်းတာ ၾကားထဲက အာမခံေပးတာ မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ဆံုးရႈံးတတ္တယ္။ ကိုယ္က စိုက္ၿပီး ေလွ်ာ္ေပးရတတ္ပါတယ္။ အလိုလိုေနရင္းက စိတ္ညစ္ေနရာ ၊ စိတ္ရႈပ္ေထြးေနတာ ၊ ဘာကိုမွ စိတ္မ၀င္စားတာေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ဘာသာေရး မ်ားမ်ား လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ စိတ္ကို တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေစေအာင္ တရား ထိုင္ေပးသင့္ပါတယ္။ ေကာင္းတာေလးေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုေတာ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ကိုယ္က ၀င္ပါရတတ္ပါတယ္။ ဘာသာေရး လူမႈ႔ေရး စတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ကိုယ္က ေနရာရတာ နာမည္ ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ေဇာတာ အရွိန္အ၀ါ ျမင့္မားတာေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး အေနနဲ႔ကေတာ့ ေလွကားေပၚက ေျခေခ်ာ္က်တတ္တယ္။ ခါးနာသြားတတ္တယ္။ အျမင့္ေတြ ဘာေတြက ေခ်ာက်တတ္ပါတယ္။ သတိထားပါ။ အခ်စ္ေရး ေမတၱာေရးကေတာ့ အင္မတန္ ရႈပ္ေထြးမယ့္ အခ်ိန္ကာလ ပါပဲ။ ၾကားေလေသြးလို႔ ေ၀းရတတ္ပါတယ္။ မနာလိုမႈ႔ သ၀န္္တိုမႈ႔ေတြ အျမင့္ဆံုးထိ ထိုးတက္လာတတ္ပါတယ္။ ေလာင္းကစားကေတာ့ အက်ိဳးမေပးဘူး။ လံုး၀ မလုပ္ပါႏွင့္။ ထီထိုး ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ (၅)အစ (၀)အဆံုး ကိုရွာၿပီး ထိုးပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သင့္ကံဇာတာ အညံ့အခိုက္ေလးမ်ား ေျပေပ်ာက္သြားေအာင္ ယၾတာေတာ့ ေခ်သင့္ပါတယ္။ ဒန္ေပါက္ ထမင္းတစ္ထုပ္ကို ဆြမ္းခံၾကြေသာ သံဃာေတာ္ကို ဒါနျပဳပါေလ..။ အထက္ပါ ယၾတာကို မၾကာခန ေဆာင္ရြက္ပါ။

မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ာ...
ကြ်ုႏ္ုပ္သည္ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ သာေကတ ၊ တစ္ရာ့ရွစ္ေတာင္ဘုရားတြင္ ေဟာခန္းဖြင့္ထားၿပီး ကြ်နု္ပ္ထံ လာေရာက္သမွ်ေသာ ခုႏွစ္ရက္ သားသမီး အားလံုးအား ေန႔စဥ္ နံက္(၈ း ၀၀) မွ ညေန (၅ း၀၀) အထိ ေဗဒင္ေဟာေပးျခင္း ၊ ကံဇာတာ ညံေနသူမ်ားကို ေမတၱာျဖင့္ အခမဲ့ ယၾတာေခ်ေပးျခင္း ၊က်န္းမာေရး ညံ့ေနသူမ်ားကို အသက္ကယ္ ယၾတာမ်ားေခ်ေပးျခင္း၊  စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို မိမိတို႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ (နဝင္းယၾတာႀကီး ၊ တံခြန္ယၾတာႀကီး ) စေသာ  ယၾတာအစီအရင္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ၊ အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပသူမ်ားကို အေဆာင္လက္ဖြဲ႔မ်ား စီရင္ေပးျခင္း ၊ ပြဲစားအလုပ္ ႏွင့္ ေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္ ေအာင္ျမင္ေစမည့္ လက္ဖြဲ႔မ်ား စီရင္ေပးျခင္း ၊ စသည္ျဖင့္ မအားမလပ္ႏိုင္ေအာင္ အလုပ္ ရႈပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ကေလးအမည္ေပး ေဟာစာတမ္း ၊ အႏုပညာ အမည္ေပးေဟာစာတမ္း ၊ သင့္လုပ္ငန္းအမည္ေပးေဟာစာတမ္း ၊ ဘ၀တစ္သက္တာ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ႏွင့္ လကၡဏာေဟာစာတမ္းမ်ားကိုလည္း ရက္ခ်ိန္းယူကာ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ ဗုဒၶဟူးေန႔မွ အပ က်န္ေသာေန႔မ်ားအားလံုး ေဟာခန္းဖြင့္ထားပါသည္။  ထို႔ျပင္ အဘဆရာႀကီး မင္းသိခၤ၏ အေဆာင္ပံုမ်ား ၊ ဓာတ္ဘိသိတ္ ပန္းခ်ီပံုမ်ားကိုလည္း အခမဲ့ လာေရာက္ ေတာင္းယူႏိုင္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ေဆးေပါင္းခသည့္ ညတြင္ အဘဆရာႀကီး မင္းသိခၤ၏ တပည့္မ်ား ေဖာ္စပ္ထားေသာ ေစ်းေခၚ လာဘ္ေခၚ မ်က္ႏွာပြင့္ ပီယ ေဆးေတာ္ႀကီးကိုလည္း အခမဲ့ လာေရာက္ ေတာင္းယူႏိုင္ၾကပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ကြ်နု္ပ္၏ ဝဘ္ဆိုက္တြင္ တင္ထားေသာ အေဆာင္ယၾတာမ်ား ဂမၻီရက်င့္စဥ္မ်ား ၊ ေဗဒင္ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ မရွင္းလင္းသည္မ်ားကို လာေရာက္ ေမးျမန္းႏိုင္ၾကပါသည္။ တစ္ခုအေနႏွင့္ေမတၱာရပ္ခံခ်င္သည္မွာ အီးေမးလ္ ပို႔၍ ေဗဒင္ေမးျမန္ အကူအညီ ေတာင္းထားၾကသူမ်ားကို အင္တာနက္ အခက္အခဲေၾကာင့္ အနည္းငယ္ ေနာက္က်ၿပီးမွ အေၾကာင္းျပန္ျဖစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကား အပ္ပါသည္။ ( မုခ် ဆက္ဆက္ အေၾကာင္းျပန္ေပးပါမည္) ။ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္......

သင္တို႔၏အက်ိဳးကိုထာဝစဥ္လိုလားေသာ
ဆရာဟိန္းတင့္ေဇာ္ (တစ္ရာ့ရွစ္ေတာင္ဘုရား၊သာေကတ၊ရန္ကုန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ)
ဖုန္းနံပါတ္ -09421167282

ဆရာဟိန္းတင့္ေဇာ္၏ေဗဒင္ေဟာခန္းဖြင့္ပြဲဖိတ္ၾကားလႊာ

အဘမင္းသိခၤ၏တပည့္ရင္း
ဆရာဟိန္းတင့္ေဇာ္၏ေဗဒင္ေဟာခန္းဖြင့္ပြဲဖိတ္ၾကားလႊာ


ဒီလိုပါဗ်ာ....
ကြ်နု္ပ္ဟာ အဘမင္းသိခၤရဲ့ ေမွာ္ဘီ မရမ္းတလင္း အယူေတာ္မဂၤလာၿခံမွာ အဘမင္းသိခၤႏွင့္ အတူ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဘမင္းသိခၤ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ေဗဒင္ယၾတာ ၿခံကိစၥေတြကို ကူညီရင္း သေႏၶအျဖစ္ႏွင့္ ေနခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ ၊ မဟာခ်ိဳင္ၿမိဳ႕မွာ ေဗဒင္ေဟာခန္း (၁၁)ႏွစ္ၾကာသည့္အထိ ဖြင့္ခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို စတင္ ေျခခ်ခဲ့ပါၿပီ။ (၇)ႏွစ္ရက္ သားသမီးအားလံုးကို ေဗဒင္ပညာႏွင့္ ကူညီမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ဓာတ္ခန္းအျဖစ္ႏွင့္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ (၁၀၈)ေတာင္ဘုရား ပရ၀န္းအတြင္းမွာ ေနရာေလး တစ္ေနရာ ရခဲ့ပါၿပီ။  ဒါ့ေၾကာင့္ ဓာတ္ခန္းဖြင့္ပြဲကို (၁၄.၁.၂၀၁၅) ဗုဒၶဟူးေန႔ - မနက္ (၉း၀၀)မွာ ဖြင့္လွစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။  မွတ္မွတ္ရရေလး ျဖစ္သြားေအာင္ ဓာတ္ခန္းဖြင့္ပြဲ အမွတ္တရ  ေဗဒင္အခမဲ့ ေဟာေျပာေပးပါ့မယ္။ မ်က္ႏွာပြင့္ လာဘ္ပြင့္ ေစ်းေခၚ ေဆးေတာ္ႀကီးႏွင့္ ဂမၻီရလက္ေဆာင္ ေတြလည္း အခမဲ့ ေမတၱာလက္ေဆာင္ ေ၀ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လာျဖစ္ေအာင္ လာခဲ့ဖို႔ပါပဲ။  ေရာက္ရင္ မေနာမယ လဘက္ရည္နဲ႔ မုန္႔စားရင္း ဂမၻီရ လက္ေဆာင္လည္း ယူရင္း စကားစျမည္ ေျပာရင္း အားလံုးေသာ မိတ္ေဆြအေပါင္းကို လာျဖစ္ေအာင္ လာခဲ့ၾကပါလို႔ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာျဖင့္ ဖိတ္ၾကားလိုက္ပါတယ္။

သင္တို႔၏အက်ိဳးကိုထာ၀စဥ္လိုလားေသာ
ဟိန္းတင့္ေဇာ္
သာေကတ (၁၀၈)ေတာင္ဘုရား ၊ ေျမာက္ဘက္မုဒ္၊ အခန္း(၈)
ဖုန္းနံပတ္ - 09421167282

၂၀၁၅-ခု ၊ ဇန္န၀ါရီလအတြက္ ကံၾကမၼာေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္
ဒီလအတြင္းမွာ သင့္အတြက္ ကံဇာတာကေတာ့ စိတ္ေမာ လူေမာျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ့ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြ ကိုယ္ေၾကြးေမြး ျပဳစုထားခဲ့တဲ့ လူေတြက ကိုယ့္ကို ျပန္ၿပီး ေတာ္လွန္တာ ပုန္ကန္တာ ႀကံဳရတတ္တဲ့ အတြက္လည္း စိတ္ညစ္ရ ေဒါသျဖစ္ရေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ သင့္ကို ေျပာခ်င္တာက စကားနည္းႏိုင္သမွ် နည္းပါ။ လိုအပ္သေလာက္ပဲ ေျပာပါ။ ကိုယ္က အလိုလိုေနရင္း သူတစ္ပါးက လာၿပီး တိုက္ခိုက္တာ ပုတ္ခတ္တာ ရန္စတာေတြလည္း ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း ရွိတယ္။ တစ္ပိုင္းက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေပါ့။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကေတာ့ စိတ္ညစ္ရမယ္။ အလုပ္အကိုင္ ရာထူး ႒ာနႏၱရေတြမွာေတာ့ တိုးတက္မႈ႔ေတြ ႀကံဳမယ္။ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္ေတြနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ ကိစၥေတြမွာဆိုရင္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ႔ေတြ အက်ိဳးအျမတ္ေတြ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြ ရရွိတတ္ပါတယ္။ ေငြေၾကးကိစၥ အတြက္ စိတ္ညစ္ရမယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ပိုက္ဆံေခ်းတာ ၾကားထဲက အာမခံေပးတာ မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ဆံုးရႈံးတတ္တယ္။ ကိုယ္က စိုက္ၿပီး ေလွ်ာ္ေပးရတတ္ပါတယ္။ အလိုလိုေနရင္းက စိတ္ညစ္ေနရာ ၊ စိတ္ရႈပ္ေထြးေနတာ ၊ ဘာကိုမွ စိတ္မ၀င္စားတာေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ဘာသာေရး မ်ားမ်ား လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ စိတ္ကို တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေစေအာင္ တရား ထိုင္ေပးသင့္ပါတယ္။ ေကာင္းတာေလးေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုေတာ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ကိုယ္က ၀င္ပါရတတ္ပါတယ္။ ဘာသာေရး လူမႈ႔ေရး စတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ကိုယ္က ေနရာရတာ နာမည္ ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ေဇာတာ အရွိန္အ၀ါ ျမင့္မားတာေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး အေနနဲ႔ကေတာ့ ေလွကားေပၚက ေျခေခ်ာ္က်တတ္တယ္။ ခါးနာသြားတတ္တယ္။ အျမင့္ေတြ ဘာေတြက ေခ်ာက်တတ္ပါတယ္။ သတိထားပါ။ အခ်စ္ေရး ေမတၱာေရးကေတာ့ အင္မတန္ ရႈပ္ေထြးမယ့္ အခ်ိန္ကာလ ပါပဲ။ ၾကားေလေသြးလို႔ ေ၀းရတတ္ပါတယ္။ မနာလိုမႈ႔ သ၀န္္တိုမႈ႔ေတြ အျမင့္ဆံုးထိ ထိုးတက္လာတတ္ပါတယ္။ ေလာင္းကစားကေတာ့ အက်ိဳးမေပးဘူး။ လံုး၀ မလုပ္ပါႏွင့္။ ထီထိုး ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ (၅)အစ (၀)အဆံုး ကိုရွာၿပီး ထိုးပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သင့္ကံဇာတာ အညံ့အခိုက္ေလးမ်ား ေျပေပ်ာက္သြားေအာင္ ယၾတာေတာ့ ေခ်သင့္ပါတယ္။ ဒန္ေပါက္ ထမင္းတစ္ထုပ္ကို ဆြမ္းခံၾကြေသာ သံဃာေတာ္ကို ဒါနျပဳပါေလ..။ အထက္ပါ ယၾတာကို မၾကာခန ေဆာင္ရြက္ပါ။

တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္္
ဒီလအတြင္းမွာ သင့္အတြက္ ကံဇာတာကေတာ့ မိသားစု အလုပ္အကိုင္ စီးပြားေရးေတြ ထူးထူးျခားျခား တိုးတက္လာမည္။ အိုးအိမ္ကိစၥ ၊ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥ ေတြမွာလည္း ထူးထူးျခားျခား တိုးတက္ ေအာင္ျမင္ျခင္း မိသားစု ရည္ရြယ္ခ်က္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္၀ ေအာင္ျမင္မႈ႔ရရွိမည္။ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေျမာက္အရပ္ ၊ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္ေတြမွာ အခြင့္အေရး အခြင့္အလန္းမ်ား ရွာေဖြသင့္သည္။ ထိုအရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ႔ ရရွိႏိုင္သည္။ မိမိေနအိမ္သို႔ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ေသာ ရဟန္း သံဃာေတာ္ တစ္ပါး ထူးထူးျခားျခား ၾကြေရာက္လာမည္။ အလြန္ေကာင္းေသာ နိမိတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင့္အေနႏွင့္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ အလွဴဒါန ျပဳအပ္ေပသည္။ မိမိတို႔အတြက္ အလုပ္တြင္ အႀကီးအကဲမ်ား၏ ကူညီပံ့ပို႔ေပးျခင္း ၊ ခ်စ္ခင္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ား ရရွိမည္။ သင္သည္ ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက ၀န္ထမ္းအလုပ္တြင္ ပစ္စာတိုင္စာ ခံရတတ္သည္။ အမႈ႔အခင္း ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းစရာမ်ား ႀကံဳရတတ္ေပရာ အထူးသတိထားသင့္သည္။ အထူးအားျဖင့္ မိမိ၏ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား၏ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ျခင္း ခံရတတ္ပါတယ္။ ျပန္လည္ အာခံျခင္း ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ကားေမာင္း ဆိုင္ကယ္ေမာင္းတာေတြကိုလည္း ဂရုစိုက္သင့္၏။ အသက္ကို မထိခိုက္သည့္တိုင္ေအာင္ ယဥ္အႏၲရယ္ ျဖစ္တတ္၏။ ဤအခ်ိန္ကာလတြင္ သင္သည္ မည္သူ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုမွ် ယံုၾကည္ျခင္း မျပဳအပ္ေပ။ လူယံုက ဒုကၡေပးျခင္း ခံရတတ္သည္။ ေငြေၾကးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေျဖရွင္းရတတ္ေသာေၾကာင့္ ေခ်းငွားျခင္း အာမခံျခင္း မျပဳသင့္၊ ေရွာင္ၾကည္သင့္၏။ မ်က္လံုးပ်က္ေသာသူ မ်က္စိေစြေသာသူ ဒုကၡေပးျခင္း ခံရတတ္တယ္။ လူမႈေရး ျပႆနာ မ်ားတတ္သည္။ က်န္းမာေရး အေနႏွင့္ကေတာ့ ဆီးပူေညာင္းက် ျဖစ္ျခင္း ဆီးေအာင့္ျခင္း မ်က္စိနာျခင္း မ်က္မွန္ပါ၀ါ တိုးရျခင္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေဆးထိုးေဆးေသာက္ မွားတတ္သည္။ ေလာင္းကစား လုပ္ငန္းမ်ား ျဖတ္လမ္းစီးပြားေရးမ်ား လံုး၀ မျပဳလုပ္သင့္၊ ဘ၀ပ်က္သည့္အထိ ဒုကၡျဖစ္တတ္သည္။ ထီထိုးျခင္းကို ၀ါသနာပါပါက (၁၆) (၆၁) ပါေသာ ထီအတြဲကို ထိုးပါ။ အိမ္ေထာင္ရွိသူမ်ားအတြက္ အိမ္ေထာင္ေရး ကံၾကမၼာ အေကာင္းဘက္မွာ ရွိပါတယ္။ သာယာျခင္း အဆင္ေျပျခင္း ခ်မ္းေျမ့ျခင္းမ်ား ရရွိမည္။ လူငယ္မ်ားအတြက္ အခ်စ္ေရး ရႈပ္ေထြးမည္။ ၾကားလူ အေနွာင့္အယွက္ ျပဳျခင္း ခံရတတ္သည္။ ၾကားေလေသြးေလ ေ၀းရတတ္သည္။ သင္၏ ကံဇာတာ အညံ့အခုိက္မ်ား ေျပေပ်ာက္ေစၿပီး ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ျပည့္စံုေစရန္အတြက္ သံဃာေတာ္တို႔အား သတ္သတ္လြတ္ ဟင္းလ်ာ လွဴဒါန္းပါေလ။

အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္

ဒီလအတြင္း သင္၏ ကံဇာတာကေတာ့ ကံၾကမၼာေကာင္းမ်ား အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္သည္။ ကံၾကမၼာ အခြင့္အေရး အခြင့္အလန္းေကာင္းမ်ား ရရွိႀကံဳဆံုမည္။ အထူးအားျဖင့္ ၀င္ေငြေကာင္းသလို ေငြေၾကးအကုန္အက်မ်ားလည္း မ်ားတတ္ေသာ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္၏။ ၿပီးခဲ့ေသာ အခ်ိန္ကာလက ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ အခက္အခဲမ်ား ျပႆနာမ်ား ေျပလည္မည္။ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ ဒီအခ်ိန္မွာ သင့္အတြက္ တစ္ခုသတိထားရမည္မွာ ကိုယ့္အတြက္ အက်ိဳးလံုး၀ မရွိေသာ အလုပ္မ်ားလည္း လုပ္ကိုင္ေနရတတ္သည္။ တစ္ခု ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းသည္မွာ သင္၏ စိတ္သည္ အေပ်ာ္အရႊင္ဆံုး အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သင္ကိုယ္တိုင္ သင္၏ ကံဇာတာမ်ား ေကာင္းမြန္ေနသည္ဟူ မိမိကိုယ္ မိမိ ယံုၾကည္မႈ႔ ရေနမည္။ စိတ္ဓာတ္မ်ားလည္း အလိုလို တက္ၾကြေနလိမ္မည္။ အလုပ္အကိုင္ အသစ္မ်ား ဖန္တီးႏိုင္မည္။ အဆက္အသြယ္ေကာင္းမ်ား အဆက္အသြယ္ အသစ္မ်ား ရမည္။ မိတ္ရင္းေဆြရင္း ဆရာသမားရင္းမ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပ ျဖစ္တတ္သည္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား သားသမီး ရင္ေသြးရတနာ ထြန္းကားမႈ႔ ရရွိမည္။ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္း ၀င္ကိန္း ရွိ၏။ ေရႊထြက္ကိန္း ရွိသည္။ ေရႊေပါင္ရတတ္သည္။ ဆရာအတုဆရာေယာင္မ်ားႏွင့္ ႀကံဳရတတ္သည္။ အေမြႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား မရွင္းမလင္း ျဖစ္မည္။ မတင္မက် ျဖစ္မည္။ စကားအေျပာအဆို မေအာင္မျမင္ ျဖစ္မည္။ ဒီအခ်ိန္ မေျပာသင့္ေပ။ အိုးအိမ္ေနရာထိုင္ခင္း ႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား အဆင္ေျပ တိုးတက္မႈ႔ ေအာင္ျမင္မႈ႔ရရွိမည္။ မိမိ၏ ဖခင္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အမ်ိဳးအေဆြမ်ားဘက္မွ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ား ရရွိတတ္သည္။ ဒီအခ်ိန္တြင္ သင္၏ ေျပာစကားဆိုစကား ေအာင္ျမင္မႈ႔ ရရွိမည္။ အိမ္ေထာင္ရွိသူမ်ား အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ သံသယ ပြားရတတ္သည္။ အျမင္မၾကည္မလင္ ျဖစ္ရတတ္တယ္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရး ေမတၱာေရးတြင္ အေႏွာက္အယွက္ အနည္းငယ္ ႀကံဳရတတ္သည္။ အထူးအားျဖင့္ ၾကားလူ အေႏွာက္အယွက္ ၀င္တတ္သည္။ သတိထားရမည္မွာ မလြတ္လပ္ေသာ သူမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ႀကိဳးသြယ္မိတတ္သည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ၀မ္းဗိုက္ မေကာင္း ျဖစ္တတ္သည္။ ၀မ္းပ်က္ ၀မ္းေလ်ာ ျဖစ္တတ္သည္။ ထီထိုးျခင္းကို ၀ါသနာ ပါသူ ျဖစ္ပါက (၁၃)(၃၁) ပါေသာ ဂဏန္းကို ရွာ၍ ထိုးပါေလ။ ယၾတာအေနႏွင့္ အိမ္ဘုရားတြင္ အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲ လွဴဒါန္း၍ လိုရာဆုေတာင္းပါေလ။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္
ဒီလအတြင္းမွာ မိတ္ေဆြတို႔ရဲ့ ကံၾကမၼာကို ေျပာရရင္ေတာ့ ကံၾကမၼာက အေကာင္းဘက္မွာ အေလးသာေနပါတယ္။ ဘာလုပ္လုပ္ ဘာကိုင္ကိုင္ အဆင္ေျပမယ့္ အခ်ိန္ပဲ ဆိုပါေတာ့။ ဒါေၾကာင့္ သင္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အခ်ိန္ကာလေတြကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျဖတ္သန္းေပေတာ့။ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ျပည့္စံု ေအာင္ျမင္မယ္။ တနလၤာနံ ( ၿခံ ၊ ကား ၊ အခန္းကိစၥ ၊ ေငြေၾကး) ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဟူးနံ (ယဥ္၊ ေရႊ ၊ လူ ၊ အႏုပညာ ၊ အလွပညာ) လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ တိုက္ရိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္၀ိုက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္၍ စီးပြားေရး တိုးတက္ ေအာင္ျမင္မည္။ ဤကာတြင္ သင္သည္ ျမတ္ေသာ ထူးျခားေသာ ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ားႏွင့္ ဆံုေတြ႕ ဖူးျမင္ရတတ္သည္။ အင္မတန္ ကံထူးျခင္း ျဖစ္၏။ ရွင္သီ၀လိ ပံုေတာ္မ်ား အလိုလို ၀င္ေရာက္လာတတ္သည္။ နိမိတ္ေကာင္းသည္။ အင္မတန္ လာဘ္လာဘ ရႊင္မည့္ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထီကို ကံစမ္းသင့္သည္။ ဆုမဲကိစၥ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား အထူး ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္။ လက္၀တ္ရတနာမ်ားလည္း ၀င္ကိန္း ရွိသည္။ မည္သည့္အခက္အခဲ မဆို မိမိမွ ေျဖရွင္းစရာ အထူးအေထြ မလိုပဲ ေျပလည္ သြားမည္။ အခ်ိန္ကာလ အေတာ္ၾကာၾကာ ေ၀းကြာေနသူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ဆံုေတြ႕ရျခင္း အဆက္အသြယ္ရျခင္းမ်ား ႀကံဳမည္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ားအတြက္ အခ်စ္ေရး ေမတၱာေရး အင္မတန္ ေကာင္းမြန္လွသည္။ စန္းပြင့္ျခင္း ႏွင့္ ခ်စ္သူႏွင့္ ေျပလည္ျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေန အနည္းငယ္ ကေတာက္ကဆ ျဖစ္တတ္သည္။ သို႔ေသာ္ စိုးရိန္စရာ မရွိေပ။ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္း ဆရာသမားေကာင္းမ်ား၏ ကူညီမစ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ား ရရွိမည္။ စီးပြားေရး အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္သည္။ လုပ္ငန္း တိုးခ်ဲ႕သင့္ေသာ အခ်ိန္ကာလလည္း ျဖစ္သည္။ လုပ္မည္ဟု စိတ္ကူးလိုက္သည္ႏွင့္ အျမန္ဆံုးသာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔ တိုက္တြန္းလိုသည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ ပါတ္သက္၍ သိသိသာသာ တိုးတက္ကိန္း ရွိသည္။ မိမိအိမ္မွာ ရွိတဲ့ စက္ပစၥည္းမ်ား အပ်က္အစီး မ်ားတတ္သည္။ စက္ပစၥည္း အလဲအလွယ္ မလုပ္သင့္ေသး၊ ကိုယ့္လက္ထဲေရာက္မွ မေကာင္းေသာ ပစၥည္း ျဖစ္ေနတတ္သည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပါတ္သက္၍ သင္၏ မ်က္စိႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေ၀ဒနာ ခံစားရတတ္သည္။ ဆီးေအာင့္ျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။ အစာမွား ေဆးမွား ျဖစ္တတ္သည္။ အစာ အဆိပ္သင့္တတ္သည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုးေစကာမူ သင္၏ ကံဇာတာ ေကာင္းမြန္ေသာ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္သည့္အတြက္ ထီကံခ်ဲကံ ေကာင္းသည္။ ထီထုိးလိုပါက (၂၄)(၄၂)အတြဲ ပါေအာင္ ထိုးသင့္သည္။ ယၾတာေခ်လိုပါက ဘုရားရင္ဘတ္ေတာ္တြင္ ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴပါ။ ေခါင္းေလာင္းလွဴေပးပါ။ သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္တို႔အား ေရလွဴဒါန္းပါေလ။

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္
ဒီလအတြင္းမွာ စီစဥ္ထားျခင္း မရွိဘဲ ရုတ္တရက္ ေကာက္ကာငင္ကာႏွင့္ ခရီးသြားရတတ္ပါတယ္။ ေကာင္းေသာခရီး ျဖစ္မယ္။ ကိုယ္ရည္ရြယ္ထားတာေတြ ရည္မွန္းထားတာေတြ ဒီအခ်ိန္မွာ လြယ္လင့္တကူ ျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။ ေငြေတြဘာေတြ က်ေပ်ာက္တာေလးေတာ့ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ မိမိႏွင့္ ေ၀းရပ္က အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး အဆက္အသြယ္ေလးေတြ ရလာလိမ့္မယ္။ လုပ္ျဖစ္ပါက ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္။ ဘာသာေရးကိစၥ အဓိ႒ာန္ကိစၥ ပညာေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ခရီးထြက္ရလိမ့္မည္။ ထူးျခားေသာ ဘာသာေရးႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ပံုေတာ္မ်ား ရုပ္ပြားေတာ္မ်ား ရရွိမည္။ မိတ္ရင္းေဆြရင္း ဆရာရင္း သမားရင္းေတြနဲ႔ အဆင္မေျပ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေတြ မိန္းမကိစၥ ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေရး နာမည္ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းတာ ၊ စြပ္စြဲေျပာဆိုခံရတာ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ဂရုစိုက္ပါ။ အလုပ္အကိုင္ ေနရာထိုင္ခင္း အေျပာင္းအေရြြ႕ေတြ စီစဥ္ေဆာင္ရြြက္ရင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္တယ္။ ေတာင္အရပ္မွ လူမ်ိဳးျခား ဘာသာျခား ေကာင္းက်ိဳးျပဳမည္။ သားသမီး အလိုရွိသူမ်ား သားသမီး ၀င္ကိန္းရွိသည္။ ပ်ိဳရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရး ကံေကာင္းသည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ကိစၥ အဆင္ေျပမည္။ က်န္းမာေရး ထူးထူးေထြေထြ ညံ့ျခင္း မရွိပါ။ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း အနည္းငယ္ ျဖစ္တတ္သည္။ ထီ၀ါသနာပါသူမ်ား ေရွ႕ဆံုးမွ (၆၄)ပူးေနေသာ ဂဏန္းကို ထိုးသင့္ပါတယ္။ ယၾတာအေနႏွင့္ကေတာ့ ေရွာက္သီးသုတ္ ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။ ကိုယ္တိုင္လည္း စားပါ။ အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲကို ပဲေသြးႏွင့္ခ်က္ကာ ေလးဆင့္ခ်ိဳင့္ႏွင့္ထည့္၍ အနီးအပါး လွဴဒါန္းပါေလ....။


ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္
ဒီလအတြင္းမွာ သင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္၀ ေအာင္ျမင္မည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္တယ္။ ေျပာရရင္ေတာ့ လိုအင္ဆႏၵေတြ ျပည့္စံုႏိုင္တာေပါ့။ ၿခံကိစၥ ၊ ကားကိစၥ ၊ ေက်ာက္ကိစၥ ၊ ေငြေၾကးကိစၥေတြ ေျပာဆို ေအာင္ျမင္တတ္ပါတယ္။ ၀ယ္ဖို႔ရည္ရြယ္ရင္လည္း ၀ယ္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြသဂၤဟမ်ားကလည္း ကိုယ္ဆီကိုလာၿပီး အလုပ္စီးပြားမ်ား တြဲဖက္ လုပ္ကိုင္ဖို႔ စီစဥ္မည္။ ကိုယ္ကလည္း အလို ျပည့္စံုမည္။ ကိုယ့္မွာရွိတဲ့ လက္၀တ္တန္ဆာ ေရႊေတြကိုေတာ့ သတိထားပါ။ က်ေပ်ာက္တတ္ပါတယ္။ ကိုယ္စီးေနတဲ့ ယဥ္ေတြကေတာ့ အပ်က္အစီးေလးေတြ မ်ားတတ္တဲ့ ကာလျဖစ္ပါတယ္။ ေငြေတြကလည္း အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ၀င္လိမ့္မည္။ အင္မတန္ လာဘ္ရႊင္မယ့္ အခ်ိန္ကာလပါပဲ။ ထီေတြဘာေတြ ကံစမ္းတာေတာင္ မဟုတ္ဘူး။ ေသေသခ်ာခ်ာ ထိုးသင့္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးျခား ဘာသာျခား ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲေပါင္းစပ္ အက်ိဳးေပးမည္။ ထီးတစ္လက္ ဒါမွမဟုတ္ ဖိနပ္တစ္ရံ လက္ေဆာင္ရဖို႔ ရွိပါတယ္။ အင္မတန္ ေကာင္းပါတယ္။ အိမ္တြင္းေရး ပူပင္ေသာကေလးေတြ ရွိပါတယ္။ ကိုယ့္မိသားစုႏွင့္ အတိုက္အခံ ေျပာဆိုေနရတတ္ပါတယ္။ အိမ္ကိစၥ အေမြကိစၥ ဒီအခ်ိန္မွာ စကားေျပာရတတ္တယ္။ မတင္မက်လည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ကိုယ့္မွာ အရြယ္ေရာက္ၿပီးတဲ့ သားသမီးေတြ ရွိရင္ သူတို႔အတြက္ စိတ္ပူရတတ္ပါတယ္။ လူငယ္ေတြအတြက္ကေတာ့ အခ်စ္ေရး ေမတၱာေရး အင္မတန္ ေကာင္းပါတယ္။ လူငယ္ေတြ စန္းပြင့္မယ့္ အခ်ိန္ကာလပါပဲ။ ခ်စ္သူႏွင့္ စိတ္သေဘာထားျခင္း တိုက္ဆိုင္မႈ႔ ရမယ္။ အိမ္ေထာင္ရွိသူေတြ အေနႏွင့္ကေတာ့ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ကေတာက္ကဆေလးေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး အေနႏွင့္ကေတာ့ ေလေအာင့္တာ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ၀က္သား ေရွာင္ပါ။ အရက္ေရွာင္ပါ။ ထီထိုးရင္ေတာ့ (၂-၇-၀)ပါေအာင္ ထိုးပါ။ ယၾတာအေနႏွင့္ကေတာ့ နန္းႀကီးသုတ္ အလွဴဒါနျပဳပါ။ ေငြထီး လွဴပါ။ တံခြန္လွဴပါေလ..။

စေနသားသမီးမ်ားအတြက္
ဒီလအတြင္းမွာ ပညာေရးႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား အထူးေအာင္ျမင္မည္။ ပညာရပ္ တစ္ဖက္ တြဲဖက္ လုပ္ကိုင္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အထူး ေအာင္ျမင္မည္။ မိတ္ေဆြ ဆရာသမားမ်ား အထူးခ်စ္ခင္ အလိုလိုက္ျခင္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အက်ိဳးခံစားရျခင္း ျဖစ္မည္။ အက်ိဳးေပးေသာ စက္ပစၥည္း ၀င္မည္။ အႀကိမ္ႀကိမ္ အခါခါ လုပ္ေဆာင္ရင္း အဆင္မေျပခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ယခုတစ္ႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္ ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားျဖင့္ အထူးစိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေနထိုင္ရမည္။ ရည္ရြယ္ထားသမွ် ေအာင္ျမင္မည္။ ရည္မွန္းထားသမွ် ခရီးေပါက္မည္။ အေရာင္းအ၀ယ္ သမားမ်ား ေရာင္းပန္း၀ယ္ပန္း အထူးပြင့္လန္းမည္။ လုပ္ငန္းမ်ား အထူး တိုးခ်ဲံသင့္ေသာ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ခရီးစဥ္မ်ား လြယ္ကူ ေခ်ာေမာစြာ ေအာင္ျမင္မည္။ ရပ္ေ၀းေျမျခားမွ အဆက္အသြယ္ေကာင္းမ်ား ရရွိလိမ့္မည္။ ဘာသာေရးႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ အဓိ႒ာန္မ်ား ထူးထူးျခားျခား ေပါက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ ၾကာသပေတးနံ အဂၤါနံႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ထူးေထြ ေအာင္ျမင္မည္။ အထူးအားျဖင့္ မိမိတို႔၏ သက္ႀကီးရြယ္အို မိဘမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ကိုင္ ေကြ်းေမြး ျပဳစုႏိုင္ေသာ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္သည္။ အိုးအိမ္ ေနရာထိုင္ခင္း အသစ္၀င္ကိန္း ရွိသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား ရာထူးတိုးမည့္ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရာထူးတိုး စာေမးပြဲမ်ား ရွိပါက စိတ္ရႊင္လန္းစြာ ေျဖဆိုသင့္သည္။ ကာလအတန္ၾကာ အရံႈးေပၚေနေသာ ပစၥည္းမ်ား ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ျမတ္စြန္းသြားလိမ့္မည္။  အခက္အခဲမွန္သမွ် ေျပလည္သြားလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အထူး သာယာမည္။ မိသားစု ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မည္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရး ေမတၱာေရး အင္မတန္ ကံေကာင္းမည္။ မိမိတို႔၏ ခ်စ္သူႏွင့္ လက္ထပ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါက ေအာင္ျမင္မည္။ မဂၤလာကိစၥ ေဆာင္ရြက္ရကိန္း ရွိသည္။ လူႀကီး မိဘ သေဘာတူ ၾကည္ျဖဴကိန္း ရွိသည္။ ကံဇာတာ ေကာင္းမြန္ေနေသာေၾကာင့္ ထီကံေကာင္းပါသည္။ ထီထိုးသင့္သည္။ ထီထိုးပါက (၃၅)(၅၃) အတြဲပါေသာ ဂဏန္းကို ရွာထိုးသင့္ပါသည္။ က်န္းမာေရး အေနႏွင့္ ဒူးနာတတ္သည္။ ရင္ဘတ္ေအာင့္တတ္သည္။ သို႔ေသာ္ စိုးရိမ္စရာမလိုပါ။ ယၾတာေခ်လိုပါက ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား စံပယ္ပန္း(၈)ကံုး လွဴဒါန္း၍ လိုရာ ဆုေတာင္းပါေလ။


သင္တို႔၏အက်ိဳးကိုထာ၀စဥ္လိုလားေသာ
ဆရာဟိန္းတင့္ေဇာ္ (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ တစ္ရာ့ရွစ္ေတာင္ဘုရားတြင္ (၁)လပိုင္း (၈) ရက္ေန႔တြင္ ေဟာခန္းဖြင့္ပါမည္။)
ဖုန္းနံပါတ္ -09421167282 / 0930684284

၂၀၁၄-ခု ၊ ဒီဇင္ဘာလအတြက္ ကံၾကမၼာေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္
ဒီလအတြင္းမွာ သင္၏ ကံဇာတာကို ေျပာရရင္ေတာ့ သင္၏ ကံဇာတာကေတာ့ သင္၏ စိတ္တိုင္းက် ေကာင္းေနဖို႔ ရွိေနပါတယ္။ သင္ဘာပဲ လုပ္မယ္ စိတ္ကူး စိတ္ကူး ေအာင္ျမင္မယ့္ အေနအထားရွိပါတယ္။ အတိတ္ဘ၀ေပါင္း မ်ားစြာက ေတာ္စပ္ခဲ့ဘူးေသာ ပ႒ာန္းဆက္မ်ားက ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ အခ်ိန္ကာလ ဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။ ျပည္တြင္းခရီး ျပည္ပခရီးေတြလည္း ေအာင္ျမင္ဖို႔ ရွိပါတယ္။ ေကာင္းဖို႔လည္း ျမင္ပါတယ္။ ဘာကိစၥအတြက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အင္တာဗ်ဴး ရမယ္ ဆိုရင္လည္း ေအာင္ျမင္ဖို႔ ေသခ်ာပါတယ္။  အစိုးရ၀န္းထမ္း ဆိုပါက ဒီအခ်ိန္မွာ မုခ် ရာထူးတိုးကိန္း ရွိပါတယ္။ ေက်ာက္ျမက္ရတနာ အဖိုးတန္ ပစၥည္းေတြ ၀ယ္ယူ ဆုေဆာင္းမယ္ဆိုရင္လည္း ေကာင္းပါတယ္။ အျမန္အစြန္းေတြလည္း ရရွိတတ္ပါတယ္။အိမ္ေထာင္မရွိေသးသူ လူလြတ္မ်ားကေတာ့ ဒီအခ်ိန္မွာ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းကိစၥ မဂၤလာကိစၥ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။  လက္ထပ္မဂၤလာပြဲလည္း ျပဳလုပ္ရတတ္ပါတယ္။  ေျပာရရင္ေတာ့ အခ်စ္ေရး ေကာင္းတယ္။ ၾကင္ေဖာ္ၾကင္ဖက္ ေတြ႕ရွိရတတ္တယ္။  စက္ပစၥည္းနဲ႔ ပါတ္သက္လာရင္လည္း ၀င္လာတတ္ပါတယ္။ စိန္ထည္ပစၥည္းေတြလည္း ၀င္လာတတ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ကိုယ့္ရဲ့ မိဘကို ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္း ကိုင္ငန္းမ်ား သိသိသာသာ ေအာင္ျမင္မည့္ အခ်ိန္ကာလကို ေရာက္ရွိေနၿပီ။ ရတနာဘံု ဆိုက္ၿပီလားလို႔ေတာင္ ေမးရမယ့္ အေျခအေနမ်ိဳးပါ။  စီးပြားေရး လုပ္ငန္း သစ္ေတြလည္း လုပ္ကိုင္ သင့္တယ္။ တိုးခ်ဲ႔သင့္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကို ေတြ႕သမွ် ျမင္သမွ် မိတ္ေဆြေကာင္း ဆရာသမားေကာင္းမ်ားကလည္း လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။ ပညာေရးႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီးရင္လည္း ေကာင္းပါတယ္။ သင္တန္းကိစၥ အတတ္ပညာကိစၥေတြမွာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ စီးပြားေရး သိသိသာသာ တိုးတက္မည္။ သိၾကားမလိုက္သကဲ့သို႔ လက္ရွိအေျခအေနထက္ အဆမတန္ ျမင့္တက္သြားတတ္သည္။ ေငြရွာလို႔ လြယ္လိုက္တာကလည္း မေျပာပါႏွင့္။ ကိုယ္က နည္းနည္း လုပ္ၿပီး မ်ားမ်ား ၀င္မယ့္ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ထီေတြဘာေတြ ကံစမ္းသင့္တဲ့ အေျခအေနပါပဲ။ ကိုယ့္ရဲ့ လုပ္ငန္းမွာ လာေရာက္ရင္းႏွီး ျမွဳတ္ႏွံမယ့္ သူေတြကိုလည္း ေတြ႕ႀကံဳ၇တတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး အေနႏွင့္ကေတာ့ အရမ္းႀကီး ဆိုးဆိုးရြားရြား မျဖစ္ေပမယ့္ ရုတ္တရက္ ဒူးနာျခင္း ႏွလံုးအားနည္းျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေသြးေလေၾကာင့္ ဖ်ားနာတတ္ပါတယ္။ သင့္အတြက္ ဒီလထဲမွာ ကံဇာတာ ေကာင္းမြန္ေစေသာ ေန႔ရက္မ်ားကေတာ့ ၾကာသပေတးေန႔႔ႏွင့္ အဂၤါေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥေတြကို အဲဒီ ေန႔ရက္ေတြမွာ ေဆာင္ရြက္ပါ။ ေရွာင္သင့္တဲ့ေနရက္ ေတြကေတာ့ စေနေန႔ ႏွင့္ ဗုဒၶဟူးေန႔ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ ထီထိုးျခင္းကို ၀ါသနာပါသူ ျဖစ္ပါက (၃၅)(၅၃)(၅၇) စေသာ ဂဏန္းတြဲမ်ား ပါေအာင္ ထိုး၍ ကံစမ္းသင့္ပါတယ္။ ကံဇာတာေကာင္းဖို႔အတြက္ ဒါမွမဟုတ္ မေကာင္းတာေတြ ေျပေပ်ာက္ေစဖို႔ အတြက္ကေတာ့ မုန္႔စိမ္းေပါင္း (၈)ပန္းကန္ ကပ္လွဴ ဆုေတာင္းပါေလ။

တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္္
ဒီလအတြင္းမွာ သင္၏ ကံဇာတာကို ေျပာရရင္ေတာ့ စီးပြားဥစၥာေတြ ဒီေရအလား တိုးတက္လာတတ္ပါတယ္။ ေရတံခြန္ေပၚက ေရေတြ က်လာသလို ေငြေတြကလည္း ဟိုကေန ဒီကေန လွိမ့္၀င္လာတတ္ပါတယ္။  လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္ တိုးတက္လို႔လည္း ၀င္ေငြေကာင္းတတ္သလို ထီေပါက္လို႔လည္း ၀င္ေတြ ရတတ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ ထီေပါက္ကံ အားေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္ ဆိုပါေတာ့။ ဒါေပမယ့္ ဒီေနရာမွာ တစ္ခု သတိထားရမွာကေတာ့ သင္ ဘာကိစၥကိုပဲ ေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္ အစပိုင္းမွာ အခက္အခဲေလးေတြ ႀကံဳေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၿပီးဆံုးေအာင္ အေကာင္းအထည္ေဖာ္ပါ။ မုခ် ေအာင္ျမင္မႈ႔ ရပါလိမ့္မည္။ ရွင္သီ၀လီပံုေတာ့ ရွင္ဥပဂုတၱ ပံုေတာ္ေတြ သင့္ဆီကို အလိုလို ၾကြေရာက္လာတတ္ပါတယ္။ အင္မတန္ ေကာင္းတဲ့ နိမိတ္ေကာင္းပါပဲ။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ဒီအခ်ိန္မွာ သင့္ထံကို အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ ပစၥည္း အသစ္ေတြလည္း ၀င္လာလိမ့္မည္။ ေဟာင္းေနတဲ့ သင့္ေနရာေလးကိုလည္း သစ္လြင္သြားေအာင္ ျပင္ဆင္ရတတ္ပါေသးတယ္။ ကားရွိေနရင္လည္း ကားေဟာင္းနဲ႔ ကားသစ္ လဲလွယ္ခြင့္ ရရွိပါလိမ့္မည္။ မျဖစ္စေလာက္ ယဥ္တိုက္မႈ႔ကေလးေတြေတာ့ သတိထားပါ။ ဒါကလည္း လံုး၀ မျဖစ္စေလာက္ ပါပဲ။ ဘာမွ စိတ္ပူစရာ မရွိပါဘူး။ တကယ့္ကိုု မထိတ္သာ မလန္႔သာေလး ျဖစ္ပါတယ္ အိမ္ေထာင္ရွိသူမ်ားအတြက္ေတာ့ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ တဗ်စ္ေတာက္ေတာက္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္မရွိသူေတြကေတာ့ ဒီအခ်ိန္ကာလ အိမ္ေထာင္က်တတ္တဲ့ ကာလ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ လူလြတ္ေတြ ခိုးရာ လိုက္ေျပးျဖစ္တတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးကေတာ့ ေျခလက္မွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ အနည္းငယ္ ရရွိတတ္ပါတယ္။ ဂရုစိုက္ပါ။ ဗိုက္ေအာင့္တာရယ္ မ်က္ႏွာမွာ အဖုအပိန္႔ေလးေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ပူစရာ မရွိပါဘူး။ အလိုလို ေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ သင့္အတြက္ ဒီလထဲမွာ ကံဇာတာ ေကာင္းမြန္ေစေသာ ေန႔ရက္မ်ားကေတာ့ ဗုဒၶဟူးေန႔ ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥေတြကို အဲဒီ ေန႔ရက္ေတြမွာ ေဆာင္ရြက္ပါ။ ေရွာင္သင့္တဲ့ေနရက္ ေတြကေတာ့ တနဂၤေႏြေန႔နဲ႔ ၾကာသပေတးေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ ထီထိုးျခင္းကို ၀ါသနာပါသူ ျဖစ္ပါက (၄၂)(၄၆)(၆၄) စေသာ ဂဏန္းတြဲမ်ား ပါေအာင္ ထိုး၍ ကံစမ္းသင့္ပါတယ္။ ကံဇာတာေကာင္းဖို႔အတြက္ ဒါမွမဟုတ္ မေကာင္းတာေတြ ေျပေပ်ာက္ေစဖို႔ အတြက္ကေတာ့ တနဂၤေႏြ ညေနပိုင္းမွာ ဘဲဥဟင္းခ်က္ၿပီး ႏြမ္းပါးသူမ်ားကို ဒါနျပဳပါေလ..။


အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္
ဒီလအတြင္းမွာ သင္သည္ အဆိုးထဲကေန အေကာင္းကို ေရာက္လာတဲ့ အခ်ိန္ပါပဲ။ ၀င္စရာ ရွိတဲ့ ေငြေတြလည္း ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ၀င္လာမယ္။ ကိုယ္က အကူအညီ ေတာင္းစရာေတာင္ မလိုပဲ ကူညီမယ့္ လူေတြကလည္း အလိုလို ေရာက္လာတတ္ပါတယ္။  ကံဇာတာ ေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္ဆိုေတာ့ အလွဴ အတန္းေတြလည္း ေဆာင္ရြက္ ျပဳလုပ္ရတတ္ပါတယ္။  ႏိုင္ငံျခား ခရီးကိစၥ ႀကံစည္စိတ္ကူး ထားသူမ်ား ဒီအခ်ိန္မွာ ထူးျခားတတ္ပါတယ္။ အခုမွ စတင္မည့္သူမ်ားကလည္း ဒီအခ်ိန္မွာ စတင္သင့္ပါတယ္။  ကိုယ့္အိမ္မွာဆိုရင္ေတာ့ မိဘ ဒါမွမဟုတ္ အႀကီးအကဲေတြႏွင့္ အဆင္မေျပ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အလုပ္ထဲမွာ ဆိုရင္လည္း ကိုယ့္အထက္လူႀကီးေၾကာင့္ ကိုယ့္မွာ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးျခား ဘာသာျခား ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား အထူးေအာင္ျမင္တတ္ပါတယ္။  အက်ိဳးလည္း ေပးတတ္ပါတယ္။  ပညာေရးကိစၥ သင္တန္းကိစၥေတြမွာ ဆိုရင္ေတာ့ အဆင္မေျပ ျဖစ္ျခင္း ထစ္ေငါ့ျခင္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ကိုယ္ရည္ရြယ္ထားတာက တစ္မ်ိဳး ကိုယ္ျဖစ္ေနတာက တစ္မ်ိဳး ျဖစ္္ေနတတ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီအခ်ိန္မွာ ကိုယ္မွာ ရွိတဲ့ ေရႊေတြလည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထြက္ေနတတ္ပါတယ္။ သားသမီးကို အေၾကာင္းျပဳ၍  ေျပာဆို ေျဖရွင္းစရာ ကိစၥေလးေတြ ႀကံဳရတတ္ပါေသးတယ္။ ဘာကိစၥပဲျဖစ္ျဖစ္ အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္လို႔ စာခ်ဳပ္စာတမ္း လက္မွတ္ေရးထိုးရင္ေတာ့ အထူး သတိထားသင့္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လက္မွတ္ေရးထိုး မွားတတ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္မရွိသူမ်ား အခ်စ္ေရးမွာ အေကာင္းဘက္ကို အေလးသာေနပါတယ္။ ခ်စ္သူႏွင့္ အဆင္ေျပျခင္း လက္ထပ္ျဖစ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္တတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပါတ္သက္လို႔ေတာ့ ယားနာေလးေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ပူစရာ ေတာ့ မရွိပါဘူး။ အရိုးက်ိဳးျခင္း အက်ိတ္အခဲ ျဖစ္ျခင္းစတဲ့ ေ၀ဒနာေလးေတြ ဂရုစိုက္သင့္ပါတယ္။ သင့္အတြက္ ကံေကာင္းေစေသာ ေန႔ရက္မ်ားကေတာ့ တနလၤာေန႔ႏွင့္စေနေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွာင္သင့္ေသာ ေန ရက္မ်ားကေတာ့ တနဂၤေႏြေန႔ ႏွင့္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ထီေတြဘာေတြ ကံစမ္းခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ (၂၃)(၂၇) (၇၁)(၇၂) စေသာ နံပါတ္မ်ား ပါေသာ ဂဏန္းမ်ား ထိုးသင့္ပါတယ္။  ၿခံဳၿပီး ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီအခ်ိန္ဟာ သင့္အတြက္ ကံေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မေျပာပေလာက္တဲ့ အညံ့အခိုက္ေလးေတြ ေျပေျပာက္ေစဖို႔အတြက္ ဘုရားတစ္ဆူဆူ၏ တနလၤာေဒါင့္မွာ ကံေကာ္ညြန္႔ (၂) ညြန္႔ ၊ တံခြန္လံုး (၇) လံုးကို လွဴဒါန္းၿပီး အညံ့အခုိက္ေလးမ်ား ေျပေပ်ာက္ေစရန္ ဆုေတာင္းပါေလ။ မိမိ ကံဇာတာ ပြင့္လန္းၿပီး ေကာင္းမြန္ေစဖို႔အတြက္ မိမိေနအိမ္ဘုရားမွာ ဒိန္ခ်ဉ္ ၂- လွဴဒါန္းၿပီး ဆုေတာင္းပါ။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္
ဒီလအတြင္းမွာ သင္သည္ ပညာရပ္ တစ္ခုခုကို စတင္ သင္ယူ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သင္တန္း တစ္ခုခု တက္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုခု အတြင္းကိုလည္း ၀င္ေရာက္ရတတ္ပါတယ္။ လုပ္ရတဲ့ အလုပ္ေတြကလည္း တစက္ကေလးမွ နားခ်ိန္ အားခ်ိန္ မရသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ရတာ အရမ္းလည္း ပင္ပန္းေနတတ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ အေမြရစရာ ရွိတဲ့ လူေတြဆိုရင္ေတာ့ အေမြေတြဘာေတြ ရတတ္တာေပါ့။  ေျမေတြလည္း ၀င္လာတတ္ပါတယ္။ အလုပ္ထဲမွာ မိမိရဲ့ အထက္က အႀကီးအကဲ မ်ား၏ ကူညီ မဆမႈ႔ ခံရတတ္ပါတယ္။  အတိအက် ေျပာရရင္ေတာ့ ၾကာသပေတး သားသမီးတို႔  စေနသားသမီးတို႔ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခား ခရီးကိစၥ အႀကံအစည္မ်ား ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ ျပည္ပခရီးကိစၥ ဒီအခ်ိန္မွာ စတင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အေရးႀကီးတာ တစ္ခု ေျပာ ခ်င္ပါတယ္။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုေတာ့ ဒီကာလ အလုပ္ မေျပာင္းသင့္ေသးပါဘူး။ ရုတ္တရက္ တဇြက္ထိုး အလုပ္ေျပာင္း ပစ္ခ်င္စိတ္ေတြ ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ ရုတ္တရက္ အလုပ္ ထြက္ခ်င္စိတ္ ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ လက္ရွိအလုပ္က ေတာ္ေသးတယ္။ ေနာက္ေျပာင္းလိုက္တဲ့ အလုပ္က ဒီထက္မက ပိုဆိုးေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္အေျပာင္းအေရြ႕ကို နည္းနည္း သတိထားသင့္ပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြကို အထူးသတိထား သိမ္းဆည္းပါ။ သူခိုးခိုး ခံရလို႔ ေပ်ာက္ဆံုးတတ္ပါတယ္။ ဒီကာလမွာ ေငြကို သတိထား ေခြ်ေခြ်တာတာ သံုးစြဲသင့္ပါတယ္။ ပိုက္ဆံမေလာက္လို႔ ကိုယ္မွာ ရွိတဲ့ ပစၥည္းေတြကို ထုခြဲေရာင္းခ် သံုးစြဲရတတ္ပါတယ္။ က်မ္းမာေရးအေနနဲ႔ကေတာ့ ေရာဂါေဟာင္းေတြ ျပန္ျပန္ေပၚတတ္တယ္။ ေျပာခ်င္တာက ေရာဂါေတြ ေပ်ာက္လိုက္ေပၚလိုက္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ေသြးအားနည္း ေသာေရာဂါ ၊ စိတ္ဓာတ္မ်ား တအားက်ဆင္းျခင္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ ရွိသူမ်ား အႀကီးအကဲေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေဆြမ်ိဳးသားျခင္း ေၾကာင္းလည္းေကာင္း အဆင္မေျပ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္မရွိသူမ်ားအတြက္ကေတာ့ အခ်စ္ေရး ေကာင္းျခင္း လင္ေကာင္းသားေကာင္း ရျခင္း ဇနီးေကာင္း ေတြ႕ျခင္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ေကာင္းတဲ့ အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။  သင့္အတြက္ ဒီလထဲမွာ ကံဇာတာ ေကာင္းမြန္ေစေသာ ေန႔ရက္မ်ားကေတာ့ ၾကာသပေတးေန႔နဲ႔ စေနေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥေတြကို အဲဒီ ေန႔ရက္ေတြမွာ ေဆာင္ရြက္ပါ။ ေရွာင္သင့္တဲ့ေနရက္ေတြကေတာ့ တနလၤာေန႔ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ ထီထိုးျခင္းကို ၀ါသနာပါသူ ျဖစ္ပါက (၅၇)(၅၆)(၇၁)(၇၈) စေသာ ဂဏန္းတြဲမ်ား ပါေအာင္ ထိုး၍ ကံစမ္းသင့္ပါတယ္။  ၿခံဳၿပီး ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီအခ်ိန္ဟာ သင့္အတြက္ ကံဇာတာ နည္းနည္း ေမွးမွိန္ေနတယ္လို႔ ေျပာရမလိုပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ သင္၏ ကံဇာတာမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ျဖစ္ျဖစ္ မေကာင္းေသာ အညံ့အခိုက္မ်ား ေျပေပ်ာက္ရန္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘုရားတစ္ဆူဆူ၏ အဂၤါေထာင္တြင္ ထီးျဖဴ (၁၂)လက္ လွဴဒါန္း ဆုေတာင္းပါ။ အိမ္ဘုရားမွာေတာ့ ေထာပတ္ထမ္း (၅)ပြဲ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပါ။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ညံ့ေနေသာ သင္၏ ကံဇာတာ အည့ံအခိုက္မ်ား ေျပေပ်ာက္ၿပီး ကံဇာတာေကာင္းမ်ား ေကာင္းမြန္လာပါလိမ္မည္။

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္
ဒီလအတြင္းမွာ သင္၏ ကံဇာတာကို ေျပာရရင္ေတာ့ စိတ္ညစ္စရာေတြက တစ္ဖက္ ၊ ေပ်ာ္စရာေတြက တစ္ဖက္ ႀကံဳေတြ႕ေနရတတ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ႏွစ္ခါ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ေကာင္းတာျဖစ္ရင္လည္း ႏွစ္ခါ ၊ ဆိုးတာဆိုရင္လည္း ႏွစ္ႀကိမ္ ႀကံဳမယ္ေပါ့။ သူတစ္ပါး ကိစၥေတြကို ကိုယ္က လိုက္ၿပီး ေခါင္းခံ ေျဖရွင္းေပးရတတ္တယ္။ အက်ိဳးေပးတဲ့ ေကာင္းတဲ့ ခရီးေတြကေတာ့ မၾကာခနဆိုသလို သြားရတတ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီအခ်ိန္မွာ အလုပ္ေနရာ အိမ္ေနရာ ေကာင္းေသာ အေျပာင္းအေရြ႕ေတြ ျဖစ္တတ္တယ္။ အလုပ္သစ္ရတာ ဒါမွမဟုတ္ လက္ရွိေနရာကို အသစ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ရတာေတြလည္း လုပ္ရတတ္တယ္။ ကိုယ္က စိတ္ကူးမရွိပဲ ပညာတစ္ခု သင္ခြင့္ရတာ ၊ ဒါမွမဟုတ္ သင္တန္းတက္ခြင့္ ရတာေတြလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အလုပ္ထဲမွာေတာ့ နည္းနည္းေလာက္ ဂရုစိုက္သင့္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အလုပ္ထဲမွာ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္စရာေလးေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ရတတ္လို႔ပါပဲ။ အလုပ္ကိစၥ ျပႆနာေလးေတြ ေျဖရွင္းရတတ္လို႔ပါပဲ။ ေနာက္ၿပီး ကိုယ့္ရဲ့ တပည့္ရင္းေတြ လူယံုေတြ ကိုယ္နဲ မတည့္တဲ့လူဆီ ေရာက္သြားတတ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ကိုယ္နဲ႔ မတည့္တဲ့ ကိုယ္ၿပိဳင္ဘက္နဲ႔ ေပါင္းၿပီး ကိုယ့္ကို မေကာင္းႀကံတာ မေကာင္းေျပာတာ ခံရတတ္ပါတယ္။ ၀န္ထမ္းအလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ား အတြက္ကေတာ့ အင္မတန္ ေပ်ာ္ဖို႔ ေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိ ဌာနမွာ အႀကီးအကဲေတြက အကူအညီေကာင္းေတြ ေပးမယ့္ အေျခအေန ရွိေနပါတယ္။ ဘုရားဖူးခရီး သြားဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုး အေျခအေနပါပဲ။ အေရာင္းအ၀ယ္ ခရီးေတြဆိုရင္ေတာ့ ရံႈးတတ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာ ေနာက္ထပ္ ဒုကၡေပးႏိုင္သူကေတာ့ လူမ်ိဳးျခား ဘာသာျခားကလည္း ဒုကၡေပးတတ္ပါေသးတယ္။ သတိထားသင့္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ရွိတဲ့ သူေတြကေတာ့ အိမ္ေထာင္ေရး ရႈပ္ေထြးမႈ႔ေတြ ျဖစ္တတ္သလို အိမ္ေထာင္ေရးကို ခါးခါးသီးသီး စိတ္ကုန္သြားတာမ်ိဳးေတြလည္း ျဖစ္တတ္ပါေသးတယ္။ အိမ္ေထာင္မရွိတဲ့ သူေတြကေတာ့ အခ်စ္ေရးမွာ ေဘးလူ ၀င္ရႈပ္လို႔ ျပတ္သြားရမတတ္ အေျခအေနေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး အေနႏွင့္ကေတာ့ မီးပူေလာင္ျခင္း ၊ ေရေႏြးပူေလာင္ျခင္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေဆးထိုးေဆးေသာက္ရင္လည္း ဂရုစိုက္ပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ မွားတတ္ပါတယ္။ ေဆးမွား အစာမွား ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ က်န္းမာေရးေပါ့။  သင့္အတြက္ ဒီလထဲမွာ ကံဇာတာ ေကာင္းမြန္ေစေသာ ေန႔ရက္မ်ားကေတာ့ ေသာၾကာေန႔ ႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥေတြကို အဲဒီ ေန႔ရက္ေတြမွာ ေဆာင္ရြက္ပါ။ ေရွာင္သင့္တဲ့ေနရက္ေတြကေတာ့ အဂၤါေန႔ႏွင့္ စေနေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ ထီထိုးျခင္းကို ၀ါသနာပါသူ ျဖစ္ပါက (၁၁)(၁၆)(၆၁)(၆၆) စေသာ ဂဏန္းတြဲမ်ား ပါေအာင္ ထိုး၍ ကံစမ္းသင့္ပါတယ္။ ကံဇာတာေကာင္းဖို႔အတြက္ ဒါမွမဟုတ္ မေကာင္းတာေတြ ေျပေပ်ာက္ေစဖို႔ အတြက္ကေတာ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးကို ႏို႔ဆီ (၃)ဘူး လွဴေပးပါ။ ဘုရားတစ္ဆူဆူ၏ စေနေထာင့္မွာ ထီးနီ(၁၀)လက္ လွဴေပးပါေလ။


ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္
ဒီလအတြင္းမွာ သင္၏ ကံဇာတာကို ေျပာရရင္ေတာ့ ကံဇာတာ ေကာင္းေနသလားဆိုေတာ့ ကံဇာတာက စင္းလံုးေခ်ာႀကီးလည္း မေကာင္းေသးဘူး။ အရမ္းလည္း ညံ့မေနပါဘူး။ အေကာင္းဘက္မွာ အေလးသာေနတယ္လို႔ေတာ့ ေျပာလို႔ ရမွာပါ။ စတင္ျခင္းဆိုတာ ဒီအခ်ိန္ေလးပါပဲ။ ဘာေတြ စတင္မွာလဲဆိုေတာ့ လုပ္ငန္းသစ္ေတြ စတင္ရတတ္ပါတယ္။ အႀကံအစည္ သစ္ေတြ စတင္ရတတ္ပါတယ္။ အဆက္အသြယ္ သစ္ေတြ ေရာက္လာတတ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက အလုပ္သစ္ အကိုင္သစ္ေတြ စတင္ လုပ္ကိုင္ရေပမယ့္ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကေတာ့ ထင္သေလာက္ မရရွိတတ္ေသးပါဘူး။  ထင္သေလာက္ အျမတ္အစြန္း မရရွိတတ္ေသးပါဘူး။ အလုပ္ေတြကလည္း မ်ားလြန္းေတာ့ ကိုယ္က ဟိုဟာ လုပ္ရေတာ့မလိုလို ဒီဟာ လုပ္ရေတာ့ မလိုလိုေတြလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ သတိထားရမွာက ပံုမေအာ မိပါေစႏွင့္။ ေငြျမဳတ္သြားတတ္ပါတယ္။ သတိထာားပါ။ စပ္တူရွယ္ရာ လုပ္ငန္းေတြ စတင္ရတတ္ပါတယ္။ စက္ပစၥည္းႏွင့္ ပါတ္သက္လို႔ကေတာ့ အင္မတန္ ေကာင္းပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္သင့္ပါတယ္။ ေရာင္းမယ္ဆိုလည္း ေကာင္းပါတယ္။ ၀ယ္မယ္ဆိုလည္း ေကာင္းပါတယ္။ ကိုယ္က စိတ္မပါဘဲႏွင့္ သူတစ္ပါး ကိစၥအတြက္ ခရီး ထြက္ရတတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး အေနႏွင့္ကေတာ့ ဦးေခါင္းပိုင္း ဂရုစိုက္ပါ။  ဦးေခါင္းမွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိျခင္း ၊ မၾကာခန ေခါင္းမူး ေခါင္းကိုက္ျဖစ္ျခင္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား အေနႏွင့္ကေတာ့ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ သံသယျဖစ္ျခင္း မယံုမၾကည္ ျဖစ္ျခင္းေလးေတြ ေၾကာင့္ စကား မ်ားေနရတတ္ပါတယ္။ လူပ်ိဳလူလြတ္ေတြ အတြက္ကေတာ့ အခ်စ္ေရး ကံဇာတာ ေကာင္းတယ္ ဆိုေပမယ့္ စန္းပြင့္လြန္းၿပီး မလြတ္လပ္သူႏွင့္ ခ်စ္သူရည္းစား ျဖစ္ရတတ္တယ္။ သင့္အတြက္ ဒီလထဲမွာ ကံဇာတာ ေကာင္းမြန္ေစေသာ ေန႔ရက္မ်ားကေတာ့ တနဂၤေႏြေန႔ႏွင့္ အဂၤါေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥေတြကို အဲဒီ ေန႔ရက္ေတြမွာ ေဆာင္ရြက္ပါ။ ေရွာင္သင့္တဲ့ေနရက္ ေတြကေတာ့ တနလၤာေန႔နဲ႔ ၾကာသပေတးေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ ထီထိုးျခင္းကို ၀ါသနာပါသူ ျဖစ္ပါက (၁၃)(၁၆)(၃၁) စေသာ ဂဏန္းတြဲမ်ား ပါေအာင္ ထိုး၍ ကံစမ္းသင့္ပါတယ္။ ကံဇာတာေကာင္းဖို႔အတြက္ ဒါမွမဟုတ္ မေကာင္းတာေတြ ေျပေပ်ာက္ေစဖို႔ အတြက္ကေတာ့ အိမ္ဘုရားမွာ အုန္းဆြမ္း မၾကာခန လွဴဒါန္းေပးပါ။


