ေဗဒင္ေဟာခန္း - ရန္ကုန္ ၊ သာေကတ ၊ တစ္ရာ့ရွစ္ေတာင္ဘုရား၊ ေျမာက္ဘက္မုဒ္ ၊ အခန္း (၈) ။(09792000029)

ဓာတ္ႀကီးေလးပါးယၾတာေခ်နည္း အျပည့္အစံု

လူသားတိုင္း လူသားတိုင္း၏ ကိုယ္ခႏၶာတြင္ ပထ၀ီ အာေပါ ေတေဇာ ၀ါေယာဟု ဆိုအပ္ေသာ ဓာတ္ႀကီးေလးပါး ျဖင့္ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္၏။ မိမိ၏ ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုလံုးကို ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာ၍ ၾကည့္မည္ဆိုပါက မည္မွ်ပင္ အေခၚအေ၀ၚ မ်ားျပားစြာ ရွိေနပါေစ။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးပင္ ျဖစ္ေလ၏။ ဒာတ္ႀကီးေလးပါးကိုေတာ့ လူတိုင္းလဲ သိၿပီးသားပင္ ျဖစ္၏။ လူတိုင္းလည္း ၾကားဖူးၾကတာ မ်ား၏။ ထိုဓာတ္ႀကီး ေလး ပါးကို အေသးစိပ္ ေျပာျပရမည္ဆိုလွ်င္ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးကို ေအာက္ပါအတိုင္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ လိုက္၏။

ပထ၀ီဓာတ္-(၂၀) ရွိတယ္။
အာေပါဓာတ္က-(၁၂)ပါးရွိတယ္။
ေတေဇာဓာတ္က အပါး(၄)ပါးရွိတယ္။
၀ါေယာဓာတ္က အပါး (၆)ပါး ရွိတယ္။

ပထ၀ီ(ေျမဓာတ္) ၂၀ဆိုတာက ဘာေတြလည္းဆိုေတာ့......

(၁) ဆံပင္။ (၂) အေမႊး။ (၃) ေျခသည္း၊လက္သည္း။ (၄) သြား။ (၅) အေရ။ (၆) အသား။ (၇) အေၾကာ။ (၈) အ႐ိုး။(၉) ခ်ဥၤဆီ။ (၁၀) ႏွလံုး။(၁၂) အသည္း။ (၁၃) အေျမႇး။ (၁၄) အဖ်ဥ္း။ (၁၅) အဆုတ္။ (၁၆) အူမ။ (၁၇) အူသိမ္။ (၁၈) အစာသစ္။ (၁၉) အစာေဟာင္း။ (၂၀) ဦးေႏွာက္ အားလံုးေပါင္း ပထ၀ီဓာတ္(၂၀)ရွီတယ္။

အာေပါဓာတ္ (ေရ) ၁၂ဆိုတာက ဘာေတြလည္းဆိုေတာ့......

(၁) သည္းေျခ။ (၂) သလိပ္။ (၃) ျပည္။ (၄) ေသြး။ (၅) ေခြ်း။ (၆) အဆီ။ (၇) မ်က္ရည္။ (၈) ဆီၾကည္။ (၉) တံေတြး။ (၁၀) ႏွပ္။ (၁၁) အေစး။ (၁၂) က်င္ငယ္ဆိုၿပီး အာေပါဓာတ(၁၂)ပါး ရွိတယ္။

ေတေဇာဓာတ္(မီးဓာတ္) ၄-ပါးဆိုတာက ဘာေတြလည္းဆိုေတာ့......

(၁) သႏၲပၸနေတေဇာ၊ ပူသလိုလို ေအးသလိုလိုျဖစ္တာ။ (၂) ဒဟေတေဇာ ၊ အလြန္ပူတာ။ (၃) ဇိရဏေတေဇာ ၊ အိုမင္းရင့္ေရာ္ေစတာ။ (၄) ပါစကေတေဇာ၊ က်က္သြားေစတာ ဆိုၿပီး ေတေဇာဓာတ္( ၄)ပါးရွိတယ္။

၀ါေယာဓာတ္(ေလ) ၆ပါး ဆိုတာက ဘာေတြလည္းဆိုေတာ့......

