ေဗဒင္ေဟာခန္း - ရန္ကုန္ ၊ သာေကတ ၊ တစ္ရာ့ရွစ္ေတာင္ဘုရား၊ ေျမာက္ဘက္မုဒ္ ၊ အခန္း (၈) ။(09792000029)

ဂဏန္းေဗဒင္မွလာေသာအက်ိဳးေပးလုပ္ငန္း

ကိုယ့္ဘ၀ အတြက္ အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္း အလုပ္ ေရြးခ်ယ္တဲ့ ကိစၥအတြက္ ဒီေနရာ ေလးမွာ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ေဗဒင္ပညာႏွင့္ အက်ိဳးေပး လုပ္ငန္း ေရြးခ်ယ္တာကို ေဖာ္ျပ ေပးခဲ့တယ္။ အခု တင္မွာက ကိုယ့္ရဲ့ အဂၤလိပ္ေမြး ရက္ ေမြးဂဏန္းကို အေျခခံၿပီး ေရြးခ်ယ္တာပါ။ အဲဒီေတာ့ ကိုယ္က ဘာဂဏန္း သမားလဲေပါ့။ ကိုယ္ရဲ့ ေမြးဂဏန္းကို အေျခခံၿပီး မိမိဘ၀ ဘာလုပ္ငန္းနဲ႔ အက်ိဳးေပးတယ္။ သင့္ေတာ္တယ္ဆိုတာကို စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္ ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ေစတနာေကာင္းျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

(၁) ဂဏန္းပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္အက်ိဳးေပးအလုပ္

အင္ဂ်င္နီယာ
အယ္ဒီတာ
စာေရးဆရာ
လွ်ပ္စစ္ထူးခြ်န္ပညာရွင္
ဆန္းသစ္တီထြင္သူ
ေက်ာင္းဆရာ
လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ေခါင္းေဆာင္
အႀကီးအကဲ
အေရာင္းအ၀ယ္ကိုယ္စားလွယ္။
----------------------------------------------------

(၂) ဂဏန္းပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္အက်ိဳးေပးအလုပ္

ဂီတပညာရွင္
အႏုပညာရွင္
ပန္းပုလုပ္ငန္း
စာရငး္စစ္
ႏိုင္ငံေရးသမား
အစိုးရအရာရွိ
အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း
---------------------------------------------

(၃) ဂဏန္းပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္အက်ိဳးေပးအလုပ္

ေဆး၀ါးပစၥည္း
အစားအေသာက္
အလွအပပစၥည္းအေရာင္းအ၀ယ္
စကားေျပာေကာင္းက ေၾကာ္ျငာကိုယ္စာလွယ္
ဒီဇိုင္းပညာရွင္
အခမ္းအနားျပင္ဆင္ျခင္း
------------------------------------------------

(၄) ဂဏန္းပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္အက်ိဳးေပးအလုပ္

ေဘာဂေဗဒပညာရွင္
ပံုႏွိပ္ပညာရွင္
ဒီဇိုင္းေရးဆြဲသူ
လွ်ပ္စစ္ပညာရွင္
အေဆာက္အဦးပညာရွင္
စာရင္းစစ္
အ၀ယ္ေတာ္
ဘဏ္အရာရွိ
မန္ေနဂ်ာ
ဗိသုကာပညာရွင္
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း
လက္ႏွိပ္စက္ႏွင့္ ကြန္ျပဴတာ
စိတၱေဗဒပညာရွင္
ဂႏၶာရီပညာရွင္
စာေရးဆရာ
အယ္ဒီတာ
႐ုပ္ရွင္ပညာရွင္
သိပၸံပညာရွင္
ေ၀ဖန္ေရးသမား
ေလာကီေရးရာ
--------------------------------------------------

(၅) ဂဏန္းပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္အက်ိဳးေပးအလုပ္

စိတၱေဗဒပညာရွင္
ဂႏၶာရီပညာရွင္
စာေရးဆရာ
အယ္ဒီတာ
႐ုပ္ရွင္ပညာရွင္
သိပၸံပညာရွင္
ေ၀ဖန္ေရးသမား
ေလာကီေရးရာ
--------------------------------------------------

(၆) ဂဏန္းပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္အက်ိဳးေပးအလုပ္

ေဆးပညာရွင္
သူနာျပဳဆရာမ
ေက်ာင္းဆရာ
ပန္းခ်ီဒီဇိုင္းပညာရွင္
တရားေဟာဆရာ
အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း
အဆိုေတာ္
----------------------------------------------------

(၇) ဂဏန္းပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္အက်ိဳးေပးအလုပ္

နကၡတ္ပညာရွင္
ေ၀ဒဆရာ
လကၡဏာဆရာ
ေရွ႕ေန
ပါေမာကၡ
ဘုန္းႀကီး
ေက်ာင္းဆရာ
စာေရးဆရာ
စဥ္းစားေ၀ဖန္သူ
ေရွ႕ေဟာင္းပစၥည္းထိမ္းသိမ္းသူ
သိပၸံပညာရွင္
-----------------------------------------------

(၈) ဂဏန္းပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္အက်ိဳးေပးအလုပ္

အင္ဂ်င္နီယာ
ေရွ႕ေန
ဘဏ္အရာရွိ
ကုန္သည္
ထုပ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ဒါ႐ိုက္တာ
စည္း႐ံုးေရးမႈး
စီးပြားေရးအၿကံေပး
သတင္းစာကိုယ္စာလွွယ္

---------------------------------------------------

(၉) ဂဏန္းပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္အက်ိဳးေပးအလုပ္

ဆရာ၀န္
ေရွ႕ေန
ေက်ာင္းဆရာ
အမ်ားအက်ိဴးေဆာင္ရြက္ေသာအလွဴရွင္
ကမၻာလွည့္ခရီးသြား
ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ပါတ္သက္ေသာလုပ္ငန္း

-----------------------------------------------------

နည္းနည္းေတာ့ ေယဘုယ် ဆန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပညာရပ္ တစ္ခု အေနႏွင့္ တင္ေပး လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အားလံုး အဆင္ေျပေပွ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။
သင္တို႔၏=အက်ိဳးကို ထာ၀စဥ္လိုလားေသာ
ဟိန္းတင့္ေဇာ္
ထိုင္းႏိုင္ငံ-မဟာခ်ိဳင္ၿမိဳ႕

0 comments :

Post a Comment

မရွင္းလင္း၍ ေမးသည္မ်ားကို အီးေမးလ္ ေပးပို႔ၿပီး ေမးရင္ ပိုၿပီးထိေရာက္စြာ ကူညီေျဖေပးပါမည္။ (sayaheintintzaw@gmail.com)

 

စာအုပ္မ်ားအမွတ္စဥ္(၁)အုပ္ေရ(၅၀၀)

စာအုပ္မ်ား အမွတ္စဥ္(၃) အုပ္ေရ (၅၀၀)

စာအုပ္မ်ားအမွတ္စဥ္ (၂) အုပ္ေရ (၅၀၀)