စေနသားသမီးမ်ားအတြက္
ဒီလအတြင္းမွာ သင္၏ ကံဇာတာကို ေျပာျပရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အင္မတန္ကို ၀မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္ရမယ့္ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုပါပဲ။ ေပ်ာ္စရာလည္း ေကာင္းမယ္။ စိတ္ခ်မ္းသာစရာလည္း ေကာင္းမယ္။  ဘာလုပ္လုပ္ ဘာႀကံႀကံ အဆင္ေျပ ေအာင္ျမင့္မယ့္ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုဆိုပါေတာ့။ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိပါပဲ ရုတ္တရက္ႀကီး ထၿပီး အလွဴဒါနလည္း လုပ္ရတတ္ပါတယ္။ ေကာင္းပါတယ္။ ရည္ရြယ္တုန္းကေတာ့ ေသးေသးေလး ေနာက္ေတာ့ ႀကီးသြားတတ္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ သတင္းေကာင္းေတြ ၾကားရတတ္ပါတယ္။ အလုပ္သစ္ အကိုင္သစ္ေတြ အဆက္အသြယ္ေကာင္းေတြ အိမ္ေပၚကို ေရာက္လာမယ့္ အေျခအေနပါပဲ။ ဘာသာေရးနဲ႔ ပါတ္သက္ေသာ ပံုေတာ္မ်ား ၀င္လာတတ္ပါတယ္။ နိမိိတ္ေကာင္းပါပဲ။ အလုပ္ေနရာတို႔ အိမ္ေနရာတို႔လည္း လက္ရွိေနရာထက္ ပိုေကာင္းတဲ့ ေနရာကို ေျပာင္းေရြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီအခ်ိန္မွာ သင္က ျဖစ္သလို ေနေနတာေတာင္ ေတြ႕တဲ့လူေတြက အရမ္းလွေနပါလားလို႔ ေျပာဆို ခ်ိန္းမြန္းမယ့္ အေျခအေန ရွိေနပါတယ္။ ဒါကလည္း သင္က ကံေကာင္းေနတာကိုး။ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ကုိယ့္ကို မေခၚတဲ့လူေတြက ကိုယ့္ကို ျပန္ေခၚလာမယ္။ အဆင္မေျပတဲ့ လူေတြနဲ႔ ျပန္ၿပီး အဆင္ေျပလာမယ္။ ကံေကာင္းေနတာကိုး။  ကိုယ့္ရဲ့ ဆရာသမားလို သေဘာထားတဲ့ သူေတြနဲ႔ေတာ့ အဆင္မေျပမႈ႔ေလးေတြ အဖုအထစ္ေလးေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေျမကိစၥ အေမြကိစၥ ေျဖရွင္းေပးရတတ္ပါတယ္။  အိမ္ေထာင္သည္ေတြ အဖို႔ကေတာ့ အထူးသတိ ထားသင့္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အင္မတန္ စန္းပြင့္တဲ့ ကာလ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ လက္ရွိ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပ ျပိဳကြဲတတ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္မရွိသူမ်ားကေတာ့ အခ်စ္ေရးမွာ အေကာင္းဘက္ကို အေလးသာေနပါတယ္။ ခ်စ္သူခင္သူ ၀ိုင္း၀ိုင္းလည္ေနမယ့္ ကာလ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကိုယ့္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရမယ့္ အေျခအေနပါပဲ။ က်န္းမာေရး အေနႏွင့္ကေတာ့ ဆီးေအာင္ ဆီးကိုက္တတ္တယ္။ သြားနာျခင္း သြားကိုက္ျခင္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အစာမွား ေဆးမွားလည္း ျဖစ္တတ္ပါေသးတယ္။ သင့္အတြက္ ဒီလထဲမွာ ကံဇာတာ ေကာင္းမြန္ေစေသာ ေန႔ရက္မ်ားကေတာ့ ဗုဒၶဟူးေန႔ ႏွင့္ တနလၤာေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥေတြကို အဲဒီ ေန႔ရက္ေတြမွာ ေဆာင္ရြက္ပါ။ ေရွာင္သင့္တဲ့ေနရက္ေတြကေတာ့ အဂၤါေန႔ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ ထီထိုးျခင္းကို ၀ါသနာပါသူ ျဖစ္ပါက (၂၄)(၄၂)(၄၆)(၆၄) စေသာ ဂဏန္းတြဲမ်ား ပါေအာင္ ထိုး၍ ကံစမ္းသင့္ပါတယ္။ ကံဇာတာေကာင္းဖို႔အတြက္ ဒါမွမဟုတ္ မေကာင္းတာေတြ ေျပေပ်ာက္ေစဖို႔ အတြက္ကေတာ့ ကေလးမ်ားကို ေခ်ာကလက္ လက္ေဆာင္ေပးပါ။ ဘုရားရင္ဘတ္ေတာ္ ေရႊခ်ေပးပါ။

ကြ်ႏို္ပ္၏မိတ္ေဆြမ်ားအားေလးစားစြာအေၾကာင္းၾကားျခင္း။

ကြ်န္ုပ္သည္ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လတ္တေလာ အေနႏွင့္ အင္တာနက္ သံုးရသည္မွာ ကြ်ႏ္ုပ္ႏွင့္ သဟဇာတ မျဖစ္ေသးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အင္တာနက္ ၀ဘ္ဆိုက္တြင္ လစဥ္ ေဟာစာတမ္း တင္ေပးျခင္းႏွင့္ အြန္လိုင္းမွ ေဗဒင္ေဟာေပးျခင္းတို႔ ခက္ခဲေနပါသည္။ ၾကန္႔ၾကာေနပါသည္။ ထို႔အတူ ကြ်န္ုပ္
 ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ သြားေရာက္ေရးမွာလည္း အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ မိဘႏွစ္ပါးကို ျပန္လည္ ငဲ့ကြက္ေနမႈ႔ ထိုင္းကို အၿပီး ျပန္သြားဖို႔လည္း မေသခ်ာ မေရရာေသးပါ။ ထို႔အတူ ကြ်နု္ပ္ ျမတ္ႏိုးေသာ ကြ်န္ုပ္ ၀ါသနာပါလွေသာ ဤ ေဗဒင္ပညာ အလုပ္ႏွင့္ စာေရးျခင္း အလုပ္ကိုလည္း ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ တစ္ရက္ တစ္မနက္ေလာက္ေတာင္ မလုပ္ရလွ်င္ မေနတတ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ မျပန္ျဖစ္လွ်င္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေနရာရွာ၍ ေဗဒင္ေဟာခန္း ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ယခု ရန္ကုန္မွာ ေရာက္ရွိေနစဥ္ ကာလအတြင္းတြင္လည္း ျမန္မာျပည္မွ မိတ္ေဟာင္း မိတ္သစ္မ်ားကို ေဗဒင္ေဟာေပးျခင္း အေဆာင္ယၾတာမ်ား စီရင္ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။

သင္တို႔၏အက်ိဳးကိုထာ၀စဥ္လိုလားေသာ
ဆရာဟိန္းတင့္ေဇာ္ (ေခတၱ- ရန္ကုန္ၿမိဳ႕) ဖုန္းနံပါတ္ -09421167282 / 0930684284
မွတ္ခ်က္ - ရြာျပန္လွ်င္ ဖုန္းလိုင္းမ်ား မမိတတ္ပါ။

၂၀၁၄-ခု ၊ ေအာက္တိုဘာလအတြက္ ကံၾကမၼာေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္
ဤလအတြင္း စိန္ထည္ပစၥည္းမ်ား စက္ပစၥည္းမ်ား ၀င္လိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ရန္ အႀကံအစည္ေကာင္းမ်ား အဆက္ အဆက္သြက္ေကာင္းမ်ား ေပၚလာလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဤကာလအတြင္း ပစၥည္မ်ားကို ထုခြဲေရာင္းခ်၍ လုပ္ငန္းအသစ္ ႀကီးႀကီးမားမား စရန္ မေကာင္းေသးပါ။ ဤကာလအတြင္း ထီမထိုးသင္ပါ။ ထီေပါက္လွ်င္ မိသားစုအတြင္း က်န္းမာေရး ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ညံ့သြားတတ္သည္။ မသြားခ်င္ေသာ ခရီးမ်ား စိတ္ညစ္စရာခရီးမ်ား သြားရတတ္သည္။ အထက္လူႀကီး ေဆြမ်ိဳးအႀကီးအကဲတို႔က မိမိအေပၚ အထင္လြဲတတ္သည္။ သားသမီးမ်ား က်န္းမာေရး ညံ့တတ္သည္။ ေရႊထြက္မည္။ ေျခ၊ လက္၊ မ်က္ျခင္း၊ ခါးနားျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚလာလိမ့္မည္။ လုပ္လွ်င္ ေအာင္ျမင္မည္။ အထူးသတိျပဳရန္ ေငြလူလိမ္ခံရမည္။ ခင္မင္သူ ခ်စ္သူေၾကာင့္ ဒုကၡေတြ႕တတ္သည္။ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း မ်ားႏွင့္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ လမ္းခြဲရတတ္သည္။ သားသမီးရွိက အိမ္မွ ထြက္သြားလိမ့္မည္။ ဒီကာလမွာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိန္းမေတြ အထူးသတိျပဳပါ။ ေမြးလွ်င္ အခက္အခဲေတြ႔ႏိုင္သည္။ သူ႔သေဘာ သူေဆာင္ ရလာေသာေငြႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ေနပါ။ ဘာမွလုပ္စရာ မရွိပါက ထိုင္ေနပါ။ ဥာဏ္ကို ဥာဏ္သံုးလုပ္မွ ဒုကၡေတြ႕တတ္သည္။ အမႈ မေျဖရွင္းရပါ။ တတ္ႏိုင္သေလာက္ အခ်ိန္ဆြဲပါ။ မျဖစ္မေန ျပႆနာမႈေတြ ရွင္းရမယ္ဆိုလွ်င္ အ႐ႈံးေပးလိုက္ပါ။ ေငြ၀င္လာလွ်င္ ေျမ၀ယ္ထားပါ။ အိမ္ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ မေဆာက္ပါနွင့္ ဤကာအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသားမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား သက္သာေျပ ေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါယၾတာမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ျပဳလုပ္ပါေလ။ အိမ္ကဘုရားတြင္ ေကာဖီ (၁)ခြက္ႏွင့္ ကိတ္မုန္႔(၁) ခ်ပ္ ကပ္လွဴလိုက္ပါ။

တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္္
ဤလအတြင္း၌ သင္သည္ အဘက္ဘက္မွာ စိတ္ခ်မ္းသာစရာမ်ား ႀကံဳေတြ႕လာရလိမ့္မည္။ ယခုကာလတြင္ အိမ္ေထာင္ျပဳပါက တည္ၿမဲေသာ အိမ္ေထာင္မျဖစ္ႏိုင္၊ အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္ သားသမီး ပါလာတတ္သည္။ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား စတင္ရတတ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း လြန္စြာက်ိဳးေပး ေအာင္ျမင္မည္။ အလွဴအတန္းျပဳရျခင္း၊ မဂၤလာပြဲမ်ား စီစဥ္ေပးရျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရတတ္သည္။ အလုပ္ေနရာ အိမ္ေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕ရတတ္သည္။ ေရႊ၀င္မည္။ ရတနာပစၥည္းမ်ား ၀င္မည္။ ဘုရားဆင္းတုေတာ္၊ ပံုေတာ္မ်ား ၾကြလာမည္။ သင့္အတြက္ အလြန္ေကာင္းေသာနိမိတ္ ျဖစ္ပါသည္ ဤကာလအတြင္း၌ စီးပြားအလြန္ေကာင္းသကဲ့သို႔ ကိုယ္က်င့္တရား အထူးအေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ အမႈအခင္ျဖစ္ေနသူကို ေငြမေခ်းပါႏွင့္၊ အာမခံ မလိုက္ပါႏွင့္၊ သတိျပဳ၍ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ပတၱျမား ျမ ထြက္တတ္သည္။ အထူးသတိျပဳရန္ အိမ္ေထာင္ရွိသူဆိုလွ်င္ အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ အဆင္မေျပ ႀကီးစြာျဖစ္တတ္သည္။ သြပ္၊ သံ၊ သစ္တစ္ပတ္ရစ္ ပစၥည္းလက္မခံပါႏွင့္၊ ေအာက္လက္ငယ္သား ဒုကၡေပးတတ္သည္။ နာေရးကိစၥကို အေၾကာင္းျပ၍ ခရီးသြားရတတ္သည္။ ဆရာသမားကဲသို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပ ျဖစ္မည္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္လက္မ်ား မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပ လမ္းခြဲ ရတတ္သည္။ ယခုကာလတြင္ အိမ္ေဆာက္လွ်င္ မေကာင္းပါ အစားမွား ေဆးမွားျဖစ္ျခင္း သြားဒုကၡေပး ျခင္းမ်ား ႀကံဳရမည္။ ေျမကိစၥ အေမြႏွစ္ကိစၥမ်ားႀကံဳရတတ္သည္။ ေငြရွာရ လြယ္ကူေပမယ့္ စုေဆာင္း၍ မရ၊။ ေငြ၀င္လွ်င္ ကိုင္မထားရ၊ ေရႊ၀ယ္ထားပါ။ ဤကာလတြင္ ကိုယ္စိတ္ႏႈတ္သံုးပါးကို မေဖာက္မျပန္ တည္တည္ ၾကည္ၾကည္ ထိ္န္းသိမ္းႏိုင္သူေတြ တန္ဖုိးႀကီးမားေသာ ဘ၀သို႔ ေရာက္ႏိုင္သည္။ မထိန္းသိမ္းႏိုင္သူ အဖို႔ ေရႏွင့္ထိေသာ ႐ႊံ႕ႏြံဘ၀ ေရာက္ႏိုင္သည္။ ဤကာလအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား၊ သက္သာေျပေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါယၾတာ မ်ားကို ဂရုစိုက္ျပဳလုပ္ပါေလ ။ ယပ္ျဖဴ သက္ေစ့လွဴပါ။ ဘုရားရင္ဘတ္ေတာ္ ေရႊခ်ပါ၊ ေရသက္ေစ့ကပ္လွဴပါ။

အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္
ယခုလသည္ မိဘကို ေကာင္းစြာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ စီးပြားသိသိသာသာ တက္မည္။ သိၾကားမ လိုက္သကဲ့သို႔ လက္ရွိအေျခအေနထက္ မ်ားစြာျမင့္တက္သြားလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းမ်ား သိသိသာသာ ေအာင္ျမင္မူရမည္။ လုပ္ငန္သစ္မ်ား စတင္ျပဳ လုပ္ႏိုင္ေသာ ကာလ၊ လုပ္ငန္းေဟာင္းမ်ား ျပန္ေပၚတတ္သည္။ ဘုရားဖူးခရီးမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာစရာခရီးမ်ား ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးမ်ား သြားတတ္သည္။ ၀န္ထမ္းျဖစ္လွ်င္ ရာထူးတက္ျခင္း အေျခအေန အဆင့္အတန္း ျမင့္တက္ျခင္းမ်ားႀကံဳမည္။ သင္တန္းတစ္ခု တက္ရျခင္း ပညာေကာင္း ရျခင္းမ်ား ႀကံုမည္။ မိတ္ေဆြေကာင္း ဆရာေကာင္မ်ား ေတြ႕မည္။ အဖိုးတန္စက္ပစၥည္မ်ား၀င္မည္။ ေျမကိစၥ၊ အေမြကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမည္။ ေငြရွာရလြယ္ျခင္း ေငြအ၀င္အထြက္ ၾကမ္းျခင္းမ်ား ႀကံဳလိမ့္မည္။ ရပ္ေ၀းမွစာမ်ား အဆက္အသြယ္မ်ား ရလာမည္။ ရန္မ်ားျခင္း စကားမ်ားေျဖရွင္းရျခင္း ရင္ႏွီးသူမ်ား လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပလမ္းခြဲရျခင္းမ်ား ႀကံဳမည္။ အထူးသတိျပဳရန္ အလုပ္တြင္ အတိုက္အခံ အနည္းငယ္ႀကံဳရတတ္သည္။ အမႈအခင္း ႐ုံျပင္ကႏၷားႏွင့္ ပတ္သက္ရတတ္သည္။ စိုးရိမ္စရာ မရွိပါ။ အႀကီးအကဲ ေကာင္းရႏိုင္၏။ အိမ္ေထာင္ရွိသူဆိုလွ်င္ အိမ္ေထာင္ဖက္ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား က်န္းမာေရး အသည္းအသန္ ျဖစ္တတ္သည္။ လာမည့္ ေမြးလ ေမြးရက္အထိ အသုဘပို႔ျခင္း မျပဳပါႏွင့္ အထူးသတိျပဳပါ။ ႏွလံုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးညံ့ျခင္း။ ေလႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးညံ့ျခင္း ဒူး နား ဒုကၡေပးျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚလိမ့္မည္။ လုပ္လွ်င္ေအာင္ျမင္မည္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းျဖစ္ေစ၊ ၀န္ထမ္းျဖစ္ေစ ႀကီးပြားတိုးတက္ေအာင္ျမင္မည့္ကလာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကာလအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား သက္သာေျပေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါ ယၾတာမ်ား ကို ဂရုစိုက္ျပဳလုပ္ပါေလ။ ဘုရားဖူးခရီးသြားပါ၊ ခရီးစရိတ္ျပတ္ေနသူကို ေငြလွဴပါ၊ ေမြးေန႔တုိင္း အိပ္ရာေရႊ႕ ေျပာင္း၍အိပ္ပါ။


ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္
အလုပ္ေနရာ၊ အိမ္ေနရာ ျပင္ဆင္မြမ္းမံရျခင္း ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္း လုပ္ရတတ္သည္။ အိမ္သစ္ေဆာက္လွ်င္ ေကာင္းအခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းအသစ္ေပၚျခင္း (သို႔မဟုတ္) လက္ရွိအလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆက္အသြယ္သစ္မ်ား။ ေပၚလာလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ နာမည္ေကာင္းရျခင္း ေနရာေကာင္းရျခင္း၊ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ရျခင္းမ်ား လုပ္ရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္မရွိသူမ်ား အိမ္ေထာင္က်တတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ဇာတာရွင္သည္ ေယာက်္ားျဖစ္ပါက အိမ္ေထာက္က်လွ်င္ ေကာင္းပါသည္။ မဂၤလာေဆာင္လွ်င္ စည္ကားေသာ မဂၤလာေဆာင္ျဖစ္မည္။ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ အိမ္သံုးပစၥည္း ၀င္တတ္သည္။ သူခိုး၊ မ်က္ေစ့ အက်ခံရတတ္ေသာ ကာလျဖစ္၍ သူခိုး အခိုးခံရတတ္ေၾကာင္း သတိျပဳပါေလ။ ခရီးအက်ိဳးေပးေသာ ကာလျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားဖူးခရီး သြားရတတ္သည္။ ကြဲကြာေနေသာ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပန္ဆံုမည္။ ရပ္ေ၀းမွ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား ေရာက္လာတတ္သည္။ အိမ္သို႔ အေတာင္ပါေသာ သတၱ၀ါမ်ား ၀င္လာတတ္သည္။ ၀င္လွ်င္ နိမိတ္ေကာင္းသည္။ သြပ္ သံ သစ္ စေသာ ေသာၾကာနံပစၥည္းမ်ား ၀င္လာတတ္သည္။ အထူးသတိျပဳရန္ မိတ္ေဆြရင္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္တို႔က ဒုကၡေပးတတ္သည္။ ေျမကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။ ေျမအ ၀င္မခံရပါ။ ေျမ၀င္လွ်င္ ၾကာသပေတးနံ ထုတ္ပစ္ပါ။ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာပစၥည္း လွဴဒါန္းပါ။ ေရႊႏွင့္ အဖိုးတန္ ရတနာပစၥည္းမ်ား ၀င္လာမည္ ဘုရာဆင္းတုေတာ္ စြယ္ေတာ္ ရဟႏၱာပံုေတာ္မ်ား ၾကြလာတတ္သည္။ လက္၀တ္ရတနာမ်ား ေက်ာက္ျပဳတ္ထြက္ျခင္း ေပ်ာက္ျခင္း၊ ျဖစ္တတ္သည္။ အလုပ္တြင္ အတိုက္အခံ အၿပိဳင္အဆိုင္ ႀကီးစြာႀကံဳမည္။ အတိုက္အခံမွန္သမွ် အႏိုင္ရမည္။ မိသားစု အႀကီးအကဲ လုပ္ငန္းအႀကီးအကဲ တို႔ေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဖခင္ က်န္းမာေရး ညံ့တတ္သည္။ ထီေပါက္သကဲ့သို႔ ေငြမ်ား၀င္တတ္သည္။ ဤကာလအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား သက္သာေျပေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ ပါယၾတာမ်ားကို ဂရုစိုက္ျပဳလုပ္ပါေလ။ အုန္းထမင္း၊ အုန္းႏို႔ႏွင့္ခ်က္ထား ေသာ ဘဲသားဟင္းကို ဘုန္းႀကီးလွဴပါ၊ တံခြန္းကုကၠား မေလးပြား ၿဂိဳလ္တိုင္သက္ေစ့လွဴပါ


ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္
အလွဴအတန္းကိစၥမ်ား မုခ်လုပ္ရမည္။ ေငြအစုလိုက္ အပံုလိုက္ ၀င္လာလိမ့္မည္။ မိမိ၏ အလုပ္မွလည္းေကာင္း၊ ထီေပါက္၍လည္းေကာင္း ၀င္လာတတ္သည္။ ဤကာလမ်ိဴးး၌ သာမန္အေျခအေနမ်ိဳးမွေန၍ စီးပြားအရွိန္အဟုန္ ႏွင့္တက္ကာ လက္ရွိအေျခအေနထက္ အဆေပါင္းမ်ား စီးပြားတက္လိမ့္မည္။ မိမိလုပ္ငန္းမ်ားကို အင္ႏွင့္ အားႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္သင့္ေသာ္လည္း ျဖတ္လမ္းမလုိက္ရန္ သတိေပးလိုပါသည္။ မိမိအား ျပႆနာလုပ္ေနသူမ်ား ရွိလွ်င္ အဆင္ေျပသြားမည္။ မသင့္ျမတ္သူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္သြားမည္။ အဖိုးတန္ေက်ာက္ မ်က္ရတနာမ်ား ၀င္မည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အိမ္ေထာင္ေရးအတြက္ ေသာကေရာက္ရေသာ ကာလျဖစ္သည္။ အထက္လူႀကီး၊ မိသားစု ႀကီးကဲသူမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အတူေနမိသားစုထဲမွ အႀကီးအကဲ အဘိုး အဘြားမ်ားအေရးျဖစ္တတ္သည္။ လူမ်ိဳးျခား၊ ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား အက်ိဳးေပး ေအာင္ျမင္မည္။ ခရီးမ်ားမၾကာခဏ ထြက္ရတတ္သည္။ ထိုခရီးမ်ားသည္လည္း အက်ိဳးေပး ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။ ၀န္ထမ္းဆိုလွ်င္ ရာထူးတက္ျခင္းအေျခအေန ျမင္တတ္ျခင္း ႀကံဳရလိမ့္မည္။ ပညာေရးကိစၥမ်ား သင္တန္းကိစၥမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။ ေရႊထြက္ျခင္း၊ ေရႊအတြက္ ေျပာဆိုေျဖရွင္းရျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ အဂၤါနံ စိန္၊ စက္ပစၥည္း ထြက္တတ္သည္။ ေရႊထည္၀ယ္လွ်င္ အသစ္မ်ားသာ ၀ယ္သင့္သည္ အပ်က္ အေဟာင္း မ၀ယ္သင့္ပါ။ အထူးသတိျပဳရန္ ေအာက္လက္ငယ္သား သားသမီး ထြက္သြားျခင္း၊ ၎တို႔အတြက္ ေသာကေရာက္ရျခင္းမ်ား ႀကံဳ ရတတ္သည္။ ဆီးေရာဂါ၊ မ်က္စိေရာဂါမ်ား ဒုကၡေပးျခင္း၊ အစားမွားျခင္း၊ ေဆးမွားျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ စာရြက္စာတမ္း စာခ်ဳပ္ကိစၥ မ်ားအတြက္စိတ္ညစ္ရျခင္း၊ ပစ္စာ တိုင္စာ ေရာက္ျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကို ေကာင္းစြာ အကူအညီ ေပးႏိုင္လိမ့္ မည္။ လက္ရွိအလုပ္အကိုင္ကို စိတ္မ၀င္စားျခင္း၊ အလုပ္ေျပာင္းလိုစိတ္မ်ား ႀကံဳလာတတ္သည္။ အိမ္၀ယ္ႏိုင္ေသာ္ လည္း အိမ္အနားအဆာ မလြတ္၊ အိမ္ဧည့္သည္မျပတ္၊ အိမ္ေဆာက္လွ်င္ တန္းလန္းျဖစ္တတ္သည္။ ခိုင္မာေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေဆာက္ထားပါ။ ရရွိေသာ အေၾကြးမ်ားကို ယခုကာလတြင္ ႀကိဳတင္စုေဆာင္းထားပါ။ သုိ႔မဟုတ္ပါက ဆံုးတတ္သည္။ ဤကာလအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား သက္သာေျပေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါယၾတာမ်ားကို ဂရုစိုက္ျပဳလုပ္ပါေလ။ ထီးျဖဴအေသးသက္ေစံႏွင့္ ထီးျဖဴအႀကီး တစ္လက္ကို ေမြးေန႔နက္တြင္ ဘုရားလွဴပါ။ အေမႊးနဲ႔သာႏွင့္ ဘုရားအားေရသပၸာယ္ပါ။

ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္
ဘုရားဆင္တုေတာ္၊ ပံုေတာ္၊ ရဟႏၱာပံုေတာ္မ်ား ၾကြလာတတ္သည္။ မထင္မွတ္ေသာ ခရီးမ်ား မရည္ရြက္ေသာ ခရီးမ်ားသြားရတတ္သည္။ သူတစ္ပါးကိစၥအတြက္ ခရီးသြားရတတ္သည္။ လူမ်ိဳးျခားက ကူညီျခင္း၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ားႀကံဳမည္။ နာမည္ဂုဏ္သတင္း တိုးတက္ျခင္း ဘုန္တန္ခိုး တိုးတက္ျခင္းမ်ား ႀကံဳရမည္။ မနာလိုသူလည္း ေပၚလိမ့္မည္။ မိမိထက္ျမင့္သူနိမ့္သူ ႏွစ္ဦးလံုးက ဒုကၡေပးလာတတ္ ေသာအခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ား ေအာင္ျမင္ေတာ့မလိုလိုႏွင့္ အခက္ အခဲႀကီးစြာ ႀကံဳတတ္သည္။ အလုပ္တြင္ အပ်က္စီးအဆံုး႐ႈံးအေလအလြင့္မ်ားေနလိမ့္မည္။ ေငြေပ်ာက္ျခင္း ေၾကြးတင္ျခင္း ေငြအတြက္ ေျပာဆိုေျဖရွင္းရျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ ႀကီးကဲသူ အထက္လူႀကီးမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။ အလွဴပြဲ မဂၤလာပြဲ အစီစဥ္မ်ား အထစ္အေငါ့ႀကံဳျခင္း ရက္ေရႊ႕ျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ရွိသူဆိုလွ်င္ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပ ျဖစ္ေနမည္။ လက္ရွိအလုပ္အကိုင္ ေျပာင္းခ်င္စိတ္ေပၚလာမည္။ ေျပာင္းလွ်င္ ပိုဆိုးသြားတတ္သည္။ အထူးသတိျပဳရန္ ။ အစာအဆိပ္ျဖစ္ျခင္း၊ ေျခေထာက္ ခါး၊ သြား ဒုကၡေပးျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ ဤလအတြင္း အမႈအခင္း မျဖစ္ေစရန္ အထူးဂရုစိုက္ပါ။ ျဖစ္လွ်င္ မၿပီးႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနတတ္ သည္။ ေငြႏွင့္လိုက္လွ်င္ ႐ႈံးသြားတတ္ပါသည္။ ပစၥည္း မဌားရမ္းပါႏွင့္ ဆံုးလိမ့္မည္။ ဤကာလအတြင္း မည္သည့္အခက္အခဲႏွင့္ ႀကံဳသည္ ျဖစ္ေစ အားကိုး မရွာႏွင့္။ ဒုကၡေပးမည့္သူမ်ားသာ ေပၚလာတတ္သည္။ ေအာက္လက္ငယ္သား ထြက္သြားျခင္း၊ က်န္းမာေရးညံ့ျခင္း ႀကံဳရ တတ္သည္။ ထီကံေကာင္းေသာ ကာလျဖစ္ပါသည္။ ပညာအသစ္တစ္ခု ရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ က်န္းမာေရး ညံ့လိမ့္မည္။ ခါး ေအာက္ပိုင္း ဒုကၡေပးတတ္သည္။ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းသို႔သြားရတတ္သည္။ ေက်ာဒုကၡေျပးျခင္း၊ ေက်ာ၌ေရာဂါရျခင္း ျဖစ္မည္။ အိမ္ျပင္၊ အိမ္ ေဆာင္၊ အိမ္ေျပာင္း မျပဳပါႏွင့္။ အာမခံမလုပ္ပါႏွင့္။ စပ္တူအေရာင္း၀ယ္ အႀကီးအက်ယ္ မလုပ္ပါႏွင့္။ ဤကာလအတြင္းေကာင္းက်ိဳးခ်မ္း သာမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အည့ံအခိုက္မ်ား သက္သာေျပ ေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါယၾတာမ်ားကို ဂရုစိုက္ျပဳလုပ္ေလ။ ေန႔စဥ္ခႏၶာကိုယ္ သန္႔ရွင္းေရး၊ အိမ္သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ပါ။ ေသာက္ေရအိုး ကိုယ္တိုင္ ေရထည့္ပါ။ တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္အဓိ႒ာန္၀င္ပါ။

စေနသားသမီးမ်ားအတြက္
ခရီးတိုး ခရီးရွည္မ်ား သြားေနရလိမ့္မည္။ ထုိခရီးသည္မ်ားသည္လည္း သင့္အတြက္ က်ိဳးထူးေစပါလိမ့္မည္။ မထင္မွတ္ဘဲ ပညာတစ္ခုသင္ၾကားရျခင္း သင္တန္းတစ္ခု တက္ရျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရတတ္ပါသည္။ မရည္ရြယ္ဘဲ ေျမ၀င္တတ္သည္။ ဤလအတြင္း အစစအရာရာသတိႀကီးစြာထား ရန္ လိုပါသည္။ မိမိအေပၚ မေကာင္းႀကံျခင္း မေကာင္းေျပာျခင္းမ်ား ခံရတတ္သည္။ အလုပ္အကိုင္၌ ထိုခိုက္တတ္သည္။ ျပႆနာႀကီးစြာ ေျဖရွင္းရတတ္သည္။ ႐ုံးျပင္ကႏၷာ၊ အမႈအခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ရတတ္သည္။ မိမိႏွင့္တကြ မိသားစုပါက်န္းမာေရး ညံ့တတ္သည္။ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းအထိ ေရာက္ရတတ္သည္။ မီး၊ လွ်ပ္စစ္ ဒုကၡေပးတတ္သည္။ အထူးသတိျပဳပါ။ လူမ်ိဳးျခား ဒုကၡေပးတတ္သည္။ သားသမီး လက္ေအာက္ငယ္သားအတြက္ စိတ္ညစ္စရာႀကံဳမည္။ စက္ပစၥည္း ဒုကၡေပးတတ္ သည္။ ေရႊႏွင့္ ရတနာပစၥည္းမ်ား ထြက္ျခင္း၊ ေပါင္ႏွံရျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ ေငြဒလေဟာထြက္ျခင္း၊ ေငြအတြက္ ေျပာဆိုေျဖရွင္းရျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ မထင္မွတ္ေသာ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းက အကူအညီေကာင္း ေပးလိမ့္မည္။ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ၊ ေဆြမ်ိဳးအႀကီးအကဲတို႔က အကူအညီအေကာင္း ေပးလာလိမ့္မည္။ အထူးသတိျပဳရန္ က်န္းမာေရးညံ့ေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား အိမ္သို႔ လာေရာက္တည္းခိုလွ်င္ ဆံုးပါးသြားတတ္သည္။ ေျခေထာက္ တြင္အႏၱရာယ္ျဖစ္တတ္သည္။ လုပ္ငန္းအသစ္၊ အစီအစဥ္သစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားက က်န္ခဲ့ေသာ ေရႊ၊ေငြ၊ရတနာမ်ား ယခုႏွစ္ထဲတြင္ ကုန္ဆံုးသြားတတ္သည္။ ေလာကဓံတရား၏ မတရားညွဥ္းပမ္းမႈကို ခံရၿပီး မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ သံေ၀ဂတရား ရလိမ့္မည္။ အစစ္အေဆး အေမးအျမန္း ခံရတတ္သည္။ ကိုယ္ခႏၵာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုခု ထိခိုက္တတ္သည္။ ဤကာလအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား သက္သာေျပေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါယၾတာမ်ားကို ဂရုစိုက္ျပဳလုပ္ပါေလ။ ထီးနီသက္ေစ့လွဴပါ။ ေဆး၀ါးဓာတ္စာလွဴပါ။

အဘမင္းသိခၤ၏ ေသြးထြက္ေအာင္ မွန္သည္ဆိုေသာေဗဒင္

video
တြက္နည္းေလးကလည္း လြယ္ကူပါတယ္။ အရင္ဆံုး ပံုေလးကို ၾကည့္ၿပီး တြက္ပါ။ ပထမ ( A ) ဆိုတဲ့ အကြက္မွာ ကိုယ့္ရဲ့ အသက္ကို အတိအက်ေရးရ မယ္။ အေပၚက (B ) ဆိုတဲ့ အကြက္မွာေတာ့ ေရာက္ဆဲ သကၠရာဇ္ကို တစ္လံုးထဲ ရေအာင္ေပါင္းၿပီး ေရးရမယ္။ ေအာက္က ( D ) ဆိုတဲ့ အကြက္မွာေတာ့ ကိုယ့္ရဲ့ ေမြးရက္ကို တစ္လံုးထဲ ရေအာင္ ေပါင္းၿပီး ေရးရမယ္။ ေနာက္ ( A )နဲ႔ (B) ေပါင္းလို႔ ရတာကို (C)ဆိုတဲ့အကြက္မွာ ထည့္ရမယ္။ ေနာက္ေအာက္က (A)နဲ႔(D)ေပါင္းလို႔ ရတာကို (E) ဆိုတဲ့အကြက္ထဲမွာ ထည့္ရမယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ (C)နဲ႔(E)ကို ေပါင္းေပါ့။ အဲဒါ အေျဖပဲ။ ေအာက္မွာ အသက္ (၃၄)ႏွစ္ရွိတဲ့ ေမြးရက္ (၈)ဂဏန္းသမား နမူနာ တြက္ျပထားတာ ၾကည့္ရင္ ရပါၿပီေနာ။ ေပါင္းတဲ့အခါ ၾကေတာ့လည္း (၅၂) မေက်ာ္ေအာင္ ေပါင္းရပါတယ္။ အားလံုး အဆင္ေျပၾကပါ ေစဗ်ာ။

10 / ဤ အခ်ိန္သည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္ကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေကာင္းမႈ၊ မေကာင္းမႈ အက်ိဳးတရား ရလဒ္တို႔ကို ခံစားရမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ မႏွစ္က ႀကိဳးစားလုပ္ခဲ့လွ်င္ ယခု ထိပ္တန္းသို႔ ေရာက္ရွိမည္။ တကယ္၍ မလုပ္သင့္သည္ မ်ားကို လုပ္ခဲ့လွ်င္ ယခုဒုကၡ ေရာက္ေပေတာ့မည္။ ထို႔ျပင္ ေနရာထိုင္ခင္း၊ လုပ္ငန္း ပံုစံ ေျပာင္းရလိမ္မည္။ ဤအခ်ိန္၌ ဘ၀အလွည့္ အေျပာင္းႏွင့္ မုခ်ေတြ႕ရမည္။ ကံၾကမၼာ လွည္းဘီး လည္ပတ္ခ်ိန္ျဖစ္သည္။

11/ ႀကီးမားတဲ့အတိုက္အခိုက္၊ အေႏွာက္အယွက္ေတြ႔မယ္၊ ဒါကို ကာကြယ္ ခုခံလို႔လည္း မျဖစ္ႏိုင္၊ အထင္ လြဲမွားမႈေတြ နဲ႔ႀကံဳရမယ္၊ ရွင္းလို႔ကို ရမွာမဟုတ္ဘူး၊ က်ည္းၾကပ္တဲ့ ေနရာကို ေရာက္မယ္၊ အမႈအခင္း ႀကံဳေတြ႕ရမယ္၊ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ ဆင္းရဲေနမယ္၊ မေကာင္းတာေတြနဲ႔ ဘဲႀကံဳေတြ႕ဘို႔ရွိတယ္။ သိမ္က ိုညံ့ေနတယ္ လို႔သတိေပးပါရေစ

12 / သင္၏ ကံၾကမၼာသည္ ေဇာက္ထိုးမို႔ေမွ်ာ္ အေကာင္းမွ အဆိုးသို႔ ေရာက္သြားလိမ္မယ္။ စီးပြားေရး အေတာ္ညံ့တယ္။ အလုပ္အကိုင္က မေကာင္းဘူး၊ လူမႈေရးကလည္း ေကာင္းစရာက တစ္ကြက္မွမရွိဘူး၊ အေတာ္ကို ညံ့ေနပါတယ္။ အစစအရာရာ သတိထားရမယ့္ ကာလပဲ၊ သူတပါးကို အေႏွာက္ယွက္ ဖ်က္ဆီးခံရ၍ ေၾကကြဲစရာႏွင္ ႀကံဳေတြ႔ရမည္။

13 / ဤအခ်ိန္အတြင္း တိုးတက္မႈမ်ား ႀကံဳမည္။ ရာထူးတက္ျခင္း၊ စီးပြားတက္ျခင္းမွ အစ လုပ္သမွ်ေအာင္ ျမင္မည္။ သတိထားရမည္မွာ ရန္ရွိေနပါသည္။ ဘာကိုဘဲ လုပ္လုပ္ ဆံုး႐ႈံး နစ္နာစရာမရွိပါဘူး၊ အစမေကာင္း၍ အေႏွာင္း မေသခ်ာျဖစ္တတ္တယ္။

14 / ဤအခ်ိန္အတြင္း၌ သင္သည္ အလိမ္ခံရတတ္သည္၊ အႏၱရာယ္ရွိသည္ ေပါက္ကြဲတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ျခင္း မျပဳရ သူတပါးေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္တတ္သည္။ ဘာကိုဘဲ လုပ္လုပ္ ဆံုး႐ႈံး နစ္နာတတ္ပါသည္။ စိတ္မထိမ္းႏိုင္၍ ပ်က္စီး ဆံုး႐ႈံးလိမ့္မည္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

15 / မုခ်တိုးတက္မႈမ်ား ႀကံဳမည္၊ အလုပ္အကိုင္ အႀကံအစည္မ်ား ျမင့္မားတိုးတက္သြားလိမ့္မည္၊ ကံေကာင္းေသာအခ်ိန္ကို ေရာက္ၿပီ၊ စီးပြားေရး၊ အလုပ္အကိုင္၊ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး ၊ ခရီးသြားေရး မည္သည့္ အေရးမဆို အားလံုးေကာင္းသည္။ ေအာင္ျမင္သည္ အထိအလုပ္ရန္ စိတ္အား လူအား ေလ်ာ့နည္း သြားတတ္သည္။

16 / အထူးသတိထားပါ၊ စိတ္ညစ္စရာေတြ တစ္ခုၿပီး တစ္ခုလာလိမ့္မယ္၊ မေကာင္းတာေတြ လာေတာ့မယ္၊ လုပ္တိုင္း မျဖစ္တာေတြ လာေတာ့မယ္။ အေရးနိမ့္ျခင္းေတြ လာေတာ့မယ္၊ ခြဲခြာျခင္းေတြ လာေတာ့မယ္၊ အဲဒါေတြ အားလံုးဟာ အခုမေတြ႕လဲ တေန႔ေန႔ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ေတြ႔ရမယ္။

17 / ေရွ႕ေရးအတြက္ ဘာကိုမွ် ေတြးပူမေနပါနဲ႔၊ ပူစရာကို လံုး၀မလိုေတာ့ပါ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ တရားဓမၼကိုလုိခ်င္သလား၊ တန္ခိုးၾသဇာရွိျခင္းႏွင့္ ရာထူးဌာနႏၲရကို လိုခ်င္သလား၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ ျခင္းကို လိုခ်င္သလား၊ ေမတၱာတရားကို လိုခ်င္သလား၊ နံမည္ႀကီးျခင္းကို လိုခ်င္သလား ဘာကိုဘဲလိုခ်င္လိုခ်င္ မုခ်ရရွိမည့္ အခ်ိန္ကိုေရာက္ၿပီ ။

18 / ဤအခ်ိန္သည္ အလြန္ကို ရန္မ်ားတဲ့ အခ်ိန္ဘဲ ေသြးထြက္သံယို ျဖစ္တတ္တယ္။ ေရေဘး မုန္တိုင္း ျပင္းထန္တဲ့ ေပါက္ကြဲမႈႀကံဳ ရတတ္တယ္၊ လူလိမ္ခံရျခင္း၊ မေတာ္တရား အေျပာခံရျခင္း ႀကံဳရတတ္တယ္။ ဘယ္အလုပ္မ်ိဳးကို ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းေအာင္လုပ္လုပ္ ဘာမွ အရာမထင္ဘူး။ စိတ္အိုက္စရာေတြ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕စရာေတြ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မဲ့စရာေတြ အားလံုး ေရာက္လာမယ္၊ အံႀကိဳတ္ၿပီးသာ ခံေပေတာ့။

19 / ဤအခ်ိန္သည္ လက္ရွိအဆင့္ထက္ အဆမတန္ ျမင့္တက္သြားမည္။ ေပ်ာ္စရာ အေကာင္းဆံုးဘဲ။ တစ္သက္လံုး နလန္မထူ ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနစမ္းပါေစ၊ ေကာင္းစားတဲ့ အခ်ိန္ကိုေရာက္ၿပီ။ ဆင္းရဲသား မင္းျဖစ္ဆိုတာ ဒီလို အခ်ိန္မ်ိဳးဘဲ ကံတရားက မ်က္ႏွာသာ ေပးေနၿပီ မဟုတ္ပါလား။

20 / ဆံုး႐ႈံးသြားတာေတြ ျပန္ျဖစ္လာမယ္၊ ကဲ့ရဲ့တဲ့ လူေတြက ခ်ီးမြမ္းေတာ့မယ္။ ရႊံမုန္းတဲ့သူေတြက ေကာင္းခ်ီးေပးလိမ့္မယ္။ သေဘာမတူတဲ့ သူေတြ ေခါင္းၿငိမ့္လိမ့္မယ္။ ေမာင္းထုတ္တဲ့သူေတြ ကိုယ္တိုင္က သင့္ကိုပုခံုနဲ႔ ထမ္းၿပီး တင္ၾကလိမ့္မယ္။ ကံတရားက ကိုယ္သြားခ်င္တဲ့ ဆီကိုပို႔ေပးလိမ့္မယ္။