(၁) ထြက္သက္ေလ။ (၂) ၀င္သက္ေလ။ (၃) အထက္ကိုဆန္တဲ့ေလ။ (၄) ေအာက္ကိုစုန္တဲ့ေလ။ (၅) တစ္ကိုလံုး ကိန္းတဲ့ေလ။ (၆ )အူအတြင္းမွာ တည္တဲ့ေလ ဆိုၿပီး ၀ါေယာဓာတ္က (၆)ပါးရွိတယ္။

အဲဒီေတာ့ လူတစ္ေယာက္မွာ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတာ ဆိုေတာ့ အဲဒီဓာတ္ေလးပါးထဲက တစ္ပါးပါး ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲ သြားမယ္ဆိုရင္ အဲဒီလူဟာလဲ ဓာတ္ပ်က္သြားၿပီး သူနဲ႔ ပါတ္သက္တာေတြ အကုန္လံုး ကေျပာင္းကျပန္ ျဖစ္ကုန္ေရာ။ ေျပာရင္ ဟာမိုနီ ပ်က္သြားတာေပါ့။ တစ္ခုထဲ အဆင္မေျပ ျဖစ္သြားတာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ အကုန္လံုး အဆင္မေျပေတြ ျဖစ္ကုန္တာ။ က်န္းမာေရး လူမႈ႕ေရး စီးပြားေရး အိမ္ေထာင္ေရး အကုန္လံုး ကေမာက္ကမေတြ ျဖစ္ကုန္တာ။

က်န္းမာေရးေတြ ညံ့လာတယ္။ ေရာဂါေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ၀င္လာတယ္။ စိတ္ဓာတ္ေတြ က်လာတယ္။ အလိုလိုေနရင္း မေပ်ာ္မရႊင္ ျဖစ္လာတယ္။ ေလာကႀကိးကို မေက်မနပ္ ျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္တခုၿပီး တစ္ခု အဆင္မေျပျဖစ္လာတာေပါ့။ အိမ္ေထာင္ေရးေတြ အဆင္မေျပျဖစ္လာမယ္။ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေတြ အဆင္မေျပ ျဖစ္လာမယ္။ စီးပြားေရးေတြလဲ အဆင္မေျပ ျဖစ္လာပါတယ္။

အဲဒီလို ညံ့လာရင္ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးယၾတာ ေခ်တာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ ဓာတ္ႀကီးေလးပါး ယၾတာက လူေတြရဲ့ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာရွိတဲ့ ဓာတ္သဘာ၀ေတြကို မွ်တေကာင္းမြန္ေစၿပီး အရာရာကို အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး လူသားေတြရဲ့ ဘ၀ေနထိုင္မႈ႕ မနက္ျဖန္တိုင္းကိုလည္း ေပွ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ေစတယ္။

ေနာက္ၿပီး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစတာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ေန႔စဥ္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေစပါတယ္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို တိုးတက္ေစတယ္။ ေျပာစကားဆိုစကားကို ေအာင္ျမင္ေစတယ္။ စိတ္ႏွလံုး ခ်မ္းေျမ့ေပွ်ာ္ရႊင္စေတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယၾတာေခ်ျခင္းကို ၀ါသနာပါ ယံုၾကည္ၾကသူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ မိသားစု စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ဤဓာတ္ႀကီးေလးပါး ယၾတာကို မၾကာခဏ ေဆာင္ရြက္ေပး ႏိုင္ပါေၾကာင္း ေစတနာေကာင္းျဖင့္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ယၾတာအမည္

ဓာတ္ႀကီးေလးပါးယၾတာႀကီး။

လုပ္ရမည့္ေန႔.

အိမ္ေထာင္ဦးစီး၏ ေမြးေန႔နံက္ (၄း၀၀)

ျပင္ဆင္ပံု.......

ခံုတစ္လံုးေပၚမွာ စာပြဲခင္း ျဖဴျဖဴသန္႔သန္႔ ခင္းရမယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီ ခံုေပၚမွာ ေအာက္ပါ ပစၥည္းေတြ ျပင္ဆင္ထားရမယ္။
+ ပထ၀ီဓာတ္၂၀-အတြက္ - ႏို႔ထမင္း ပုဂံ (၂၀)။
+ေတေဇာဓာတ္ေလးပါးအတြက္- ဖေယာင္းတိုင္ (၄)တိုင္။
+အာေပါဓာတ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးအတြက္- ေရ(၁၂)ခြက္။
+၀ါေယာဓာတ္ေျခာက္ပါးအတြက္- ယပ္ (၆)လက္။

ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပံု.....

