ေဗဒင္ေဟာခန္း - ရန္ကုန္ ၊ သာေကတ ၊ တစ္ရာ့ရွစ္ေတာင္ဘုရား၊ ေျမာက္ဘက္မုဒ္ ၊ အခန္း (၈) ။(09421167282)

မိတ္ေဆြတို႔အတြက္ ပုတီးစိပ္-အဓိ႒ာန္ ဂါထာေတာ္မ်ား

အတုလဆရာေတာ္ ခင္ႀကီးေဖ်ာ္ေရးသား စီရင္ခဲ့ေသာ သုတ၀ႏၵနာ ဘုရားရွိခိုးက်မ္းစာအုပ္မွ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားရွိခိုးတြင္ ထည့္၍ ရွိခို္းသည္ျဖစ္ေစ ထိုဂါထာမ်ားကို ပုတီးစိပ္၍ျဖစ္ေစ လြန္စြာ အစြမ္းထက္၍ အက်ိဳးထူးေစပါသည္။ ဂါထာ စုစုေပါင္း (၃၁) ေဖာ္ျပေပးပါမည္။ က်န္ဂါထာေတာ္မ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါ ဦးမည္။ ပါဠိစာေပးကို အလြတ္ရေအာင္ က်က္မွတ္နည္းမွာ ဂါထာတစ္ေၾကာင္းကို ပါးစပ္မွ ေခ်ာေမာသြားေအာင္ အရင္ဆံုး တတြတ္တြတ္ ရြတ္ဆိုပါ။ ေနာက္ တစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္ေၾကာင္းေပါင္းဆိုပါ။ ေနာက္ သံုးေၾကာင္းေလးေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ဆိုပါ။ အစအဆံုး တတြတ္တြတ္ ရြတ္ဆိုပါ။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဂါထာ တစ္ပုဒ္လံုးကို ေခ်ာေမာစြာ အလြတ္ ရြတ္ဆို သြားႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ မွတ္ခ်က္ ။ ဂါထာအသံထြက္မ်ားကို ရြတ္ဆိုရန္ အခက္အခဲ ရွိသူမ်ား နီးစပ္ရာ ရဟန္း သံဃာေတာ္မ်ားကို ႐ိုေသစြာ ခ်ဥ္းကပ္၍ ေလွ်ာက္ထားၾကပါကုန္....

အသံေတာ္(၈)ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေစျခင္း ပုတီးစိပ္

၀ိသ႒ံ မဥၨဳ ၀ိေညယ်ံ ၊ သ၀နီယာ ၀ိသာရိဏာ
ဂမၻီေရာ ဗိႏၵဳ နိႏၷာေဒါ ၊ အ႒ဂႌက သရံ နေမ

ႀကံစည္တိုင္း ၿပီးေျမာက္ေစလိုေၾကာင္း ပုတီးစိပ္

ပုညႆိ မႆ ေတေဇန ၊ ယထာ စိတၱံ သမိဇၥ်တု။
သဗၺိစၧာ သဗၺစိႏၲာ စ ၊ ခိပၸံ ေမ ဇာတိ ဇာတိယံ။

မရိွဟူေသာစကား ၊ ေပးပါဟူေသာစကား မေျပာလိုေၾကာင္း ပုတီးစိပ္

နတၲီတိ ဝစနံ ဒုကၡံ ၊ ေဒဟီတိ ဝစနံ တထာ။
တသၼာ နတၱီတိ ေဒဟီတိ ၊ မာ ေမ ေဟာတု ဘဝါဘေဝ။

သူ႔အလိုမလိုက္ ၊ ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္သာ ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း ပုတီးစိပ္