21 / ဤအခ်ိန္က စၿပီး ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ပင္ပန္းမႈေတြ၊ ဒုကၡေတြ၊ ဆံုး႐ႈံးမႈေတြ အားလံုး ၿပီးသြားပါၿပီ၊ ျပည့္စံုမႈေတြ ေအးခ်မ္းမႈေတြ အားလံုး ေရာက္လာၿပီး ေကာင္းေသာ ေျပာင္းလဲျခင္းပါပဲ။ ေရွ႕ေရးအတြက္ ပူစရာမလို ေတာ့ပါ။ အဆင္ေျပစရာ၊ စိတ္ခ်မ္းသာစရာ ေတြက ေစာင့္ေမွ်ာ္ ေနတယ္။

22 / ေဘးဒုကၡ ေရာက္လာတာကို မသိဘဲ ခံရလိမ့္မယ္။ ေက်ာခ်မွ ဓားျပမွန္းသိ ဆိုတဲ့ ကိန္းမ်ိဳးဘဲ၊ မိတ္ေဆြက သစၥာေဖာက္မယ္ အသားထဲက ေလာက္ထြက္ ဆိုတာမ်ိဳးေပါ့ အရွိန္အ၀ါေတြ ေမွးမွိန္လိမ့္မယ္ ၾသဇာေတြ က်ဆင္းလိမ့္မယ္၊ မ်က္ႏွာပန္း မလွျဖစ္လိမ့္မယ္၊ မလုပ္သင့္တာေတြ လက္ခံမိလိမ့္မယ္၊ မတြဲရမွာေတြနဲ႔ တြဲမိလိမ့္မယ္။

23 / ဘယ္သူရဲ႕အကူအညီမွ် မပါဘဲ ကိုယ္ပိုင္မႈ ၊ ကိုယ္ပိုင္ဟန္၊ ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္နဲ႔ ႀကီးပြားမယ္၊ ေကာင္းစားမယ္၊ ၾကက္သေရ မဂၤလာ အခါေကာင္း အခ်ိန္ေကာင္းဘဲ၊ ဘာမွ စိုးရိမ္ ပူပန္စရာ မလိုေတာ့ဘူး၊ ပိုင္ဆိုင္စရာ ရွိတာေတြ ပိုင္ဆိုင္ရေတာ့မယ္၊ ျဖစ္ခ်င္တာေတြ လိုခ်င္တာေတြ အားလံုး ျဖစ္လိမ့္မယ္။

24 / သင္သည္ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ၊ က်က္သေရ မဂၤလာေတြ၊ ပစၥည္း ဥစၥာေတြ၊ စိန္ေရႊရတနာေတြ၊ တိုးတက္မႈေတြ၊ ေအာင္မႈေတြ ဒီေရအလား တိုးတက္ လာေတာ့မယ္။

25 / တိုက္႐ိုက္ႀကီး ကံေကာင္းတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ ႀကိဳးစားမႈေတြ၊ ဆံုး႐ႈံးခဲ့တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳထဲက အသီးအပြင့္ဘဲ။ ခံရတုန္းက အလူးအလိမ ့္ခံရသလို၊ ေကာင္းေတာ့လဲ အျပက္အသတ္ ေကာင္းတာမ်ိဳးေပါ့။ ဘယ္သူမွ လိုက္လို႔မမွီဘူး၊ ဘယ္သူနဲ႔ ယွဥ္ယွဥ္ ကိုယ္က သာေနလိမ့္မယ္၊ ကံတရားက အခြင့္အေရး ေပးျပန္ၿပီကိုး။

26 / မေကာင္းဘူး၊ သိပ္ကိုညံ့တယ္ သတိသာ ထားၿပီးေနေတာ့ ရွိတာေတြ သြားေတာ့မယ္၊ ေတာင္းကို ေမွာက္ၿပီး သြန္လိုက္သလို ေ၀ါခနဲ ထြက္ကုန္လိမ့္မယ္။ အေျခအေန အေတာ့ကို ပ်က္သြားလိမ့္မည္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ရိပ္သာတခုခုမွာ တရားအားထုတ္ေနပါ ကံတရားက မညွာမတာ ႏွိပ္စက္ေတာ့မယ္။

27 / ဒီအခ်ိန္မွာ အရွိန္အ၀ါ ျမင့္မားမယ္။ တန္ခိုးၾသဇာ ႀကီးမယ္ ႐ိုေသခန္႔ျငားၾက လိမ့္မယ္၊ တိုးတက္စရာေတြ ရွိသမွ် အကုန္တိုးတက္ လိမ့္မယ္၊ ကိုယ္ပိုင္ တည္တြင္ထားတာေတြ ႀကိဳးစားထားတာေတြ အေကာင္အထည့္ ေဖာ္လိမ့္မယ္။

28 / အလိမ္ခံရမည္။ ပစၥည္းမ်ား ဆံုး႐ႈံးတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရး ဒုကၡျဖစ္တတ္သည္။ ရာထူးထႏၱရမ်ား၊ ၾသဇာအာဏာမ်ား အေျခအေနမ်ား ဆုတ္ယုတ္ သြားတတ္သည္။ အစစအရာရာ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာျခင္းမ်ား လာတတ္သည္။ အထူး သတိထားပါ၊ အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင္ ခြဲေနရတတ္သည္။

29 / မေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္ကို ေရာက္ေနၿပီ အနာေဟာင္း ေပၚတတ္တယ္၊ ျပႆနာေဟာင္း၊ အမႈေဟာင္းလဲ ေပၚတတ္တယ္၊ ဒုကၡေတြ တပတ္ေၾကာ့ ျပန္လာတာဘဲေပါ့၊ အသားထဲက ေလာက္ထြက္လိမ့္မယ္၊ အခ်င္းခ်င္းေတြက သစၥာေဖာက္လိမ့္မယ္၊ မနာလို မ႐ူ႕စိမ့္တဲ့ သူေတြက မေကာင္းသတင္း ျဖန္႔ၾကလိမ့္မယ္။

30 / အစစအရာရာတြင္ တိုးလိုတန္းလန္း ျဖစ္ေနတတ္သည္၊ ေရွ႕သို႔လည္း မတက္ ၊ ေနာက္သို႔လည္းမဆုတ္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။

31 / တကိုယ္ေရ တကာယ ေနရတတ္တယ္၊ ဒီအခ်ိန္ဟာ သိပ္ညံ့တယ္၊ ကံတရားက ႏွိုပ္စက္လိမ့္မယ္၊ လုပ္သမွ်ေတြ အားလံုးလြဲ ေခ်ာ္ကုန္မည္၊ရစရာေတြလည္း လက္မတင္ေလး လြတ္သြားလိမ့္မယ္၊ ကူညီမလိုနဲ႔ ဒုကၡေပးတဲ့ လူေတြနဲ႔ ေတြ႕လိမ့္မယ္၊ ေနနစ္သူကို ၀ါးကူလို႔ ထိုး ဆိုတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳး ႀကံဳရလိမ့္မယ္။

32 / နိမ့္က်သူမ်ားပင္ အဆမတန္ ျမင့္တတ္သြားမယ္၊ ငမြဲမ်ား ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ သြားမယ္၊ အားလံုး ျဖစ္လာလိမ့္မယ္၊ ဘာကိုမွ မပူပါနဲ႔၊ ကိုယ့္အတြက္လည္း မပူနဲ႔ ပတ္၀န္က်င္ အတြက္လည္း မပူနဲ႔၊ သိၾကားကိန္း ေရာက္ၿပီ၊ အဆိုးေတြ မရွိေတာ့ဘူး၊ အညံ့ေတြကုန္ၿပီး။

33 / ဒီအခ်ိန္မွာ တစ္စံုတစ္ခုကို ဆံုးျဖတ္ခ်ုက္ ခ်ရလိမ့္၊ အဲဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွန္လိမ့္မယ္၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္သာလုပ္ေပေတာ့ အမွန္ေတြ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ရဲရဲႀကီးသာ လုပ္ပါ ေနာက္မဆုပ္ပါနဲ႔၊ အေကာင္းေတြႀကီး ျဖစ္လာေတာ့မယ္ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရလာေတာ့မယ္။

34 / စိတ္ညစ္စရာေတြ၊ ၀မ္းနည္းစရာေတြ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေပၚထြက္လာလိမ့္မယ္၊ အံတုဖက္ၿပိဳင္ျခင္း ခံရလိမ့္မယ္။ ေလာေလာဆယ္ မေကာင္းေသာ္လည္း၊ ေနာင္ေရေကာင္းသည္ အခုနစ္နာခံျခင္းသည္ ေနာင္ေကာင္းစားဖို႔ အတြက္ျဖစ္သည္။ ဒီအခ်ိန္မွာ အေရးႀကံဳ သက္လံုေကာင္းေစ ဆိုသလို ဒုကၡကို ခံႏိုင္ ေအာင္ေလ့က်င့္ထားပါ။

35 / အလြန္ညံ့ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အႏၱရာယ္၊ ဒုကၡမ်ား ဆက္တိုက္ လာလိမ့္မည္။ အေျခအေန ဆုတ္ယုတ္မႈ မ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။ စီးပြားပ်က္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ပ်က္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ စားေမးပြဲက်ျခင္း စေသာ က်ဆံုးမႈမ်ား မုခ်လာမည္။

36 / တန္ခိုးတက္ျခင္း၊ အသစ္ဖန္တီးႏိုင္ျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင့္ ႀကီးပြားျခင္း၊ အရည္အခ်င္း ျပႏိုင္ျခင္း၊ ကံေကာင္းျခင္း ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မယ္။ မိတ္ေဆြေကာင္း ေတြ႕မယ္။ ႀကံစည္းသမွ် အားလံုး ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းလိမ့္မယ္။ အႏုပညာ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မယ္ ေငြေၾကးမ်ားစြာရမယ္၊ အခ်စ္ေရး အလြန္္ေကာင္း၊ ခ်မ္းသာသူနဲ႔ လက္ထက္ရမယ္။

37 / အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လိမ့္မယ္ အိမ္ေျပာင္း၊ ေနရာေျပာင္း၊ လုပ္ငန္း၊ အႀကံအစည္ အေတြးအေခၚေျပာင္းစတဲ့ ေျပာင္းလဲျခင္းေတြ ခ်ည္းျဖစ္မယ္၊ အေကာင္းနဲ႔ အဆိုးဇြန္တြဲေနတယ္ အေကာင္းဘက္ကို အေလးသာေအာင္ ဘာသာတရားကို ကိုင္းရိႈင္းၿပီး အလွဴအတန္းလုပ္ပါ။ အထက္တန္း ေနရာကို ေရာက္ရမည္။ အႀကီးအကဲ၊ လူအမ်ား၏ ကူညီေစာင္မမႈရမည္။

38 / ဒီအခ်ိန္မွာ ရင္းႏွီတဲ့ သူေတြနဲ႔ ခြဲခြာရတတ္တယ္၊ သူတပါးက ကိုယ့္ကိုမေကာင္းေျပာတတ္တယ္။ အုပ္စုဖြဲ႕ၿပီး ေခ်ာက္ခ်ကာကို ခံရတတ္တယ္။ အနာေဟာင္း၊ အမႈေဟာင္း ေပၚတတ္တယ္။ ကိုယ္က အမွန္လုပ္ပါရက္နဲ႔ အခ်ဳပ္ခန္းထဲ ေရာက္သြားတာ ဒီအတြဲမ်ိဳးပဲ၊ အေရးႀကီးတယ္။ အထူးသတိထားပါ။

39 / ဒီအခ်ိန္ဟာ စိတ္ဓါတ္ကို ဦးစားေပးဖို႔ လိုတယ္၊ စိတ္အား႐ုံ ေစစားသမွ် အရာေတြ အားလံုးျဖစ္တတ္တဲ့ သေဘာရွိတယ္။ လိုခ်င္တာေတြ အကုန္ရမယ္၊ စီးပြားေရး တိုးတက္လိမ့္မယ္၊ မေရာက္ဘူးတဲ့ ေနရာေတြကို သြားေရာက္ရတယ္၊ လိုခ်င္တဲ့ အရာေတြေပၚမွာ အာ႐ုံမျဖတ္ပါနဲ႔ အားလံုးျပည့္စံုလိမ့္မယ္။

40 / ဒီအခ်ိန္ဟာ သိပ္ကို ကံဆိုးေနတယ္လို႔ ဆိုရမယ္၊ ဒုကၡဘုံ အလယ္မွာ ထြက္ေပါက္မရွိ လမ္းပိတ္ေနသူ တစ္ေယာက္လို႔ အစစအရာရာ လမ္းစေပ်ာက္ေနလိမ့္မယ္၊ ရရွိမယ္ အခြင့္အေရးေတြ လက္လြက္ ဆံုး႐ႈံးမယ္၊ မိမိကို ဒုကၡေပးမယ့္သူေတြနဲ႔သာ ႀကံဳရတတ္တယ္၊ ေလာကဓံတရားရဲ႕ႏွိပ္စက္မႈဒဏ္ကို အလူးအလဲခံရမယ္။ မေထမဲ့ျမင္ လုပ္ျခင္း ခံရမယ္။

41 / ဒီအခ်ိန္မွာ အထူး ဂ႐ုစိုက္ရမယ္။ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ ႀကံဳရလိမ့္မယ္ ။ သတိ၀ိရိယရွိတို႕က လြဲၿပီး ဘယ္အရာမွ မတတ္ႏိုင္ပါ၊ မသိ နားမလည္သူေတြကို ေ၀းေ၀းေရွာင္ပါ၊ ကိုယ့္ကို တနည္းနည္းနဲ႔ ဒုကၡေပးလိမ့္မယ္။ ေကာင္းေသာ အေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္ေပၚလိမ့္မယ္၊ ေကာင္းပါတယ္ ။ အေရးႀကီးတာက သတိရွိ ဖို႔ပါဘဲ။

42 / ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ တိုးတက္မႈေတြ ၾကက္သေရ မဂၤလာေတြ၊ ပစၥည္းဥစၥာေတြ၊ ဥစၥာဓနေတြ၊ ေအာင္မႈေတြ လိုအင္ဆႏၵေတြဟာ လံုး၀ ျပည့္စံုလာေနၿပီ၊ ဒီအခ်ိန္မွာ ကံေကာင္းျခင္း၊ ျပည့္စံုျခင္း ဆိုတာေတြ အကုန္ရမွာပါ။ ႀကံစည္ထားသမွ် ေမွ်ာ္လင့္ထားသမွ် စိတ္ကူးထားသမွ် အားလံုးျပည့္စံုေနၿပီ ဥစၥာသင့္တင့္စြာရမည္။

43 / အေျခအေနေတြ အားလံုး ဖ႐ိုဖရဲ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္၊ အႀကံအစည္ေတြ အားလံုး လြဲေခ်ာ္ကုန္လိမ့္မယ္ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ေတြ မႈန္၀ါးသြားလိမ့္မယ္၊ ေရွ႕တိုးလဲမရ ေနာက္ဆုတ္လို႔ မျဖစ္ဆိုတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးဘဲ ေဘးႀကပ္နံၾကပ္ အခက္အခဲ ေတြ႕လိမ္မယ္ ။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ကို တင္ထားပါ၊ သန္းေခါင္ေက်ာ္ရင္ မိုးလင္းတတ္တယ္ မဟုတ္ပါလား။

44 / အရွိန္အ၀ါေတြ က်ဆင္းလာမယ္၊ မလုပ္သင့္တာတာေတြ လုပ္မိလိမ့္မယ္၊ မႀကံစည္ သင့္တာ ႀကံစည္လိမ့္မယ္၊ မိတ္ေဆြက သစၥာေဖာက္ၿပီး ရန္သူျဖစ္လာမယ္။ လိမ္ညာခံရျခင္း၊ ရန္သူကို မိတ္ေဆြထင္ျခင္း၊ လက္မခံသင့္တာ လက္ခံမိျခင္းစတဲ့ ေလာကႀကီးရဲ႕မာယာ ကြန္ယက္ ေအာက္မွာ ဆံုးဆံုး နစ္ျမဳပ္သြားတတ္တယ္။ ဒါေတြကိုသတိနဲ႔ ႀကိဳတင္ တြန္းလွန္ကာကြယ္ပါ။

45 / ႀကံစည္မႈ႕ေတြ ေအာင္ျမင္ျခင္း တိုးတက္မႈေတြ ရရွိျခင္း၊ အရွိန္အ၀ါ ျမင့္မားျခင္း၊ ရိုေသခန္႔ညားမႈ ရရွိျခင္း၊ ကိုယ့္နည္း ကိုယ္ဟန္နဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားသမွ် ၊ တီထြင္ထားသမွ် ႀကိဳးစားထားသမွ် အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတိုင္းကို မလြဲမေသြ ေရာက္ရွိမည္။ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ အရာေတြ အားလံုးျပည့္ၿပီ။ထီေပါက္မည္။

46 / အႏၱရာယ္ေတြ ၀ိုင္းရံေနၿပီလို႔ဆိုရမယ္၊ အမွတ္မထင္ အမွားေတြ က်ဴးလြန္းမိမယ္ ။လုပ္ငန္းေတြမွာ ေမွ်ာ္မွန္းသည္ထက္ ဆံုး႐ႈံးမႈ ေတြ ေတြ႕ႀကံဳရမယ္၊ အခ်ိန္မတန္ဘဲ မစြန္႕စားသင့္ဘဲ စြန္႔စားျခင္းေၾကာင့္ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈေတြ ႀကံဳရမယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္ကိစၥဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ စဥ္းစားညိႈိႏိႈင္းၿပီးမွ လုပ္သင့္တယ္။

47 / ဘိုင္င္က်ေနသူတြ၊ အဆင့္အတန္း နိမ့္သူေတြ၊ ႀကိဳးစားၿပီး အရာမထင္သူေတြ မြဲေတေနသူမ်ားပင္ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀မႈ႕ရသြားျခင္း၊ တိုးတက္ မႈမ်ားေတြ႕ႀကံဳခံစားရျခင္း၊ အရည္းအခ်င္းေတာက္ေျပာင္လားျခင္း၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ ရတနားမ်ား ရရွိျခင္းႏွင့္ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား ရျခင္းေတြ ျဖစ္လာရေပသည္။ တစ္သက္တာတြင္ သရဖူ ေဆာင္ခြင့္ရၿပီ။

48 / ဒီအခ်ိန္အတြင္း ညံ့ေနပါေသးတယ္၊ အနစ္နာခံရတာမ်ိဳး၊ အမ်ားေၾကာင့္ ဓားစားခံျဖစ္ရတာမ်ိဳး ၊ ေခ်ာက္တြန္း ခံရတာမ်ိဳးေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ရလိမ့္မယ္၊ အထူးသတိထားဖို႔ လို႔ပါတယ္။ ဖံုလံု တလွည့္၊ ငါးဖ်ံတလွည့္ ဆိုတာ ဒီလိုကိန္းခန္း ႀကံဳတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ ေတြ႔ရတာဘဲ၊ အစစအရာရာ သတိ၀ိရိယရွိရွိ ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္သင့္တယ္။

49 / မမွန္မကန္ လိမ္ညာမႈေတြ မိတ္ေဆြတုေတြ၊ အေယာင္ေဆာင္မႈ လွည့္စားမႈေတြကို အမွန္ထင္ ျမင္ ယူဆေနတတ္သည္၊ အမွားကို အမွန္ အတုကို အစစ္လို႔ ယံုၾကည္တတ္တယ္ က်ဴးလြန္ေလ့ ရွိေနတတ္သည္။ တကိုယ္တည္း အထီးက်န ္ေနတတ္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္၏ အထင္ေသးမႈမ်ား ေတြ႕ႀကံဳရမည္။

50 / အလုပ္အကိုင္ ေျပာင္းလဲရျခင္း အႀကံအစည္မ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ တိုးတက္ရရွိျခင္းတို႔နဲ႕ႀကံဳေတြ႕ရလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ပိုင္ အႀကံဥာဏ္၊ စိတ္ကူးမႈ တီထြင္မႈမ်ားကို သူတစ္ပါးက ေႏွာင္ယွက္ ဖ်က္စီးတတ္ပါတယ္၊ ဒီအခါမ်ိဳးမ်ာ အလွ်င္စလို မလုပ္ဘဲ အႀကံအစည္သစ္ အလုပ္ အကိုင္သစ္ ေတြကို စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ ျပဳလုပ္ပါက ေအာင္ျမင္မည္။

51 / မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ႐ုတ္တရက္ တိုးတက္မႈ ရတတ္သလို၊ သူတပါးရဲ႕ ေခ်ာက္တြန္းမႈကိုလဲ ခံရတတ္တယ္၊ လူတစ္ေယာက္ ႐ုတ္ခ်ည္း ခ်မ္းသာသြားတာ၊ ေအာင္ျမင္သြားတာ ဒီလိုကိန္းမ်ိဳးဘဲ၊ ဒီလိုေကာင္းတာလဲ လြန္ေရာ၊ ဆိုးတာတို ျပန္လဲ ေၾကာက္စရာႀကီးဆိုေတာ့၊ ဆိုးတာေတြ မလာရေအာင္ ေကာင္းတဲ့ ေစတနာ နဲ႔လုပ္ေပေတာ့။

52 / ဒီလို ကိန္းမ်ိဳး ႀကံဳတဲ့အခါ မိမိရဲ့ ကံၾကမၼာ အလွည့္အေျပာင္းေတြ ၊ ျဖစ္လာမယ့္ အႏၲရယ္ေတြ ။ ႀကံဳရမယ့္ အျဖစ္သနစ္ေတြကို ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ထားရမယ္လို႔ သတိေပးလိုပါတယ္။ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဟာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

အထက္ပါ တြက္နည္းကို ေသေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္းမရွိပါက (sayaheintintzaw@gmail.com)သို႔ ဆက္သြယ္ေမး ျမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း...

