ဘေလာ့ပို႔မ်ားကို ျပန္လည္ စီစစ္ၿပီး စာဖတ္သူမ်ား ရွာေဖြရ လြယ္ကူေစရန္ ေဘးဘက္ မီနူးမ်ားကို ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေနပါတယ္။ ေနာင္တြင္ မိမိကိစၥကို ေဘးမီနူးတြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္

ပုတီးေဆာင္ထားျခင္း

ပုတီး

ပုတီးကိုေဆာင္ထားသူမ်ားသည္
ေရာဂါအႏၲရာယ္မ်ား
ကင္းေ၀းေစကာ
စိတ္တည္ညိမ္မႈ႔
သမာဓိကိုရေစပါသည္။

0 comments :

Post a Comment

မရွင္းလင္း၍ ေမးသည္မ်ားကို အီးေမးလ္ ေပးပို႔ၿပီး ေမးရင္ ပိုၿပီးထိေရာက္စြာ ကူညီေျဖေပးပါမည္။ (sayaheintintzaw@gmail.com)

 

စာအုပ္မ်ားအမွတ္စဥ္(၁)အုပ္ေရ(၅၀၀)

စာအုပ္မ်ား အမွတ္စဥ္(၃) အုပ္ေရ (၅၀၀)

စာအုပ္မ်ားအမွတ္စဥ္ (၂) အုပ္ေရ (၅၀၀)