သဗၺံ ပရဝသံ ဒုကၡံ ၊ သဗၺံ မိႆရိယံ သုခံ။
သဗၺံ ပရဝသမ တၳဳ ၊ သဗၺံ မိႆရိယံ ဘေဝ။

ရဲရင့္၍ ဆဒၵန္ဆင္မင္းအားကို ေဆာင္ႏိုင္လိုေၾကာင္း ပုတီးစိပ္

ဝိတေကၠေႏၱာ ဘဇၨကာေယာ ၊ သဗၺာဝုဓ ဝါရေဏာ စ။
ဆဒၵႏၲ ဝါရဏ ဗေလာ ၊ ဘေဝယ်ံ ဇာတိဇာတိယံ။

အဆင္းလွ၍ အသံေကာင္းလိုေၾကာင္း ပုတီးစိပ္

သုဘလကၡဏ သမၸေႏၷာ ၊ သုဝဏၰ ဝဏၰဝါ ဘေဝ ။
ျဗဟၼႆေရာ ကရဝိက ၊ ဘာဏီစ ဇာတိ ဇာတိယံ။

အလံုးစံုတတ္ေျမာက္၍ ေမးျမန္းသမွ် ေျဖဆိုႏိုင္လိုေၾကာင္း ပုတီးစိပ္

ဘူရိမပေညာ သိပၸာနံ ၊ သေဗၺသံ ကုသေလာ ဘေဝ။
ဝိသေဇၨတံု သမေတၱာဝ ၊ သဗၺပုစၧာနံ ဌာနေသာ။

ေဘးရန္ကင္း၍ ဥစၥာပရိသတ္ အင္အားေကာင္းလိုေၾကာင္း ဆုေတာင္းပုတီးစိပ္

ေဝရာ ဓံသီယ ေဘာဂါစ ၊ အနႏၲာ ခီဏ ေဘာဂဝါ။
အနႏၲာ ဘဇၨ ပရိေသာ ၊ ဘဝေသာ ပါပုေဏ သိဝံ။

ကိုယ္ႏွင့္ ဥစၥာကို ရန္သူတို႔ မဖ်က္ဆီးႏိုင္လိုေၾကာင္း ပုတီးစိပ္

မာနေႆယ်ံ ပသေယွယ်ံ ၊ ဥႆုေကၠဟိ ပ် ဟံ သဟ။
ပဥၥေဝေရဟိ ေကာဋီဟိ ၊ ဘ႑ံဝါ အကာတု ကာမိတံ။

အလိုရိွသမွ် ဖန္ဆင္းႏိုင္လိုေၾကာင္း ပုတီးစိပ္

ေမဃံ ဝါတဥၥ ရတနံ ၊ ဓညံ ဝတၳဥၥ ေဘာစနံ။
သဗၺိစၧိဟံ တဒညမၸိ ၊ မာေပယ်ံ ကမၼဇိဒၶိယာ။

စက္ ၊ သမၼဒါ ၊ သူေတာ္ဥစၥာႏွင့္ ျပည့္စံုလိုေၾကာင္း ပုတီးစိပ္

ပေညေနေတန နိဗၺာနံ ၊ သႏၲံ ပေပၸါမိ တာဝတာ။
ဘေဝယ်ံ သဗၺဇာတီသု ၊ စတာ သမၸတၱိယာ သဒါ။
စတုစေကၠန သမၸေႏၷာ ၊ သဒၶေမၼဟိ စ သတၱဟိ။

ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝ၍ အမ်ိဳးျမတ္၌ ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း ပုတီးစိပ္

သမၼာဒိဌိ ဝသု ေပေတ ၊ ကုလမွိ ေသ႒သမၼေတ ၊
သဗၺသကၠတ သံသုေဒၶ ၊ ဘဝ တိေဟတု သႏၶိေကာ။

ကိုယ္တိုင္ မလုပ္ရဘဲ တန္ခိုးျဖင့္ ၿပီးသည္ကိုသာ သံုးေဆာင္လိုေၾကာင္း ပုတီးစိပ္

ယာ သစၧာဒနံ ေဘာဂံ စ ၊ ေနဝ ဟေတၳန ကတာန ၊
ဘုေဥၨယ် မိဒၶိယာေတြဝ ၊ မာေပတြာ ယာဝဒတၱကံ ။

လူမမီ နတ္တမွ် ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း ပုတီးစိပ္

မႏုႆာနံ အတိကၠမၼ ၊ ေဒဝါနံ ဝိယ ေဘာဇနံ ၊
ဝတၳ ေဘာေဂါ စ ေမ ေဟႏၲဳ ၊ ပရိဝါေရာ တိသုႏၵရာ။

စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက မရိွလိုေၾကာင္း ပုတီးစိပ္

ဒသာသုတၱံပိ ေမ ေဘာဂံ ၊ ပဥၥေဝရာ ဘေဝ ဘေဝ။
မာဂေဏွယ်ဳဥၥ နေႆယ်ံဳ ၊ အေသာေကာ ေဘာဂ ေဟတုေမ။

