ေဗဒင္ေဟာခန္း - ရန္ကုန္ ၊ သာေကတ ၊ တစ္ရာ့ရွစ္ေတာင္ဘုရား၊ ေျမာက္ဘက္မုဒ္ ၊ အခန္း (၈) ။(09421167282)

(၁၆)ေမွ်ာ္စင္တားေရာ့ကတ္အေၾကာင္း

ဒီကတ္ျပား ကေတာ့ မိုးႀကိဳး ပစ္ခ် လိုက္လို႔ ၿပိဳက် ပ်က္စီး ေနတဲ့ ေမွ်ာ္စင္ႀကီး ရဲတိုက္ႀကီး တစ္ခုရဲ့ ပံုျဖစ္ပါတယ္။ ေမွ်ာ္စင္ႀကီးဟာ မီးေလာင္ ပ်က္စီးေနပါတယ္။ အဲဒီ ေမွ်ာ္စင္ေပၚက လူေတြ လြင့္စဥ္ က်လာပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီကတ္ျပားဟာ အင္မတန္ ဆိုးတဲ့ ကတ္ျပားရယ္လို႔ သိသာ ႏိုင္ပါတယ္။

မိုးႀကိဳး ပစ္တယ္ဆိုတာ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကီးတစ္ခု ႀကံဳတာပါပဲ။ မိုးႀကိဳး ဆိုတာ လွ်ပ္စစ္ ဒုကၡ ေပးတာ ပါပဲ။ အဲဒီေတာ့ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ ။ လွ်ပ္စစ္ အႏၱရာယ္ ၊ မီးအႏၱရာယ္ ၊ အိုးအိမ္ ေနရာ ထိုင္ခင္းမ်ား ဆံုး႐ႈံး ျခင္း ၊ ပ်က္စီးျခင္း ၊ လူမ်ား ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရျခင္း ။ ဥစၥာ ပစၥည္းမ်ား ဆံုး႐ႈံးျခင္း ဆိုတဲ့ နိမိတ္ဆိုးမ်ား ျပြန္းတီးေနတဲ့ ကတ္ျပား တစ္ခ်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္မတန္ ဆိုးပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘယ္လို ေမးခြန္းမ်ိဳးကို ေမးေမး နံပါတ္(၁၆) ေမွ်ာ္စင္ ဆိုတဲ့ ကတ္ျပား က်လာခဲ့ရင္ ....

ဆိုးသည္ ၊ ညံ့သည္ ၊ မျဖစ္ႏိုင္ ၊ မရႏိုင္ ၊ မေအာင္ျမင္ ႏိုင္ဆိုတဲ့ အေဟာေတြပဲ ေဟာရမွာေပါ့။ ေမွ်ာ္စင္ ႀကီး ၿပိဳက် ပ်က္စီးျခင္းဟာ ေတာ္ေတာ္ ဆိုးပါတယ္။ နည္းနည္းပါးပါး ျပဳျပင္ ဖာေထး႐ံု ေလာက္နဲ႔ ျပန္မ ေကာင္းႏိုင္ေတာ့ ပါဘူး။ ဘ၀ ပ်က္တယ္ဆိုတဲ့ ကိန္းမ်ိဳးပါပဲ။ ဒါေႀကာင့္ ဒီကတ္ျပားကို “ဆိုးပ်က္”ရယ္ လို႔ အလြယ္ မွတ္ထားႏိုင္ ပါတယ္။

 • မထင္မွတ္ေသာ ႐ုတ္တရက္ အႏ ၱရာယ္မ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။
 • မီးေဘး ၊ လွ်ပ္စစ္ေဘး အထူး သတိထားရမည္။
 • အိုးအိမ္ ေနရာ ထိုင္ခင္း အတြက္ ေသာက ေရာက္ရတတ္သည္။
 • လက္ရွိအိမ္ ၊ လက္ရွိ အလုပ္မွ မေကာင္းေသာ ထြက္ျခင္းျဖင့္ ထြက္သြားရ တတ္သည္။
 • ေရနစ္သူကို ၀ါးကူလို႔ ထိုး ဆိုသည့္ ဒုကၡ ထပ္ေပးမည့္သူ မ်ားႏွင့္သာ ႀကံဳရတတ္သည္။
 • အေျခပ်က္ ၊ အေနပ်က္ ၊ အလုပ္ပ်က္ ျဖစ္သြားတတ္သည္။
 • ရန္သူမ်ိဳး (၅)မ်ိဳးကို အထူး သတိထားရမည့္ ကိန္းျဖစ္သည္..ဆိုတဲ့ ေဟာကိန္းေတြ ေဟာႏိုင္ ေပတာေပါ့။

 • 0 comments :

  Post a Comment

  မရွင္းလင္း၍ ေမးသည္မ်ားကို အီးေမးလ္ ေပးပို႔ၿပီး ေမးရင္ ပိုၿပီးထိေရာက္စြာ ကူညီေျဖေပးပါမည္။ (sayaheintintzaw@gmail.com)

   

  စာအုပ္မ်ားအမွတ္စဥ္(၁)အုပ္ေရ(၅၀၀)

  စာအုပ္မ်ား အမွတ္စဥ္(၃) အုပ္ေရ (၅၀၀)

  စာအုပ္မ်ားအမွတ္စဥ္ (၂) အုပ္ေရ (၅၀၀)