ဖေယာင္းတိုင္ ေလးတိုင္ကို ထြန္းပါ။ ၿပီးေတာ့ ျမတ္ဘုရားနဲ႔ ရဟႏၲာ အရွင္သူျမတ္ေတြကို ပင္ဖိတ္ေလွ်ာက္ ထားပါ။ ၿပီးေတာ့ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးဆြမ္းကို ႐ိုေသစြာ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပါ။ ေနာက္ မိမိတို႔ မိသားစု ျဖစ္ခ်င္တာေတါကို ထိုင္ၿပီး က်က်နန ဆုေတာင္းပါ။ ဖေယာင္းတိုင္ မီးညိမ္းရင္ စြန္႔လို႔ရပါၿပီ။

စြန္႔ရန္........စြန္႔တဲ့အခါမွာေတာ့ ဒီအတိုင္းစြန္႔လို႔ မရဘူး။ စာရြက္ အျဖဴတစ္ရြက္ေပၚမွာ ႀကီးေလးႀကီးစမကို ေရးပါ။ ၿပီးရင္ မိမိ၏ အိမ္ေရွ႕ ေျပာင္ေျပာင္တြင္ ႀကီးေလးႀကီးေရးထားေသာ စာရြက္ေပၚတြင္ စြန္႔ရမည္။ စြန္႔ေသာအခါတြင္ ေရ ၁၂-ခြက္ကိုလည္း ေဘးပတ္ပတ္လည္တြင္ ေလာင္းခ်ၿပီး စြန္႔ရမည္။ ယပ္ ၆-ေခ်ာင္းကိုလည္း ေဘးတြင္ စိုက္ထားရမည္။ ၿပီးရင္ မီးမွာ က်က္စားေသာ သတၱ၀ါ၊ ေလမွာ က်က္စားေသာ သတၱ၀ါ၊ ေျမမွာက်က္စားေသာ သတၱ၀ါ၊ ေရမွာ က်က္စားေသာ သတၱ၀ါမ်ား အားလံုး ၀လင္ေအာင္ သံုးေဆာင္ၿပီး လိုရာအရပ္ကို သြားၾကပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ မိသားစုကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါလို႔ ရြတ္ဆို၍ စြန္႔၇မည္။

မွတ္ခ်က္။ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ခ်စ္လွစြာေသာ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ာ....
ဤဒာတ္ႀကီးေလးပါးယၾတာကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ဆရာသခင္ျဖစ္ေသာ အဘမင္းသိခၤသည္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႔ မရမ္းတလင္း ယၾတာေျမတြင္ အပတ္စဥ္ အဂၤါေန႔ည ဗုဒၶဟူးေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ အၿမဲမျပတ္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုဓာတ္ႀကီးေလးပါး ယၾတာပြဲသို႔ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ (၇)ရက္သားသမီးမ်ား (၅၀၀)မွ (၁၀၀၀)ထိ အပတ္စဥ္ လာေရာက္ဤ ယၾတာေခ်ၾကပါသည္။

1 comments :

Ma said...

ခရီးသြားေနရေသာေၾကာင့္ ပို႔အသစ္တင္ျခင္း၊အီးေမးလ္ႏွင့္ ေဟာစာတမ္းပို႔ျခင္း၊ အစရွိေသာ အြန္လိုင္းအလုပ္မ်ားကို ေခတၱခန ရပ္နားထားပါသည္။ ျပန္တင္သည္႔ေန႔..သိရွိလိုပါသည္.။789/29

Post a Comment

မရွင္းလင္း၍ ေမးသည္မ်ားကို အီးေမးလ္ ေပးပို႔ၿပီး ေမးရင္ ပိုၿပီးထိေရာက္စြာ ကူညီေျဖေပးပါမည္။ (sayaheintintzaw@gmail.com)

 

စာအုပ္မ်ားအမွတ္စဥ္(၁)အုပ္ေရ(၅၀၀)

စာအုပ္မ်ား အမွတ္စဥ္(၃) အုပ္ေရ (၅၀၀)

စာအုပ္မ်ားအမွတ္စဥ္ (၂) အုပ္ေရ (၅၀၀)