အဂၤ ါႀကီးငယ္ တင့္တယ္လိုေၾကာင္း ပုတီးစိပ္

သဗၺဂၤ သုဘ သမၸေႏၷာ ၊ သိဂႌနိကၡ သဝဏၰဝါ။
ဗာတၱိ ံသ လကၡဏူ ေပေတာ ၊ အတပၸန ရူပဝါ ဘေဝ။

ရနံ႔ႏွင့္ အသံေကာင္းလိုေၾကာင္း ပုတီးစိပ္

ကာေယာ စႏၵန ဂေႏၶာစ ၊ မုခံ ဥပၸလ ဂႏၶိကံ။
အဌ ၤဂိေကာ ကရဝိက ၊ မဥၨဴေဃာေသာ စ ေမ ေဟာတု။

ဗ်ဥၨနဗုဒၶိ(၁၀)ပါးတို႔ထက္ ျမတ္ေသာ ပညာရတနာကို ရေစျခင္း ပုတီးစိပ္

သိထိလံ ဓနိတံ ဒီဃံ ၊ ရႆဥၥ ဂ႐ုတံ လဟု
နိဂၢဟိတံ ၀ိမုတၱဥၥ ၊ သမၺႏၶဥၥ ပ၀တၱိတံ
၀ိ၀ရႏၲံ နေမ ဓမၼံ ၊ ဒသဗုဥၥန ေဘဒိတံ


သဒၶါဂုဏ္ဆယ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေစျခင္း ပုတီးစိပ္

ပသာေဒါ ေဇာ မဓုရတာ ၊ သမတာ သုခု မာလတာ
သိေလေသာ ဒါရတာ ကႏၲိ ၊ အတၱဗ်တၱိ သမာဓေယာ
ဒသ သဒၵဂုေဏာေပတံ ၊ ဓမၼံ ပါတု ကရံနေမ


မိုးႀကိဳးဆယ္မ်ိဳးထက္ ျပင္းထန္ေသာ ပညာမိုးႀကိဳးကို ရေစျခင္းပုတီးစိပ္

သေတရာ ဒ႑ မဏိတာ ၊ မစၧ၀ိေလာလ ဂဂၢရာ
သုကၡာသနိ ကပိသိသာ ၊ ၀ိစကၠာ သည ကုကၠဋာ
န၀ါ သနီဟိ ဖာေလႏၲံ ၊ တိဗၺံ ပညာသနိ ံ နေမ


