ျမန္မာစာအုပ္ေပါင္း (၈၀၀၀)ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ အားလံုးကို မီဒီယာဖိုင္းမွာ အပ္ပလို တင္ၿပီးပါၿပီ။ အခု ၀က္ဆိုက္မွာ တင္ေပးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္

(၇)-ရက္သားသမီးအေဆာင္မ်ား

အဘမင္းသိခၤ၏ (၇)ရက္သားသမီး အေဆာင္ပံုမ်ားကို တစ္ဆင့္ ေမတၱာလက္ေဆာင္ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ ပါတယ္။ အားလံုး က်ေရာက္ေနေသာ ဘ၀အသီးသီးမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္....0 comments :

Post a Comment

မရွင္းလင္း၍ ေမးသည္မ်ားကို အီးေမးလ္ ေပးပို႔ၿပီး ေမးရင္ ပိုၿပီးထိေရာက္စြာ ကူညီေျဖေပးပါမည္။ (sayaheintintzaw@gmail.com)

 

စာအုပ္မ်ားအမွတ္စဥ္(၁)အုပ္ေရ(၅၀၀)

စာအုပ္မ်ား အမွတ္စဥ္(၃) အုပ္ေရ (၅၀၀)

စာအုပ္မ်ားအမွတ္စဥ္ (၂) အုပ္ေရ (၅၀၀)