သင္တို႔၏အက်ိဳးကိုထာ၀စဥ္လိုလားေသာ (ဆရာဟိန္းတင့္ေဇာ္)
ဆက္သြယ္ရန္ အီးေမးလ္ (sayaheintintzaw@gmail.com)
၀ဘ္ဆိုက္ (http://www.heintinzaw.com/)

၂၀၁၄-ခု ၊ စက္တင္ဘာလအတြက္ ကံၾကမၼာေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္
ခရီးတိုး ခရီးရွည္မ်ား သြားေနရလိမ့္မည္။ ထုိခရီးသည္မ်ားသည္လည္း သင့္အတြက္ က်ိဳးထူးေစပါလိမ့္မည္။ မထင္မွတ္ဘဲ ပညာတစ္ခုသင္ၾကားရျခင္း သင္တန္းတစ္ခု တက္ရျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရတတ္ပါသည္။ မရည္ရြယ္ဘဲ ေျမ၀င္တတ္သည္။ ဤလအတြင္း အစစအရာရာသတိႀကီးစြာထား ရန္ လိုပါသည္။ မိမိအေပၚ မေကာင္းႀကံျခင္း မေကာင္းေျပာျခင္းမ်ား ခံရတတ္သည္။ အလုပ္အကိုင္၌ ထိုခိုက္တတ္သည္။ ျပႆနာႀကီးစြာ ေျဖရွင္းရတတ္သည္။ ႐ုံးျပင္ကႏၷာ၊ အမႈအခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ရတတ္သည္။ မိမိႏွင့္တကြ မိသားစုပါက်န္းမာေရး ညံ့တတ္သည္။ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းအထိ ေရာက္ရတတ္သည္။ မီး၊ လွ်ပ္စစ္ ဒုကၡေပးတတ္သည္။ အထူးသတိျပဳပါ။ လူမ်ိဳးျခား ဒုကၡေပးတတ္သည္။ သားသမီး လက္ေအာက္ငယ္သားအတြက္ စိတ္ညစ္စရာႀကံဳမည္။ စက္ပစၥည္း ဒုကၡေပးတတ္ သည္။ ေရႊႏွင့္ ရတနာပစၥည္းမ်ား ထြက္ျခင္း၊ ေပါင္ႏွံရျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ ေငြဒလေဟာထြက္ျခင္း၊ ေငြအတြက္ ေျပာဆိုေျဖရွင္းရျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ မထင္မွတ္ေသာ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းက အကူအညီေကာင္း ေပးလိမ့္မည္။ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ၊ ေဆြမ်ိဳးအႀကီးအကဲတို႔က အကူအညီအေကာင္း ေပးလာလိမ့္မည္။ အထူးသတိျပဳရန္ က်န္းမာေရးညံ့ေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား အိမ္သို႔ လာေရာက္တည္းခိုလွ်င္ ဆံုးပါးသြားတတ္သည္။ ေျခေထာက္ တြင္အႏၱရာယ္ျဖစ္တတ္သည္။ လုပ္ငန္းအသစ္၊ အစီအစဥ္သစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားက က်န္ခဲ့ေသာ ေရႊ၊ေငြ၊ရတနာမ်ား ယခုႏွစ္ထဲတြင္ ကုန္ဆံုးသြားတတ္သည္။ ေလာကဓံတရား၏ မတရားညွဥ္းပမ္းမႈကို ခံရၿပီး မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ သံေ၀ဂတရား ရလိမ့္မည္။ အစစ္အေဆး အေမးအျမန္း ခံရတတ္သည္။ ကိုယ္ခႏၵာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုခု ထိခိုက္တတ္သည္။ ဤကာလအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား သက္သာေျပေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါယၾတာမ်ားကို ဂရုစိုက္ျပဳလုပ္ပါေလ။ ထီးနီသက္ေစ့လွဴပါ။ ေဆး၀ါးဓာတ္စာလွဴပါ။

တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္
ဤလအတြင္း စိန္ထည္ပစၥည္းမ်ား စက္ပစၥည္းမ်ား ၀င္လိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ရန္ အႀကံအစည္ေကာင္းမ်ား အဆက္ အဆက္သြက္ေကာင္းမ်ား ေပၚလာလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဤကာလအတြင္း ပစၥည္မ်ားကို ထုခြဲေရာင္းခ်၍ လုပ္ငန္းအသစ္ ႀကီးႀကီးမားမား စရန္ မေကာင္းေသးပါ။ ဤကာလအတြင္း ထီမထိုးသင္ပါ။ ထီေပါက္လွ်င္ မိသားစုအတြင္း က်န္းမာေရး ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ညံ့သြားတတ္သည္။ မသြားခ်င္ေသာ ခရီးမ်ား စိတ္ညစ္စရာခရီးမ်ား သြားရတတ္သည္။ အထက္လူႀကီး ေဆြမ်ိဳးအႀကီးအကဲတို႔က မိမိအေပၚ အထင္လြဲတတ္သည္။ သားသမီးမ်ား က်န္းမာေရး ညံ့တတ္သည္။ ေရႊထြက္မည္။ ေျခ၊ လက္၊ မ်က္ျခင္း၊ ခါးနားျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚလာလိမ့္မည္။ လုပ္လွ်င္ ေအာင္ျမင္မည္။ အထူးသတိျပဳရန္ ေငြလူလိမ္ခံရမည္။ ခင္မင္သူ ခ်စ္သူေၾကာင့္ ဒုကၡေတြ႕တတ္သည္။ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း မ်ားႏွင့္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ လမ္းခြဲရတတ္သည္။ သားသမီးရွိက အိမ္မွ ထြက္သြားလိမ့္မည္။ ဒီကာလမွာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိန္းမေတြ အထူးသတိျပဳပါ။ ေမြးလွ်င္ အခက္အခဲေတြ႔ႏိုင္သည္။ သူ႔သေဘာ သူေဆာင္ ရလာေသာေငြႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ေနပါ။ ဘာမွလုပ္စရာ မရွိပါက ထိုင္ေနပါ။ ဥာဏ္ကို ဥာဏ္သံုးလုပ္မွ ဒုကၡေတြ႕တတ္သည္။ အမႈ မေျဖရွင္းရပါ။ တတ္ႏိုင္သေလာက္ အခ်ိန္ဆြဲပါ။ မျဖစ္မေန ျပႆနာမႈေတြ ရွင္းရမယ္ဆိုလွ်င္ အ႐ႈံးေပးလိုက္ပါ။ ေငြ၀င္လာလွ်င္ ေျမ၀ယ္ထားပါ။ အိမ္ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ မေဆာက္ပါနွင့္ ဤကာအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသားမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား သက္သာေျပ ေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါယၾတာမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ျပဳလုပ္ပါေလ။ အိမ္ကဘုရားတြင္ ေကာဖီ (၁)ခြက္ႏွင့္ ကိတ္မုန္႔(၁) ခ်ပ္ ကပ္လွဴလိုက္ပါ။

အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္္
ဤလအတြင္း၌ သင္သည္ အဘက္ဘက္မွာ စိတ္ခ်မ္းသာစရာမ်ား ႀကံဳေတြ႕လာရလိမ့္မည္။ ယခုကာလတြင္ အိမ္ေထာင္ျပဳပါက တည္ၿမဲေသာ အိမ္ေထာင္မျဖစ္ႏိုင္၊ အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္ သားသမီး ပါလာတတ္သည္။ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား စတင္ရတတ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း လြန္စြာက်ိဳးေပး ေအာင္ျမင္မည္။ အလွဴအတန္းျပဳရျခင္း၊ မဂၤလာပြဲမ်ား စီစဥ္ေပးရျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရတတ္သည္။ အလုပ္ေနရာ အိမ္ေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕ရတတ္သည္။ ေရႊ၀င္မည္။ ရတနာပစၥည္းမ်ား ၀င္မည္။ ဘုရားဆင္းတုေတာ္၊ ပံုေတာ္မ်ား ၾကြလာမည္။ သင့္အတြက္ အလြန္ေကာင္းေသာနိမိတ္ ျဖစ္ပါသည္ ဤကာလအတြင္း၌ စီးပြားအလြန္ေကာင္းသကဲ့သို႔ ကိုယ္က်င့္တရား အထူးအေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ အမႈအခင္ျဖစ္ေနသူကို ေငြမေခ်းပါႏွင့္၊ အာမခံ မလိုက္ပါႏွင့္၊ သတိျပဳ၍ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ပတၱျမား ျမ ထြက္တတ္သည္။ အထူးသတိျပဳရန္ အိမ္ေထာင္ရွိသူဆိုလွ်င္ အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ အဆင္မေျပ ႀကီးစြာျဖစ္တတ္သည္။ သြပ္၊ သံ၊ သစ္တစ္ပတ္ရစ္ ပစၥည္းလက္မခံပါႏွင့္၊ ေအာက္လက္ငယ္သား ဒုကၡေပးတတ္သည္။ နာေရးကိစၥကို အေၾကာင္းျပ၍ ခရီးသြားရတတ္သည္။ ဆရာသမားကဲသို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပ ျဖစ္မည္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္လက္မ်ား မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပ လမ္းခြဲ ရတတ္သည္။ ယခုကာလတြင္ အိမ္ေဆာက္လွ်င္ မေကာင္းပါ အစားမွား ေဆးမွားျဖစ္ျခင္း သြားဒုကၡေပး ျခင္းမ်ား ႀကံဳရမည္။ ေျမကိစၥ အေမြႏွစ္ကိစၥမ်ားႀကံဳရတတ္သည္။ ေငြရွာရ လြယ္ကူေပမယ့္ စုေဆာင္း၍ မရ၊။ ေငြ၀င္လွ်င္ ကိုင္မထားရ၊ ေရႊ၀ယ္ထားပါ။ ဤကာလတြင္ ကိုယ္စိတ္ႏႈတ္သံုးပါးကို မေဖာက္မျပန္ တည္တည္ ၾကည္ၾကည္ ထိ္န္းသိမ္းႏိုင္သူေတြ တန္ဖုိးႀကီးမားေသာ ဘ၀သို႔ ေရာက္ႏိုင္သည္။ မထိန္းသိမ္းႏိုင္သူ အဖို႔ ေရႏွင့္ထိေသာ ႐ႊံ႕ႏြံဘ၀ ေရာက္ႏိုင္သည္။ ဤကာလအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား၊ သက္သာေျပေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါယၾတာ မ်ားကို ဂရုစိုက္ျပဳလုပ္ပါေလ ။ ယပ္ျဖဴ သက္ေစ့လွဴပါ။ ဘုရားရင္ဘတ္ေတာ္ ေရႊခ်ပါ၊ ေရသက္ေစ့ကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္
ယခုလသည္ မိဘကို ေကာင္းစြာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ စီးပြားသိသိသာသာ တက္မည္။ သိၾကားမ လိုက္သကဲ့သို႔ လက္ရွိအေျခအေနထက္ မ်ားစြာျမင့္တက္သြားလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းမ်ား သိသိသာသာ ေအာင္ျမင္မူရမည္။ လုပ္ငန္သစ္မ်ား စတင္ျပဳ လုပ္ႏိုင္ေသာ ကာလ၊ လုပ္ငန္းေဟာင္းမ်ား ျပန္ေပၚတတ္သည္။ ဘုရားဖူးခရီးမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာစရာခရီးမ်ား ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးမ်ား သြားတတ္သည္။ ၀န္ထမ္းျဖစ္လွ်င္ ရာထူးတက္ျခင္း အေျခအေန အဆင့္အတန္း ျမင့္တက္ျခင္းမ်ားႀကံဳမည္။ သင္တန္းတစ္ခု တက္ရျခင္း ပညာေကာင္း ရျခင္းမ်ား ႀကံုမည္။ မိတ္ေဆြေကာင္း ဆရာေကာင္မ်ား ေတြ႕မည္။ အဖိုးတန္စက္ပစၥည္မ်ား၀င္မည္။ ေျမကိစၥ၊ အေမြကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမည္။ ေငြရွာရလြယ္ျခင္း ေငြအ၀င္အထြက္ ၾကမ္းျခင္းမ်ား ႀကံဳလိမ့္မည္။ ရပ္ေ၀းမွစာမ်ား အဆက္အသြယ္မ်ား ရလာမည္။ ရန္မ်ားျခင္း စကားမ်ားေျဖရွင္းရျခင္း ရင္ႏွီးသူမ်ား လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပလမ္းခြဲရျခင္းမ်ား ႀကံဳမည္။ အထူးသတိျပဳရန္ အလုပ္တြင္ အတိုက္အခံ အနည္းငယ္ႀကံဳရတတ္သည္။ အမႈအခင္း ႐ုံျပင္ကႏၷားႏွင့္ ပတ္သက္ရတတ္သည္။ စိုးရိမ္စရာ မရွိပါ။ အႀကီးအကဲ ေကာင္းရႏိုင္၏။ အိမ္ေထာင္ရွိသူဆိုလွ်င္ အိမ္ေထာင္ဖက္ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား က်န္းမာေရး အသည္းအသန္ ျဖစ္တတ္သည္။ လာမည့္ ေမြးလ ေမြးရက္အထိ အသုဘပို႔ျခင္း မျပဳပါႏွင့္ အထူးသတိျပဳပါ။ ႏွလံုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးညံ့ျခင္း။ ေလႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးညံ့ျခင္း ဒူး နား ဒုကၡေပးျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚလိမ့္မည္။ လုပ္လွ်င္ေအာင္ျမင္မည္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းျဖစ္ေစ၊ ၀န္ထမ္းျဖစ္ေစ ႀကီးပြားတိုးတက္ေအာင္ျမင္မည့္ကလာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကာလအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား သက္သာေျပေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါ ယၾတာမ်ား ကို ဂရုစိုက္ျပဳလုပ္ပါေလ။ ဘုရားဖူးခရီးသြားပါ၊ ခရီးစရိတ္ျပတ္ေနသူကို ေငြလွဴပါ၊ ေမြးေန႔တုိင္း အိပ္ရာေရႊ႕ ေျပာင္း၍အိပ္ပါ။


ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္
အလုပ္ေနရာ၊ အိမ္ေနရာ ျပင္ဆင္မြမ္းမံရျခင္း ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္း လုပ္ရတတ္သည္။ အိမ္သစ္ေဆာက္လွ်င္ ေကာင္းအခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းအသစ္ေပၚျခင္း (သို႔မဟုတ္) လက္ရွိအလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆက္အသြယ္သစ္မ်ား။ ေပၚလာလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ နာမည္ေကာင္းရျခင္း ေနရာေကာင္းရျခင္း၊ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ရျခင္းမ်ား လုပ္ရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္မရွိသူမ်ား အိမ္ေထာင္က်တတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ဇာတာရွင္သည္ ေယာက်္ားျဖစ္ပါက အိမ္ေထာက္က်လွ်င္ ေကာင္းပါသည္။ မဂၤလာေဆာင္လွ်င္ စည္ကားေသာ မဂၤလာေဆာင္ျဖစ္မည္။ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ အိမ္သံုးပစၥည္း ၀င္တတ္သည္။ သူခိုး၊ မ်က္ေစ့ အက်ခံရတတ္ေသာ ကာလျဖစ္၍ သူခိုး အခိုးခံရတတ္ေၾကာင္း သတိျပဳပါေလ။ ခရီးအက်ိဳးေပးေသာ ကာလျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားဖူးခရီး သြားရတတ္သည္။ ကြဲကြာေနေသာ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပန္ဆံုမည္။ ရပ္ေ၀းမွ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား ေရာက္လာတတ္သည္။ အိမ္သို႔ အေတာင္ပါေသာ သတၱ၀ါမ်ား ၀င္လာတတ္သည္။ ၀င္လွ်င္ နိမိတ္ေကာင္းသည္။ သြပ္ သံ သစ္ စေသာ ေသာၾကာနံပစၥည္းမ်ား ၀င္လာတတ္သည္။ အထူးသတိျပဳရန္ မိတ္ေဆြရင္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္တို႔က ဒုကၡေပးတတ္သည္။ ေျမကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။ ေျမအ ၀င္မခံရပါ။ ေျမ၀င္လွ်င္ ၾကာသပေတးနံ ထုတ္ပစ္ပါ။ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာပစၥည္း လွဴဒါန္းပါ။ ေရႊႏွင့္ အဖိုးတန္ ရတနာပစၥည္းမ်ား ၀င္လာမည္ ဘုရာဆင္းတုေတာ္ စြယ္ေတာ္ ရဟႏၱာပံုေတာ္မ်ား ၾကြလာတတ္သည္။ လက္၀တ္ရတနာမ်ား ေက်ာက္ျပဳတ္ထြက္ျခင္း ေပ်ာက္ျခင္း၊ ျဖစ္တတ္သည္။ အလုပ္တြင္ အတိုက္အခံ အၿပိဳင္အဆိုင္ ႀကီးစြာႀကံဳမည္။ အတိုက္အခံမွန္သမွ် အႏိုင္ရမည္။ မိသားစု အႀကီးအကဲ လုပ္ငန္းအႀကီးအကဲ တို႔ေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဖခင္ က်န္းမာေရး ညံ့တတ္သည္။ ထီေပါက္သကဲ့သို႔ ေငြမ်ား၀င္တတ္သည္။ ဤကာလအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား သက္သာေျပေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ ပါယၾတာမ်ားကို ဂရုစိုက္ျပဳလုပ္ပါေလ။ အုန္းထမင္း၊ အုန္းႏို႔ႏွင့္ခ်က္ထား ေသာ ဘဲသားဟင္းကို ဘုန္းႀကီးလွဴပါ၊ တံခြန္းကုကၠား မေလးပြား ၿဂိဳလ္တိုင္သက္ေစ့လွဴပါ


ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္
အလွဴအတန္းကိစၥမ်ား မုခ်လုပ္ရမည္။ ေငြအစုလိုက္ အပံုလိုက္ ၀င္လာလိမ့္မည္။ မိမိ၏ အလုပ္မွလည္းေကာင္း၊ ထီေပါက္၍လည္းေကာင္း ၀င္လာတတ္သည္။ ဤကာလမ်ိဴးး၌ သာမန္အေျခအေနမ်ိဳးမွေန၍ စီးပြားအရွိန္အဟုန္ ႏွင့္တက္ကာ လက္ရွိအေျခအေနထက္ အဆေပါင္းမ်ား စီးပြားတက္လိမ့္မည္။ မိမိလုပ္ငန္းမ်ားကို အင္ႏွင့္ အားႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္သင့္ေသာ္လည္း ျဖတ္လမ္းမလုိက္ရန္ သတိေပးလိုပါသည္။ မိမိအား ျပႆနာလုပ္ေနသူမ်ား ရွိလွ်င္ အဆင္ေျပသြားမည္။ မသင့္ျမတ္သူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္သြားမည္။ အဖိုးတန္ေက်ာက္ မ်က္ရတနာမ်ား ၀င္မည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အိမ္ေထာင္ေရးအတြက္ ေသာကေရာက္ရေသာ ကာလျဖစ္သည္။ အထက္လူႀကီး၊ မိသားစု ႀကီးကဲသူမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အတူေနမိသားစုထဲမွ အႀကီးအကဲ အဘိုး အဘြားမ်ားအေရးျဖစ္တတ္သည္။ လူမ်ိဳးျခား၊ ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား အက်ိဳးေပး ေအာင္ျမင္မည္။ ခရီးမ်ားမၾကာခဏ ထြက္ရတတ္သည္။ ထိုခရီးမ်ားသည္လည္း အက်ိဳးေပး ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။ ၀န္ထမ္းဆိုလွ်င္ ရာထူးတက္ျခင္းအေျခအေန ျမင္တတ္ျခင္း ႀကံဳရလိမ့္မည္။ ပညာေရးကိစၥမ်ား သင္တန္းကိစၥမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။ ေရႊထြက္ျခင္း၊ ေရႊအတြက္ ေျပာဆိုေျဖရွင္းရျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ အဂၤါနံ စိန္၊ စက္ပစၥည္း ထြက္တတ္သည္။ ေရႊထည္၀ယ္လွ်င္ အသစ္မ်ားသာ ၀ယ္သင့္သည္ အပ်က္ အေဟာင္း မ၀ယ္သင့္ပါ။ အထူးသတိျပဳရန္ ေအာက္လက္ငယ္သား သားသမီး ထြက္သြားျခင္း၊ ၎တို႔အတြက္ ေသာကေရာက္ရျခင္းမ်ား ႀကံဳ ရတတ္သည္။ ဆီးေရာဂါ၊ မ်က္စိေရာဂါမ်ား ဒုကၡေပးျခင္း၊ အစားမွားျခင္း၊ ေဆးမွားျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ စာရြက္စာတမ္း စာခ်ဳပ္ကိစၥ မ်ားအတြက္စိတ္ညစ္ရျခင္း၊ ပစ္စာ တိုင္စာ ေရာက္ျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကို ေကာင္းစြာ အကူအညီ ေပးႏိုင္လိမ့္ မည္။ လက္ရွိအလုပ္အကိုင္ကို စိတ္မ၀င္စားျခင္း၊ အလုပ္ေျပာင္းလိုစိတ္မ်ား ႀကံဳလာတတ္သည္။ အိမ္၀ယ္ႏိုင္ေသာ္ လည္း အိမ္အနားအဆာ မလြတ္၊ အိမ္ဧည့္သည္မျပတ္၊ အိမ္ေဆာက္လွ်င္ တန္းလန္းျဖစ္တတ္သည္။ ခိုင္မာေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေဆာက္ထားပါ။ ရရွိေသာ အေၾကြးမ်ားကို ယခုကာလတြင္ ႀကိဳတင္စုေဆာင္းထားပါ။ သုိ႔မဟုတ္ပါက ဆံုးတတ္သည္။ ဤကာလအတြင္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အညံ့အခိုက္မ်ား သက္သာေျပေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါယၾတာမ်ားကို ဂရုစိုက္ျပဳလုပ္ပါေလ။ ထီးျဖဴအေသးသက္ေစံႏွင့္ ထီးျဖဴအႀကီး တစ္လက္ကို ေမြးေန႔နက္တြင္ ဘုရားလွဴပါ။ အေမႊးနဲ႔သာႏွင့္ ဘုရားအားေရသပၸာယ္ပါ။