အဆင္းလွလိုေၾကာင္း ပုတီးစိပ္

႐ူပါ႐ူပါ ၀ိလာသဂၢ ၊ ႐ူပါ စိေႏၲယ် သံယုတၱံ
၀ေႏၵသာရ ဂုေဏာေပတံ ၊ ေတန မွာ တုလ ႐ူပ၀ါ။


တန္ခိုးႀကီးမားလိုေၾကာင္းပုတီးစိပ္

ဣဒၶိဣဒၶိ ၀ိလာသဂၢ ၊ ဣဒၶိ စိေႏၲယ် သံယုတၱံ
၀ေႏၵ သာရ ဂုေဏာေပတံ ၊ ေတနမွာ တုလ ဣဒၶိမာ


စကားေျပာေကာင္းလိုေၾကာင္းပုတီးစိပ္

၀ါစာ ၀ါစာ ၀ိလာသဂၢ ၊ ၀ါစာ စိေႏၲယ် သံယုတၱံ
၀ေႏၵသာရ ဂုေဏာေပတံ ၊ ေတနမွာ တုလ၀ါစေကာ


ညာဏ္ထက္ျမက္လိုေၾကာင္း ပုတီးစိပ္

ဉာဏာ ဉာဏာ ၀ိလာသဂၢ ၊ ဉာဏာ စိေႏၱယ် သံယုတၱံ
၀ေႏၵသာရ ဂုေဏာေပတံ ၊ ေတနမွာ တုလဉာဏ၀ါ


စိတ္တိုင္းက်ဖန္ဆင္းႏိုင္လိုေၾကာင္းပုတီးစိပ္

သဇၥ်ံ ေဟမဥၥ ရတနံ ၊ ေဂဟံ ၀တၱဥၥ ေဘာဇနံ
တဒေညပိ ယထာစိတၱံ ၊ မာေပယ်ံ ကမၼဇိဒၶိယာ


ရတနာအမ်ိဳးမ်ိဳးရလိုေၾကာင္းပုတီးစိပ္

စကၠာဒီ သတၱရတနံ ၊ မုတၱာဒိ ရတနံ သုဘံ
၀တၳပၸ ဘုတိ ရတနံ ၊ ဆႏၵကၡေဏ လဘာမ ဟံ


ႀကံစည္တိုင္းျပည့္စံုေစလိုေၾကာင္းပုတီးစိပ္

သမၸဏၰ စိတၱ သကၤေပၸါ ၊ ယထာ ကခႌတ မာပေကာ
ေယနစိ နဘိ ဘူတမွိ ၊ သဗၺာ ဘိဘူ ဘေ၀ဘေ၀


ကာယ ဉာဏ အားဆယ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေစေၾကာင္း ပုတီးစိပ္

ဒသ ဆဒၵႏၲ နာဂရာဇာ၀ ၊ ဒသ ကာယဗေလာ မုနိ
ဒသ ဉာဏဗၺေလာ တုေလ်ာ ၊ ၀ေႏၵတံ သမဏုတၱမံ


ခြန္အားႀကီး၍ လ်င္ေသာဉာဏ္ရေစေၾကာင္းပုတီးစိပ္

ဆဒၵႏၲ နာဂ ရာဇာ၀ ၊ ဘေ၀ဘေ၀ မဟဗၺေလာ
ရာဇာဇ၀န ဟံေသာ၀ ၊ မရမဂၢ ဇေ၀ါ ဘေ၀


ေရျပင္ေကာင္းကင္ျပင္သို႔ သြားႏိုင္ေၾကာင္း ပုတီးစိပ္

ဥဒကာ ကာသ စာရီစ ၊ မဟိနိ မုဇၨေကာ ဘေ၀
မာပေကာစ ယထာစိတၱံ ၊ ဘ၀ေသာ ကမၼဇိဒၶိယာ


အနႏၲလာဘ္လာဘ ရွိလိုေၾကာင္း ပုတီးစိပ္

ဂါေမ ၀ေနစ သဗၺတၳ ၊ ေဒေ၀ဟိ မႏုေႆဟိစ
အာဘတာ နႏၲ လာေဘာေမ ၊ သဒါ ေဟာတု ဘ၀ါဘေ၀

ပုတီးစိပ္ျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ဆက္လက္ဖတ္မွတ္ ေလ့လာလိုပါက...အဓိ႒ာန္ႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာေနရာတြင္ ဆက္လက္ေလ့လာၾကပါရန္

မိတ္ေဆြတို႔၏အက်ိဳးကိုထာ၀စဥ္လိုလားေသာ
ဆရာဟိန္းတင့္ေဇာ္
ထိုင္းႏိုင္ငံ-မဟာခ်ိဳင္ၿမိဳ႕

0 comments :

Post a Comment

မရွင္းလင္း၍ ေမးသည္မ်ားကို အီးေမးလ္ ေပးပို႔ၿပီး ေမးရင္ ပိုၿပီးထိေရာက္စြာ ကူညီေျဖေပးပါမည္။ (sayaheintintzaw@gmail.com)

 

စာအုပ္မ်ားအမွတ္စဥ္(၁)အုပ္ေရ(၅၀၀)

စာအုပ္မ်ား အမွတ္စဥ္(၃) အုပ္ေရ (၅၀၀)

စာအုပ္မ်ားအမွတ္စဥ္ (၂) အုပ္ေရ (၅၀၀)