ေဗဒင္ေဟာခန္း - ရန္ကုန္ ၊ သာေကတ ၊ တစ္ရာ့ရွစ္ေတာင္ဘုရား၊ ေျမာက္ဘက္မုဒ္ ၊ အခန္း (၈) ။(09792000029)

မိမိဘက္ကသာ မွန္ပါေစ

အတိုက္အခံ ကိစၥေတြ ၊ အမႈ႕ကိစၥေတြ အတြက္ ဆရာႀကီးသံုးတဲ့ ကိုယ္ပိုင္နည္းေကာ မရွိဘူးလားဟု ေမးေလ၏။ "ဒီလို ရွိတယ္ကြဲ႕။ ေဟာဒီ ဂါထာကေလးနဲ႔ အနက္ကေလးကို အရ က်က္ထားမွတ္ထား။ မရေသးခင္ေတာ့ ဘုရားစင္မွာ ကပ္ထား။ ဒါေပမဲ့ အနက္ကေတာ့ ဆင္ျခင္ ႐ံုပါပဲကြယ္။ ပါဠိကိုပဲ အသံုးျပဳမွာပါ။

ေဒဝ ပုေတၱာ ကိေလေသာ စ ၊ အဘိ သခၤါရ မာရေကာ။
ခေႏၶာ မစၥဴတိ ပေဥၥေတ ၊ မာေရ ဝိဇိတဝံ နေမ။


အနက္။.............။
ေဒဝ ပုေတၱာ ၊ ေဒဝပုတၱမာရ္လည္းေကာင္း။
ကိေလေသာစ ၊ ကိေလသာမာရ္လည္းေကာင္း။
အဘိသခၤါရမာရေကာ ၊ အဘိသခၤါရ မာရ္လည္းေကာင္း။
ခေႏၶာ ၊ ခႏၶမာရ္လည္းေကာင္း။
မစၥဴတိ ၊ မစၥဴမာရ္လည္းေကာင္း။
ဣတိ ၊ ဤသို႔။ ဧေတ-ပဥၥမာေရ ၊ ထိုမာရ္ငါးပါးတို႔ကို။ ဝိဇိတဝံ ၊ ေအာင္ေတာ္မူၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို။
အဟံ ၊ အကြ်ႏ္ုပ္သည္ ။ နေမ-နမာမိ၊ ရွိခိုးပါ၏။
အတိုက္အခံ ရွိရင္ အဲဒီ ဂါထာကို ၄၉-ရက္ သက္ေစ့ရြတ္ရမယ္။

အမႈ႕ ရွိရင္ေရာ.........

အမႈ႕ရွိရင္ေတာ့ YANTRIC ယႁႏ ၱကို သံုးရမယ္။ အဲဒါက ေဟာဒီမွာ ၾကည့္ဟု ဆိုကာ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ အနႏၵာ လဟီးရီး ဆိုသူ ပုဂၢိဳဟ္ေက်ာ္၏ ယႁႏၱက်မ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေအာက္ပါ ယႁႏၱကို ေရးျပေလ၏။

အဲဒါကို ပန္းကန္ျပားေပၚမွာ မာကင္မွင္နဲ႔ ျဖစ္ေစ ၊ ေဆာ့ပင္ႏွင့္ ျဖစ္ေစ ၊ သေဘၤာေဆးနဲ႔ ျဖစ္ေစ ၊ ကူးေရးၿပီး အဲဒီအေပၚကမွ သစ္သီးကိုးမ်ိဳး ဒါမွမဟုတ္ ထန္းလွ်က္ခဲ သက္ေစ့တင္ၿပီး လကၡံဳဘီ ေဒ၀ီကို အမႈ႕ ခ်ိန္းရွိတဲ့ ရက္ေတြမွာ ပူေဇာ္ ပသ ရတယ္ဟု ေျပာလိုက္ ေလေတာ့၏။ (မူရင္း- အဘ မင္းသိခၤ)

0 comments :

Post a Comment

မရွင္းလင္း၍ ေမးသည္မ်ားကို အီးေမးလ္ ေပးပို႔ၿပီး ေမးရင္ ပိုၿပီးထိေရာက္စြာ ကူညီေျဖေပးပါမည္။ (sayaheintintzaw@gmail.com)

 

စာအုပ္မ်ားအမွတ္စဥ္(၁)အုပ္ေရ(၅၀၀)

စာအုပ္မ်ား အမွတ္စဥ္(၃) အုပ္ေရ (၅၀၀)

စာအုပ္မ်ားအမွတ္စဥ္ (၂) အုပ္ေရ (၅၀၀)