စေနသားသမီးမ်ားအတြက္
ဘုရားဆင္တုေတာ္၊ ပံုေတာ္၊ ရဟႏၱာပံုေတာ္မ်ား ၾကြလာတတ္သည္။ မထင္မွတ္ေသာ ခရီးမ်ား မရည္ရြက္ေသာ ခရီးမ်ားသြားရတတ္သည္။ သူတစ္ပါးကိစၥအတြက္ ခရီးသြားရတတ္သည္။ လူမ်ိဳးျခားက ကူညီျခင္း၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ားႀကံဳမည္။ နာမည္ဂုဏ္သတင္း တိုးတက္ျခင္း ဘုန္တန္ခိုး တိုးတက္ျခင္းမ်ား ႀကံဳရမည္။ မနာလိုသူလည္း ေပၚလိမ့္မည္။ မိမိထက္ျမင့္သူနိမ့္သူ ႏွစ္ဦးလံုးက ဒုကၡေပးလာတတ္ ေသာအခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ား ေအာင္ျမင္ေတာ့မလိုလိုႏွင့္ အခက္ အခဲႀကီးစြာ ႀကံဳတတ္သည္။ အလုပ္တြင္ အပ်က္စီးအဆံုး႐ႈံးအေလအလြင့္မ်ားေနလိမ့္မည္။ ေငြေပ်ာက္ျခင္း ေၾကြးတင္ျခင္း ေငြအတြက္ ေျပာဆိုေျဖရွင္းရျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ ႀကီးကဲသူ အထက္လူႀကီးမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။ အလွဴပြဲ မဂၤလာပြဲ အစီစဥ္မ်ား အထစ္အေငါ့ႀကံဳျခင္း ရက္ေရႊ႕ျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ရွိသူဆိုလွ်င္ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပ ျဖစ္ေနမည္။ လက္ရွိအလုပ္အကိုင္ ေျပာင္းခ်င္စိတ္ေပၚလာမည္။ ေျပာင္းလွ်င္ ပိုဆိုးသြားတတ္သည္။ အထူးသတိျပဳရန္ ။ အစာအဆိပ္ျဖစ္ျခင္း၊ ေျခေထာက္ ခါး၊ သြား ဒုကၡေပးျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။ ဤလအတြင္း အမႈအခင္း မျဖစ္ေစရန္ အထူးဂရုစိုက္ပါ။ ျဖစ္လွ်င္ မၿပီးႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနတတ္ သည္။ ေငြႏွင့္လိုက္လွ်င္ ႐ႈံးသြားတတ္ပါသည္။ ပစၥည္း မဌားရမ္းပါႏွင့္ ဆံုးလိမ့္မည္။ ဤကာလအတြင္း မည္သည့္အခက္အခဲႏွင့္ ႀကံဳသည္ ျဖစ္ေစ အားကိုး မရွာႏွင့္။ ဒုကၡေပးမည့္သူမ်ားသာ ေပၚလာတတ္သည္။ ေအာက္လက္ငယ္သား ထြက္သြားျခင္း၊ က်န္းမာေရးညံ့ျခင္း ႀကံဳရ တတ္သည္။ ထီကံေကာင္းေသာ ကာလျဖစ္ပါသည္။ ပညာအသစ္တစ္ခု ရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ က်န္းမာေရး ညံ့လိမ့္မည္။ ခါး ေအာက္ပိုင္း ဒုကၡေပးတတ္သည္။ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းသို႔သြားရတတ္သည္။ ေက်ာဒုကၡေျပးျခင္း၊ ေက်ာ၌ေရာဂါရျခင္း ျဖစ္မည္။ အိမ္ျပင္၊ အိမ္ ေဆာင္၊ အိမ္ေျပာင္း မျပဳပါႏွင့္။ အာမခံမလုပ္ပါႏွင့္။ စပ္တူအေရာင္း၀ယ္ အႀကီးအက်ယ္ မလုပ္ပါႏွင့္။ ဤကာလအတြင္းေကာင္းက်ိဳးခ်မ္း သာမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အည့ံအခိုက္မ်ား သက္သာေျပ ေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါယၾတာမ်ားကို ဂရုစိုက္ျပဳလုပ္ေလ။ ေန႔စဥ္ခႏၶာကိုယ္ သန္႔ရွင္းေရး၊ အိမ္သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ပါ။ ေသာက္ေရအိုး ကိုယ္တိုင္ ေရထည့္ပါ။ တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္အဓိ႒ာန္၀င္ပါ။

သင့္ဘ၀အတြက္ အက်ိဳးေပးေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအလုပ္

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဗဒင္ဆရာေတြဆီကို ေရာက္လာၿပီဆိုရင္ ေနာက္ဆံုးပိတ္ေမးတဲ့ ေမးခြန္းကေတာ့ "ဘာလုပ္ငန္း ႏွင့္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာမွာလဲ " ဘာစည္းပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ရင္ ေသခ်ာေပါက္ ႀကီးပြား ခ်မ္းသာမွာလဲ " စတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ေနာက္ဆံုးပိတ္ ေမးတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလို ေမးလာၿပီဆိုရင္ ေဗဒင္ဆရာေတြကလည္း မိမိတို႔ စိတ္သန္တဲ့ အသံုးျပဳတဲ့ ပညာရပ္နဲ႔ အႀကံ ညာဏ္ ေပးတတ္ၾကတယ္။

ဇာတာနဲ႔ ေဟာတဲ့ ေဗဒင္ဆရာကလည္း ဇာတာကို ကိုင္စြဲၿပီး အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္း ေရြးေပးတယ္။ ဂဏန္းေဗဒင္ဆရာကလည္း ဂဏန္းေဗဒင္ပညာႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ၿပီး အႀကံေပးတယ္။ လကၡဏာ ဆရာကလည္း သူ႕ရဲ့လက္ဖ၀ါးျပင္က ၿဂိဳဟ္ခံု အနိမ့္အျမင့္ လမ္းေၾကာင္း အေနအထားေတြကို ၾကည့္ၿပီး ဆံုးျဖတ္တယ္။ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ေဗဒင္ပညာနဲ႔လည္း အႀကံညာဏ္ ေပးၾကတယ္။

ဟုတ္ၿပီ။ ဘယ္နည္းကေတာ့ မွန္တယ္။ ဘယ္နည္းကေတာ့ မွားေနတယ္လို႔ ေျပာလို႔ မရပါဘူး။ အကုန္လံုးက ေတာ့ သူ႕နည္းႏွင့္သူ မွန္ေနတတ္ၾကတာပါပဲ။ တစ္ခုကေတာ့ မွန္တယ္ ... တစ္ခုကေတာ့ မွားေနတယ္ဆိုတာ အမွန္ေတာ့ ႏိႈင္းယွဥ္မႈ႕ေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခု ကြ်န္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာက ျမန္မာ့႐ိုးရာ မဟာဘုတ္ ေဗဒင္ပညာမွာလာတဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္း ေရြးခ်ယ္မႈ႔ႏွင့္ ပါတ္သက္လို႔ ေျပာျပခ်င္တာပါ။ ဒါနဲ႔ စကားမစပ္ ဘ၀အတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း အလုပ္ေရြးခ်ယ္မႈ႕ႏွင့္ ပါတ္သက္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ဖတ္ဘူးတဲ့ အဘမင္းသိခၤရဲ့ ျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္ ေမာင္ဘခ်စ္ဆိုတဲ့ စာအုပ္ေလးထဲက အဘရဲ့အယူအဆ အဘရဲ့ ဓမၼေတြကို အားလံုးအတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အဲဒီ ျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္ေမာင္ဘခ်စ္ဆိုတဲ့ စာအုပ္ထဲမွာ ဘယ္လိုပါသလဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဇာတ္လိုက္ႀကီး ေမာင္ဘခ်စ္က အလုပ္ရွာမယ္ အလုပ္လုပ္မယ္လို႔ အေလာတႀကီး ဦးဂြမ္တီဆိုတဲ့ အဖိုးႀကီးကို ေျပာေတာ့ ဦးဂြမ္းတီက

အလုပ္အတြက္ အေလာသံုးဆယ္ မလုပ္စမ္းပါန႔ဲကြ။ အထူးသျဖင့္ အသက္ေမြ ၀မ္းေၾကာင္းအလုပ္ကို ေရြးခ်ယ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ စဥ္းစဥ္းစားစား လုပ္စမ္းပါကြ။ လူေတြဟာ ေျခာက္လ တစ္ႏွစ္ေလာက္ ၀တ္ရမယ့္ လံုခ်ဥ္ကေလး တစ္ထည္ေလာက္ ၀ယ္ဖိုပဆိုရင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေရြးေတာ့တာပဲ။ အသားေကာင္းရဲ့လား အဆင္ေကာင္း ရဲ့လား၊ ေသေသခ်ာခ်ာကို ေရြးေတာ့တာပဲ။ တကယ္ကေတာ့ လံုခ်ဥ္အေရြးမွားလို႔ ဘာမွ ဒုကၡမေရာက္ဘူးကြ။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္ကို အေရြးမွားရင္ တစ္သက္လံုး ဒုကၡေရာက္ေတာ့တာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ တစ္သက္လံုး လုပ္ရမည့္ အလုပ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေရြးၿပီး စဥ္းစားၿပီးမွ လုပ္ရတယ္ကြ။ ငါ့ဆီမွာေနၿပီး ေအးေအးေဆးေဆး စဥ္းစားစမ္းပါ ေမာင္ဘခ်စ္ရာဟု ေျပာေလ၏။

"ထမင္းစားဖို႔ အလုပ္တစ္ခုခုေတာ့ လုပ္ရမယ္ မဟုတ္လားဗ်ဟု ေမာင္ဘခ်စ္က ေမးျမန္းရာ ဦးဂြမ္တီက...

အဲဒီလို စိတ္ကူးမ်ိဳးဟာ ေတာ္ေတာ့ကိုသနားစရာ ေကာင္းတဲ့ စိတ္ကူးမ်ိဳး ကိုယ္လူရဲ့။ ထမင္းစားဖို႔ေလာက္သာ ရည္ရြယ္ၿပီး အလုပ္လုပ္တဲ့ လူဟာ ဘယ္မွာ ထူးခြ်န္မွာလဲကြ။မင္းတစ္ခု စဥ္းစားၾကည့္စမ္း။ မင္းလဲပဲ ေရႊက်ီး မင္းကုမၸဏီမွာ ေငြကိုင္စာေရး လုပ္ခဲ့တာပဲ။ ဘာမ်ား အျမတ္ထြက္ခဲ့သလဲ။ဒါေၾကာင့္ တစ္သက္လံုး လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ကို ေရြးခ်ယ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ကိုယ္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ အလုပ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ရမယ္ ကိုယ့္လူဟု ျပန္ေျပာေလ၏။

အဲဒီလို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ဆိုရင္ ၀ါသနာကို အရင္းခံၿပီး စဥ္းစားရမွာလား ဦးဂြမ္တီ.....

အဲဒါလည္း ေျပာရဦးမယ္.. ၀ါသနာတစ္ခုတည္းနဲ႔လည္း မေရြးနဲ႔ဦး။ ၀ါသနာဆိုတာက ေတာ္ေတာ္ ထူးဆန္း တယ္က။ ဒုကၡေရာက္မယ့္ အလုပ္ကိုမွ ၀ါသနာပါတာမ်ိဳး ရွိေသးတယ္ကြ။ ဥပမာကြာ အဂၢိရတ္ထိုးတာတို႔ ၊ ဘီးလိယက္ ထိုးတာတို႔ ၀ါသနာပါတယ္ ဆိုပါေတာ့ကြာ။ အဲဒီ ၀ါသနာကလည္း အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ မလြယ္ဘူးကြ။ ဒါေၾကာင့္ ၀ါသနာ တစ္ခုတည္းနဲ႔လည္း မဆံုးးျဖတ္ရဘူးကြ။

ဒီလိုဆိုရင္ ကြ်မ္းက်င္တဲ့အလုပ္ ကိုယ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ အလုပ္ကို ဦးစားေပးၿပီး ေရြးခ်ယ္ရမွာလား။

ဒီလိုလည္း မဟုတ္ေသးဘူးကြ။ ကြ်မ္းက်င္တာ တစ္ခုတည္းနဲ႔လည္း ေရြးခ်ယ္လို႔ မရျပန္ဘူး။ ကြ်မ္းက်င္တာက ကြ်မ္းက်င္တာ ျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္တာက ေအာင္ျမင္တာကြ။ မတူဘူး။ ဥပမာကြာ ေကာလိပ္ ေလွေလွာ္အသင္း ၀င္ထားၿပီး ေလွေလွာ္ေလ့က်င့္ထားတဲ့ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးဟာ ေလွေလွာ္ ကြ်မ္းက်င္တာေပါ့ကြာ။ အဲဒါနဲပဲ သူဟာ ေကာလိပ္ေက်ာင္းက ထြက္တဲ့အခါ ေလွေလွာ္စားရေတာ့မွာလားကြ။

ဒီလိုဆိုရင္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအလုပ္ကို ဘယ္လိုမ်ား ေရြးခ်ယ္ရမွာလဲ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးရယ္...

ကဲ.. ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္ေပေတာ့ကြ။
လူတစ္ရာမွာ တစ္ေယာက္ေလာက္ေတာင္ ဟန္က်ပန္က် ျဖစ္ခဲတဲ့ ေအာင္ျမင္တဲ့ အႏုပညာအလုပ္။ ဥပမာ ဘိုင္စကုတ္မင္းသားအလုပ္တို႔။ စာေရးဆရာ အလုပ္တို႔။ ဂီတသမားအလုပ္တို႔။ ေၾကာ္ျငာ ကိုယ္စားလွယ္ အလုပ္တို႔ စတဲ့ အလုပ္မ်ိဳးေတြကို မေရြးခ်ယ္ရဘူးကြ။ ဒီအလုပ္မ်ိဳးေတြက ေအာင္ျမင္ရင္ေတာ့ အလြန္ အင္မတန္ေကာင္းပါတယ္။ မေအာင္ျမင္ရင္ ေရစံုေမွ်ာမယ့္ အလုပ္မ်ိဳးေတြက။ ဒါေၾကာင့္ ၾကပ္ၾကပ္ ေရွာင္ပါ။

•အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္း အလုပ္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ လနဲ႔ ႏွစ္နဲ႔ ခ်ီၿပီး ေလ့လာစဥ္းစား ၿပီးမွသာ ငါ ဘာလုပ္ရမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ပါ။

•အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္းအလုပ္အျဖစ္ ေဗဒင္ဆရာဆီက ေဟာခ်က္နဲ႔ မလံုေလာက္ဘူးကြ။ ေဗဒင္ဆရာကေတာ့ ကမၼဇီ၀ၿဂိဳဟ္ဟာ ဘယ္ၿဂိဳဟ္ျဖစ္လို႔သာ ဘာအလုပ္လုပ္လို႔သာ ေဟာမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ သူ႕စကားကိုလည္း မယံုနဲ႔ဦးကြ။ အဲဒီ ေဗဒင္ဆရာကိုယ္တိုင္က ဘယ္ၿဂိဳဟ္ေတြ ဘာျဖစ္ေနလို႔ ေဗဒင္ဆရာ ျဖစ္လာတာလဲ ဆိုတာေတာင္ မစဥ္းစားမိတဲ့ ေဗဒင္ဆရာက မ်ားတယ္ကိုယ့္လူ....

•ေလာကမွာ ငါဟာျဖင့္ ဒီအလုပ္ တစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္ သင့္ေတာ္တဲ့လူလို႔ ကိုယ့္ကိုကို မထင္မိေလနဲ႔ကြ။ အနည္းဆံုး အလုပ္သံုးေလးမ်ိဳး လုပ္နိုင္စြမ္းတာခ်ဥ္းပဲ။

•အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီဆိုရင္ အဲဒီ အလုပ္က ၀ါရင့္ပုဂၢိဳဟ္ေတြဆီက အႀကံ ဉာဏ္ကို မရမကြ။ အဲဒီအခ်က္ (၅)ခ်က္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ မွတ္ၿပီး အခ်ိန္ယူ စဥ္းစားစမ္းပါ ေမာင္ဘခ်စ္ရာဟု ေျပာဆိုလိုက္ေလေတာ့၏။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ မဟာဘုတ္ ေဗဒင္ပညာမွာ လာတဲ့ အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္းပညာ ေရြးခ်ယ္တဲ့ နည္းကို စတင္ၾကရေအာင္ပါ။ မဟာဘုတ္တြက္နည္းက လြယ္ပါတယ္။ လူတိုင္းနည္းပါး တတ္ၾကပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ့ ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကိုတည္ပါ။ (၇)နဲ႔စားပါ။ ဘာၾကြင္းလဲ။ အဲဒီ အၾကြင္းအလိုက္ အက်ိဳးေပး ေအာင္ျမင္ေစမည့္ လုပ္ငန္းေတြကို ေရြးခ်ယ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေလးကို အရင္ သိထားပါ။

(၁)-တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္....အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအလုပ္။ က်ပန္းအလုပ္။
(၂)-တနလၤာၿဂိဳဟ္..... ခရီးသြားရေသာအလုပ္။ ကုန္သည္အလုပ္။
(၃)-အဂၤါၿဂိဳဟ္.... စာေပ ၊ စက္ဘက္ ။ စစ္ဘက္ ၊ ေဆးဘက္။
(၄)-ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္.... အႏုပညာ-အလွပညာလုပ္ငန္း။
(၅)-ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္.... ပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလုပ္။
(၆)-ေသာၾကာၿဂိဳဟ္.... ခရီးေ၀းသြားရေသာအလုပ္။
(၀)-စေနၿဂိဳဟ္.... ၀န္ထမ္းအလုပ္ ၊ လခစားအလုပ္ ၊ ႏိုင္ငံေရးအလုပ္။

အဲဒါကို သိၿပီးရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မဟာဘုတ္ တြက္မယ္။ ကိုယ့္ရဲ့ ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကို (၇)နဲ႔ စားလိုက္ပါ။ ဘာၾကြင္းသလဲ။ အဲဒီ အၾကြင္းအေပၚ မူတည္ၿပီး ေအာက္မွာ အၾကြင္းအားလံုးအတြက္  အက်ိဳးေပးေသာ ေန႔နံ အလုပ္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။

အၾကြင္း(၁)ရသူမ်ား အတြက္ အက်ိဳးေပးေသာလုပ္ငန္းမ်ား
(၅)-ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္.... ပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလုပ္။
(၆)-ေသာၾကာၿဂိဳဟ္.... ခရီးေ၀းသြားရေသာအလုပ္။
(၀)-စေနၿဂိဳဟ္.... ၀န္ထမ္းအလုပ္ ၊ လခစားအလုပ္ ၊ ႏိုင္ငံေရးအလုပ္။

အၾကြင္း(၂)ရသူမ်ား အတြက္ အက်ိဳးေပးေသာလုပ္ငန္းမ်ား
(၆)-ေသာၾကာၿဂိဳဟ္.... ခရီးေ၀းသြားရေသာအလုပ္။
(၀)-စေနၿဂိဳဟ္.... ၀န္ထမ္းအလုပ္ ၊ လခစားအလုပ္ ၊ ႏိုင္ငံေရးအလုပ္။
(၁)-တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္....အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအလုပ္။ က်ပန္းအလုပ္။

အၾကြင္း(၃)ရသူမ်ား အတြက္ အက်ိဳးေပးေသာလုပ္ငန္းမ်ား
(၀)-စေနၿဂိဳဟ္.... ၀န္ထမ္းအလုပ္ ၊ လခစားအလုပ္ ၊ ႏိုင္ငံေရးအလုပ္။
(၁)-တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္....အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအလုပ္။ က်ပန္းအလုပ္။
(၂)-တနလၤာၿဂိဳဟ္..... ခရီးသြားရေသာအလုပ္။ ကုန္သည္အလုပ္။

အၾကြင္း(၄)ရသူမ်ား အတြက္ အက်ိဳးေပးေသာလုပ္ငန္းမ်ား
(၁)-တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္....အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအလုပ္။ က်ပန္းအလုပ္။
(၂)-တနလၤာၿဂိဳဟ္..... ခရီးသြားရေသာအလုပ္။ ကုန္သည္အလုပ္။
(၃)-အဂၤါၿဂိဳဟ္.... စာေပ ၊ စက္ဘက္ ။ စစ္ဘက္ ၊ ေဆးဘက္။

အၾကြင္း(၅)ရသူမ်ား အတြက္ အက်ိဳးေပးေသာလုပ္ငန္းမ်ား
(၂)-တနလၤာၿဂိဳဟ္..... ခရီးသြားရေသာအလုပ္။ ကုန္သည္အလုပ္။
(၃)-အဂၤါၿဂိဳဟ္.... စာေပ ၊ စက္ဘက္ ။ စစ္ဘက္ ၊ ေဆးဘက္။
(၄)-ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္.... အႏုပညာ-အလွပညာလုပ္ငန္း။

အၾကြင္း(၆)ရသူမ်ား အတြက္ အက်ိဳးေပးေသာလုပ္ငန္းမ်ား
(၃)-အဂၤါၿဂိဳဟ္.... စာေပ ၊ စက္ဘက္ ။ စစ္ဘက္ ၊ ေဆးဘက္။
(၄)-ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္.... အႏုပညာ-အလွပညာလုပ္ငန္း။
(၅)-ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္.... ပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလုပ္။

အၾကြင္း(၀)ရသူမ်ား အတြက္ အက်ိဳးေပးေသာလုပ္ငန္းမ်ား
(၄)-ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္.... အႏုပညာ-အလွပညာလုပ္ငန္း။
(၅)-ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္.... ပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလုပ္။
(၆)-ေသာၾကာၿဂိဳဟ္.... ခရီးေ၀းသြားရေသာအလုပ္။

 

စာအုပ္မ်ားအမွတ္စဥ္(၁)အုပ္ေရ(၅၀၀)

စာအုပ္မ်ား အမွတ္စဥ္(၃) အုပ္ေရ (၅၀၀)