ေဗဒင္ေဟာခန္း - ရန္ကုန္ ၊ သာေကတ ၊ တစ္ရာ့ရွစ္ေတာင္ဘုရား၊ ေျမာက္ဘက္မုဒ္ ၊ အခန္း (၈) ။(09792000029)

ထီေပါက္ေစေသာအခါေရြးျခင္း
မိတ္ေဆြ.....
သင္သည္ ထီထိုးခ်င္ကို ၀ါသနာပါသည္ ဆိုပါက ဂဏန္းေဗဒင္ပညာ၌ လာေသာ ေအာက္ပါနည္းအတိုင္း စမ္းသတ္ၾကည့္ပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ဒီအတိုင္း ကံစမ္းေနတာႏွင့္ စာလွ်င္ ေအာက္ပါနည္းအတိုင္း စမ္းသတ္ ၾကည့္ပါက ပို၍ ေကာင္းမြန္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုနည္းသည္ မိတ္ေဆြ၏ ေမြးဂဏန္းကို အေျခခံ၍ တြက္ျပထားေသာ ဂဏန္းပင္ ျဖစ္၏။

ထိုအထဲတြင္ မိတ္ေဆြႏွင့္ အက်ိဳးေပးေသာ ဂဏန္းမ်ားပါ၏။ အက်ိဳးေပးေသာ အကၡရာမ်ား ပါ၏။ မည္သည့္ေန႔တြင္ ထီထိုးရမည္ကို ညြန္ျပထား၏။ ဘယ္ေန႔က မိတ္ေဆြကို ထီကံေကာင္းေစသည္ဟု ျပထား၏။ ထီထိုးသြားေသာေန႔တြင္ မိတ္ေဆြ ၀တ္ဆင္သြားရမည့္ အက်ႌအေရာင္ကို ညြန္ျပထား၏။ ထို႔ေၾကာင္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဇယားကြက္ကေလးသည္ ေသးပင္ ေသးျခားေသာ္လည္း ဂဏန္းေဗဒင္ က်မ္းစာအုပ္ႀကီး တစ္အုပ္လံုး၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ႀကီးဟုပင္ ေျပာရေလာက္ေအာင္ ျပည့္ေစေပသည္။

သင္တို႔၏အက်ိဳးကိုထာ၀စဥ္လိုလားေသာ
ဟိန္းတင့္ေဇာ္

0 comments :

Post a Comment

မရွင္းလင္း၍ ေမးသည္မ်ားကို အီးေမးလ္ ေပးပို႔ၿပီး ေမးရင္ ပိုၿပီးထိေရာက္စြာ ကူညီေျဖေပးပါမည္။ (sayaheintintzaw@gmail.com)

 

စာအုပ္မ်ားအမွတ္စဥ္(၁)အုပ္ေရ(၅၀၀)

စာအုပ္မ်ား အမွတ္စဥ္(၃) အုပ္ေရ (၅၀၀)

စာအုပ္မ်ားအမွတ္စဥ္ (၂) အုပ္ေရ (၅၀၀)